<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/cate/kinh-te/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:22 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[TX.Tân Uyên: Thông qua dự thảo Đồ án quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Dương Tiến Phát]]> http://baobinhduong.vn/tx-tan-uyen-thong-qua-du-thao-do-an-quy-hoach-tong-mat-bang-chi-tiet-ty-le-1-500-khu-nha-o-duong-tien-phat-a201277.html Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng đô thị TX.Tân Uyên vừa họp thông qua dự thảo Đồ án quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Dương Tiến Phát tại xã Hội Nghĩa và Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Giang Minh 2]]> Wed, 22 May 2019 04:27:00 +0700 <![CDATA[Ngân hàng Bản Việt: Ưu đãi gói dịch vụ tài khoản dành cho doanh nghiệp]]> http://baobinhduong.vn/ngan-hang-ban-viet-uu-dai-goi-dich-vu-tai-khoan-danh-cho-doanh-nghiep-a201278.html Nhằm giúp khách hàng tiết kiệm chi phí và quản lý dòng tiền hiệu quả, Ngân hàng Bản Việt triển khai nhiều ưu đãi dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên cả nước thông qua “Gói dịch vụ tài khoản”.]]> Wed, 22 May 2019 04:27:00 +0700 <![CDATA[Chủ động phòng chống thiên tai mùa mưa bão]]> http://baobinhduong.vn/chu-dong-phong-chong-thien-tai-mua-mua-bao-a201275.html Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, mùa bão năm 2019, trên khu vực biển Đông có xu hướng hoạt động muộn hơn so với trung bình nhiều năm.]]> Wed, 22 May 2019 04:27:00 +0700 <![CDATA[Báo cáo phương án tăng giá điện theo Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11-5-2019]]> http://baobinhduong.vn/bao-cao-phuong-an-tang-gia-dien-theo-nghi-quyet-so-30-nq-cp-ngay-11-5-2019-a201243.html ]]> Wed, 22 May 2019 04:27:00 +0700 <![CDATA[Khoa học - công nghệ thời hội nhập]]> http://baobinhduong.vn/khoa-hoc-cong-nghe-thoi-hoi-nhap-a201202.html Tỉnh Bình Dương vừa tổ chức kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ (KHCN) Việt Nam 18-5.]]> Wed, 22 May 2019 04:27:00 +0700 <![CDATA[Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí nhiệm vụ KHCN]]> http://baobinhduong.vn/quy-dinh-dinh-muc-xay-dung-phan-bo-du-toan-va-quyet-toan-kinh-phi-nhiem-vu-khcn-a201200.html UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KHCN) có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.]]> Wed, 22 May 2019 04:27:00 +0700 <![CDATA[Công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm ở TX.Tân Uyên: Chuyển biến tốt]]> http://baobinhduong.vn/cong-tac-bao-dam-an-toan-ve-sinh-thuc-pham-o-tx-tan-uyen-chuyen-bien-tot-a201201.html TX.Tân Uyên có công nghiệp phát triển mạnh, dân cư đông. Thời gian qua, vấn đề bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) luôn được địa phương quan tâm.]]> Wed, 22 May 2019 04:27:00 +0700 <![CDATA[Xuất khẩu 4 tháng đầu năm: Đơn hàng dồi dào]]> http://baobinhduong.vn/xuat-khau-4-thang-dau-nam-don-hang-doi-dao-a201190.html Với việc Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức có hiệu lực từ tháng 1-2019 cùng với cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc đang diễn ra]]> Wed, 22 May 2019 04:27:00 +0700 <![CDATA[Bộ Công Thương thông tin chính thức kết quả kiểm tra giá điện]]> http://baobinhduong.vn/bo-cong-thuong-thong-tin-chinh-thuc-ket-qua-kiem-tra-gia-dien-a201167.html Bộ Công Thương vừa có báo gửi Chính phủ về phương án tăng giá điện theo Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ.]]> Wed, 22 May 2019 04:27:00 +0700 <![CDATA[Phòng Quản lý đô thị TX.Thuận An: Duy tu, sửa chữa các công trình bảo đảm an toàn giao thông]]> http://baobinhduong.vn/phong-quan-ly-do-thi-tx-thuan-an-duy-tu-sua-chua-cac-cong-trinh-bao-dam-an-toan-giao-thong-a201122.html Trong quý II-2019, TX.Thuận An tiếp tục thực hiện thanh quyết toán để tất toán các công trình hoàn thành trong năm 2018.]]> Wed, 22 May 2019 04:27:00 +0700 <![CDATA[Thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo: 145 cơ sở sản xuấtcông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp]]> http://baobinhduong.vn/thi-tran-phuoc-vinh-huyen-phu-giao-145-co-so-san-xuatcong-nghiep-tieu-thu-cong-nghiep-a201123.html Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ở thị trấn Phước Vĩnh hiện có mức tăng trưởng khá và phát triển tương đối đa dạng.]]> Wed, 22 May 2019 04:27:00 +0700 <![CDATA[Xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng: Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao]]> http://baobinhduong.vn/xa-thanh-an-huyen-dau-tieng-day-manh-xay-dung-nong-thon-moi-nang-cao-a201121.html Thanh An là xã đầu tiên của huyện Dầu Tiếng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Nhưng đạt chuẩn không có nghĩa là dừng lại.]]> Wed, 22 May 2019 04:27:00 +0700 <![CDATA[Con người, yếu tố then chốt của đô thị thông minh]]> http://baobinhduong.vn/con-nguoi-yeu-to-then-chot-cua-do-thi-thong-minh-a201088.html Một số tỉnh, thành trong cả nước đang thực hiện Đề án phát triển “Đô thị thông minh”. Trong đó nổi bật có Hà Nội, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh và Bình Dương.]]> Wed, 22 May 2019 04:27:00 +0700 <![CDATA[Phường Lái Thiêu, TX.Thuận An: Phấn đấu trở thành phường văn minh đô thị]]> http://baobinhduong.vn/phuong-lai-thieu-tx-thuan-an-phan-dau-tro-thanh-phuong-van-minh-do-thi-a201089.html Phường Lái Thiêu, TX.Thuận An: Phấn đấu trở thành phường văn minh đô thị]]> Wed, 22 May 2019 04:27:00 +0700 <![CDATA[Giá xăng giảm từ 15 giờ chiều nay]]> http://baobinhduong.vn/gia-xang-giam-tu-15-gio-chieu-nay-a201075.html Theo thông tin từ liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá bán lẻ xăng, dầu trong nước điều chỉnh giảm sau 3 lần tăng liên tiếp.]]> Wed, 22 May 2019 04:27:00 +0700