<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/cate/quoc-phong-an-ninh/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:13 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Sôi nổi cuộc thi Tìm hiểu Luật An ninh mạng]]> http://baobinhduong.vn/soi-noi-cuoc-thi-tim-hieu-luat-an-ninh-mang-a213546.html Sau hơn 5 tháng triển khai, cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật An ninh mạng” năm 2019 đã tạo sức lan tỏa trong toàn lực lượng Công an tỉnh.]]> Fri, 13 Dec 2019 19:49:28 +0700 <![CDATA[Đảng ủy Quân đoàn 4: Ra Nghị quết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2020]]> http://baobinhduong.vn/dang-uy-quan-doan-4-ra-nghi-quet-lanh-dao-nhiem-vu-nam-2020-a213375.html Sáng 6-12, tại thị xã Dĩ An, Đảng ủy Quân đoàn 4 tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020.]]> Fri, 13 Dec 2019 19:49:28 +0700 <![CDATA[Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ]]> http://baobinhduong.vn/bo-chi-huy-quan-su-tinh-trao-quyet-dinh-dieu-dong-bo-nhiem-can-bo-a213198.html Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh vừa trao các quyết định điều động, bổ nhiệm, chuyển ra cán bộ quý IV năm 2019. Đại tá Ao Tấn Tài, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì lễ trao.]]> Fri, 13 Dec 2019 19:49:28 +0700 <![CDATA[Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Thăm, làm việc tại Tiểu khu quân sự tỉnh Kandal và Karatie (Campuchia )]]> http://baobinhduong.vn/bo-chi-huy-quan-su-tinh-tham-lam-viec-tai-tieu-khu-quan-su-tinh-kandal-va-karatie-campuchia--a213199.html Trong tuần qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tổ chức 2 đoàn đi thăm, làm việc và khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân 2 tỉnh Kandal và Karatie (Campuchia).]]> Fri, 13 Dec 2019 19:49:28 +0700 <![CDATA[Quân đội chung tay vì người nghèo]]> http://baobinhduong.vn/quan-doi-chung-tay-vi-nguoi-ngheo-a213200.html Hưởng ứng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2019), 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2019)]]> Fri, 13 Dec 2019 19:49:28 +0700 <![CDATA[Công an tỉnh: Tổ chức ký kết các quy chế phối hợp liên ngành]]> http://baobinhduong.vn/cong-an-tinh-to-chuc-ky-ket-cac-quy-che-phoi-hop-lien-nganh-a213125.html Công an tỉnh phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Hải quan và Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương vừa tổ chức ký kết 4 quy chế phối hợp liên ngành]]> Fri, 13 Dec 2019 19:49:28 +0700 <![CDATA[Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc]]> http://baobinhduong.vn/khai-giang-lop-boi-duong-nghiep-vu-cong-tac-xay-dung-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-a213127.html Công an tỉnh vừa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2019.]]> Fri, 13 Dec 2019 19:49:28 +0700 <![CDATA[Hơn 1000 hạ sĩ quan chỉ huy tốt nghiệp ra trường]]> http://baobinhduong.vn/hon-1000-ha-si-quan-chi-huy-tot-nghiep-ra-truong-a213110.html Sáng 2-12, Trường Quân sự Quân đoàn 4 tổ chức Lễ tốt nghiệp cho hơn 1.000 học viên đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy và nhân viên chuyên môn kỹ thuật khóa 53, năm 2019.]]> Fri, 13 Dec 2019 19:49:28 +0700 <![CDATA[Ban chỉ huy quân sự TX.Thuận An: Nói không với vi phạm pháp luật, kỷ luật]]> http://baobinhduong.vn/ban-chi-huy-quan-su-tx-thuan-an-noi-khong-voi-vi-pham-phap-luat-ky-luat-a213057.html Ban Chỉ huy Quân sự TX.Thuận An vừa tổ chức Tọa đàm “Thanh niên Chi đoàn Quân sự TX.Thuận An nói không với vi phạm pháp luật, kỷ luật” năm 2019.]]> Fri, 13 Dec 2019 19:49:28 +0700 <![CDATA[Hội thảo phát huy vai trò nòng cốt của Quân đội anh hùng]]> http://baobinhduong.vn/hoi-thao-phat-huy-vai-tro-nong-cot-cua-quan-doi-anh-hung-a212929.html Sáng 29/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò nòng cốt của Quân đội anh hùng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.”]]> Fri, 13 Dec 2019 19:49:28 +0700 <![CDATA[Quốc hội Việt Nam là Quốc hội dân chủ, của dân, do dân, vì dân]]> http://baobinhduong.vn/quoc-hoi-viet-nam-la-quoc-hoi-dan-chu-cua-dan-do-dan-vi-dan-a212912.html Theo Hiến pháp cũng như quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND), mọi công dân Việt Nam nếu thấy mình đáp ứng đủ tiêu chuẩn của ĐBQH, đại biểu HĐND đều có quyền tự ứng cử.]]> Fri, 13 Dec 2019 19:49:28 +0700 <![CDATA[Ngăn chặn chiêu trò lợi dụng góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội đảng để chống phá]]> http://baobinhduong.vn/ngan-chan-chieu-tro-loi-dung-gop-y-xay-dung-du-thao-cac-van-kien-dai-hoi-dang-de-chong-pha-a212910.html Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang trong quá trình chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.]]> Fri, 13 Dec 2019 19:49:28 +0700 <![CDATA[Sư đoàn 7: Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, coi trọng nhân tố con người]]> http://baobinhduong.vn/su-doan-7-xay-dung-don-vi-vung-manh-toan-dien-coi-trong-nhan-to-con-nguoi-a212820.html Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh toàn diện (VMTD), bảo đảm cho quân đội chiến thắng bất kỳ kẻ thù nào.]]> Fri, 13 Dec 2019 19:49:28 +0700 <![CDATA[Trung đoàn 31 (Sư đoàn 309): Diễn tập thực binh đề mục tiểu đoàn bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không]]> http://baobinhduong.vn/trung-doan-31-su-doan-309-dien-tap-thuc-binh-de-muc-tieu-doan-bo-binh-tien-cong-dich-do-bo-duong-khong-a212821.html Thực hiện mệnh lệnh công tác quân sự và kế hoạch huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Tư lệnh Quân đoàn 4, Tiểu đoàn Bộ binh 7, Trung đoàn Bộ binh 31 vừa diễn tập, bắn đạn thật tại Trường bắn quốc gia khu vực 3]]> Fri, 13 Dec 2019 19:49:28 +0700 <![CDATA[Chỉ huy quân sự tỉnh: Trao nhà đồng đội cho quân nhân]]> http://baobinhduong.vn/chi-huy-quan-su-tinh-trao-nha-dong-doi-cho-quan-nhan-a212737.html Nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944- 22.12.2019)]]> Fri, 13 Dec 2019 19:49:28 +0700