<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/cate/quoc-phong-an-ninh/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:26 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4): Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền ngày pháp luật]]> http://baobinhduong.vn/su-doa-n-9-quan-doa-n-4-da-da-ng-ho-a-hi-nh-thu-c-tuyen-truyen-ngay-phap-luat-a199622.html Sư đoàn 9 vừa chỉ đạo Trung đoàn Bộ binh 3 thực hiện điểm “Ngày pháp luật” tháng 4 để Cục Chính trị Quân đoàn 4 rút kinh nghiệm triển khai trong toàn quân đoàn.]]> Fri, 26 Apr 2019 18:43:20 +0700 <![CDATA[TX.Bến Cát: Thành lập 9 đội tự vệ trong doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài]]> http://baobinhduong.vn/tx-ben-cat-thanh-lap-9-doi-tu-ve-trong-doanh-nghiep-co-yeu-to-nuoc-ngoai-a199554.html Tính đến nay, TX.Bến Cát đã thành lập được 9 đội tự vệ trong doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.]]> Fri, 26 Apr 2019 18:43:20 +0700 <![CDATA[Bộ tổng tham mưu: Khảo sát công tác cán bộ tại Ban Chỉ huy Quân sự TP.Thủ Dầu Một]]> http://baobinhduong.vn/bo-to-ng-tham-muu-kha-o-sa-t-cong-ta-c-ca-n-bo-tai-ban-chi-huy-quan-su-tp-thu-dau-mot-a199494.html Cục Cán bộ, Bộ Tổng tham mưu vừa có buổi khảo sát công tác cán bộ tại Ban Chỉ huy Quân sự TP.Thủ Dầu Một nhằm đánh giá chất lượng cán bộ, sĩ quan]]> Fri, 26 Apr 2019 18:43:20 +0700 <![CDATA[TP.Thủ Dầu Một: Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019]]> http://baobinhduong.vn/tp-thu-dau-mot-tong-ket-cong-tac-tuyen-chon-va-goi-cong-dan-nhap-ngu-nam-2019-a199495.html UBND TP.Thủ Dầu Một vừa tổ chức tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019.]]> Fri, 26 Apr 2019 18:43:20 +0700 <![CDATA[TP.Thủ Dầu Một: Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh]]> http://baobinhduong.vn/tp-thu-dau-mot-xay-dung-luc-luong-dan-quan-tu-ve-vung-manh-a199496.html TP.Thủ Dầu Một là địa bàn có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh (QP-AN) của tỉnh.]]> Fri, 26 Apr 2019 18:43:20 +0700 <![CDATA[Cục Kỹ thuật Quân đoàn 4: Kỷ niệm 40 năm thành lập và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì]]> http://baobinhduong.vn/cuc-ky-thuat-quan-doan-4-ky-niem-40-nam-thanh-lap-va-don-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-nhi-a199482.html Sáng 16-4, Cục Kỹ thuật Quân đoàn 4 tổ chức lễ Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.]]> Fri, 26 Apr 2019 18:43:20 +0700 <![CDATA[Lãnh đạo huyện Phú Giáo: Thăm hỏi, động viên, tặng quà chiến sĩ mới]]> http://baobinhduong.vn/lanh-dao-huyen-phu-giao-tham-hoi-dong-vien-tang-qua-chien-si-moi-a199426.html Đoàn lãnh đạo huyện Phú Giáo vừa đến thăm, tặng quà cho 12 chiến sĩ mới hiện đang học tập, huấn luyện tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ cơ sở 2 (Trung tâm 2) - Bộ Công an]]> Fri, 26 Apr 2019 18:43:20 +0700 <![CDATA[Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4): Tổ chức thực nghiệm và tham quan huấn luyện mẫu]]> http://baobinhduong.vn/su-doan-9-quan-doan-4-to-chuc-thu-c-nghie-m-va-tham-quan-huan-luyen-ma-u-a199272.html Ngày 11-4, Sư đoàn 9 đã tổ chức đợt thực nghiệm và tham quan các nội dung về điều hành, tổ chức và thực hiện huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp trong sư đoàn.]]> Fri, 26 Apr 2019 18:43:20 +0700 <![CDATA[Lữ đoàn 71: Chủ động phúc tra nắm nguồn và huấn luyện dự bị động viên]]> http://baobinhduong.vn/lu-doan-71-chu-dong-phuc-tra-nam-nguon-va-huan-luyen-du-bi-dong-vien-a199214.html Tiểu đoàn 14, Tiểu đoàn 19 cùng với thủ trưởng Lữ đoàn 71 và Phòng tham mưu lữ đoàn vừa phối hợp với quận 11, TP.Hồ Chí Minh để thực hiện công tác động viên phúc tra nguồn]]> Fri, 26 Apr 2019 18:43:20 +0700 <![CDATA[Trung đoàn 141 (Sư đoàn 7): Tổ chức cho học sinh mầm non tham quan tại đơn vị]]> http://baobinhduong.vn/trung-doan-141-su-doan-7-to-chuc-cho-hoc-sinh-mam-non-tham-quan-tai-don-vi-a199215.html Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 phối hợp với Ban giám hiệu trường Mầm non Vinh Sơn và Bé Yêu (TP. Thủ Dầu Một) vừa tổ chức cho hơn 700 cô và trò tham quan, trải nghiệm cuộc sống học tập, huấn luyện]]> Fri, 26 Apr 2019 18:43:20 +0700 <![CDATA[Tiểu đoàn 79 (Cục kỹ thuật, Quân đoàn 4): Sôi nổi thi đua chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Cục Kỹ thuật]]> http://baobinhduong.vn/tieu-doan-79-cuc-ky-thuat-quan-doan-4-soi-noi-thi-dua-chao-mung-ky-niem-40-nam-ngay-thanh-lap-cuc-ky-thuat-a199216.html Tiểu đoàn 79 (Cục kỹ thuật, Quân đoàn 4): Sôi nổi thi đua chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Cục Kỹ thuật]]> Fri, 26 Apr 2019 18:43:20 +0700 <![CDATA[TX.Bến Cát: Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019]]> http://baobinhduong.vn/tx-ben-cat-tong-ket-cong-tac-tuyen-chon-va-goi-cong-dan-nhap-ngu-nam-2019-a199158.html Sáng 9-4, UBND TX.Bến Cát đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ (TCCDNN) năm 2019.]]> Fri, 26 Apr 2019 18:43:20 +0700 <![CDATA[Bộ Tổng tham mưu: Giao ban huấn luyện quý I năm 2019]]> http://baobinhduong.vn/bo-to-ng-tham-muu-giao-ban-hua-n-luye-n-quy-i-nam-2019-a199135.html Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam vừa tổ chức hội nghị giao ban nhiệm vụ huấn luyện quý I năm 2019.]]> Fri, 26 Apr 2019 18:43:20 +0700 <![CDATA[Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre:Tham quan, trao đổi kinh nghiệm công tác quốc phòng tại Bình Dương]]> http://baobinhduong.vn/bo-chi-huy-quan-su-tinh-ben-tre-tham-quan-trao-doi-kinh-nghiem-cong-tac-quoc-phong-tai-binh-duong-a199136.html Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Bến Tre vừa đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm công tác quân sự - quốc phòng địa phương tại tỉnh Bình Dương.]]> Fri, 26 Apr 2019 18:43:20 +0700 <![CDATA[Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Phát động đợt thi đua cao điểm]]> http://baobinhduong.vn/bo-chi-huy-quan-su-ti-nh-pha-t-do-ng-dot-thi-dua-cao-die-m-a199137.html Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ]]> Fri, 26 Apr 2019 18:43:20 +0700