Quy định về mức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn Bình Dương

Cập nhật: 07-09-2019 | 08:02:09

 Ngày 18-10-2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 96/2018/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi (NCT) tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng NCT thay thế cho Thông tư 21/2011/TT-BTC ngày 18-2-2011 quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho NCT tại nơi cư trú; chúc, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng NCT.

Theo đó, các mức kinh phí thực hiện chúc thọ, mừng thọ, tặng quà cho NCT thọ 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi sẽ do HĐND tỉnh xem xét quyết định trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 96/2018/TT-BTC: “…Mức chi nêu trên là mức tối thiểu. Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương và tình hình thực tế, HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể xem xét, quyết định mức chi cao hơn mức quy định tại thông tư này; đồng thời xem xét, quyết định theo thẩm quyền mức quà tặng NCT ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 tuổi và trên 100 tuổi trên cơ sở đề xuất của UBND cấp tỉnh…”.

Từ căn cứ nêu trên, ngày 31-7-2019 HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND quy định về mức chúc thọ, mừng thọ NCT trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo nghị quyết, HĐND tỉnh quy định mức chúc thọ, mừng thọ đối với NCT thọ ở 6 mức khác nhau, cụ thể:

- Mức chúc thọ, mừng thọ đối với NCT thọ trên 100 tuổi gồm: tiền mua quà 300.000 đồng và tiền mặt 1.200.000 đồng/người.

- Mức chúc thọ, mừng thọ đối với NCT thọ 100 tuổi gồm: 5m vải lụa; tiền mua quà 500.000 đồng và tiền mặt 1.200.000 đồng/người.

- Mức chúc thọ, mừng thọ đối với NCT thọ 95 tuổi gồm: tiền mua quà 300.000 đồng và tiền mặt 700.000 đồng/người.

- Mức chúc thọ, mừng thọ đối với NCT thọ 90 tuổi gồm: tiền mua quà 300.000 đồng và tiền mặt 700.000 đồng/người.

- Mức chúc thọ, mừng thọ đối với NCT thọ 80, 85 tuổi gồm: tiền mua quà 200.000 đồng và tiền mặt 500.000 đồng/người.

- Mức chúc thọ, mừng thọ đối với NCT thọ 70, 75 tuổi gồm: tiền mua quà 200.000 đồng và tiền mặt 300.000 đồng/người.

Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-9-2019.

SỞ TƯ PHÁP

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter