<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/cate/moi-truong/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:24 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 8 tỉnh]]> http://baobinhduong.vn/dieu-chinh-quy-hoach-su-dung-dat-8-tinh-a181429.html Chính phủ vừa ban hành các Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của 8 tỉnh: Yên Bái, An Giang, Bình Dương, Lai Châu, Kon Tum, Cao Bằng, Lào Cai, Sơn La.]]> Thu, 24 May 2018 17:26:15 +0700 <![CDATA[Bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác]]> http://baobinhduong.vn/bao-ve-tai-nguyen-khoang-san-chua-khai-thac-a181430.html UBND tỉnh vừa ban hành Phương án Bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo đó, đối tượng cần bảo vệ là khoáng sản chưa khai thác, kể cả khoáng sản ở bãi thải của mỏ đã đóng cửa.]]> Thu, 24 May 2018 17:26:15 +0700 <![CDATA[Xã Phú An (TX.Bến Cát): Khai thông dòng chảy, bảo vệ môi trường]]> http://baobinhduong.vn/xa-phu-an-tx-ben-cat-khai-thong-dong-chay-bao-ve-moi-truong-a181432.html Nhờ đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, kết quả ra quân tại rạch Kiến có 70 người tham gia, khai thông được 1.300m2 diện tích mặt nước.]]> Thu, 24 May 2018 17:26:15 +0700 <![CDATA[Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh]]> http://baobinhduong.vn/trien-khai-thuc-hien-ke-hoach-hanh-dong-ve-tang-truong-xanh-a181039.html UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hành động số 1847/KH-UBND về tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020.]]> Thu, 24 May 2018 17:26:15 +0700 <![CDATA[Dầu Tiếng: Không chế kịp thời vụ cháy rừng phòng hộNúi Cậu]]> http://baobinhduong.vn/dau-tieng-khong-che-kip-thoi-vu-chay-rung-phong-honui-cau-a180306.html Theo thông tin từHạt Kiểm lâm huyện Dầu Tiếng, vụ cháy xảy ra ngày 28-4, tại Khoảnh 8, 9 và10, Tiểu khu 16, rừng phòng hộNúi Cậu (Dầu Tiếng).]]> Thu, 24 May 2018 17:26:15 +0700 <![CDATA[Ban hành Phương án Bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác]]> http://baobinhduong.vn/ban-hanh-phuong-an-bao-ve-tai-nguyen-khoang-san-chua-khai-thac-a180264.html UBND tỉnh vừa ban hành Phương án Bảo vệ tài nguyên khoáng sản (KS) chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo đó, đối tượng cần bảo vệ là KS chưa khai thác, kể cả KS ở bãi thải của mỏ đã đóng cửa.]]> Thu, 24 May 2018 17:26:15 +0700 <![CDATA[Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2018]]> http://baobinhduong.vn/quy-dinh-he-so-dieu-chinh-gia-dat-k-nam-2018-a180265.html UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.]]> Thu, 24 May 2018 17:26:15 +0700 <![CDATA[Sở Tài nguyên và Môi trường: Đối thoại với công chức, viên chức và người lao động]]> http://baobinhduong.vn/so-tai-nguyen-va-moi-truong-doi-thoai-voi-cong-chuc-vien-chuc-va-nguoi-lao-dong-a180266.html Sở Tài nguyên và Môi trường vừa mở hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2018...]]> Thu, 24 May 2018 17:26:15 +0700 <![CDATA[Tập huấn quy định tách thửa và Đề án tăng cường quỹ đất công đến năm 2020]]> http://baobinhduong.vn/tap-huan-quy-dinh-tach-thua-va-de-an-tang-cuong-quy-dat-cong-den-nam-2020-a180267.html Sở Tài nguyên và Môi trường vừa tập huấn hướng dẫn 2 Văn bản số 1354/UBND-KTN ngày 3-4-2018 của UBND tỉnh về việc tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong việc tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương]]> Thu, 24 May 2018 17:26:15 +0700 <![CDATA[Truyền thông về bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học]]> http://baobinhduong.vn/truyen-thong-ve-bao-ve-moi-truong-cho-hoc-sinh-tieu-hoc-a180268.html Sở Tài nguyên và Môi trường vừa phối hợp với Công ty FrieslandCampina Việt Nam và Tỉnh đoàn Bình Dương tổ chức chương trình truyền thông về bảo vệ môi trường (BVMT) cho học sinh trường Tiểu học Dĩ An (TX.Dĩ An).]]> Thu, 24 May 2018 17:26:15 +0700 <![CDATA[Tập huấn Luật Môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành]]> http://baobinhduong.vn/tap-huan-luat-moi-truong-va-cac-van-ban-huong-dan-thi-hanh-a180257.html Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh vừa tổ chức lớp tập huấn Luật Môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành.]]> Thu, 24 May 2018 17:26:15 +0700 <![CDATA[Nhận định về xu thế thời tiết đặc biệt vùng Bắc bộ trong tháng 5]]> http://baobinhduong.vn/nhan-dinh-ve-xu-the-thoi-tiet-dac-biet-vung-bac-bo-trong-thang-5-a180227.html Nhận định về xu thế thời tiết đặc biệt trong tháng 5, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia,]]> Thu, 24 May 2018 17:26:15 +0700 <![CDATA[Đề án thành phố thông minh trong lĩnh vực môi trường: Sẽ thành hiện thực]]> http://baobinhduong.vn/de-an-thanh-pho-thong-minh-trong-linh-vuc-moi-truong-se-thanh-hien-thuc-a179980.html Đó là thành phố hội đủ các yếu tố hạ tầng đồng bộ, phát triển bền vững, môi trường sống thân thiện. Bình Dương là tỉnh đang phát triển mạnh mẽ về công nghiệp và đô thị cũng đang triển khai Đề án xây dựng thành phố thông minh]]> Thu, 24 May 2018 17:26:15 +0700 <![CDATA[Toàn tỉnh có 85 cơ sở gây nuôi 26 loài động vật rừng thông thường]]> http://baobinhduong.vn/toan-tinh-co-85-co-so-gay-nuoi-26-loai-dong-vat-rung-thong-thuong-a179981.html Tính đến cuối tháng 3, Bình Dương có 85 cơ sở gây nuôi 26 loài, 2.127 con động vật rừng thông thường, trong đó nhiều nhất là loài nhím (Hystrix brachyura) 1.296 con, kế đến là hươu sao (Cervus nippon), 245 con,...]]> Thu, 24 May 2018 17:26:15 +0700 <![CDATA[Chi cục Kiểm lâm Bình Dương: Tiếp nhận động vật rừng quý hiếm]]> http://baobinhduong.vn/chi-cuc-kiem-lam-binh-duong-tiep-nhan-dong-vat-rung-quy-hiem-a179982.html Bà Nguyễn Anh Đ., người dân phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một vừa tự nguyện giao nộp 1 cá thể khỉ cho cơ quan kiểm lâm]]> Thu, 24 May 2018 17:26:15 +0700