<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/cate/lao-dong/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:26 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[TX.Thuận An: Khai giảng lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn]]> http://baobinhduong.vn/tx-thuan-an-khai-giang-lop-dao-tao-nghe-cho-lao-dong-nong-thon-a179976.html Có 23 học viên là lao động nông thôn ở phường Vĩnh Phú về tham dự lớp đào tạo nghề trang điểm - tạo mẫu tóc do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TX.Thuận An phối hợp với phường Vĩnh Phú vừa tổ chức khai giảng.]]> Thu, 26 Apr 2018 20:49:47 +0700 <![CDATA[Thương lượng tăng lương cho 40 lao động]]> http://baobinhduong.vn/thuong-luo-ng-tang-luong-cho-40-lao-do-ng-a179882.html Công đoàn Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Môi trường Việt Xanh vừa thương lượng, kiến nghị với Ban giám đốc tăng lương, tăng thêm thu nhập cho 40 trường hợp công nhân lao động sản xuất.]]> Thu, 26 Apr 2018 20:49:47 +0700 <![CDATA[Thanh niên, công nhân VSIP chia sẻ khó khăn với gia đình chính sách]]> http://baobinhduong.vn/thanh-nien-cong-nhan-vsip-chia-se-kho-khan-voi-gia-dinh-chinh-sach-a179886.html Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Tân (TX. Tân Uyên) vừa phối hợp với Chi đoàn KCN Việt Nam - Singapore (VSIP) tổ chức tặng quà cho gia đình chính sách]]> Thu, 26 Apr 2018 20:49:47 +0700 <![CDATA[Công đoàn KCN Việt Nam - Singapore: Nhiệm kỳ 2018-2023, kết nạp ít nhất 15.000 đoàn viên mới]]> http://baobinhduong.vn/cong-doan-kcn-viet-nam-singapore-nhie-m-ky-2018-2023-ket-nap-it-nhat-15-000-doan-vien-moi-a179862.html Sáng 23-4, Công đoàn KCN Việt Nam - Singapore đã tổ chức triển khai nghị quyết Đại hội Công đoàn KCN Việt Nam – Singapore lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023.]]> Thu, 26 Apr 2018 20:49:47 +0700 <![CDATA[Nông trường Cao su Thanh An: Tập huấn an toàn vệ sinh lao động]]> http://baobinhduong.vn/nong-truong-cao-su-thanh-an-tap-huan-an-toan-ve-sinh-lao-dong-a179827.html Đoàn Thanh niên Nông trường Cao su Thanh An vừa phối hợp với công đoàn nông trường tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động; ra quân Tháng công nhân, Tuần lễ thanh niên công nhân năm 2018.]]> Thu, 26 Apr 2018 20:49:47 +0700 <![CDATA[Chi hơn 948 triệu đồng chăm lo cho người lao động]]> http://baobinhduong.vn/chi-hon-948-trie-u-do-ng-cham-lo-cho-nguo-i-lao-do-ng-a179828.html Trong 2 năm qua, công đoàn công ty TNHH Doanh Đức (TX.DĩAn) đã chi hơn 948 triệu đồng chăm lo đời sống vật chất cho người lao động cóhoàn cảnh đặc biệt khó khăn]]> Thu, 26 Apr 2018 20:49:47 +0700 <![CDATA[Công đoàn các Khu công nghiệp Bình Dương: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần II năm 2018]]> http://baobinhduong.vn/cong-doan-cac-khu-cong-nghiep-binh-duong-phat-dong-thang-cong-nhan-va-thang-hanh-dong-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-lan-ii-nam-2018-a179807.html Sáng 22-4, tại Trung tâm Văn hóa lao động tỉnh, Công đoàn các Khu công nghiệp Bình Dương (CKCNBD) đã tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) lần II năm 2018.]]> Thu, 26 Apr 2018 20:49:47 +0700 <![CDATA[TX.Tân Uyên: Thành lập mới 12 Chi hội thanh niên công nhân]]> http://baobinhduong.vn/tx-tan-uyen-thanh-lap-moi-12-chi-hoi-thanh-nien-cong-nhan-a179746.html Thực hiện Đề án “Đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân (TNCN) tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020”, trong năm 2017, trên địa bàn TX.Tân Uyên đã thành lập mới được 12 Chi hội TNCN với 562 hội viên;]]> Thu, 26 Apr 2018 20:49:47 +0700 <![CDATA[Ban chỉ đạo đề án “Đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân tỉnh”: Ban hành bộ tài liệu tuyên truyền đề án giai đoạn 2016-2020]]> http://baobinhduong.vn/ban-chi-dao-de-an-doan-ket-tap-hop-thanh-nien-cong-nhan-tinh-ban-hanh-bo-tai-lieu-tuyen-truyen-de-an-giai-doan-2016-2020-a179747.html Ban Chỉ đạo Đề án “Đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân (TNCN) tỉnh” vừa ban hành bộ tài liệu tuyên truyền các nội dung Đề án “Đoàn kết tập hợp TNCN tỉnh Bình Dương” giai đoạn 2016-2020.]]> Thu, 26 Apr 2018 20:49:47 +0700 <![CDATA[Chăm lo, hỗ trợ, phát huy vai trò của thanh niên công nhân]]> http://baobinhduong.vn/cham-lo-ho-tro-phat-huy-vai-tro-cua-thanh-nien-cong-nhan-a179748.html Đề án “Đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân tỉnh giai đoạn 2016-2020” với mục đích đoàn kết tập hợp và đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên công nhân (TNCN).]]> Thu, 26 Apr 2018 20:49:47 +0700 <![CDATA[Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và Lao động trẻ tỉnh: Tổ chức hành trình kết nối thanh niên công nhân lần thứ X]]> http://baobinhduong.vn/trung-tam-ho-tro-thanh-nien-cong-nhan-va-lao-dong-tre-tinh-to-chuc-hanh-trinh-ket-noi-thanh-nien-cong-nhan-lan-thu-x-a179738.html Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân (TNCN) và Lao động trẻ tỉnh vừa tổ chức chương trình “Hành trình kết nối thanh niên công nhân” lần thứ X năm 2018.]]> Thu, 26 Apr 2018 20:49:47 +0700 <![CDATA[Đổi mới tuyên truyền, phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp]]> http://baobinhduong.vn/doi-moi-tuyen-truyen-phat-trien-to-chuc-doan-hoi-trong-doanh-nghiep-a179739.html Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai đề án “Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị nhằm xây dựng, phát triển tổ chức hội trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo”.]]> Thu, 26 Apr 2018 20:49:47 +0700 <![CDATA[Công đoàn ngành dệt may Bình Dương: Cầu nối xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định]]> http://baobinhduong.vn/cong-doan-nganh-det-may-binh-duong-cau-noi-xay-dung-quan-he-lao-dong-hai-hoa-on-dinh-a179468.html 70% công nhân lao động (CNLĐ) được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước; nâng cao chất lượng và hiệu quả của thỏa ước lao động tập thể]]> Thu, 26 Apr 2018 20:49:47 +0700 <![CDATA[Trao tiền hỗ trợ cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn]]> http://baobinhduong.vn/trao-tie-n-ho-tro-cho-cong-nhan-co-hoa-n-ca-nh-kho-khan-a179426.html Công ty TNHH Phát Triển (TP.Thủ Dầu Một) vừa trao số tiền 50 triệu đồng cho anh Lê Thành Trung, công nhân của công ty có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.]]> Thu, 26 Apr 2018 20:49:47 +0700 <![CDATA[Kiên quyết hơn trong công tác bảo đảm ATVSLĐ-PCCN]]> http://baobinhduong.vn/kien-quyet-hon-trong-cong-tac-bao-dam-atvsld-pccn-a179421.html Trong tháng 4 và tháng 5 tới diễn ra Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) và Tháng hành động ATVSLĐ.]]> Thu, 26 Apr 2018 20:49:47 +0700