Quyết liệt đổi mới giáo dục và đào tạo

Cập nhật: 28-02-2014 | 00:00:00

 Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ là một chủ trương hết sức đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta nhằm bảo đảm cho đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, năng lực, đạo đức… để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hiện nay. Tuy nhiên việc quản lý, thực hiện chủ trương này thời gian qua còn bộc lộ những yếu kém, sơ hở, dẫn đến tình trạng “chạy” bằng cấp, học “chạy”, ỷ thế “con ông cháu cha” để được vào làm cơ quan Nhà nước hay được đề bạt vào một vị trí nào đó trong cơ quan công quyền diễn ra ở nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) diễn ra cuối tháng 9, đầu tháng 10-2013 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Mục tiêu của nghị quyết này là đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở giáo dục - đào tạo và việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người học; đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học. Quan điểm của Đảng ta là giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển giáo dục và đào tạo…

Hiện nay các địa phương đang khẩn trương triển khai quán triệt và thực hiện nghị quyết này. Thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chúng ta sẽ giải quyết tốt những yếu kém, hạn chế của nền giáo dục nước ta trong thời gian qua, tạo điều kiện để giáo dục và đào tạo của đất nước ta phát triển ngang tầm với quốc tế.

 HOÀNG ANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter