<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/cate/kinh-te/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:20 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Giá xăng vượt 18.000 đồng một lít]]> http://baobinhduong.vn/gia-xang-vuot-18-000-dong-mot-lit-a168141.html Liên Bộ Tài chính Công Thương vừa có thông tin về điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, mỗi lít xăng RON 92 tăng 319 đồng một lít, xăng E5 tăng 217 đồng một lít.]]> Wed, 20 Sep 2017 16:34:13 +0700 <![CDATA[Cục thuế Bình Dương: Triển khai kế hoạch kiểm tra chống thất thu và chấn chỉnh công tác quản lý thuế khoán đối với cơ sở kinh doanh]]> http://baobinhduong.vn/cuc-thue-binh-duong-trien-khai-ke-hoach-kiem-tra-chong-that-thu-va-chan-chinh-cong-tac-quan-ly-thue-khoan-doi-voi-co-so-kinh-doanh-a168108.html Ngày 1-9-2017, Cục Thuế tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 15553/KH-CT về “Kế hoạch kiểm tra thuế và chấn chỉnh công tác quản lý thuế khoán đối với cơ sở kinh doanh”]]> Wed, 20 Sep 2017 16:34:13 +0700 <![CDATA[Ngân hàng Bản Việt: Bổ sung đầu số hotline và email chăm sóc khách hàng mới]]> http://baobinhduong.vn/ngan-ha-ng-ba-n-vie-t-bo-sung-da-u-so-hotline-va-email-cham-so-c-kha-ch-ha-ng-mo-i-a168109.html Từ tháng 9-2017, Ngân hàng Bản Việt bổ sung đầu số hotline mới: 1900 555 596, bên cạnh đầu số hiện hữu 1800 555 599.]]> Wed, 20 Sep 2017 16:34:13 +0700 <![CDATA[Xác định giá trị quyền sử dụng đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất]]> http://baobinhduong.vn/xac-dinh-gia-tri-quyen-su-dung-dat-duoc-hoan-tra-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-a168087.html Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 80/2017/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất]]> Wed, 20 Sep 2017 16:34:13 +0700 <![CDATA[Hội Nông dân Phú Giáo: Phối hợp giải ngân hơn 9,4 tỷ đồng vốn vay ưu đãi]]> http://baobinhduong.vn/hoi-nong-dan-phu-giao-phoi-hop-giai-ngan-hon-9-4-ty-dong-von-vay-uu-dai-a168088.html 9 tháng qua, Hội Nông dân huyện Phú Giáo đã phối hợp tổ chức 10 lớp dạy nghề cho hơn 286 lượt hội viên, nông dân và lao động nông thôn]]> Wed, 20 Sep 2017 16:34:13 +0700 <![CDATA[Xã An Sơn, TX.Thuận An: Tạo điều kiện cho kinh tế hợp tác phát triển]]> http://baobinhduong.vn/xa-an-son-tx-thuan-an-tao-dieu-kien-cho-kinh-te-hop-tac-phat-trien-a168089.html Với tổng diện tích đất nông nghiệp khá lớn (gần 379 ha/577 ha diện tích tự nhiên), xã An Sơn là địa phương có diện tích vườn cây ăn trái đặc sản lớn nhất của TX.Thuận An.]]> Wed, 20 Sep 2017 16:34:13 +0700 <![CDATA[Tái cơ cấu doanh nghiệp]]> http://baobinhduong.vn/tai-co-cau-doanh-nghiep-a168096.html Một vấn đề đang được nhiều doanh nghiệp hiện nay quan tâm đó là tái cơ cấu. Hiện nay, việc sản xuất, kinh doanh đang trong giai đoạn cạnh tranh rất gay gắt;]]> Wed, 20 Sep 2017 16:34:13 +0700 <![CDATA[Bàu Bàng: Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao]]> http://baobinhduong.vn/bau-bang-day-manh-phat-trien-nong-nghiep-cong-nghe-cao-a168098.html Thực hiện Chương trình chuyển dịch cơ cấu, sản xuất nông nghiệp theo hướng kỹ thuật công nghệ cao giai đoạn 2016-2020, Bàu Bàng đang đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu và khuyến khích sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao.]]> Wed, 20 Sep 2017 16:34:13 +0700 <![CDATA[Đổi mới để phát triển - Kỳ cuối]]> http://baobinhduong.vn/doi-moi-de-phat-trien-ky-cuoi-a168024.html Thực hiện tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp (DN) Nhà nước”]]> Wed, 20 Sep 2017 16:34:13 +0700 <![CDATA[Siêu thị Co.opmart Bình Dương: Tổ chức kỷ niệm 7 năm thành lập]]> http://baobinhduong.vn/sieu-thi-co-opmart-binh-duong-to-chuc-ky-niem-7-nam-thanh-lap-a168025.html Mừng sinh nhật lần 7 và tri ân khách hàng, tối 17-9, Siêu thị Co.opmart Bình Dương đã tổ chức chương trình kỷ niệm và rút thăm trúng thưởng “Sinh nhật lần 7 - Nhận quà hết sẩy”.]]> Wed, 20 Sep 2017 16:34:13 +0700 <![CDATA[Nhiều điểm mới liên quan đến đất đai của Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND]]> http://baobinhduong.vn/nhieu-diem-moi-lien-quan-den-dat-dai-cua-quyet-dinh-so-22-2017-qd-ubnd-a168026.html Từ ngày 11-9-2017, Bình Dương áp dụng thực hiện Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 30-8-2017 của UBND tỉnh (Quyết định 22) quy định về một số vấn đề liên quan đến việc đăng ký đất đai]]> Wed, 20 Sep 2017 16:34:13 +0700 <![CDATA[Cục Hải quan Bình Dương: Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành công việc]]> http://baobinhduong.vn/cuc-hai-quan-binh-duong-nang-cao-hieu-qua-quan-ly-dieu-hanh-cong-viec-a168027.html Hướng đến môi trường hành chính phi giấy tờ, Cục Hải quan Bình Dương đã đưa vào sử dụng phần mềm Cloud Office với nhiều tiện ích như hỗ trợ lãnh đạo trong việc giao việc và theo dõi tiến độ công việc]]> Wed, 20 Sep 2017 16:34:13 +0700 <![CDATA[TX.Thuận An: Nhiều chuyên viên được bồi dưỡng kiến thức về kinh tế tập thể]]> http://baobinhduong.vn/tx-thuan-an-nhieu-chuyen-vien-duoc-boi-duong-kien-thuc-ve-kinh-te-tap-the-a168028.html Thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho kinh tế tập thể (KTTT) phát triển, Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển KTTT TX.Thuận An đã triển khai thực hiện đúng với yêu cầu kế hoạch đề ra.]]> Wed, 20 Sep 2017 16:34:13 +0700 <![CDATA[Đưa hàng Việt về nông thôn]]> http://baobinhduong.vn/dua-hang-viet-ve-nong-thon-a168029.html “Phiên chợ vui - Hàng Việt về nông thôn” do Trung tâm Xúc tiến thương mại và Thông tin kinh tế Sở Công thương tổ chức là chương trình được các tầng lớp nhân dân đồng tình, hưởng ứng]]> Wed, 20 Sep 2017 16:34:13 +0700 <![CDATA[Cục thuế Bình Dương: Triển khai kế hoạch kiểm tra chống thất thu và chấn chỉnh công tác quản lý thuế khoán đối với cơ sở kinh doanh]]> http://baobinhduong.vn/cuc-thue-binh-duong-trien-khai-ke-hoach-kiem-tra-chong-that-thu-va-chan-chinh-cong-tac-quan-ly-thue-khoan-doi-voi-co-so-kinh-doanh-a167965.html Ngày 1-9-2017, Cục Thuế tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 15553/KH-CT về “Kế hoạch kiểm tra thuế và chấn chỉnh công tác quản lý thuế khoán]]> Wed, 20 Sep 2017 16:34:13 +0700