<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/cate/kinh-te/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:23 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Thông tư số 17: Những điểm mới về đăng ký kế hoạch và thẩm định đề án khuyến công]]> http://baobinhduong.vn/thong-tu-so-17-nhung-diem-moi-ve-dang-ky-ke-hoach-va-tham-dinh-de-an-khuyen-cong-a188372.html Bộ trưởng Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10-7-2018 (Thông tư 17) có hiệu lực từ ngày 23-8-2018.]]> Sun, 23 Sep 2018 06:17:49 +0700 <![CDATA[Bắc Tân Uyên: Tổ chức lớp đào tạo nghề trồng bưởi VietGAP cho nông dân xã Tân Định]]> http://baobinhduong.vn/bac-tan-uyen-to-chuc-lop-dao-tao-nghe-trong-buoi-vietgap-cho-nong-dan-xa-tan-dinh-a188227.html Phòng Kinh tế huyện Bắc Tân Uyên vừa phối hợp với xã Tân Định tổ chức lớp đạo tạo nghề trồng bưởi theo công nghệ VietGAP cho 20 học viên là hội viên Hội Nông dân xã Tân Định.]]> Sun, 23 Sep 2018 06:17:49 +0700 <![CDATA[“Gỡ vướng” vốn đầu tư công]]> http://baobinhduong.vn/go-vuong-von-dau-tu-cong-a188228.html UBND tỉnh vừa tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 9-2018 thông qua báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng và nhiệm vụ chủ yếu những tháng cuối năm 2018.]]> Sun, 23 Sep 2018 06:17:49 +0700 <![CDATA[Chi Cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật: Tổ chức 37 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho nông dân]]> http://baobinhduong.vn/chi-cuc-trong-trot-va-bao-ve-thuc-vat-to-chuc-37-lop-tap-huan-chuyen-giao-khoa-hoc-ky-thuat-cho-nong-dan-a188229.html Vụ hè - thu 2018, tổng diện tích gieo trồng cây lúa trên địa bàn tỉnh khoảng 1.064 ha, bằng 91,5% kế hoạch và giảm 15,9% so với cùng kỳ năm trước; cây rau 1.135 ha, bằng 87,6% kế hoạch và tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước.]]> Sun, 23 Sep 2018 06:17:49 +0700 <![CDATA[Bổ sung chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn]]> http://baobinhduong.vn/bo-sung-chinh-sach-tin-dung-phuc-vu-phat-trien-nong-nghiep-nong-thon-a188177.html Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 116/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định số 55/2015/ NĐ-CP ngày 9-6-2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.]]> Sun, 23 Sep 2018 06:17:49 +0700 <![CDATA[Hội Nông dân huyện Phú Giáo: Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế]]> http://baobinhduong.vn/hoi-nong-dan-huyen-phu-giao-tich-cuc-ho-tro-nong-dan-phat-trien-kinh-te-a188181.html Những năm qua, các cấp Hội Nông dân huyện Phú Giáo đã tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế.]]> Sun, 23 Sep 2018 06:17:49 +0700 <![CDATA[9 tháng năm 2018, doanh thu từ du lịch ước đạt 1.200 tỷ đồng]]> http://baobinhduong.vn/9-thang-nam-2018-doanh-thu-tu-du-lich-uoc-dat-1-200-ty-dong-a188171.html 9 tháng năm 2018, tổng doanh thu từ du lịch của tỉnh ước đạt 1.200 tỷ đồng, đạt 90,5% kế hoạch năm và tăng 9% so với cùng kỳ năm 2017.]]> Sun, 23 Sep 2018 06:17:49 +0700 <![CDATA[Giảm giá xăng E5 để kích cầu]]> http://baobinhduong.vn/giam-gia-xang-e5-de-kich-cau-a188172.html Bộ Công thương cần nỗ lực giảm giá thành ethanol, qua đó hạ giá bán xăng E5 để kích cầu tiêu dùng.]]> Sun, 23 Sep 2018 06:17:49 +0700 <![CDATA[Hiệu quả từ các chính sách khoa học và công nghệ]]> http://baobinhduong.vn/hieu-qua-tu-cac-chinh-sach-khoa-hoc-va-cong-nghe-a188174.html Theo UBND tỉnh, trong thời gian từ 2015-2017, để tổ chức triển khai thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển KHCN, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành 24 văn bản chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện.]]> Sun, 23 Sep 2018 06:17:49 +0700 <![CDATA[Ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh]]> http://baobinhduong.vn/ngan-chan-nguy-co-xam-nhiem-benh-dich-ta-heo-chau-phi-tren-dia-ban-tinh-a188166.html UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh.]]> Sun, 23 Sep 2018 06:17:49 +0700 <![CDATA[TX.Thuận An: Thành lập thêm 9 tổ hợp tác, hợp tác xã]]> http://baobinhduong.vn/tx-thuan-an-thanh-lap-them-9-to-hop-tac-hop-tac-xa-a188167.html Trong 9 tháng năm 2018, TX.Thuận An thành lập thêm 8 tổ hợp tác (THT), nâng tổng số THT trên địa bàn đến nay lên 34 THT và 12 tổ liên kết, với trên 470 hội viên.]]> Sun, 23 Sep 2018 06:17:49 +0700 <![CDATA[Đầu tư công giai đoạn 2015-2017: Phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại]]> http://baobinhduong.vn/dau-tu-cong-giai-doan-2015-2017-phat-trien-ha-tang-dong-bo-hien-dai-a188164.html Qua 3 năm thực hiện đầu tư công, tỉnh Bình Dương đã huy động nguồn vốn từng bước đầu tư đồng bộ, hiện đại các công trình đáp ứng nhu cầu đầu tư hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội và nâng cấp, chỉnh trang các đô thị.]]> Sun, 23 Sep 2018 06:17:49 +0700 <![CDATA[ASOSAI 14: Cơ hội mới để Kiểm toán Việt Nam hợp tác, phát triển]]> http://baobinhduong.vn/asosai-14-co-hoi-moi-de-kiem-toan-viet-nam-hop-tac-phat-trien-a188137.html Sự kiện Việt Nam đăng cai Đại hội Các cơ quan Kiểm toán Tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 14]]> Sun, 23 Sep 2018 06:17:49 +0700 <![CDATA[Họp báo về nội dung của ASOSAI 14 và ra mắt trung tâm báo chí]]> http://baobinhduong.vn/hop-bao-ve-noi-dung-cua-asosai-14-va-ra-mat-trung-tam-bao-chi-a188138.html Ngày 17/9, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước tổ chức họp báo thông tin về nội dung của Đại hội các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (ASOSAI 14) và ra mắt Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội.]]> Sun, 23 Sep 2018 06:17:49 +0700 <![CDATA[Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp Chủ tịch Tập đoàn Kolon (Hàn Quốc)]]> http://baobinhduong.vn/lanh-dao-ubnd-tinh-tiep-chu-tich-tap-doan-kolon-han-quoc--a188136.html Chiều 17-9, ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì tiếp ông Lee Woong Yeul - Chủ tịch Tập đoàn Kolon (Hàn Quốc) đến chào xã giao.]]> Sun, 23 Sep 2018 06:17:49 +0700