Quy định mới về giao dịch bảo đảm

Cập nhật: 05-03-2012 | 00:00:00
Ngày 22-2-2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 11/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29-12-2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm. Theo đó:Tài sản hình thành trong tương lai được quy định rõ: Tài sản được hình thành từ vốn vay; tài sản đang trong giai đoạn hình thành hoặc đang được tạo lập hợp pháp tại thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm; tài sản đã hình thành và thuộc đối tượng phải đăng ký quyền sở hữu, nhưng sau thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm thì tài sản đó mới được đăng ký theo quy định của pháp luật (tài sản hình thành trong tương lai không bao gồm quyền sử dụng đất).Nghị định bổ sung thêm nguyên tắc xử lý tài sản bảo đảm: Trong trường hợp tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, nhà ở thì tổ chức, cá nhân mua tài sản bảo đảm hoặc nhận chính tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm phải thuộc đối tượng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì chỉ được hưởng giá trị quyền sử dụng đất, giá trị nhà ở.Ngoài ra, nghị định còn bổ sung thêm hai trường hợp xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất khi không có thỏa thuận về phương thức xử lý; đồng thời sửa đổi, bổ sung một số nội dung khác nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện giao dịch bảo đảm. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10-4-2012.Sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình DươngTừ ngày 2-3-2012, một số quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương sẽ được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 21-2-2012 của UBND tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.Theo đó, những nội dung của Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND ngày 22-5-2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh sẽ được sửa đổi như: Về thời hạn của giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất không quá 15 năm và được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn không quá 10 năm (trước đây được xem xét gia hạn nhưng thời gian gia hạn không quá 10 năm). Đối với những trường hợp nguồn nước bảo đảm khai thác ổn định lâu dài, thời hạn tối thiểu của giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất là 5 năm.Bên cạnh đó, một số quy định về quản lý tài nguyên nước được bổ sung như: căn cứ cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước có thêm Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc Đề án bảo vệ môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thời hạn cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất là không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình cấp phép, cơ quan có thẩm quyền cấp phép quyết định cấp lại giấy phép hành nghề, trường hợp không chấp nhận cấp phép lại, phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do để cơ quan thụ lý hồ sơ cấp phép trả lại cho tổ chức, cá nhân xin cấp phép.Ngoài ra, quyết định trên còn sửa đổi, bổ sung chi tiết về vùng cấm khai thác nước dưới đất, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và các quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục cấp phép và gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.THÙY LIÊN
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter