Quyết định Về việc thành lập Ban lễ tang

Cập nhật: 08-01-2014 | 00:00:00

- Căn cứ Quyết định số 910/QĐ-TU ngày 14-8-2013 của Tỉnh ủy về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ;

- Căn cứ Quyết định số 64/2011/QĐ-UBND ngày 19-12-2011 của UBND tỉnh ban hành quy định mức chi hỗ trợ việc tang lễ đối với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy,

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban lễ tang đồng chí TRẦN VĂN CHÂU - Nguyên UVTV, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sông Bé, gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đ/c Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng ban;

2. Đ/c Văn Công Danh, UVTV, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Phó ban trực;

3. Đ/c Nguyễn Công Danh, TUV, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Phó ban;

4. Đ/c Phạm Công Tâm, TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Thành viên;

5. Đ/c Nguyễn Thị Kim Oanh, TUV, Giám đốc Sở LĐ- TB&XH - Thành viên;

6. Đ/c Nguyễn Thanh Tâm, UVTV, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bến Cát - Thành viên;

7. Đ/c Huỳnh Văn Nghe, UVTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Bến Cát - Thành viên;

8. Đ/c Lê Minh Chí, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Thành viên;

9. Đ/c Vũ Xuân Thảo, Trưởng ban Chính sách Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Thành viên;

10. Đ/c Nguyễn Văn Trị, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bến Cát - Thành viên;

11. Đ/c Trần Công Uẩn, UVTV, Bí thư Đảng ủy thị trấn Mỹ Phước - Thành viên.

Điều 2. Ban lễ tang có trách nhiệm phối hợp với gia đình, tổ chức tang lễ cho đồng chí TRẦN VĂN CHÂU được chu đáo và trang nghiêm.

Điều 3. Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các cơ quan có liên quan và những đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ     

(đã ký)         

PHẠM VĂN CÀNH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter