Phát triển đảng viên trong lực lượng vũ trang tỉnh: Giải pháp sát thực, kết quả khả quan

Cập nhật: 10-12-2013 | 00:00:00

287 quần chúng được kết nạp Đảng

Trong năm 2013, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư Trung ương (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV) trong tình hình mới”; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Công tác phát triển đảng viên trong nhiệm kỳ 2010- 2015”; Kế hoạch số 08 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về “Phối hợp chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng, công tác phát triển đảng viên trong LLVT tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2015”.  

Huấn luyện kỹ thuật bắn súng CKC cho lực lượng tự vệ Nông trường Cao su Bố Lá (Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa)

Nhờ đó, công tác quán triệt triển khai thực hiện ở các tổ chức cơ sở Đảng trong LLVT tỉnh luôn có sự thống nhất và đồng bộ, nhất là việc phối hợp khá chặt chẽ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các ban ngành đoàn thể… ban hành nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động công tác phát triển Đảng trong lực lượng thường trực (LLTT), DQTV, DBĐV và gọi đảng viên nhập ngũ.

Kết quả, từ đầu năm 2013 đến nay, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã mở 1 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 44 quần chúng LLTT; các huyện, thị, thành phố và xã, phường, thị trấn phối hợp cử 353 quần chúng ưu tú tham gia 15 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Trên cơ sở đó, được sự theo dõi giúp đỡ của cấp ủy các chi, Đảng bộ và đảng viên, trong năm có 287 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng. Trong đó, LLTT kết nạp 23 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu; lực lượng DQTV kết nạp 248 đảng viên mới và lực lượng DBĐV kết nạp 16 đảng viên mới.

Bên cạnh đó, cùng với thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm đúng luật, dân chủ, công khai, không có tiêu cực, việc tạo nguồn phát triển đảng viên nhập ngũ cũng được cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và cơ quan quân sự các cấp tập trung thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu tuyển, cử đảng viên nhập ngũ đạt chất lượng. Trong năm 2013, toàn tỉnh có 80 đảng viên nhập ngũ, chiếm tỷ lệ 4,7% so với tổng số thanh niên nhập ngũ cả 2 đợt, vượt 2,7% so với chỉ tiêu trên giao.

Xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh

 Bên cạnh làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, cấp ủy các cấp còn thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực toàn diện và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng gắn với lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thực hiện tốt chế độ tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trách nhiệm, kỹ năng tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị cho đội ngũ bí thư, cấp ủy, cán bộ chính trị các cấp. Quan tâm chăm lo xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ các cấp ủy, chi bộ, Đảng bộ trên cơ sở Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, đường lối của Đảng… Các cấp ủy Đảng trong LLVT tỉnh còn đẩy mạnh chỉ đạo việc chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng.

Nhờ hoàn thành tốt chỉ tiêu phát triển Đảng đã góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với LLTT và cả lực lượng DQTV, DBĐV trong tỉnh. Hiện nay, 91/91 xã, phường, thị trấn trong tỉnh có chi bộ quân sự. Trong đó có 42 chi bộ có chi ủy, đạt 46,15% (tăng 13,15% năm 2012); tỷ lệ đảng viên trong DQTV đạt 23,01% (tăng 3,34% so với năm 2012); tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DBĐV đạt 11,39%.

Nhất là sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng trong LLVT tỉnh không ngừng được nâng lên, dân chủ được phát huy, đoàn kết được tăng cường, kỷ luật, kỷ cương được giữ vững.

Đây là yếu tố quan trọng để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; nâng cao trách nhiệm, năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp có hiệu quả với các ban ngành, đoàn thể triển khai thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương trong những năm qua.

Kết quả đạt được trong công tác phát triển đảng viên trong năm 2013 trước hết là nhờ các cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và cơ quan quân sự đã quán triệt nghiêm túc và nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển Đảng trong LLVT tỉnh; đề ra nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tạo nguồn, phát triển Đảng.

Bên cạnh đó, nhờ tuyển chọn, bồi dưỡng, kết nạp đúng đối tượng, cùng với việc thường xuyên giáo dục, rèn luyện, các đảng viên đều có động cơ phấn đấu, trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, thể hiện rõ vai trò tiên phong gương mẫu và có ý thức trách nhiệm cao; qua thực tiễn có nhiều đảng viên trưởng thành, được bổ nhiệm giữ các cương vị chủ chốt trong LLTT, DQTV và DBĐV…

Trong thời gian tới, cấp ủy Đảng tiếp tục nắm vững chủ trương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với LLVT địa phương trong tình hình mới; xác định công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Rà soát nắm chắc tình hình số lượng, chất lượng đảng viên trong các lực lượng, nguồn thanh niên gọi nhập ngũ để xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên đạt chỉ tiêu nhằm bổ sung lực lượng, bảo đảm tính kế thừa, tính phát triển của Đảng, đủ sức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển đảng viên với củng cố tổ chức Đảng, giữa phát triển đảng viên với xây dựng lực lượng nòng cốt ở địa phương, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương.

Đ.HẬU - T. LIÊM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter