TÌM KIẾM RAO VẶT
Tìm kiếm:
*

Theo bạn, có nên triển khai thu phí ô tô vào trung tâm TP.Hồ Chí Minh?


  Không nên thu phí
  Nên thu phí
  Chưa nên thu phí
  Ý kiến khác
  
Theo bạn, có nên triển khai thu phí ô tô vào trung tâm TP.Hồ Chí Minh?
 • Không nên thu phí
   87%
 • Nên thu phí
   9%
 • Chưa nên thu phí
   5%
 • Ý kiến khác
   0%
Quay lên trên free html hit counter