Quân đội tuyệt đối trung thành với sự nghiệp của Đảng

Cập nhật: 28-12-2013 | 00:00:00

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân ủy Trung ương tới dự và có bài phát biểu quan trọng với Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các Tổng cục trực thuộc Bộ Quốc phòng; cán bộ chủ chốt trong toàn quân.

Trong 2 ngày (28 và 29-12), Hội nghị Quân chính toàn quân nghe, thảo luận Báo cáo tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014; tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Khoa học Công nghệ; tổng kết phong trào thi đua Quyết Thắng năm 2013 và phát động phong trào thi đua Quyết Thắng 2014…

  Tổng Bí thư phát biểu tại Hội nghị quân chính toàn quân

Sau phát biểu khai mạc của Đại tướng Phùng Quang Thanh - Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, hội nghị nghe Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ - Tổng tham mưu trưởng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng báo cáo các mặt công tác quân sự, quốc phòng năm 2013 và nhiệm vụ của năm 2014.

Năm 2013, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ vừa thường xuyên, vừa đột xuất. trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt.

Nổi bật là: Làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bao gồm cả tham mưu, hoạch định chủ trương đường lối, xây dựng hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng, xây dựng các chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng và xử lý kịp thời, đúng đắn các tình huống bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới, biển đảo, vùng trời, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị để phát triển đất nước và quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng; Lãnh đạo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn cả nước; là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, phối hợp tốt với công an trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; là lực lượng chủ đạo trong phòng tránh khắc phục hậu quả thiên tai, khắc phục hậu quả sau chiến tranh và tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.

Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân được nâng lên: Công tác huấn luyện, diễn tập, giáo dục đào tạo và rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy có một số đổi mới và chuyển biến tốt.

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự Hội nghị trò chuyện với quân và dân Trường Sa qua cầu truyền hình

Thực hiện 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 9 có chuyển biến; hoạt động đối ngoại quốc phòng đạt nhiều thành tựu nổi bật. Chủ động bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật và công nghiệp quốc phòng cho các nhiệm vụ; đời sống bộ đội có cải thiện. Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Các khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình từng bước được sửa chữa, khắc phục. Tình hình chính trị tư tưởng trong toàn quân ổn định, đoàn kết thống nhất cao, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những kết quả mà quân đội đã đạt được trong năm 2013. Phân tích bối cảnh, tình hình trong nước và quốc tế, Tổng Bí thư khẳng định: Quân đội góp một phần rất lớn và quan trọng vào những thắng lợi chung của đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Năm 2014, cả nước tiếp tục phấn đấu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý, tổng kết 30 năm đổi mới và chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp.

Đối với quân đội, năm 2014 là năm có nhiều dấu mốc quan trọng như: Kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 25 năm ngày Quốc phòng toàn dân…

Nhiệm vụ đặt ra với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị là tăng cường đoàn kết, thống nhất, thực hiện được cả 3 mục tiêu: Bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ thành quả cách mạng; giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để phát triển đất nước.

Vì vậy, Tổng Bí thư yêu cầu cần tiếp tục xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân, có ý chí sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng; có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao ý chí và trách nhiệm trong thực hiện những chức trách được giao. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”. Cán bộ, chiến sĩ quân đội phải giữ gìn đạo đức, lối sống, chấp hành pháp luật, kỷ cương, chủ động đấu tranh chống lại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kiên quyết không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức chiến đấu và bản chất của quân đội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị quân đội tổ chức nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; coi trọng công tác nắm tình hình, dự báo chiến lược, đánh giá chính xác, tham mưu sắc bén cho Đảng và Nhà nước, chủ động ngăn chặn và xử lý kịp thời, kiên quyết, khôn khéo các tình huống phức tạp, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại quốc phòng cả song phương và đa phương; chấp hành nghiêm túc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Trong quá trình xây dựng quân đội tiến lên “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó có một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại”, quân đội cần nhanh chóng làm chủ, sử dụng thành thạo và hiệu quả các loại vũ khí mới, kiên quyết không để xảy ra tình trạng sơ suất, sai phạm, lãng phí.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Quân đội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm chỉnh quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Đảng bộ Quân đội phải thực sự là đảng bộ trong sạch, vững mạnh, làm chỗ dựa vững chắc cho Đảng trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

Tổng Bí thư mong muốn quân đội tiếp tục làm tốt nhiệm vụ của đội quân công tác, đẩy mạnh công tác dân vận, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế xã hội, giúp đỡ nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, biên giới, hải đảo. Quân đội phải là lực lượng nòng cốt trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, coi đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng với truyền thống vẻ vang, dưới sự lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối của Đảng, được sự ủng hộ nhiệt tình của toàn dân, quân đội nhân dân Việt Nam sẽ lập nên những thành tích mới, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng và nhân dân.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter