Phát huy tinh thần Chiến thắng 30-4 trong sự nghiệp đổi mới

Cập nhật: 24-04-2015 | 16:06:08

Các đại biểu tham dự hội thảo khoa học sáng 24.4. Ảnh: Xuân Hải.

Sáng 24-4, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Hội thảo một lần nữa nghiên cứu, làm sáng tỏ thêm những bài học sâu sắc về quá trình Đảng lãnh đạo, tổ chức cuộc chiến đấu giành và bảo vệ độc lập tự do dân tộc, ý nghĩa to lớn của những bài học đó cũng như của thắng lợi vĩ đại của dân tộc, của nhân dân Việt Nam giải phóng miền Nam, thống nhất non sông về một mối đối với công cuộc đổi mới, xây dung, phát triển đất nước và cuộc đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ xã hội trên thế giới hiện nay.

Ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn

Phát biểu đề dẫn hội thảo, giáo sư-tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện nhấn mạnh, cách đây 40 năm, thắng lợi vĩ đại của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam; đồng thời kết thúc chặng đường ba thập kỷ đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và củng cố thành quả của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Đây là mốc son sáng ngời trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, là thành quả của ý chí đoàn kết và tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của toàn dân tộc.

Lịch sử càng lùi xa, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn tầm vóc vĩ đại, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, những bài học kinh nghiệm quý báu từ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, và hơn hết, đó là sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là một trong ba thắng lợi vĩ đại của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong thế kỷ 20, cùng với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đã đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 chứa đựng ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn, mở ra kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phát huy tinh thần Chiến thắng 30-4 vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Trên cơ sở những tư liệu, sự kiện mới, cùng quan điểm khách quan khoa học, Hội thảo phân tích, đánh giá, làm rõ thêm các bước phát triển của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.

Các nhà khoa học tập trung thảo luận, khẳng định đường lối cách mạng Việt Nam, đường lối tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh được hoạch định một cách chủ động, sáng tạo, thường xuyên điều chỉnh sát với thực tiễn cuộc kháng chiến, là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Nêu cao sự nghiệp chính nghĩa, ý chí thống nhất Tổ quốc cùng với khát vọng hòa bình là những nhân tố hợp thành sức mạnh của toàn dân tộc Việt Nam, quyết tâm đánh thắng đế quốc Mỹ, quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi của đường lối ngoại giao trong thời đại Hồ Chí Minh; tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ to lớn, hiệu quả của quốc tế trên cơ sở nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc.

Các tham luận gửi đến và trình bày tại Hội thảo nhấn mạnh, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, Đại thắng mùa Xuân 1975 để lại cho chúng ta, hiện nay và mai sau những bài học kinh nghiệm quý, vận dụng và phát huy vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Đó là các bài học kinh nghiệm về kiên định quyết tâm, quyết đánh, quyết thắng đế quốc Mỹ xâm lược; về đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đúng đắn, sáng tạo, độc lập, tự chủ; về nghệ thuật tiến hành chiến tranh nhân dân sáng tạo; về tổ chức lực lượng cả nước đánh giặc.

Đó còn là bài học về xây dựng căn cứ địa cách mạng, hậu phương kháng chiến vững chắc; về đoàn kết, liên minh với nhân dân Lào, nhân dân Campuchia; về đoàn kết quốc tế, phát huy sức mạnh thời đại; về bồi dưỡng, phát huy nhân tố con người.

Những bài học kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo chiến tranh cách mạng không những có giá trị tạo nên chiến thắng trong lịch sử, mà còn có ý nghĩa to lớn và lâu dài đối với sự lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay.

Những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong gần 30 năm qua là sự kế tục, phát huy và phát triển ý chí và trí tuệ Việt Nam. Tinh thần chiến thắng 30/4 lịch sử cũng là tinh thần và ý chí của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta tiến lên giành những thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter