Phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI)

Cập nhật: 23-03-2012 | 00:00:00

Sáng qua (22-3), Tỉnh ủy Bình Dương đã mở Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh để phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.  UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung.triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lấn thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI)

Trong ngày làm việc đầu tiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, khuyết điểm kéo dài chậm được khắc phục làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Để tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới, cần thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đề ra, coi đó là những nhiệm vụ vừa cơ bản, vừa lâu dài và phải thực hiện thường xuyên. Song song đó phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 3 vấn đề cấp bách, đó là: Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung đã tập trung phân tích 4 nhóm giải pháp nghị quyết nêu: Về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cấp trên; về tổ chức cán bộ và sinh hoạt Đảng; về cơ chế chính sách; về công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Yêu cầu trong quá trình nghiên cứu và tổ chức triển khai thực hiện cần chú trọng quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách và giải pháp mà các chỉ thị, nghị quyết đã đề ra.

Tiếp đó, hội nghị đã được nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Minh Sang thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Chiều cùng ngày, hội nghị tiếp tục được nghe quán triệt, triển khai Quy định số 45-QĐ/TW ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 5-1-2012 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Quán triệt, triển khai Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm và Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 46-QĐ/TW ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI.

Hôm nay (23-3), các đại biểu dự hội nghị sẽ thảo luận ở tổ trước khi tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận và kết luận hội nghị.

Trí Dũng

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter