<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/cate/quoc-phong-an-ninh/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:23 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Bến Cát tổng kết 1 năm thực hiện mô hình khu chung cư an toàn PCCC]]> http://baobinhduong.vn/ben-cat-tong-ket-1-nam-thuc-hien-mo-hinh-khu-chung-cu-an-toan-pccc-a170043.html Ngày 21-10 UBND thị xã Bến Cát đã tổng kết 1 năm thực hiện mô hình Khu chung cư an toàn PCCC.]]> Mon, 23 Oct 2017 11:37:08 +0700 <![CDATA[LLVT huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên: Tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2012-2017]]> http://baobinhduong.vn/llvt-huyen-dau-tieng-phu-giao-bac-tan-uyen-to-chuc-dai-hoi-thi-dua-quyet-thang-giai-doan-2012-2017-a169801.html Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Dầu Tiếng vừa tổ chức thành công Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) trong lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2012-2017.]]> Mon, 23 Oct 2017 11:37:08 +0700 <![CDATA[Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Kiểm tra thể lực, Điều lệnh đội ngũ năm 2017]]> http://baobinhduong.vn/bo-chi-huy-quan-su-tinh-kie-m-tra-the-lu-c-die-u-le-nh-do-i-ngu-nam-2017-a169802.html Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh vừa hoàn thành công tác kiểm tra thể lực, Điều lệnh đội ngũ đối với cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng thuộc LLVT tỉnh năm 2017.]]> Mon, 23 Oct 2017 11:37:08 +0700 <![CDATA[Ban Chỉ huy Quân sự xã Long Hòa (huyện Dầu Tiếng): Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện]]> http://baobinhduong.vn/ban-chi-huy-quan-su-xa-long-hoa-huyen-dau-tieng-xay-dung-don-vi-vung-manh-toan-dien-a169804.html Phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) là động lực tinh thần quan trọng động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) dân quân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.]]> Mon, 23 Oct 2017 11:37:08 +0700 <![CDATA[Chủ tịch nước: QĐND Việt Nam phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác]]> http://baobinhduong.vn/chu-tich-nuoc-qdnd-viet-nam-phai-luon-neu-cao-tinh-than-canh-giac-a169782.html Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ hiện nay tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó dự báo; xung đột vũ trang, sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ diễn ra gay gắt.]]> Mon, 23 Oct 2017 11:37:08 +0700 <![CDATA[Ban Chỉ huy Quân sự TX.Tân Uyên: Tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng]]> http://baobinhduong.vn/ban-chi-huy-quan-su-tx-tan-uyen-to-chuc-dai-hoi-thi-dua-quyet-thang-a169416.html Sáng 11-10, Ban Chỉ huy Quân sự TX.Tân Uyên đã tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng (TĐQT) lực lượng vũ trang (LLVT) thị xã giai đoạn 2012-2017...]]> Mon, 23 Oct 2017 11:37:08 +0700 <![CDATA[Bộ Tổng Tham mưu: Sơ kết công tác huấn luyện quý III-2017]]> http://baobinhduong.vn/bo-tong-tham-muu-so-ket-cong-tac-huan-luyen-quy-iii-2017-a169369.html Bộ Tổng Tham mưu vừa tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban nhiệm vụ huấn luyện quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV-2017.]]> Mon, 23 Oct 2017 11:37:08 +0700 <![CDATA[Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh: Trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ]]> http://baobinhduong.vn/thuong-vu-dang-uy-quan-su-tinh-trao-cac-quyet-dinh-dieu-dong-bo-nhiem-can-bo-a169370.html Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh vừa tổ chức trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, sĩ quan tại các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh.]]> Mon, 23 Oct 2017 11:37:08 +0700 <![CDATA[Đoàn công tác Báo Quân đội nhân dân làm việc tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh]]> http://baobinhduong.vn/doan-cong-tac-bao-quan-doi-nhan-dan-lam-viec-tai-bo-chi-huy-quan-su-tinh-a169371.html Đoàn công tác của Báo Quân đội nhân dân và Công ty Phát hành báo chí Trung ương do đại tá Phùng Kim Lân, Phó Tổng biên tập làm trưởng đoàn vừa đến làm việc tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh]]> Mon, 23 Oct 2017 11:37:08 +0700 <![CDATA[Trường Quân sự tỉnh: Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2012-2017]]> http://baobinhduong.vn/truong-quan-su-tinh-tong-ket-phong-trao-thi-dua-quyet-thang-giai-doan-2012-2017-a169372.html Đảng ủy, Ban giám hiệu trường Quân sự tỉnh vừa tổ chức tổng kết phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2012-2017.]]> Mon, 23 Oct 2017 11:37:08 +0700 <![CDATA[Lực lượng vũ trang TX.Tân Uyên: Đưa phong trào thi đua quyết thắng đi vào chiều sâu]]> http://baobinhduong.vn/luc-luong-vu-trang-tx-tan-uyen-dua-phong-trao-thi-dua-quyet-thang-di-vao-chieu-sau-a169373.html Thời gian qua, phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) trong lực lượng vũ trang (LLVT) TX.Tân Uyên ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức và trình độ sẵn sàng chiến đấu]]> Mon, 23 Oct 2017 11:37:08 +0700 <![CDATA[Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng công an xã đợt I năm 2017]]> http://baobinhduong.vn/khai-giang-lop-boi-duong-nghiep-vu-cho-luc-luong-cong-an-xa-dot-i-nam-2017-a169322.html Công an tỉnh vừa khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụcho lực lượng công an xã đợt I năm 2017 tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ. Đại tá Võ Văn Phúc, Phó Giám đốc Công an tỉnh đến dự và chỉ đạo.]]> Mon, 23 Oct 2017 11:37:08 +0700 <![CDATA[Hội nghị triển khai quy định về quy tắc ứng xử trong Công an nhân dân]]> http://baobinhduong.vn/hoi-nghi-trien-khai-quy-dinh-ve-quy-tac-ung-xu-trong-cong-an-nhan-dan-a169321.html Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt quy định về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân và thông báo tình hình chấn chỉnh sai phạm của cán bộ chiến sĩ lực lượng công an cấp cơ sở.]]> Mon, 23 Oct 2017 11:37:08 +0700 <![CDATA[Huyện Bắc Tân Uyên: Thành lập Cụm doanh nghiệp an toàn phòng cháy chữa cháy]]> http://baobinhduong.vn/huyen-bac-tan-uyen-thanh-lap-cum-doanh-nghiep-an-toan-phong-chay-chua-chay-a169141.html Ngày 6-10, Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (PC&CC) số 5 đã làm lễ ra mắt Cụm doanh nghiệp an toàn về PCCC huyện Bắc Tân Uyên.]]> Mon, 23 Oct 2017 11:37:08 +0700 <![CDATA[Bắc Tân Uyên: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chức việc các tôn giáo]]> http://baobinhduong.vn/bac-tan-uyen-khai-giang-lop-boi-duong-kien-thuc-quoc-phong-an-ninh-cho-chuc-viec-cac-ton-giao-a169081.html Sáng qua (5-10), Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bắc Tân Uyên đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (QP-AN) cho 36 chức việc các tôn giáo trên địa bàn huyện.]]> Mon, 23 Oct 2017 11:37:08 +0700