<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/cate/chinh-tri/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:24 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Toàn văn Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII về cải cách chính sách tiền lương]]> http://baobinhduong.vn/toan-van-nghi-quyet-hoi-nghi-trung-uong-7-khoa-xii-ve-cai-cach-chinh-sach-tien-luong-a181422.html Ngày 21-5-2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chứ]]> Thu, 24 May 2018 09:49:16 +0700 <![CDATA[Quốc hội xem xét dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến quy hoạch]]> http://baobinhduong.vn/quoc-hoi-xem-xet-du-an-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-luat-lien-quan-den-quy-hoach-a181417.html Họp phiên toàn thể tại Hội trường chiều 23/5, Quốc hội đã nghe báo báo về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quy hoạch tại nhiều luật.]]> Thu, 24 May 2018 09:49:16 +0700 <![CDATA[Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư]]> http://baobinhduong.vn/doan-kiem-tra-tinh-uy-lam-viec-voi-lanh-dao-so-ke-hoach-va-dau-tu-a181409.html Chiều 23-5, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy do ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư]]> Thu, 24 May 2018 09:49:16 +0700 <![CDATA[Tỉnh ủy Bình Dương: Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị]]> http://baobinhduong.vn/tinh-uy-binh-duong-so-ket-2-nam-thuc-hien-chi-thi-05-ct-tw-cua-bo-chinh-tri-a181403.html Sáng 23-5, Tỉnh ủy đã tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.]]> Thu, 24 May 2018 09:49:16 +0700 <![CDATA["Việc gì Chủ tịch đặc khu cũng ký sẽ không có thời gian lo việc lớn"]]> http://baobinhduong.vn/viec-gi-chu-tich-dac-khu-cung-ky-se-khong-co-thoi-gian-lo-viec-lon-a181404.html Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, sáng 23/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.]]> Thu, 24 May 2018 09:49:16 +0700 <![CDATA[Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ]]> http://baobinhduong.vn/phat-huy-truyen-thong-cong-hien-tai-nang-xung-danh-bo-doi-cu-ho-a181345.html Thời gian qua, việc học tập, làm theo Bác trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã gắn với phong trào thi đua quyết thắng, tạo sức lan tỏa sâu rộng.]]> Thu, 24 May 2018 09:49:16 +0700 <![CDATA[Bà Nguyễn Thị Bé Ba, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Người phụ nữ mới”, khu phố Tân An, Phường Tân Đông Hiệp, Tx.Dĩ An: Học Bác từ những điều giản dị]]> http://baobinhduong.vn/ba-nguyen-thi-be-ba-chu-nhiem-cau-lac-bo-nguoi-phu-nu-moi-khu-pho-tan-an-phuong-tan-dong-hiep-tx-di-an-hoc-bac-tu-nhung-dieu-gian-di-a181346.html Với phương châm học và làm theo Bác từ những điều giản dị, bà Nguyễn Thị Bé Ba đã có nhiều đóng góp trong công tác hội và phong trào phụ nữ tại địa phương]]> Thu, 24 May 2018 09:49:16 +0700 <![CDATA[Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị: Học và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác]]> http://baobinhduong.vn/sau-2-nam-thuc-hien-chi-thi-05-ct-tw-cua-bo-chinh-tri-hoc-va-lam-theo-bac-da-tro-thanh-viec-lam-thuong-xuyen-tu-giac-a181372.html Tiếp nối những kết quả đạt được từ thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW năm 2006 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”]]> Thu, 24 May 2018 09:49:16 +0700 <![CDATA[Thị ủy Tân Uyên: Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị]]> http://baobinhduong.vn/thi-uy-tan-uyen-so-ket-2-nam-thuc-hien-chi-thi-05-ct-tw-cua-bo-chinh-tri-a181366.html Sáng 22-5, Thị ủy Tân Uyên tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.]]> Thu, 24 May 2018 09:49:16 +0700 <![CDATA[Huyện ủy Dầu Tiếng: Tổ chức Hội nghị thông tin thời sự quý I-2018]]> http://baobinhduong.vn/huyen-uy-dau-tieng-to-chuc-hoi-nghi-thong-tin-thoi-su-quy-i-2018-a181367.html Sáng 22-5, Huyện ủy Dầu Tiếng đã tổ chức Hội nghị thông tin thời sự quý I-2018 cho cán bộ chủ chốt của huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.]]> Thu, 24 May 2018 09:49:16 +0700 <![CDATA[Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy làm việc với Sở Nội vụ]]> http://baobinhduong.vn/doan-kiem-tra-cua-tinh-uy-lam-viec-voi-so-noi-vu-a181348.html (BDO) Chiều 22-5, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Sở Nội vụ về việc lãnh đạo]]> Thu, 24 May 2018 09:49:16 +0700 <![CDATA[Đại biểu Quốc hội kiến nghị nhiều vấn đề về an sinh xã hội]]> http://baobinhduong.vn/dai-bieu-quoc-hoi-kien-nghi-nhieu-van-de-ve-an-sinh-xa-hoi-a181341.html Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, sáng 22/5, Quốc hội thảo luận ở tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017;]]> Thu, 24 May 2018 09:49:16 +0700 <![CDATA[Bàu Bàng: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ]]> http://baobinhduong.vn/bau-bang-nhieu-giai-phap-nang-cao-chat-luong-doi-ngu-can-bo-a181297.html Đại hội Đảng bộ huyện Bàu Bàng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra mục tiêu: “Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa xây dựng huyện Bàu Bàng phát triển vững mạnh toàn diện]]> Thu, 24 May 2018 09:49:16 +0700 <![CDATA[TX.Dĩ An: Những cách làm hay, sáng tạo trong công tác dân vận]]> http://baobinhduong.vn/tx-di-an-nhung-cach-lam-hay-sang-tao-trong-cong-tac-dan-van-a181307.html Trước yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới, công tác dân vận (CTDV) của hệ thống chính trị cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần giữ vững ổn định chính trị]]> Thu, 24 May 2018 09:49:16 +0700 <![CDATA[Trình Quốc hội phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2016]]> http://baobinhduong.vn/trinh-quoc-hoi-phe-chuan-quyet-toan-thu-chi-ngan-sach-nam-2016-a181295.html Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 21/5, Quốc hội đã nghe các thành viên Chính phủ trình bày Báo cáo Quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016;]]> Thu, 24 May 2018 09:49:16 +0700