<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/cate/moi-truong/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:13 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Sở Tài nguyên và Môi trường: Quyết liệt phòng chống tham nhũng]]> http://baobinhduong.vn/so-tai-nguyen-va-moi-truong-quyet-liet-phong-chong-tham-nhung-a213703.html Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) cho biết để thực hiện nghiêm, đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm của công tác phòng chống tham nhũng trong năm 2019 theo chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh và Đảng ủy sở]]> Fri, 13 Dec 2019 19:49:35 +0700 <![CDATA[Đẩy mạnh phổ biến pháp luật về tài nguyên - môi trường]]> http://baobinhduong.vn/day-manh-pho-bien-phap-luat-ve-tai-nguyen-moi-truong-a213704.html Ngày 13-3-2019, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) đã ban hành Kế hoạch số 1334/KH-STNMT về phổ biến giáo dục pháp luật; xây dựng và cập nhật tủ sách pháp luật năm 2019 tại trụ sở đơn vị.]]> Fri, 13 Dec 2019 19:49:35 +0700 <![CDATA[Tăng cường công tác thanh, kiểm tra trong lĩnh vực môi trường]]> http://baobinhduong.vn/tang-cuong-cong-tac-thanh-kiem-tra-trong-linh-vuc-moi-truong-a213705.html Trong năm 2019, ngoài các dự án trọng tâm để cải thiện và bảo vệ môi trường (BVMT), công tác thanh, kiểm tra, tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) cũng được chú trọng, góp phần để ngành hoàn thành kế hoạch đề ra.]]> Fri, 13 Dec 2019 19:49:35 +0700 <![CDATA[Chủ động phòng chống ngập úng do triều cường dâng cao]]> http://baobinhduong.vn/chu-dong-phong-chong-ngap-ung-do-trieu-cuong-dang-cao-a213558.html Ngày 9-12, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT-TKCN) tỉnh, cho biết trong các ngày từ 12 đến 14-12, mực nước hạ lưu sông Sài Gòn sẽ ở mức đỉnh triều cường]]> Fri, 13 Dec 2019 19:49:35 +0700 <![CDATA[Triển khai thực hiện 21 nhiệm vụ trọng tâm về bảo vệ môi trường]]> http://baobinhduong.vn/trien-khai-thuc-hien-21-nhiem-vu-trong-tam-ve-bao-ve-moi-truong-a213464.html Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, để triển khai kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016- 2020, tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện 13 dự án ưu tiên đầu tư và 23 nhiệm vụ trọng tâm]]> Fri, 13 Dec 2019 19:49:35 +0700 <![CDATA[Ngành tài nguyên - môi trường tỉnh: Xây dựng dữ liệu đất đai, môi trường]]> http://baobinhduong.vn/nganh-tai-nguyen-moi-truong-tinh-xay-dung-du-lieu-dat-dai-moi-truong-a213465.html Thời gian qua, ngành tài nguyên và môi trường tỉnh đã chủ động nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị xây dựng và đưa vào hoạt động hệ thống cơ sở dữ liệu về đất đai, môi trường, hệ thống dữ liệu bản đồ địa chính,]]> Fri, 13 Dec 2019 19:49:35 +0700 <![CDATA[Nâng cao năng lực quản lý tài nguyên - môi trường]]> http://baobinhduong.vn/nang-cao-nang-luc-quan-ly-tai-nguyen-moi-truong-a213466.html Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đang thực hiện Dự án “Thành phố thông minh trong lĩnh vực TN&MT”.]]> Fri, 13 Dec 2019 19:49:35 +0700 <![CDATA[Triển khai tính toán thí điểm bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các địa phương]]> http://baobinhduong.vn/trien-khai-tinh-toan-thi-diem-bo-chi-so-danh-gia-ket-qua-bao-ve-moi-truong-cua-cac-dia-phuong-a213274.html Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Văn bản số 6306/BTNMT-TCMT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị chỉ đạo các nội dung liên quan tới triển khai tính toán thí điểm bộ chỉ số đánh]]> Fri, 13 Dec 2019 19:49:35 +0700 <![CDATA[Thêm giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường]]> http://baobinhduong.vn/them-giai-phap-giam-thieu-o-nhiem-moi-truong-a213275.html UBND tỉnh vừa giao Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu hỗ trợ kinh phí sự nghiệp khoa học để triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học - công nghệ ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất]]> Fri, 13 Dec 2019 19:49:35 +0700 <![CDATA[Đưa phong trào giảm thiểu rác thải nhựa vào học đường]]> http://baobinhduong.vn/dua-phong-trao-giam-thieu-rac-thai-nhua-vao-hoc-duong-a213167.html Sáng 2-12, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào giảm thiểu rác thải nhựa tại trường Tiểu học Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một.]]> Fri, 13 Dec 2019 19:49:35 +0700 <![CDATA[Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore I: Chú trọng công tác bảo vệ môi trường]]> http://baobinhduong.vn/khu-cong-nghiep-viet-nam-singapore-i-chu-trong-cong-tac-bao-ve-moi-truong-a213126.html Thời gian qua, các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động đã góp phần quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.]]> Fri, 13 Dec 2019 19:49:35 +0700 <![CDATA[Philippines có thể hủy một số nội dung SEA Games vì bão]]> http://baobinhduong.vn/philippines-co-the-huy-mot-so-noi-dung-sea-games-vi-bao-a213039.html Chính quyền Philippines sơ tán hàng nghìn người dân, chuẩn bị khả năng hủy một số nội dung thi đấu tại SEA Games 30 để ứng phó bão Kammuri.]]> Fri, 13 Dec 2019 19:49:35 +0700 <![CDATA[TP.Thủ Dầu Một: Điểm sáng trong công tác bảo vệ môi trường]]> http://baobinhduong.vn/tp-thu-dau-mot-diem-sang-trong-cong-tac-bao-ve-moi-truong-a212822.html Năm 2019, TP.Thủ Dầu Một được đánh giá có nhiều điểm sáng trong công tác bảo vệ môi trường với nhiều hoạt động thiết thực gắn liền cuộc sống, sinh hoạt của người dân]]> Fri, 13 Dec 2019 19:49:35 +0700 <![CDATA[Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Thủ Dầu Một: Tích cực trong công tác bảo vệ môi trường]]> http://baobinhduong.vn/hoi-lien-hiep-phu-nu-tp-thu-dau-mot-tich-cuc-trong-cong-tac-bao-ve-moi-truong-a212823.html Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Thủ Dầu Một đã tổ chức 6 buổi tuyên truyền đấu nối nước thải và hướng dẫn vay vốn đấu nối nước tại 6 phường Chánh Nghĩa, Phú Lợi, Phú Hòa, Hiệp Thành, Phú Cường, Phú Thọ]]> Fri, 13 Dec 2019 19:49:35 +0700 <![CDATA[TP.Thủ Dầu Một: Nhiều chỉ tiêu môi trường đạt kết quả tốt]]> http://baobinhduong.vn/tp-thu-dau-mot-nhieu-chi-tieu-moi-truong-dat-ket-qua-tot-a212824.html Theo Phòng Tài nguyên - Môi trường TP.Thủ Dầu Một, đến nay tỷ lệ dân số của thành phố được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đạt 100%,]]> Fri, 13 Dec 2019 19:49:35 +0700