Phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đới sống văn hóa”: Hướng đến sự bền vững

Cập nhật: 18-03-2014 | 00:00:00

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) là phong trào có ý nghĩa thiết thực đối với việc xây dựng con người, tác động đến tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống của cá nhân, gia đình và cộng đồng, đồng thời cũng là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.  

Ông Trần Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2011-2013

Trong thời gian qua, phong trào TDĐKXDĐSVH và cuộc vận động “TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư” luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Qua đó, phong trào đã từng bước đi vào nề nếp, ngày càng phát triển sâu rộng, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng và mang lại những kết quả to lớn, thiết thực.

Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh TRẦN THANH LIÊM:

Tuy phong trào TDĐKXDĐSVH và cuộc vận động “TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư” trong những năm qua có chuyển biến mạnh mẽ, song kết quả đạt được vẫn chưa thật sự bền vững và đồng đều. Các quy định về nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội ở nhiều nơi chưa thực hiện nghiêm túc; một số hủ tục lạc hậu, mê tín vẫn còn tồn tại; vệ sinh môi trường và nếp sống văn minh đô thị ở nhiều nơi, nhất là tại nhiều khu dân cư, thị trấn, thị tứ còn chưa tốt, chưa được quan tâm giải quyết kịp thời… Để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả của phong trào, các ngành, các cấp, các đoàn thể và từng thành viên trong BCĐ cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa phong trào TDĐKXDĐSVH trong đội ngũ cán bộ công chức và trong nhân dân; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp đồng bộ, có hiệu quả của MTTQ và các đoàn thể; cần tăng cường kiểm tra, đánh giá thực chất phong trào, đề ra các biện pháp chỉ đạo phù hợp và có hiệu quả…

Bằng sự nỗ lực đó, sau 3 năm triển khai thực hiện (2011-2013), Ban chỉ đạo (BCĐ) phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp trong tỉnh đã quán triệt và thống nhất cao về nhận thức, chỉ đạo tổ chức, tập trung thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH. Việc bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa khá nghiêm túc, đúng tiêu chuẩn và quy trình đã hướng dẫn tại Quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa, thực hiện theo nguyên tắc công khai dân chủ. Các hộ gia đình và các khu phố, ấp đã tự giám sát lẫn nhau trong quá trình bình xét, chấm điểm, vì vậy kết quả công nhận các danh hiệu văn hóa cơ bản đã phản ánh sát thực tế.

Điểm nổi bật minh chứng sinh động cho hiệu quả của phong trào rộng lớn này là trong 3 năm qua, số hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa luôn đạt trên 91%. Tỷ lệ khu phố, ấp văn hóa năm sau luôn đạt cao hơn năm trước: Năm 2013 tỷ lệ khu phố, ấp đạt văn hóa là 61,26% (tăng gần gấp đôi so với năm 2011 là 37,77%). Mô hình Khu nhà trọ văn hóa đạt tỷ lệ 80,46% trên tổng số khu nhà trọ đăng ký trên toàn tỉnh - đây là mô hình được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) và các cơ quan Trung ương biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao. Bên cạnh đó, công tác triển khai nhân rộng các mô hình, đề án, liên quan đến công tác xây dựng nếp sống văn hóa trong gia đình; công tác đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo… đã được các ngành chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả và được quần chúng nhân dân trong tỉnh đồng tình hưởng ứng.

Ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở VH,TT&DL, Phó Trưởng ban thường trực phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh cho biết: Những thành quả trên có được là nhờ sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các nội dung, chương trình của phong trào, bên cạnh đó còn là sự năng động sáng tạo của BCĐ các cấp. Mặt khác, do các địa phương đã có quá trình tích lũy kinh nghiệm trên 10 năm qua, do đó đã nắm bắt được một số nội dung cơ bản, giúp cho việc vận động đi vào nề nếp, được nhân dân đồng tỉnh ủng hộ và tham gia các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu phố, ấp văn hóa, khu nhà trọ văn hóa…

“Trong thời gian tới, BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH sẽ triển khai thực hiện nhiều giải pháp, trong đó những giải pháp chính gồm: Duy trì và đổi mới các hình thức tuyên truyền; nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường huy động nguồn lực; đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng; nâng cao năng lực tổ chức hoạt động của BCĐ các cấp… nhằm khắc phục những hạn chế và nâng cao hiệu quả của phong trào”..., Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Nguyễn Văn Lộc cho biết thêm.

Từ nay đến năm 2015, BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp sẽ phấn đấu thực hiện các mục tiêu: 50% trở lên người dân tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao ở cộng đồng; 55 - 60% nhà văn hóa và khu thể thao xã, phường, thị trấn, khu phố, ấp đạt quy định của Bộ VH,TT&DL; 95% gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 60% khu phố, ấp được công nhận danh hiệu “Khu phố, ấp văn hóa”; 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước đăng ký thực hiện và có 90% trở lên đơn vị đạt chuẩn trong tổng số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký; 40% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 20% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

 

BÌNH MINH - LAN HƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter