Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4

Cập nhật: 23-03-2012 | 00:00:00

Trong ngày làm việc hôm qua (22-3), Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay” đã dành phần lớn thời gian để nghe Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung trình bày, phân tích 4 vấn đề lớn, đó là: Sự cần thiết phải ban hành nghị quyết; mục đích, yêu cầu, phạm vi thực hiện nghị quyết; những nội dung cơ bản của nghị quyết và một số vấn đề trong tổ chức thực hiện...

 Các đại biểu nghe triển khai, quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4. Ảnh: Quốc Chiến

Tạo niềm tin trong các tầng lớp nhân dân

Trong phần trình bày trước hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung nêu những lý do về việc Trung ương quyết định ban hành nghị quyết. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Công tác xây dựng Đảng từ trước đến nay luôn luôn được Đảng ta quan tâm. Trong các kỳ đại hội Đảng luôn có các chuyên đề về xây dựng Đảng. Trung ương, Bộ Chính trị có nhiều nghị quyết, chỉ thị ban hành cụ thể hóa tư tưởng chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng. Tính từ Đại hội Đảng lần thứ VI đến nay, Trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết, Bộ Chính trị cũng ban hành 6 nghị quyết liên quan đến công tác xây dựng Đảng. Điều đó nói lên vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng đối với sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp phát triển đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém, khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng. Bên cạnh đó, do các thế lực thù địch chống phá điên cuồng, âm mưu cơ bản và lâu dài là từ phủ nhận đến phủ định xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh...

Chính vì vậy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay”. Đây là một nghị quyết rất quan trọng, được toàn Đảng, toàn dân đặc biệt quan tâm. Ngay sau khi ban hành nghị quyết, tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên, nhân dân đón nhận với tình cảm vui mừng, nhất trí, đồng tình, cho rằng nghị quyết đã lựa chọn đúng vấn đề, đánh giá đúng thực trạng và đề ra đúng các giải pháp để tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân.

Ba vấn đề cấp bách hiện nay

Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung đã phân tích sâu về các vấn đề cấp bách cần tập trung giải quyết nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới. Đó là tiếp tục thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đề ra, coi đó là những nhiệm vụ vừa cơ bản, vừa lâu dài và phải thực hiện thường xuyên, có hiệu quả. Trong đó có 3 vấn đề cấp bách cần thực hiện, đó là: kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung nhấn mạnh, trong 3 vấn đề cấp bách nêu trên, vấn đề thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất, tuy nhiên không nên xem nhẹ hai vấn đề cấp bách còn lại.

Khẩn trương triển khai nghị quyết

Về cách thức tổ chức nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý một số nội dung. Đó là, xây dựng kế hoạch, chương trình học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Trung ương 4 phải phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, khẩn trương và làm đúng yêu cầu. Là người đứng đầu, chủ trì phải gương mẫu làm trước. Công tác tự phê bình và phê bình cần được thực hiện chặt chẽ, chu đáo, tỉ mỉ, nghiêm túc, thận trọng, làm đến đâu chắc đến đó. Bản thân mỗi người phải tự giác góp phần tạo bước chuyển biến trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; “Chỉ đạo chặt chẽ với một tư duy đúng đắn thì công việc của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp...”, Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung nhấn mạnh.

Đối với người đứng đầu, phải thực sự phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nghiêm túc tiếp thu ý kiến, đặt việc tổ chức thực hiện nghị quyết trong tổng thể thực hiện các nghị quyết khác của Trung ương, bảo đảm cho việc phát triển của cả hệ thống nói chung.

M.HUY - Đ.HẬU (lược ghi)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter