Quan tâm chăm sóc người khuyết tật

Cập nhật: 14-08-2013 | 00:00:00

 Kỳ II: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân

1. Cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người khuyết tật (NKT).

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có trách nhiệm vận động xã hội trợ giúp NKT tiếp cận dịch vụ xã hội, sống hòa nhập cộng đồng; tham gia xây dựng, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật và chương trình, đề án trợ giúp NKT.

3. Mọi cá nhân có trách nhiệm tôn trọng, trợ giúp và giúp đỡ NKT.

Trách nhiệm của gia đình:

1. Gia đình có trách nhiệm giáo dục, tạo điều kiện để thành viên gia đình nâng cao nhận thức về vấn đềkhuyết tật (KT); thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu KT bẩm sinh, KT do tai nạn thương tích, bệnh tật và nguy cơ khác dẫn đến KT.

2. Gia đình NKT có trách nhiệm sau đây:

a) Bảo vệ, nuôi dưỡng, chăm sóc NKT;

b) Tạo điều kiện để NKT được chăm sóc sức khỏe và thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình;

c) Tôn trọng ý kiến của NKT trong việc quyết định những vấn đề liên quan đến cuộc sống của bản thân NKT và gia đình;

d) Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này.

Tổ chức của NKT, tổ chức vì NKT:

1. Tổ chức của NKT là tổ chức xã hội được thành lập vàhoạt động theo quy định của pháp luật để đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên là NKT, tham gia xây dựng, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật đối với NKT.

2. Tổ chức vì NKT là tổ chức xã hội được thành lập vàhoạt động theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động trợ giúp NKT.

Quỹ trợ giúp NKT:

1. Quỹ trợ giúp NKT là quỹ xã hội từ thiện nhằm huy động nguồn lực trợ giúp NKT.

2. Quỹ trợ giúp NKT được hình thành từ các nguồn sau đây:

a) Đóng góp tự nguyện, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài;

b) Hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước;

c) Các khoản thu hợp pháp khác.

3. Quỹ trợ giúp NKT được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật. (Còn tiếp)

Kỳ III: Thông tin, truyền thông, giáo dục về người khuyết tật

• HƯƠNG CẦN (lược ghi)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter