Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Phát huy tối đa mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng TX.Bến Cát đạt tiêu chí đô thị loại III trước năm 2020 (*)

Cập nhật: 26-08-2015 | 06:27:46

(Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Đại hội Đảng bộ TX.Bến Cát lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020)

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 61-KH/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về Đại hội (ĐH) Đảng bộ các cấp, tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, hôm nay, ĐH Đảng bộ TX.Bến Cát lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 long trọng khai mạc. Đây là một trong những Đảng bộ giàu truyền thống cách mạng và có nhiều đóng góp quan trọng vào những thành tựu chung trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà. Thay mặt Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng và chúc sức khỏe các mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí khách quý và tất cả các đồng chí đại biểu về dự ĐH hôm nay.

ĐH Đảng bộ các cấp lần này diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đề ra.

Đồng chí Phạm Văn Cành (bìa phải), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao cờ của BCH Đảng bộ tỉnh cho Đảng bộ TX.Bến Cát.
Ảnh: Q.CHIẾN

Qua theo dõi tình hình chung và qua Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ thị xã trình bày tại ĐH, Tỉnh ủy vui mừng nhận thấy trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TX.Bến Cát đã luôn đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, phát huy có hiệu quả các nguồn lực, tạo thành sức mạnh tổng hợp, đã đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước và duy trì ở mức khá cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Dịch vụ và công nghiệp phát triển nhanh. Bến Cát huy động khá tốt cho nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị phục vụ có hiệu quả cho sản xuất và đời sống, góp phần nâng cấp, cải tạo cảnh quan, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực; thực hiện các chính sách xã hội đạt kết quả thiết thực. Quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được ổn định. Hệ thống chính trị được quan tâm củng cố, kiện toàn và hoạt động ngày càng hiệu quả. Khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được mở rộng tăng cường.

Nhìn tổng quát lại 5 năm qua, huyện Bến Cát trước đây và TX.Bến Cát hiện nay đã có những bước phát triển mới và khá toàn diện, cả thế và lực cũng như sức mạnh tổng hợp của thị xã được nâng lên rõ rệt. Có thể khẳng định đây là những tiền đề, những thuận lợi rất cơ bản và hết sức quan trọng cho sự phát triển mạnh mẽ hơn của Bến Cát trong những năm tới, để tiếp tục có những đóng góp tích cực vào thành tựu chung của toàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng phải nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận rằng, trong tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ TX.Bến Cát thời gian qua vẫn còn một số mặt hạn chế. Đó là, một số chỉ tiêu về kinh tế chưa đạt như Nghị quyết đề ra. Công tác quy hoạch, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường, trật tự đô thị chưa chặt chẽ và chưa đáp ứng tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ đô thị hóa ở địa phương. Việc triển khai thực hiện một số chương trình, đề án, công trình trọng điểm về phát triển kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị còn chậm. Hoạt động văn hóa, thể thao chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của nhân dân. Dân số tăng nhanh dẫn đến nảy sinh nhiều vấn đề xã hội phức tạp nhưng sự điều hành, quản lý, xử lý một số vấn đề cụ thể của chính quyền có mặt còn lúng túng. Hoạt động của các loại tội phạm, nhất là các băng nhóm, ở các khu công nghiệp còn diễn biến phức tạp. Việc xây dựng và phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể, phát triển đoàn viên, hội viên chưa tương xứng với quá trình phát triển của địa phương trước yêu cầu mới.

Với trách nhiệm là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ thị xã, ĐH cần đi sâu thảo luận, phân tích làm rõ thêm những mặt tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian qua, tìm ra những nguyên nhân chủ yếu, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra được những kinh nghiệm bổ ích và tìm ra các biện pháp hữu hiệu để khắc phục, đưa Bến Cát phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong thời gian tới.

Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, TX.Bến Cát đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với cả những thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức đan xen. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với phương hướng, mục tiêu và những nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ thị xã đã nêu trong Báo cáo chính trị vừa được trình bày trước ĐH. Sau đây, tôi xin nhấn mạnh thêm một số vấn đề trọng tâm để ĐH tập trung thảo luận và BCH Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ mới lưu ý trong lãnh đạo, điều hành nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH Đảng bộ thị xã lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020.

1. Cần xác định đúng vị trí, vai trò và tiềm năng của thị xã trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh; xác định trong 5 năm tới và các năm tiếp theo, TX.Bến Cát là địa bàn trọng điểm để phát triển công nghiệp của tỉnh. Do đó, Bến Cát phải tập trung mọi nỗ lực, huy động cao nhất mọi nguồn lực xã hội, trước hết là nội lực và khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có để đẩy nhanh hơn nữa tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị theo hướng nâng cao chất lượng, phát triển một cách bền vững và đồng bộ. Trong thu hút đầu tư phát triển công nghiệp cần hết sức chú ý chọn lọc những ngành có hàm lượng chất xám, có giá trị gia tăng cao, sử dụng lao động ít và không gây ô nhiễm môi trường. Đẩy nhanh phát triển các loại hình dịch vụ phù hợp và đồng bộ trong từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của thị xã nhằm tăng tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu kinh tế. Quan tâm phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chất lượng cao.

Lãnh đạo TX.Bến Cát tặng hoa cho các mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Q.CHIẾN

2. Cần sớm bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch chung xây dựng đô thị của TX.Bến Cát đến năm 2025, đồng thời hoàn chỉnh quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch các phân khu chức năng. Thị xã phải kết hợp vừa cải tạo, chỉnh trang đô thị hiện hữu, vừa phát triển đô thị mới theo hướng văn minh, hiện đại bảo đảm hài hòa, thống nhất và phát triển chung của tỉnh; đồng thời phải quản lý chặt chẽ quá trình phát triển đô thị, quản lý chặt chẽ các quỹ đất theo quy hoạch và tăng cường quản lý trật tự xây dựng, phấn đấu xây dựng TX.Bến Cát đạt tiêu chí đô thị loại III trước năm 2020.

Muốn làm được điều đó, thị xã phải phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của tỉnh trong xây dựng, quản lý và thực hiện quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng đô thị. Điều quan trọng là phải nâng cao được mức sống dân cư trong khu vực, tạo điều kiện để nhân dân có thể tiếp cận, hưởng thụ được những nội dung của tiêu chí đạt được trong việc xây dựng và phát triển đô thị. Song song đó, cần quan tâm xây dựng, nâng cao ý thức và vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị gắn với bảo vệ môi trường. Trong quy hoạch và sử dụng đất, chú ý quy hoạch, quản lý quỹ đất dọc sông Sài Gòn, kêu gọi đầu tư tạo môi trường sinh thái đô thị, kết nối điểm tham quan, du lịch giữa Khu di tích lịch sử Tây Nam và Địa đạo Củ Chi. Đồng thời hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 3 xã: Phú An, An Tây và An Điền vào năm 2017.

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ mới. Ảnh: Q.CHIẾN

3. Cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, cần chăm lo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân; đồng thời chú trọng phát triển các loại hình, các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh gắn với khai thác có hiệu quả và nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa.

Đối với công tác giảm nghèo, chúng ta không được chủ quan, thỏa mãn với thành tích đã đạt được. Tới đây, tiêu chí hộ nghèo của tỉnh giai đoạn 2016-2020 tiếp tục được nâng lên, vì vậy chúng ta phải đề ra mức phấn đấu cao hơn nữa, các hộ nghèo phải được thoát nghèo một cách bền vững và ngày càng được nâng cao chất lượng cuộc sống. Ở đây ngoài trách nhiệm của hệ thống chính trị các cấp, cần ra sức vận động các tầng lớp nhân dân tương trợ với nhiều hình thức thích hợp với từng đối tượng nghèo khó, xây dựng và phát huy mối quan hệ tình làng nghĩa xóm để ngày càng có nhiều gương điển hình trong phong trào vượt khó thoát nghèo bền vững.

4. Trước tình hình dân số ngày càng tăng cao và lao động nhập cư ở Bến Cát ngày càng nhiều nên tình hình trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, thị xã cần đặc biệt quan tâm phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo thành sức mạnh tổng hợp và có nhiều biện pháp đồng bộ, hữu hiệu để tích cực phòng ngừa, chủ động tấn công, đẩy lùi các loại tội phạm, kiềm chế tai nạn giao thông và các tệ nạn xã hội, nhanh chóng làm chuyển hóa địa bàn, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Đặc biệt, cần triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới theo Chỉ thị số 46 ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị.

5. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ thị xã cần chú trọng hơn nữa công tác xây dựng Đảng với ý nghĩa là một nhiệm vụ then chốt. Đảng bộ cần xác định rõ các vấn đề trọng tâm, trọng điểm và có giải pháp phù hợp để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở từng cấp, thực hiện nghiêm chỉnh các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng gắn với tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn của Đảng bộ thị xã. Công tác xây dựng Đảng phải gắn liền với xây dựng các cơ quan chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý và điều hành của chính quyền các cấp, xây dựng bộ máy chính quyền năng động và thực sự là chỗ dựa vững chắc của nhân dân, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển của thị xã trong thời kỳ mới, tôi lưu ý, nhấn mạnh vấn đề quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ. Phải xem trọng công tác cán bộ từ khâu quản lý, đánh giá, bố trí đúng cán bộ gắn với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ chuyên môn giỏi trên các lĩnh vực. Bên cạnh việc tiếp tục bồi dưỡng tích cực cho số cán bộ đương nhiệm, cần xây dựng quy hoạch và tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ kế thừa có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn cao, nhất là xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ chính quyền đô thị trên các lĩnh vực dịch vụ, quản lý xây dựng đô thị, giao thông, đất đai, môi trường... Mặt khác, phải thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý để đội ngũ cán bộ luôn giữ mình trong sạch. Song song đó, cần đặc biệt chú trọng xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn lao động có tay nghề cao để cung ứng cho các thành phần kinh tế, phục vụ cho yêu cầu phát triển của thị xã.

ĐH chúng ta tiếp tục hoàn thành 2 nội dung quan trọng nữa, đó là giới thiệu, lựa chọn để bầu BCH Đảng bộ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu Đoàn đại biểu đi dự ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ X sẽ diễn ra vào tháng 10-2015.

Cấp ủy khóa mới phải bảo đảm chất lượng, có tính kế thừa và phát triển, có số lượng và cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện, gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, trí tuệ, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết ĐH XI Đảng bộ thị xã và Nghị quyết ĐH X Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Trên cơ sở công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và quy hoạch BCH Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020 đã được BCH, BTV Thị ủy Bến Cát thực hiện một cách dân chủ, nghiêm túc, đúng quy trình trong thời gian qua và đã được BTV Tỉnh ủy phê duyệt phương án nhân sự BCH Đảng bộ TX.Bến Cát khóa XI tại Nghị quyết số 211 NQ/TU ngày 13-7-2015; tôi tin tưởng rằng, mỗi đồng chí đại biểu trong ĐH sẽ phát huy trí tuệ, công tâm, khách quan, thật sự nghiêm túc, đề cao trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân Bến Cát để giới thiệu nhân sự và lựa chọn bầu những đồng chí xứng đáng vào BCH Đảng bộ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Về bầu Đoàn đại biểu đi dự ĐH X Đảng bộ tỉnh, ĐH cần lưu ý lựa chọn bầu những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho Đảng bộ thị xã, có khả năng đóng góp vào sự thành công của ĐH X Đảng bộ tỉnh sắp tới.

Với những thành tựu đã đạt được, với những kinh nghiệm quý báu rút ra từ thực tiễn sinh động trong thời gian qua và với truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết thống nhất của Đảng bộ và nhân dân TX.Bến Cát, BCH Đảng bộ tỉnh hoàn toàn tin tưởng rằng Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong TX.Bến Cát sẽ tiếp tục chung sức, chung lòng, phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa TX.Bến Cát có bước phát triển mới nhanh hơn, toàn diện hơn, bền vững hơn, cùng với toàn tỉnh xây dựng thành phố Bình Dương trong tương lai giàu đẹp, văn minh.

Cuối cùng, thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, tôi xin kính chúc các vị khách quý và các đồng chí đại biểu dồi dào sức khỏe. Chúc ĐH thành công tốt đẹp.

 (*) Tựa do tòa soạn đặt

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter