Phú Giáo: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa II năm 2014

Cập nhật: 09-12-2014 | 08:57:11

Sáng 8-12, Trung tâm Bồi dưỡng lý luận chính trị huyện Phú Giáo đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị khóa II năm 2014 cho 130 đảng viên dự bị đến từ các chi, Đảng bộ trên địa bàn huyện.

Lớp bồi dưỡng dự kiến diễn ra trong 6 ngày với các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động; chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên CNXH ở Việt Nam; phát huy dân chủ XHCN và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tăng cường quốc phòng - an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động tích cực hội nhập quốc tế; tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lớp bồi dưỡng giúp đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới tự xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để chính thức trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

T.T.THÊM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter