Quan tâm giáo dục lòng tự tôn dân tộc cho thanh niên

Cập nhật: 09-11-2013 | 00:00:00
Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã từng bước đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, phương pháp giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; biểu dương, tôn vinh các gương điển hình, lối sống giản dị, lành mạnh, tác phong làm việc công nghiệp, xây dựng và thực hiện văn hóa nơi công sở và trong gia đình. Đặc biệt là việc triển khai học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc, bước đầu thực hiện có hiệu quả trong các tổ chức Đoàn… Để tiếp tục nâng cao công tác giáo dục của Đoàn, tăng cường bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức công dân, lý tưởng và đạo đức cách mạng… cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), theo tôi, trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn cần tập trung nâng cao tính hấp dẫn, cụ thể, thiết thực trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN, trọng tâm là đổi mới hình thức giáo dục lý luận chính trị, cách thức quán triệt và triển khai nghị quyết của Đảng, của Đoàn; chú trọng giáo dục truyền thống, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc. Phát huy vai trò tích cực của TN trong việc kế thừa và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đi đầu trong việc tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại, đấu tranh bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, văn hóa phẩm độc hại. Đẩy mạnh việc tổ chức cho ĐVTN học tập và làm theo lời Bác; thực hiện chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” với những tiêu chí, cách làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp. Bên cạnh đó, đa dạng hóa các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, pháp luật và ý thức công dân cho thanh thiếu nhi; thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ công dân, tôn trọng quy ước cộng đồng, tuân thủ nội quy, quy định của tổ chức. Tăng cường tham gia các hoạt động đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; nâng cao năng lực “tự đề kháng” của ĐV trước các biểu hiện suy thoái về đạo đức và lối sống.Các cấp bộ Đoàn cũng cần đẩy mạnh tuyền truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia và kiến thức quốc phòng - an ninh; chủ động cung cấp và định hướng thông tin để TN hiểu rõ, chủ động và kiên quyết đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm vào thanh thiếu nhi; thường xuyên nắm tình hình diễn biến tư tưởng, tâm trạng TN để tập hợp, phản ánh và đề nghị giải quyết kịp thời các vấn đề mới nảy sinh...NHẬT KHÁNH (TX.Thuận An)
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter