Quy định về giá dịch vụ khám bệnh ở cơ sở công lập

Cập nhật: 22-10-2012 | 00:00:00

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 85/2012/NĐ-CP về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.

Nghị định gồm 6 Chương và 27 Điều quy định về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập. Nghị định đã giải thích cụ thể nghĩa của các từ ngữ như: Đơn vị sự nghiệp y tế công lập, cơ quan quản lý cấp trên và người có thẩm quyền.

 Thu viện phí ở Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.  Theo đó, đơn vị sự nghiệp y tế được đăng ký và phân loại theo 4 nhóm là: Nhóm 1 (đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên và kinh phí đầu tư phát triển); nhóm 2 (đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên); nhóm 3 (đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên) và nhóm 4 (đơn vị có nguồn thu sự nghiệp thấp hoặc không có nguồn thu, kinh phí hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ).

Về cơ chế hoạt động, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, các qui định của Nghị định này và Qui chế tổ chức và hoạt động mẫu do Bộ Y tế ban hành, các đơn vị sự nghiệp y tế xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên phê duyệt. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể nội dung mẫu của Quy chế tổ chức và hoạt động theo lĩnh vực chuyên môn y tế.

Về cơ chế tài chính, các đơn vị căn cứ vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; Quy chế tổ chức và hoạt động, chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng qui hoạch phát triển của đơn vị mình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Căn cứ vào quy hoạch phát triển được duyệt, tình hình thực tế về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị của đơn vị, các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, đơn vị lập và trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp theo qui định của pháp luật.

Riêng về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, Nghị định quy định, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh là số tiền phải trả cho mỗi dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo lộ trình 3 giai đoạn: năm 2013, giai đoạn 2014-2017 và giai đoạn từ năm 2018 trở đi.

Cụ thể năm 2013, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được tính trên cơ sở chi phí trực tiếp sau: Tiền thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế để thực hiện dịch vụ (bao gồm cả chi phí bảo quản, hao hụt theo định mức được cơ quan có thẩm quyền quy định); tiền điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường trực tiếp để thực hiện dịch vụ; duy tu, bảo dưỡng thiết bị, mua thay thế công cụ, dụng cụ trực tiếp sử dụng để thực hiện các dịch vụ; chi phí chi trả phụ cấp thường trực, chi phí chi trả phụ cấp phẫu thuật thủ thuật.

Giai đoạn 2014-2017, chi phí về tiền lương sẽ được tính như sau: Giai đoạn 2014 - 2015, chỉ tính 30% Quỹ tiền lương cơ bản đối với các bệnh viện tuyến tỉnh ở khu vực miền núi, Tây nguyên và các bệnh viện quận thuộc Hà Nội và TP.HCM, 50% Quỹ tiền lượng cơ bản đối với các bệnh viện tuyến Trung ương và của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; giai đoạn 2016-2017, tính 100% Quỹ tiền lương cơ bản đối với các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương và các bệnh viện quận thuộc Hà Nội và TP.HCM, 50% Quỹ tiền lương cơ bản đối với các bệnh viện tuyến huyện còn lại...

Giai đoạn 2018 trở đi, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được tính đủ các chi phí trực tiếp (chi phí về thuốc, hóa chất, điện, nước, tiền lương, phụ cấp...) và gián tiếp (chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học...) để thực hiện dịch vụ...

Ngoài ra, Nghị định còn qui định chi tiết về thẩm quyền qui định và quyết định giá dịch vụ y tế; đối tượng và phương thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh; quản lý và sử dụng nguồn thu từ các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các qui định khác.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-12-2012 và thay thế Nghị định số 95/CP (27-8-1994) của Chính phủ về thu một phần viện phí.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter