<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/cate/quoc-phong-an-ninh/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:18 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Trung đoàn 31, Sư đoàn 309: Tập trung giáo dục chính trị sau huấn luyện cho chiến sĩ mới]]> http://baobinhduong.vn/trung-doan-31-su-doan-309-tap-trung-giao-duc-chinh-tri-sau-huan-luyen-cho-chien-si-moi-a184338.html Năm 2018, Trung đoàn Bộ binh 31 tiếp nhận, quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới từ các địa phương có bề dày truyền thống cách mạng, như: Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh…]]> Wed, 18 Jul 2018 02:24:23 +0700 <![CDATA[Phòng Vận tải, Cục Hậu cần: Tổ chức tập huấn, bổ túc lái xe vận tải quân sự]]> http://baobinhduong.vn/phong-van-tai-cuc-hau-can-to-chuc-tap-huan-bo-tuc-lai-xe-van-tai-quan-su-a184339.html Thực hiện kế hoạch công tác huấn luyện hậu cần năm 2018, Phòng Vận tải, Cục Hậu cần vừa tổ chức lớp tập huấn bổ túc lái xe vận tải quân sự năm 2018.]]> Wed, 18 Jul 2018 02:24:23 +0700 <![CDATA[Sư đoàn 309: Chú trọng xây dựng cảnh quan, môi trường văn hóa]]> http://baobinhduong.vn/su-doan-309-chu-trong-xay-dung-canh-quan-moi-truong-van-hoa-a184340.html Tiếp tục phát huy kết quả 25 năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”]]> Wed, 18 Jul 2018 02:24:23 +0700 <![CDATA[“Nhịp Cầu Trái Tim”: Gắn kết yêu thương]]> http://baobinhduong.vn/nhip-cau-trai-tim-gan-ket-yeu-thuong-a184341.html “Nhịp cầu trái tim” do Hội Phụ nữ Sư đoàn 9 vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Củ Chi (TP.Hồ Chí Minh) thực hiện là chương trình dựa theo format “Bạn muốn hẹn hò”]]> Wed, 18 Jul 2018 02:24:23 +0700 <![CDATA[Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Trao quyết định thăng quân hàm, nâng lương cho quân nhân]]> http://baobinhduong.vn/dang-uy-bo-chi-huy-quan-su-tinh-trao-quyet-dinh-thang-quan-ham-nang-luong-cho-quan-nhan-a184201.html Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh vừa tổ chức trao quyết định thăng quân hàm và nâng bậc lương cho 62 quân nhân chuyên nghiệp thuộc diện Quân lực quản lý năm 2018.]]> Wed, 18 Jul 2018 02:24:23 +0700 <![CDATA[Trên 250 “chiến sĩ nhí” hoàn thành Học kỳ quân đội lần IX]]> http://baobinhduong.vn/tren-250-chien-si-nhi-hoan-thanh-hoc-ky-quan-doi-lan-ix-a184202.html Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa phối hợp với Tỉnh đoàn và trường Sĩ quan Công binh tổ chức lễ trưởng thành cho các “chiến sĩ nhí” tham gia chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2018]]> Wed, 18 Jul 2018 02:24:23 +0700 <![CDATA[TX.Bến Cát: Triển khai kế hoạch xây dựng đơn vị tự vệ tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài]]> http://baobinhduong.vn/tx-ben-cat-trien-khai-ke-hoach-xay-dung-don-vi-tu-ve-tai-doanh-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai-a184203.html UBND TX.Bến Cát vừa tổ chức gặp mặt và triển khai kế hoạch xây dựng đơn vị tự vệ đối với 30 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn thị xã.]]> Wed, 18 Jul 2018 02:24:23 +0700 <![CDATA[Đại đội Trinh sát (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh): Đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao]]> http://baobinhduong.vn/dai-doi-trinh-sat-bo-chi-huy-quan-su-tinh-doan-ket-thuc-hien-thang-loi-nhiem-vu-duoc-giao-a184204.html Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2018 có những thuận lợi và khó khăn nhất định, song với tinh thần thi đua quyết tâm cao, Đại đội Trinh sát (Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh) đã thực hiện hoàn thành]]> Wed, 18 Jul 2018 02:24:23 +0700 <![CDATA[Trường Quân sự tỉnh: Tập huấn báo cáo viên bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh]]> http://baobinhduong.vn/truong-quan-su-tinh-tap-huan-bao-cao-vien-boi-duong-kien-thuc-quoc-phong-an-ninh-a183803.html Trường Quân sự tỉnh vừa tổ chức lớp tập huấn cho 57 báo cáo viên bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (QP-AN) đối tượng 4 thuộc 9 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh.]]> Wed, 18 Jul 2018 02:24:23 +0700 <![CDATA[Phòng hậu cần (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh): Đối thoại dân chủ quý II năm 2018]]> http://baobinhduong.vn/phong-hau-can-bo-chi-huy-quan-su-tinh-doi-thoai-dan-chu-quy-ii-nam-2018-a183804.html Đảng ủy Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức buổi sinh hoạt đối thoại dân chủ quý II năm 2018 giữa lãnh đạo, chỉ huy với cán bộ, chiến sĩ đơn vị.]]> Wed, 18 Jul 2018 02:24:23 +0700 <![CDATA[Cụm thi đua II: Sơ kết phong trào Thi đua Quyết thắng]]> http://baobinhduong.vn/cum-thi-dua-ii-so-ket-phong-trao-thi-dua-quyet-thang-a183805.html Cụm thi đua II, khối 4 cơ quan, trường Quân sự, Trung đoàn Bộ binh 6 và Thanh tra quốc phòng, Văn phòng đã tổ chức sơ kết phong trào Thi đua Quyết thắng 6 tháng đầu năm 2018.]]> Wed, 18 Jul 2018 02:24:23 +0700 <![CDATA[Thị trấn Dầu Tiếng (huyện Dầu Tiếng): Xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh]]> http://baobinhduong.vn/thi-tran-dau-tieng-huyen-dau-tieng-xay-dung-luc-luong-dan-quan-vung-manh-a183806.html Trong những năm qua, tập trung quán triệt, thực hiện phương châm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) “Vững mạnh - Rộng khắp” theo chủ trương chung, cấp ủy, chính quyền và các ngành]]> Wed, 18 Jul 2018 02:24:23 +0700 <![CDATA[Lữ đoàn 434: Nâng cao chất lượng tăng gia sản xuất]]> http://baobinhduong.vn/lu-doan-434-nang-cao-chat-luong-tang-gia-san-xuat-a183456.html Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, thì tăng gia sản xuất (TGSX) là một nhiệm vụ rất quan trọng đối với quân đội nhằm tăng cường, cung ứng các loại thực phẩm sạch]]> Wed, 18 Jul 2018 02:24:23 +0700 <![CDATA[Lữ đoàn 434: Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam]]> http://baobinhduong.vn/lu-doan-434-huong-ung-ngay-phap-luat-viet-nam-a183457.html Thực hiện Hướng dẫn số 626/HD-CCT ngày 22-9-2016 của Cục Chính trị Quân đoàn 4 về hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Lữ đoàn Pháo binh 434 đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo cho các đơn vị]]> Wed, 18 Jul 2018 02:24:23 +0700 <![CDATA[Quân đoàn 4: Nhiều sáng kiến khoa học được ứng dựng hiệu quả]]> http://baobinhduong.vn/quan-doan-4-nhieu-sang-kien-khoa-hoc-duoc-ung-dung-hieu-qua-a183458.html Đảng ủy Quân đoàn 4 vừa tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 791-NQ/ QUTW ngày 30-12-2012 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác khoa học, công nghệ và môi trường trong quân đội đến năm 2020]]> Wed, 18 Jul 2018 02:24:23 +0700