Phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy phát triển rộng khắp, đồng bộ

Cập nhật: 04-12-2017 | 08:24:22

Với nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo về công tác phòng cháy, Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy (PC&CC) tỉnh Bình Dương đã bám sát nhiệm vụ được giao, giúp lãnh đạo Cảnh sát PC&CC tỉnh tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều văn bản, chỉ thị tăng cường công tác PCCC trên địa bàn. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền về PCCC kết hợp xây dựng và phát triển phong trào toàn dân PCCC sâu rộng, đồng bộ trong cộng đồng dân cư.

 

 Phong trào toàn dân PCCC thu hút sự tham gia mạnh mẽ của cộng đồng thông qua các hội thi, hội thao nghiệp vụ PCCC. Ảnh: DUY CHÍ

Nâng cao chất lượng quản lý, chỉ đạo về phòng cháy

Bám sát nhiệm vụ và tình hình thực tế trên địa bàn, Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy đã chủ động kiến nghị nhiều chủ trương, giải pháp giúp lãnh đạo Cảnh sát PC&CC tỉnh kịp thời tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều văn bản, chỉ đạo hướng dẫn các địa phương, cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý, ngăn chặn cháy lớn tại các địa bàn, cơ sở trọng điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ cao.

 

Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc mở rộng mạng lưới Đội Cảnh sát PCCC khu vực nhằm nâng cao khả năng bảo vệ các địa bàn, cơ sở trọng điểm, đến thời điểm này Cảnh sát PC&CC tỉnh Bình Dương đã có 6 phòng cảnh sát PC&CC khu vực được thành lập mới; nâng tổng số đội PCCC và cứu nạn cứu hộ lên 9 đội. Kết quả này đã từng bước thu hẹp phạm vi bảo vệ về PCCC, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Gần đây, tỉnh đã ban hành 2 chỉ thị và 5 văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ. Cụ thể, 2 chỉ thị gồm: Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ năm 2017; Chỉ thị tăng cường công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh. Các văn bản như: Văn bản chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách an toàn về PCCC và cứu nạn cứu hộ; văn bản chỉ đạo tăng cường công tác PCCC rừng, chỉ đạo báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện đề án Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 4287/QĐ-UBND ngày 24-12-2014 của UBND tỉnh; văn bản chỉ đạo tiến hành kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn tỉnh...

 

 

Trên tinh thần đó, các địa phương trong tỉnh, các ban quản lý khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thực hiện tốt công tác PCCC trên địa bàn quản lý. 100% huyện, thị, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo PCCC do lãnh đạo UBND huyện, thị, thành phố làm trưởng ban nhằm thống nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong công tác PCCC; kịp thời huy động sức mạnh tổng hợp trong tuyên truyền, xử lý sự cố cháy nổ một cách hiệu quả.

Đẩy mạnh công tác hướng dẫn, tuyên truyền về PCCC

Ngoài việc thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC, Cảnh sát PC&CC tỉnh đã chủ động có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng, các đơn vị, cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền về trách nhiệm người đứng đầu trong việc quản lý, tổ chức công tác PCCC; tác hại của các vụ cháy đến sức khỏe, tính mạng con người, môi trường sống và tài sản của Nhà nước, nhân dân... Cùng với đó, Cảnh sát PC&CC tỉnh đã kịp thời thông tin về các vụ cháy hoặc những vi phạm nghiêm trọng về PCCC thông qua các bài viết, phim, phóng sự truyền hình. Qua đó lồng ghép tuyên truyền về giải pháp, biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý bằng các khuyến cáo, hướng dẫn ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ...

Với giải pháp nói trên đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hiểu biết và ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và đông đảo nhân dân trong tỉnh đối với công tác PCCC. Kết quả cụ thể, Cảnh sát PC&CC tỉnh đã tổ chức đăng, phát được 126 tin, bài, phóng sự, phim tài liệu phản ánh, tuyên truyền về công tác PCCC; hướng dẫn các cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy nổ cao treo 5.071 băng rôn và gắn 250 pa nô, khẩu hiệu tại trụ sở, giao lộ, trục lộ chính; phát hành 2.000 cuốn cẩm nang song ngữ Việt - Trung, 2.000 cuốn cẩm nang song ngữ Việt - Anh và đang chuẩn bị phát hành 5.000 cuốn cẩm nang tuyên truyền về PCCC. Cảnh sát PC&CC tỉnh còn tổ chức ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC cho gần 6.500 chủ doang nghiệp, hộ kinh doanh, gia đình; phát hành gần 17.900 tờ rơi tuyên truyền về công tác PCCC; tổ chức 3 hội thao PCCC trên địa bàn các huyện, thị, thành phố với hơn 100 đơn vị, cơ sở tham gia.

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, Cảnh sát PC&CC tỉnh cũng chú trọng hướng dẫn các địa phương xây dựng, củng cố hoạt động của lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở và chuyên ngành. Cụ thể như tổ chức huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và thực tập xử lý tình huống cháy xảy ra; báo động kiểm tra khả năng sẵn sàng chữa cháy với lực lượng và phương tiện tại chỗ, kể cả vào ban đêm, ngoài giờ làm việc, ngày lễ, ngày nghỉ. ..

Phong trào toàn dân PCCC phát triển rộng khắp

Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 2.978 đội PCCC cơ sở, 94 đội dân phòng, 5 cơ sở có đội PCCC hoạt đông theo chế độ chuyên trách (Công ty TNHH Gỗ công nghiệp Kaiser, Công ty TNHH Giấy Kraft Vina, Công ty TNHH Lốp xe Kumho...), 13 đội PCCC cơ sở thực hiện theo chế độ chuyên ngành (Đội PCCC Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Khu công nghiệp Mỹ Phước, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, Tổng kho xăng dầu Chánh Mỹ...) và tổ chức hơn 3.500 lớp tập huấn, cấp giấy chứng nhận đã qua huấn luyện PCCC cho hơn 97.000 đội viên đội PCCC dân phòng và cơ sở. Lực lượng này đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc phát hiện, xử lý các sự cố cháy nổ ngay từ khi đám cháy mới phát sinh; đã tự tổ chức cứu chữa có hiệu quả trên 60% số vụ cháy xảy ra.

Theo đánh giá, công tác hướng dẫn, xây dựng và tổ chức diễn tập phương án chữa cháy tại các cơ sở nguy hiểm cháy nổ trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực. Cảnh sát PC&CC tỉnh đã chủ động làm tốt công tác xây dựng phương án xử lý tình huống cháy, nổ lớn phải huy động nhiều lực lượng, phương tiện, kể cả lực lượng quân đội đóng trên địa bàn tham gia chữa cháy. Kết quả, đơn vị đã hướng dẫn xây dựng, điều chỉnh, bổ sung trên 2.000 phương án chữa cháy; tổ chức thực tập trên 1.200 phương án chữa cháy cơ sở, 21 phương án chữa cháy và cứn nạn cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng. Ngoài ra, tại các huyện, thị, thành phố, các khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn tỉnh đang phát triển mạnh mô hình cụm doanh nghiệp an toàn PCCC, cụm dân cư an toàn PCCC, khu phố văn hóa an toàn PCCC...

Với việc tăng cường thực hiện công tác điều tra cơ bản, công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân PCCC kết hợp công tác hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm của lực lượng chức năng, công tác PCCC trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực.

 DUY CHÍ 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter