Phú Giáo: Nhiều kết quả trong công tác dân vận chính quyền

Cập nhật: 20-12-2013 | 00:00:00

 Phú Giáo là huyện vùng xa của tỉnh. Thực hiện CTDVCQ, trong những năm qua, UBND huyện đã phối hợp cùng với Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban MTTQVN huyện, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức nhiều lớp tập huấn về CTDVCQ cho cán bộ, công chức, viên chức. Tuyên truyền, phổ biến và quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, các chỉ thị, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và tỉnh về công tác dân vận của hệ thống chính trị trong tình hình mới; quy chế về văn hóa công sở, quy chế dân chủ cơ sở...    Người dân đến làm thủ tục tại bộ phận “một cửa” của UBND huyện Phú Giáo

Ông Nguyễn Văn Long, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, trên cơ sở thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy, huyện Phú Giáo đã ban hành quy chế phối hợp giữa UBND huyện và Ban Dân vận, Ủy ban MTTQVN huyện và các đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người dân; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia giám sát hoạt động của chính quyền theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Qua đó, huyện đã từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức gương mẫu, tận tụy, trung thành, sáng tạo… góp phần thực hiện thành công công tác xây dựng, củng cố tổ chức Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở.

Qua triển khai, quán triệt việc thực hiện CTDVCQ, đa số cán bộ, công chức, viên chức đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về CTDVCQ, hiểu rõ hơn trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, vai trò của mỗi cá nhân trong việc góp phần xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh...

Đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính, thời gian qua, UBND huyện đã triển khai thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Theo đó, các cơ quan chuyên môn thuộc huyện áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Việc tiếp công dân cũng được huyện thực hiện đúng theo Luật Khiếu nại, tố cáo và các quy định có liên quan. Công tác tiếp nhận và xử lý các vấn đề phản ánh của công dân được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định; theo đó, tình hình đơn thư khiếu nại của công dân ngày càng giảm. Riêng trong năm 2013 đã tiếp nhận và giải quyết được 51 đơn thư của công dân, trong đó nhận mới 48 đơn; đã giải quyết 48 đơn/51 đơn, chiếm tỷ lệ 94,12%.

Bên cạnh đó, thực hiện quy chế dân chủ gắn với thực hiện cải cách hành chính, công tác phòng chống tham nhũng luôn được các đơn vị ở Phú Giáo quan tâm thực hiện đạt hiệu quả. Việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng có hiệu quả với 100% cán bộ, công chức tham gia học tập; các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân trong huyện đã tổ chức nhiều mô hình hoạt động mới như: Tổ chức chào cờ vào sáng thứ hai hàng tuần, hoặc hàng tháng; không rải vàng mã ra đường khi có người thân trong gia đình qua đời…

Theo UBND huyện Phú Giáo, thực hiện tốt CTDVCQ đã góp phần đưa kinh tế huyện ngày càng phát triển. Năm 2013, tốc độ tăng trưởng đạt 12,52%; GDP bình quân đạt 30,8 triệu đồng/người, tăng 3,7 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,68%...

 HOÀI PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter