Phó bí thư thường trực huyện ủy Bến Cát Bùi Hùng Dũng: Các cấp ủy kiểm điểm nghiêm túc, chu đáo, chặt chẽ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Cập nhật: 04-03-2013 | 00:00:00

 - Đến nay, việc kiểm điểm phê bình và tự phê bình cấp cơ sở theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” ở Bến Cát đã thực hiện tới đâu?

 - Sau Hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng (khóa XI), “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay” cho CB chủ chốt do Tỉnh ủy tổ chức, căn cứ các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, huyện Bến Cát đã thành lập bộ phận thường trực, tổ giúp việc, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và đã triển khai, tổ chức thực hiện công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình cấp cơ sở.

Kết quả toàn huyện đã có 70 chi, Đảng bộ, tập thể lãnh đạo cơ quan; 199 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở tổ chức kiểm điểm đạt 100% kế hoạch đề ra. Qua theo dõi quá trình chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm, có thể nói: cấp cơ sở có bước chuẩn bị thực hiện nghiêm túc, chu đáo, chặt chẽ, tinh thần kiểm điểm bảo đảm dân chủ, thẳng thắn, khách quan. Từng đồng chí được nêu lên những chính kiến của mình, góp ý cho đồng chí, đồng đội; trong kiểm điểm đã làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, không có tình trạng lợi dụng kiểm điểm để “đấu đá” trù dập, vu cáo lẫn nhau, gây mất đoàn kết nội bộ hoặc kiểm điểm qua loa, hình thức chiếu lệ.

- Qua đợt kiểm điểm lần này, ông có nhận xét gì về tư tưởng chính trị của ĐV và CB lãnh đạo cấp cơ sở trên địa bàn huyện?

- Qua đợt kiểm điểm lần này có thể khẳng định, cấp ủy các chi, Đảng bộ, tập thể lãnh đạo, cơ quan, đơn vị không có biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững quan điểm lập trường cách mạng, tích cực thực hiện đường lối cách mạng của Đảng trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tuy nhiên, qua các cuộc kiểm điểm cũng phát hiện một số chi, Đảng bộ, cấp ủy chi bộ, có những biểu hiện yếu kém về đạo đức lối sống của CB, ĐV thiếu tinh thần trách nhiệm, không thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, có nơi mất đoàn kết nội bộ trong thời gian dài.

- Về xây dựng đội ngũ CB lãnh đạo, các cấp ủy cơ sở có thực hiện đúng yêu cầu?

- Công tác xây dựng, quy hoạch đội ngũ CB lãnh đạo quản lý được các cấp ủy cơ sở quan tâm thực hiện đúng theo tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 10/CT-TU và kế hoạch của Huyện ủy về quy hoạch CB thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Công tác quy hoạch đào tạo CB đúng quy trình, công khai, dân chủ, khách quan, có quan tâm CB trẻ, CB nữ, chú trọng công tác đào tạo... Tuy nhiên, vẫn còn một vài chi, Đảng bộ công tác quy hoạch, đào tạo CB trong thời gian qua thiếu tính ổn định, còn nhiều bất cập trong công tác bố trí CB, công tác đánh giá CB còn mang tính hình thức, còn nể nang chưa đánh giá đúng thực chất năng lực của CB, một số nơi quy hoạch CB còn thiếu, đặc biệt là tại các xã.

- Trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị được thể hiện ra sao?

- Hầu hết cấp ủy, tập thể lãnh đạo, cơ quan đơn vị xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Nhiều cấp ủy Đảng, cơ quan đơn vị xây dựng và giữ sự đoàn kết nội bộ tốt; vai trò của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị được phát huy, thể hiện được vai trò vị trí quan trọng là hạt nhân chính trị trong Đảng, trong đơn vị, thể hiện được tính tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân. Tuy nhiên, trong quá trình dự và theo dõi một vài cấp ủy cơ sở chưa phát huy được tinh thần trách nhiệm, chưa thực hiện nhiệm vụ được phân công, còn mang tính thụ động, thiếu sáng tạo, nhạy bén trong công việc.

- Trên cơ sở kết quả đó, trong thời gian tới, cấp ủy cơ sở cần tập trung những công việc cụ thể nào để tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn Đảng bộ?

- Các chi, Đảng bộ cơ sở, thủ trưởng đơn vị cần tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”, đổi mới và nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách tích cực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa, rộng khắp, xây dựng thực hiện các mô hình, các nhiệm vụ, phù hợp với địa phương nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của CB, ĐV.

Thực hiện đúng quy trình quy hoạch, đào tạo đội ngũ CB lãnh đạo quản lý, bảo đảm chặt chẽ, đặc biệt chú trọng đến nguồn CB trẻ, CB nữ trong cơ cấu CB. Đồng thời phải gắn với quy trình đánh giá CB, ĐV hàng năm thật sự khách quan, trung thực, công tâm, dân chủ.

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính Nhà nước và cải cách hành chính trong Đảng, tập trung chấn chỉnh lề lối làm việc của CB công chức trong cơ quan hành chính Nhà nước, nhất là các cơ quan chức năng quản lý, giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai, môi trường, xây dựng, hộ tịch…

- Xin cảm ơn ông!

HÒA NHÂN (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter