Phụ nữ Bình Dương: Chung tay xây dựng đô thị văn minh, hiện đại

Cập nhật: 05-10-2016 | 08:44:19

Hôm nay (5-10), Đại hội Đại biểu phụ nữ (ĐHĐBPN) tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2016-2021 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh. Nhân ngày hội lớn của hội viên, phụ nữ trong tỉnh, phóng viên Báo Bình Dương đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Thu Hồng (ảnh), Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh về phong trào phụ nữ và công tác hội nhiệm kỳ 2011-2016; những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho phong trào phụ nữ tỉnh trong thời gian tới, để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

- Thưa bà, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong các phong trào phụ nữ. Bà có thể đánh giá khái quát những nét nổi bật trong phong trào, công tác hội nhiệm kỳ 2011-2016?

- Trong nhiệm kỳ qua, phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, của các cấp ủy Đảng, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương; sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trong công tác vận động phụ nữ, chăm lo lợi ích thiết thực cho hội viên phụ nữ và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Với sự chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt, kịp thời của Trung ương hội, cấp ủy địa phương, Hội LHPN các cấp đã tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phấn đấu rèn luyện các phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; 7 chỉ tiêu cơ bản, 4 vấn đề ưu tiên và6 nhiệm vụ trọng tâm do Nghị quyết ĐHĐBPN tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2011-2016 đề ra. Nhiệm kỳ 2011-2016, hội đã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) và Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; đặc biệt là các phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” được các cấp hội phụ nữ phổ biến rộng rãi, đưa các phẩm chất đạo đức phụ nữ đi vào cuộc sống, góp phần định hướng giá trị đạo đức mới của người phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Hội đã phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan triển khai thực hiện các đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước” (Đề án 343), “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” (Đề án 704), “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho phụ nữ nông thôn” (tiểu đề án 4), “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm” (Đề án 295) đúng tiến độ đề ra với nội dung thiết thực, đi vào chiều sâu. Qua khảo sát đánh giá, có 80% phụ nữ được tiếp cận các đề án (vượt 10% chỉ tiêu đề ra). Thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” đã có 97,5% cán bộ; 89,9% hội viên; 77,9% phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua...

Hội viên Hội LHPN các cấp trong tỉnh thời gian qua đã tích cực học tập và làm theo Bác bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Trong ảnh: Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: T.LÊ

- Thưa bà, để hoạt động của các cấp hội thực sự mang lại hiệu quả thiết thực, yếu tố chất lượng nguồn nhân lực đóng vai trò tiên quyết. Trong nhiệm kỳ qua, việc tổ chức bộ máy, nội dung, phương thức hoạt động, chất lượng cán bộ hội đã có những bước đổi mới như thế nào?

- Hiện toàn tỉnh có 14 tổ chức hội vàcác đơn vị trực thuộc, 587 chi hội và3.226 tổ phụ nữ. Tỷ lệ tập hợp phụ nữ từ 18 tuổi trở lên vào tổ chức hội đạt 81,85%, tỷ lệ tập hợp hộ gia đình có phụ nữ 18 tuổi trở lên vào tổ chức hội đạt 74,62%. Thực hiện Chương trình của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2015”, công tác cán bộ nữ của tỉnh thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo vàhỗ trợ kịp thời của cấp ủy, chính quyền các cấp vàđược cụ thể hóa bằng chủ trương, chính sách. Tỉnh luôn ưu tiên đầu tư vàdành nhiều nguồn lực cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ. Trong nhiệm kỳ, quy hoạch Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh, cơ cấu nữ đạt trên 24%, BCH các Đảng bộ huyện, thị, thành phố đạt trên 28%. Tỷ lệ nữ tham gia HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đạt vàvượt so với quy định. Hội LHPN tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu với Trung ương Hội LHPN Việt Nam 4 cán bộ nữ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, kết quả có 1 chị đã trúng cử.

Bên cạnh đó, việc thực hiện đềán “Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội cơ sở”, hội đã hướng về cơ sở, tập trung ràsoát, củng cố vànâng cao hiệu quả hoạt động, nhất làchi hội, tổ phụ nữ. Các cấp hội đã chú trọng xây dựng mô hình mới, đa dạng các hình thức tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ, quan tâm đến các đối tượng như tôn giáo, trí thức, doanh nghiệp, nữ thanh niên, đơn thân, người cao tuổi…; từ đó có nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp để tập hợp, thu hút phụ nữ tham gia tổ chức hội. Hội đã thí điểm thành lập tổ chức hội phụ nữ trong doanh nghiệp Mây tre lá Ba Nhất; thành lập các chi hội nữ công nhân nhàtrọ...

- Thưa bà, tại đại hội lần này, phương hướng, mục tiêu tổng quát mà Hội LHPN tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã được đề ra với những nội dung cơ bản như thế nào?

- Chỉ tiêu màĐHĐBPN tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2016- 2021 đề ra là: Hàng năm có 80% trở lên hội viên, phụ nữ được phổ biến kiến thức pháp luật liên quan phụ nữ vàbình đẳng giới; 90% trở lên cán bộ, hội viên phụ nữ được bồi dưỡng, cung cấp kiến thức, kỹ năng về xây dựng gia đình hạnh phúc. Hàng năm, mỗi cơ sở hội giúp ít nhất 3 hộ gia đình yếu kém đạt các tiêu chí “5 không, 3 sạch”; 80% trở lên phụ nữ nghèo và90% trở lên phụ nữ chủ hộ nghèo được hội hỗ trợ thoát nghèo; 100% huyện, thị, thành hội có kế hoạch phối hợp dạy nghề cho lao động nữ. Hàng năm, có từ 80% trở lên lao động nữ có nhu cầu được phổ biến kiến thức liên quan đến việc làm; 70% trở lên lao động nữ có việc làm sau học nghề; thành lập mới 200 câu lạc bộ, chi hội nữ thanh niên nhàtrọ; 20 chi hội phụ nữ trong doanh nghiệp ngoài Nhànước với 20.000 hội viên; 100% cán bộ hội chủ chốt cấp tỉnh, huyện đạt chuẩn chức danh theo quy định; 85% trở lên chủ tịch hội cấp cơ sở đạt chuẩn...

Tất cả đều nhằm mục tiêu là: Đoàn kết, phát huy truyền thống, tiềm năng vàsức sáng tạo, nâng cao trình độ, đời sống vật chất, tinh thần vàvị thế của phụ nữ; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua phù hợp, sáng tạo; chú trọng vận động, tập hợp nữ công nhân lao động, phát huy mô hình câu lạc bộ nhàtrọ, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới, tiến bộ của phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; góp phần xây dựng tỉnh Bình Dương trở thành đô thị văn minh, hiện đại.

- Xin cám ơn bà! 

 Các cấp Hội LHPN tỉnh đã có nhiều nỗ lực, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ. Các phong trào “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, chương trình “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”… đã nhận được sự hỗ trợ với tổng số tiền trên 80 tỷ đồng, vượt 269,23% chỉ tiêu đề ra. Đến nay, tổng nguồn vốn hội đang quản lý là 464 tỷ 314 triệu đồng, tăng 90% so với đầu nhiệm kỳ. Thực hiện công trình ĐHĐBPN toàn quốc lần thứ XI về vận động quản lý tiết kiệm, các cấp hội trong tỉnh đã vận động được 131.515 hội viên tham gia các mô hình tiết kiệm, thông qua 2.701 tổ, với số tiền trên 148 tỷ đồng, vượt 90% chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

 

 THANH LÊ (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter