Phát huy truyền thống và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Cập nhật: 06-12-2017 | 08:26:30

Sau khi được thành lập (ngày 6-12-1989), Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam đã khẳng định được vai trò, vị trí của mình, từng bước trưởng thành về tư tưởng, tổ chức và đã có nhiều hoạt động tích cực, thiết thực, hiệu quả. Hơn một phần tư thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội CCB Việt Nam đã kế thừa, phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, có nhiều đóng góp cho đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận.

Ở Bình Dương, Hội CCB các cấp đã tích cực tham gia ý kiến vào việc xây dựng nghị quyết của cấp ủy Đảng, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các cấp hội đã thực hiện tốt quy chế giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với đó, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã tổ chức, vận động hội viên CCB nêu cao tinh thần tự lực tự cường, sản xuất, kinh doanh hiệu quả, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững, đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, giúp nhau nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Cụ thể, trong năm 2017, với các nguồn vốn, đã có hơn 4.600 lượt hộ CCB vay làm kinh tế gia đình, cải thiện tốt đời sống. Ngoài ra, các cơ sở hội còn vận động giúp nhau bằng tiền mặt, cây con giống, ngày công lao động thành tiền với hơn 2 tỷ đồng, giúp cho hàng trăm hộ gia đình CCB có điều kiện phát triển kinh tế gia đình.

Ngoài ra, Hội CCB các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hội đã động viên CCB tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trong đó có vai trò của CCB tham gia bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn giao thông...

Kết quả của các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng và củng cố tổ chức Hội CCB ngày càng vững mạnh; tạo niềm tin đối với cấp ủy, chính quyền, nhân dân. Có thể khẳng định, Hội CCB Việt Nam là tổ chức xứng đáng với tám chữ vàng mà Đảng ta đã trao tặng: “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới” và tiếp tục khẳng định vị thế của Hội CCB là một tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở; được Đảng, Nhà nước đánh giá cao, nhân dân rất mực tin yêu.

NHẬT HUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter