QUỐC HỘI

Cập nhật: 06-12-2010 | 00:00:00

-Luật Thanh tra của Quốc hội, số 56/2010/QH12 ngày 29-11-2010.

-Luật Thuế bảo vệ môi trường của Quốc hội, số 57/2010/QH12 ngày 29-11-2010.

-Luật Viên chức của Quốc hội, số 58/2010/QH12 ngày 29-11-2010.

-Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Quốc hội, số 59/2010/QH12 ngày 30-11-2010.

-Luật Khoáng sản của Quốc hội, số 60/2010/QH12 ngày 30-11-2010.

-Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm của Quốc hội, số 61/2010/QH12 ngày 24-11-2010.

-Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán của Quốc hội, số 62/2010/QH12 ngày 24-11-2010.

-Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân của Quốc hội, số 63/2010/QH12 ngày 24-11-2010.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-Quyết định 77/2010/QĐ-TTg ngày 30-11-2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

-Quyết định 78/2010/QĐ-TTg ngày 30-11-2010 của Thủ tướng Chính phủ về mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế.

BỘ, NGÀNH     

-Thông tư 36/2010/TT-BLĐTBXH ngày 18-11-2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

-Thông tư 29/2010/TT-BTNMT ngày 22-11-2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

-Thông tư 26/2010/TT-BTTTT ngày 24-11-2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy hoạch băng tần 2300 - 2400 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam”.

-Thông tư 27/2010/TT-BTTTT ngày 24-11-2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy hoạch băng tần 2500 - 2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam”.

-Thông tư 189/2010/TT-BTC ngày 24-11-2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia và địa chỉ Internet của Việt Nam.

-Thông tư liên tịch 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26-11-2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính.

-Thông tư 190/2010/TT-BTC ngày 1-12-2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

lThông tư 32/2010/TT-BGDĐT ngày 2-12-2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG           

-Quyết định 43/2010/QĐ-UBND ngày 19-11-2010 của UBND tỉnh Bình Dương Về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên nước và khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter