Phong trào thi đua yêu nước tại Bình Dương: Động lực cho sự phát triển bền vững, giàu đẹp và văn minh

Cập nhật: 08-06-2018 | 08:57:58

 Cách đây 70 năm, ngày 11-6-1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Thấm nhuần lời dạy của Bác, những năm qua, phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước ở Bình Dương luôn diễn ra sôi nổi. Nhiều PTTĐ được triển khai sâu rộng và hiệu quả, tất cả vì mục tiêu phát triển bền vững, giàu đẹp và văn minh.

Thi đua là yêu nước...

Theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Người đã trở thành lời hiệu triệu, thôi thúc hàng triệu người dân Việt Nam không ngại hy sinh, gian khổ, hăng hái tham gia kháng chiến, thi đua lao động sản xuất, làm nên những thắng lợi vẻ vang trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Đến hôm nay, lời dạy của Bác vẫn còn nguyên giá trị và là chuẩn mực cho sự phát triển của các PTTĐ yêu nước, có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Mai Đức Chính (trái), Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ông Mai Hùng Dũng (phải), Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao biểu trưng, tặng bằng khen cho các cá nhân lao động giỏi, lao động sáng tạo năm 2017. Ảnh: THU THẢO

Thấm nhuần lời dạy của Bác về thi đua ái quốc và quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 34 ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3793/KH-UBND ngày 31-10-2014 triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức, thực hiện các PTTĐ và công tác khen thưởng; phát huy tinh thần thi đua yêu nước, sức sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang (LLVT), cộng đồng doanh nghiệp, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Trên cơ sở đó, những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo, cùng với sự quan tâm của các cấp, các ngành, các đơn vị trong cụm, khối thi đua đã có sự đổi mới về nội dung và phương thức thực hiện trong việc triển khai các PTTĐ và công tác khen thưởng, bắt kịp hơi thở của thực tiễn cuộc sống, phát huy vai trò to lớn của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Theo đó, nhiều PTTĐ được phát động sâu rộng và hiệu quả như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Bình Dương chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Bình Dương hội nhập và phát triển”, “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Bảo đảm an toàn trong sản xuất”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm”… gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Người người thi đua...

Ông Trần Trọng Lâm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đánh giá PTTĐ yêu nước của tỉnh trong những năm qua đã đạt được những kết quả đáng trân trọng trên từng lĩnh vực công tác. Phong trào đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ và những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương và đã động viên khuyến khích kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao

 

 động, học tập, công tác. Qua tổ chức, phát động phong trào, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố tích cực; bằng bàn tay, trí óc và tinh thần lao động hăng say, đã góp phần xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển nhanh trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa.

Điển hình như phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) trong LLVT tỉnh, với tinh thần “Người người thi đua, ngành ngành thi đua, ngày ngày thi đua”, đã thực sự đồng hành, gắn chặt với từng lĩnh vực công tác, bám sát nhiệm vụ chính trị từng cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh và đạt được hiệu quả thiết thực. Trong đó, điểm nhấn là tập trung thực hiện tốt các khâu đột phá nhằm khắc phục khâu yếu, mặt yếu, khơi dậy ý thức tự lực tự cường, vượt qua khó khăn, thách thức để giành những thành tích mới cao hơn trên các mặt công tác. Qua thực tiễn tổ chức phong trào TĐQT đã xuất hiện nhiều mô hình với cách làm hay, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu như mô hình “Nâng cao cất lượng, hiệu quả trong giải quyết chính sách”, “Phối hợp tuyên truyền cho công nhân trong các khu, cụm công nghiệp”, “Xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt trong các khu, cụm công nghiệp”, “Phối hợp với các trường đại học tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động và những thông tin xấu độc trên mạng xã hội”... Các đơn vị trong LLVT tỉnh cũng tiếp tục duy trì mô hình “Giáo dục chính trị tập trung”, “Hành quân rèn luyện, kết hợp với làm công tác dân vận” và mô hình “Phối hợp với Tỉnh đoàn, Công an và Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh tuyên truyền kiến thức quốc phòng - an ninh cho công nhân trong các khu nhà trọ”…

Hay PTTĐ “Bình Dương chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2017- 2020 đã lấy người nghèo làm trọng tâm, không lãng quên để người nghèo bị bỏ lại phía sau trong quá trình tiếp cận các chính sách giảm nghèo. Hưởng ứng PTTĐ này, các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể và chính quyền địa phương từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa. Điển hình như Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động “Tháng cao điểm vì người nghèo”; Hội Chữ thập đỏ có phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, “Mỗi tổ chức cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo”…

Qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, tỉnh Bình Dương đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện về mọi mặt. Cụ thể năm 2017, kinh tế - xã hội tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao và ổn định với hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 9,15%; GRDP bình quân đầu người đạt 120 triệu đồng; cơ cấu kinh tế của tỉnh tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ và công nghiệp, với tỷ trọng tương ứng là: Công nghiệp chiếm 63,99%, dịch vụ chiếm 23,68%, nông nghiệp chiếm 3,74% và thuế nhập khẩu trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,59%; kim ngạch xuất khẩu đạt 28,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,6% so với năm 2016; tiếp tục xuất siêu trên 4,7 tỷ đô la Mỹ. Cùng với sự phát triển về kinh tế, Bình Dương đã tiếp tục tập trung phát triển lĩnh vực văn hóa xã hội cả về cơ sở vật chất và nội dung, chất lượng hoạt động. Kết quả đó chính là minh chứng hùng hồn cho PTTĐ sôi nổi của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; của cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân trong tỉnh.

Dù đạt nhiều thành tích, song trước xu hướng phát triển mới vẫn đang đặt ra không ít những khó khăn, thử thách, Bình Dương chỉ có thể phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở đồng thuận giữa ý Đảng, lòng dân, đặc biệt là sự cố gắng, ra sức thi đua của tất cả mọi người. Ông Trần Trọng Lâm cho biết, để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 và kế hoạch 5 năm (2016-2020), Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát động PTTĐ giai đoạn 2018-2020 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; đẩy mạnh toàn diện các PTTĐ, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018 và giai đoạn 2018-2020...

THU THẢO

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter