<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/cate/quoc-phong-an-ninh/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:26 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Bắc Tân Uyên: Tổng kết công tác giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2017]]> http://baobinhduong.vn/bac-tan-uyen-tong-ket-cong-tac-giao-duc-quoc-phong-an-ninh-nam-2017-a179617.html Sáng qua (18-4), Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN) huyện Bắc Tân Uyên đã tổ chức tổng kết công tác giáo dục QP-AN năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018.]]> Thu, 26 Apr 2018 13:16:24 +0700 <![CDATA[Kinh nghiệm từ mô hình “Chi đoàn huấn luyện giỏi”]]> http://baobinhduong.vn/kinh-nghiem-tu-mo-hinh-chi-doan-huan-luyen-gioi-a179612.html Thực hiện chức năng xung kích của Đoàn, Đoàn cơ sở Trung đoàn 3, Sư đoàn 9 đã triển khai thực hiện mô hình “Chi đoàn huấn luyện giỏi”.]]> Thu, 26 Apr 2018 13:16:24 +0700 <![CDATA[Tuổi trẻ Tiểu đoàn 100, Bộ tham mưu (Quân đoàn 4): Rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo]]> http://baobinhduong.vn/tuoi-tre-tieu-doan-100-bo-tham-muu-quan-doan-4-ren-duc-luyen-tai-xung-kich-sang-tao-a179613.html Là lực lượng ưu tú của thanh niên Việt Nam, với phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, thanh niên quân đội nói chung cũng như tuổi trẻ của Tiểu đoàn Vệ binh 100 nói riêng luôn xung kích thực hiện nhiệm vụ đội quân chiến đấu, đội quân công tác]]> Thu, 26 Apr 2018 13:16:24 +0700 <![CDATA[Một ngày trải nghiệm cùng chiến sĩ mới]]> http://baobinhduong.vn/mot-ngay-trai-nghiem-cung-chien-si-moi-a179614.html Để làm tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới (CSM), trong những năm qua Lữ đoàn Tăng thiết giáp 22 (Quân đoàn 4) đã tổ chức chương trình “Một ngày trải nghiệm cùng CSM”.]]> Thu, 26 Apr 2018 13:16:24 +0700 <![CDATA[Trường Quân sự tỉnh: Hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh năm 2018]]> http://baobinhduong.vn/truong-quan-su-ti-nh-hoan-thanh-lop-bo-i-duo-ng-kie-n-thu-c-quoc-phong-an-ninh-nam-2018-a179546.html Trường Quân sự tỉnh vừa hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (QP-AN) cho 65 cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) đang công tác các đơn vị trong LLVT tỉnh thuộc đối tượng 3, 4 năm 2018.]]> Thu, 26 Apr 2018 13:16:24 +0700 <![CDATA[Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Ký kết nghĩa hợp tác với Tiểu khu quân sự tỉnh Kratie]]> http://baobinhduong.vn/bo-chi-huy-quan-su-tinh-ky-ket-nghia-hop-tac-voi-tieu-khu-quan-su-tinh-kratie-a179547.html Đoàn cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh vừa tổ chức đến thăm, làm việc và ký kết nghĩa với Tiểu khu quân sự tỉnh Kratie, Quân khu 2, Quân đội Hoàng gia Campuchia.]]> Thu, 26 Apr 2018 13:16:24 +0700 <![CDATA[Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh: Trao quyết định điều động bổ nhiệm cán bộ]]> http://baobinhduong.vn/thuong-vu-dang-uy-quan-su-tinh-trao-quyet-dinh-dieu-dong-bo-nhiem-can-bo-a179548.html Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh vừa công bố và trao 8 quyết định điều động, bổ nhiệm, chuyển ra và nâng lượng cho cán bộ đang học tập, công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT tỉnh.]]> Thu, 26 Apr 2018 13:16:24 +0700 <![CDATA[Phường Thái Hòa (TX.Tân Uyên): Xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, hoạt động hiệu quả]]> http://baobinhduong.vn/phuong-thai-hoa-tx-tan-uyen-xay-dung-luc-luong-dan-quan-vung-manh-hoat-dong-hieu-qua-a179549.html Cùng với TX.Tân Uyên thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế bền vững và tăng cường cũng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao,]]> Thu, 26 Apr 2018 13:16:24 +0700 <![CDATA[TX.Tân Uyên: Khai giảng khóa huấn luyện lực lượng dân quân thường trực cụm 3]]> http://baobinhduong.vn/tx-tan-uyen-khai-giang-khoa-huan-luyen-luc-luong-dan-quan-thuong-truc-cum-3-a179464.html Sáng qua (16-4), Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TX.Tân Uyên đã tổ chức khai giảng khóa huấn luyện lực lượng dân quân thường trực (DQTT) cụm 3, đợt 1 năm 2018.]]> Thu, 26 Apr 2018 13:16:24 +0700 <![CDATA[Bắc Tân Uyên: Tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018]]> http://baobinhduong.vn/bac-tan-uyen-tong-ket-cong-tac-tuyen-chon-goi-cong-dan-nhap-ngu-nam-2018-a179351.html Sáng 13-4, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Bắc Tân Uyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn,]]> Thu, 26 Apr 2018 13:16:24 +0700 <![CDATA[Đoàn công tác tỉnh Bình Dương thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/19]]> http://baobinhduong.vn/doan-cong-tac-tinh-binh-duong-tham-tang-qua-can-bo-chien-si-nha-gian-dk1-19-a179283.html Ngày 12-4, đoàn công tác tỉnh Bình Dương do ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/19, thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu]]> Thu, 26 Apr 2018 13:16:24 +0700 <![CDATA[Quân đoàn 4: Thăm, chúc tết Chol Chnam Thmay tại Campuchia]]> http://baobinhduong.vn/quan-doan-4-tham-chuc-tet-chol-chnam-thmay-tai-campuchia-a179232.html Nhân dịp tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nước bạn Campuchia, đoàn đại biểu cán bộ Quân đoàn 4 do Thiếu tướng Phạm Xuân Thuyết, Tư lệnh Quân đoàn 4 làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết]]> Thu, 26 Apr 2018 13:16:24 +0700 <![CDATA[Sư đoàn 9: Đổi mới nội dung, phương pháp tập huấn công tác Đảng, công tác chính trị]]> http://baobinhduong.vn/su-doan-9-doi-moi-noi-dung-phuong-phap-tap-huan-cong-tac-dang-cong-tac-chinh-tri-a179233.html Trong những năm qua, kết quả hoạt động công tác Đảng (CTĐ), công tác chính trị (CTCT) tại Sư đoàn 9 đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ của sư đoàn.]]> Thu, 26 Apr 2018 13:16:24 +0700 <![CDATA[Bảo tàng Quân đoàn 4: Tổ chức chương trình “Mang bảo tàng đến với học đường ”]]> http://baobinhduong.vn/bao-tang-quan-doan-4-to-chuc-chuong-trinh-mang-bao-tang-den-voi-hoc-duong-a179237.html Bảo tàng Quân đoàn 4 vừa phối hợp với trường THCS Bình Chiểu (quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh), tổ chức triển lãm lưu động với chủ đề “Sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”]]> Thu, 26 Apr 2018 13:16:24 +0700 <![CDATA[Tư lệnh Quân đoàn 4: Đối thoại dân chủ với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Sư đoàn 9]]> http://baobinhduong.vn/tu-lenh-quan-doan-4-doi-thoai-dan-chu-voi-si-quan-quan-nhan-chuyen-nghiep-su-doan-9-a179238.html Nhằm phát huy dân chủ của sĩ quan (SQ), quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) trong quân đoàn, đóng góp vào kết quả thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần… góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện]]> Thu, 26 Apr 2018 13:16:24 +0700