<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/cate/chinh-tri/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:18 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Huyện ủy Dầu Tiếng: Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII]]> http://baobinhduong.vn/huyen-uy-dau-tieng-to-chuc-hoc-tap-quan-triet-trien-khai-thuc-hien-cac-nghi-quyet-hoi-nghi-trung-uong-5-khoa-xii-a166249.html Ngày 17-8, Huyện ủy Dầu Tiếng tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5]]> Fri, 18 Aug 2017 14:14:06 +0700 <![CDATA[HĐND TX.Thuận An: Giám sát công tác đầu tư xây dựng cơ bản các công trình trọng điểm]]> http://baobinhduong.vn/hdnd-tx-thuan-an-giam-sat-cong-tac-dau-tu-xay-dung-co-ban-cac-cong-trinh-trong-diem-a166250.html Sáng 17-8, Đoàn giám sát HĐND TX.Thuận An đã tiến hành giám sát công tác đầu tư xây dựng cơ bản và tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm trên địa bàn thị xã.]]> Fri, 18 Aug 2017 14:14:06 +0700 <![CDATA[Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu thăm chính thức Thái Lan]]> http://baobinhduong.vn/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-bat-dau-tham-chinh-thuc-thai-lan-a166231.html Chiều 17/8 theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Don Muean​g, thủ đô Bangkok, bắt đầu chuyến thăm chính thức]]> Fri, 18 Aug 2017 14:14:06 +0700 <![CDATA[Phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một: Giải quyết đăng ký khai sinh cho 213 trường hợp]]> http://baobinhduong.vn/phuong-phu-hoa-tp-thu-dau-mot-giai-quyet-dang-ky-khai-sinh-cho-213-truong-hop-a166216.html Từ đầu năm 2017 đến nay, bộ phận Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Phú Hòa đã thực hiện mô hình liên thông giải quyết TTHC “3 trong 1”]]> Fri, 18 Aug 2017 14:14:06 +0700 <![CDATA[TX.Tân Uyên: Đầu tư thêm nhiều trang thiết bị tại bộ phận “một cửa”]]> http://baobinhduong.vn/tx-tan-uyen-dau-tu-them-nhieu-trang-thiet-bi-tai-bo-phan-mot-cua-a166217.html Từ đầu năm đến nay, UBND TX.Tân Uyên thực hiện đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất tại Bộ phận “một cửa”]]> Fri, 18 Aug 2017 14:14:06 +0700 <![CDATA[“Nâng chất” công tác cán bộ tại bộ phận “một cửa”]]> http://baobinhduong.vn/nang-chat-cong-tac-can-bo-tai-bo-phan-mot-cua-a166214.html Con người luôn được coi là nhân tố quan trọng trong quá trình cải cách hành chính, nhằm tiến tới nền hành chính nhanh, gọn, hiệu quả.]]> Fri, 18 Aug 2017 14:14:06 +0700 <![CDATA[Dân vận khéo, phát huy sức dân ở Long Hòa]]> http://baobinhduong.vn/dan-van-kheo-phat-huy-suc-dan-o-long-hoa-a166192.html Nhờ thực hiện tốt công tác dân vận (CTDV), xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng đã phát huy tốt sức dân, huy động được nhiều nguồn lực, nổi bật là trong chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM).]]> Fri, 18 Aug 2017 14:14:06 +0700 <![CDATA[Việt Nam-Campuchia cam kết xây dựng đường biên giới hòa bình]]> http://baobinhduong.vn/viet-nam-campuchia-cam-ket-xay-dung-duong-bien-gioi-hoa-binh-a166182.html Ngày 16/8, tại tỉnh Kampot, Campuchia, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia đã phối hợp tổ chức Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới]]> Fri, 18 Aug 2017 14:14:06 +0700 <![CDATA[Tập huấn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí]]> http://baobinhduong.vn/tap-huan-cong-tac-phat-ngon-va-cung-cap-thong-tin-cho-bao-chi-a166167.html Sáng 16-8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đối với người phát ngôn của các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố và xã, phường, trị trấn trong tỉnh]]> Fri, 18 Aug 2017 14:14:06 +0700 <![CDATA[Khai giảng lớp cao cấp chính trị hệ không tập trung]]> http://baobinhduong.vn/khai-giang-lop-cao-cap-chinh-tri-he-khong-tap-trung-a166165.html Sáng 16-8, Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị khu vực 2 tổ chức lễ khai giảng lớp cao cấp chính trị hệ không tập trung C12 Bình Dương 2017, niên khóa 2017-2019.]]> Fri, 18 Aug 2017 14:14:06 +0700 <![CDATA[Thị ủy Bến Cát: Triển khai học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII]]> http://baobinhduong.vn/thi-uy-ben-cat-trien-khai-hoc-tap-quan-triet-va-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-hoi-nghi-lan-thu-5-ban-chap-hanh-trung-uong-khoa-xii-a166127.html Sáng 15-8, Thị ủy Bến Cát tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho trên 400 cán bộ, đảng viên]]> Fri, 18 Aug 2017 14:14:06 +0700 <![CDATA[TX.Tân Uyên: Tập huấn tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông]]> http://baobinhduong.vn/tx-tan-uyen-tap-huan-tuyen-truyen-giao-duc-an-toan-giao-thong-a166120.html Sáng qua (15-8), Hội Nông dân TX.Tân Uyên đã phối hợp với Ban An toàn giao thông (ATGT) và Chi cục Bảo vệ môi trường (BVMT), Sở Tài nguyên - Môi trường tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền, giáo dục công tác ATGT]]> Fri, 18 Aug 2017 14:14:06 +0700 <![CDATA[Thị ủy Dĩ An: Sơ kết triển khai và thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị]]> http://baobinhduong.vn/thi-uy-di-an-so-ket-trien-khai-va-thuc-hien-quyet-dinh-290-cua-bo-chinh-tri-a166124.html Thị ủy Dĩ An vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 290 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.]]> Fri, 18 Aug 2017 14:14:06 +0700 <![CDATA[Bàu Bàng: Quy hoạch gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ]]> http://baobinhduong.vn/bau-bang-quy-hoach-gan-voi-nang-cao-chat-luong-doi-ngu-can-bo-a166126.html Xác định việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) là một yêu cầu cần thiết để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới]]> Fri, 18 Aug 2017 14:14:06 +0700 <![CDATA[Dầu Tiếng cần chú ý công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước]]> http://baobinhduong.vn/dau-tieng-can-chu-y-cong-tac-dan-van-trong-cac-co-quan-nha-nuoc-a166111.html Sáng 15-8, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Long Hòa]]> Fri, 18 Aug 2017 14:14:06 +0700