Quyền của Nhà nước trong quản lý đất đai

Cập nhật: 26-08-2017 | 11:11:39

Quyền của Nhà nước về quản lý đất đai bao gồm các quyền sau đây: Quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; mục đích sử dụng đất; hạn mức sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất; thu hồi đất, trưng dụng đất; giá đất; trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất; chính sách tài chính về đất đai; quy định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất: Nhà nước phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian nhất định. Nhà nước phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất. Quốc hội là cơ quan quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia. Các cấp quản lý hành chính từ Chính phủ đến cấp huyện căn cứ thẩm quyền của mình lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho các ngành, địa phương.

Về hạn mức, thời hạn sử dụng đất: Nhà nước quy định 3 hạn mức sử dụng đất là hạn mức giao đất nông nghiệp, giao đất ở và hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp. Thời hạn sử dụng đất được quy định bằng các hình thức sử dụng đất lâu dài và sử dụng đất có thời hạn.

Về thu hồi đất, trưng dụng đất: Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai. Thẩm quyền thu hồi đất, tùy từng trường hợp do luật định mà UBND cấp tỉnh hoặc cấp huyện có quyền ra quyết định thu hồi. Nhà nước quyết định trưng dụng đất trong trường hợp thật cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp phòng chống thiên tai. Việc trưng dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thực hiện. Người có đất trưng dụng phải chấp hành quyết định trưng dụng và được bồi thường thiệt hại do việc trưng dụng đất gây ra.

Về trao quyền sử dụng đất: Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất bằng các hình thức giao đất hoặc cho thuê đất. Tùy từng trường hợp, Nhà nước có thể thu tiền hoặc không thu tiền sử dụng đất khi giao đất. Người được cho thuê đất phải trả tiền thuê đất cho Nhà nước theo thời hạn quy định.

Về quyết định giá đất: Nhà nước quy định nguyên tắc, phương pháp định giá đất, khung giá đất, bảng giá đất. Giá đất được Nhà nước xác định trên cơ sở giá trị bằng tiền của quyền sử dụng đất đối với một diện tích đất xác định trong thời hạn sử dụng đất xác định.

Chương trình này được Hội Luật gia tỉnh Bình Dương và Báo Bình Dương cùng phối hợp thực hiện theo Quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 13-6-2017 của UBND tỉnh Bình Dương. Chúng tôi rất mong nhận được thư, bài góp ý hoặc yêu cầu tư vấn xin gửi về địa chỉ: Số 26 đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter