<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/cate/quoc-phong-an-ninh/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:26 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Ban Chỉ huy Quân sự phường Mỹ Phước (TX.Bến Cát): Đổi mới hình thức sinh hoạt Ngày chính trị văn hóa tinh thần]]> http://baobinhduong.vn/ban-chi-huy-quan-su-phuong-my-phuoc-tx-ben-cat-doi-moi-hinh-thuc-sinh-hoat-ngay-chinh-tri-van-hoa-tinh-than-a188537.html Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường Mỹ Phước vừa phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ và các ban, ngành của phường tổ chức “Ngày chính trị văn hóa tinh thần, ngày pháp luật” làm điểm trong LLVT TX.Bến Cát năm 2018.]]> Wed, 26 Sep 2018 19:21:55 +0700 <![CDATA[Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh: Hoàn thành cập nhật kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3]]> http://baobinhduong.vn/hoi-dong-giao-duc-quoc-phong-an-ninh-tinh-hoan-thanh-cap-nhat-kien-thuc-quoc-phong-an-ninh-doi-tuong-3-a188538.html 387 cán bộ cấp trưởng, phó phòng, các chức danh tương đương các cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh]]> Wed, 26 Sep 2018 19:21:55 +0700 <![CDATA[Lực lượng vũ trang huyện Bàu Bàng: “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”]]> http://baobinhduong.vn/luc-luong-vu-trang-huyen-bau-bang-doan-ket-ky-cuong-sang-tao-an-toan-quyet-thang-a188539.html Thời gian qua, phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng” đã được lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Bàu Bàng cụ thể hóa theo từng mục tiêu, nội dung]]> Wed, 26 Sep 2018 19:21:55 +0700 <![CDATA[Công an tỉnh tiếp đoàn cán bộ Bộ Nội vụ Campuchia đến tham quan thực tế]]> http://baobinhduong.vn/cong-an-tinh-tiep-doan-can-bo-bo-noi-vu-campuchia-den-tham-quan-thuc-te-a188494.html Công an tỉnh Bình Dương vừa tiếp đoàn cán bộ Bộ Nội vụ Campuchia là học viên lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo tại trường Cao đẳng An ninh nhân dân II đến tỉnh Bình Dương tham quan và trao đổi kinh nghiệm.]]> Wed, 26 Sep 2018 19:21:55 +0700 <![CDATA[Sư đoàn 309: Đẩy mạnh công tác dân vận trong tình hình mới]]> http://baobinhduong.vn/su-doan-309-day-manh-cong-tac-dan-van-trong-tinh-hinh-moi-a188232.html Thời gian qua, công tác dân vận (CTDV) đã được các cấp ủy, chỉ huy các cấp Sư đoàn 309 quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện, qua đó phát huy tốt vai trò của các tổ chức như Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ,…]]> Wed, 26 Sep 2018 19:21:55 +0700 <![CDATA[Quân đoàn 4: Tổ chức 19 lớp học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)]]> http://baobinhduong.vn/quan-doan-4-to-chuc-19-lop-hoc-tap-quan-triet-trien-khai-nghi-quyet-trung-uong-7-khoa-xii--a188233.html Các cấp ủy từ cơ sở đến Đảng ủy Quân đoàn 4 đã tổ chức 19 lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).]]> Wed, 26 Sep 2018 19:21:55 +0700 <![CDATA[Bàu Bàng: Thành lập 2 đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài]]> http://baobinhduong.vn/bau-bang-thanh-lap-2-don-vi-tu-ve-trong-doanh-nghie-p-co-yeu-to-nuoc-ngoai-a188195.html Sáng 19-9, tại Công ty TNHH Thép và Xây dựng Tự Lực, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bàu Bàng đã tổ chức lễ ra mắt 2 đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài]]> Wed, 26 Sep 2018 19:21:55 +0700 <![CDATA[Tổng cục chính trị : Khai mạc liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ XII - năm 2018]]> http://baobinhduong.vn/tong-cuc-chinh-tri-khai-mac-lien-hoan-truyen-hinh-toan-quan-lan-thu-xii-nam-2018-a188160.html Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam vừa tổ chức khai mạc liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ XII - năm 2018 tại Nhà Văn hóa Quân khu 9.]]> Wed, 26 Sep 2018 19:21:55 +0700 <![CDATA[Phường Tân An (TP.Thủ Dầu Một): Xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh]]> http://baobinhduong.vn/phuong-tan-an-tp-thu-dau-mot-xay-dung-luc-luong-dan-quan-vung-manh-a188156.html Trong những năm gần đây, phường Tân An, TP.Thủ Dầu Một đã có bước phát triển khá toàn diện về kinh tế - xã hội và luôn giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.]]> Wed, 26 Sep 2018 19:21:55 +0700 <![CDATA[Hội cựu chiến binh TX.Tân Uyên: Tổ chức hội thi “Cựu chiến binh với công tác bảo vệ môi trường”]]> http://baobinhduong.vn/hoi-cuu-chien-binh-tx-tan-uyen-to-chuc-hoi-thi-cuu-chien-binh-voi-cong-tac-bao-ve-moi-truong-a188157.html Hội Cựu chiến binh (CCB) TX.Tân Uyên vừa tổ chức hội thi “CCB với công tác bảo vệ môi trường” năm 2018. Tham dự hội thi có 12 đơn vị đến từ Hội CCB 12 xã, phường trên địa bàn thị xã.]]> Wed, 26 Sep 2018 19:21:55 +0700 <![CDATA[Hoàn thành các lớp giáo dục phổ biến giáo dục pháp luật cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp năm 2018]]> http://baobinhduong.vn/hoan-thanh-cac-lop-giao-duc-pho-bien-giao-duc-phap-luat-cho-si-quan-quan-nhan-chuyen-nghiep-nam-2018-a188159.html Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa hoàn thành việc tổ chức các lớp học tập, phổ biến các chuyên đề giáo dục, phổ biến giáo dục pháp luật cho các bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp năm 2018.]]> Wed, 26 Sep 2018 19:21:55 +0700 <![CDATA[Quân đoàn 4: Bế mạc hội thi “Cán bộ trung đoàn trưởng, chính ủy trung đoàn bộ binh” năm 2018]]> http://baobinhduong.vn/quan-doan-4-be-mac-hoi-thi-can-bo-trung-doan-truong-chinh-uy-trung-doan-bo-binh-nam-2018-a187964.html Sau một tuần tranh tài sôi nổi, chiều 14-9, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 đã tổ chức tổng kết, trao giải hội thi “Cán bộ trung đoàn trưởng, chính ủy trung đoàn bộ binh” năm 2018.]]> Wed, 26 Sep 2018 19:21:55 +0700 <![CDATA[Lữ đoàn Công binh 550 (Quân đoàn 4): Bế mạc hội thi thực hiện tốt cuộc vận động 50]]> http://baobinhduong.vn/lu-doan-cong-binh-550-quan-doan-4-be-mac-hoi-thi-thuc-hien-tot-cuoc-van-dong-50-a187849.html Lữ đoàn Công binh 550 vừa tổ chức bế mạc hội thi thực hiện tốt cuộc vận động 50 của Bộ Quốc phòng về “Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” năm 2018.]]> Wed, 26 Sep 2018 19:21:55 +0700 <![CDATA[Phường Phú Mỹ (TP.Thủ Dầu Một): Kết luận địa bàn lập bản đồ quy tập hài cốt liệt sĩ]]> http://baobinhduong.vn/phuong-phu-my-tp-thu-dau-mot-ket-luan-dia-ban-lap-ban-do-quy-tap-hai-cot-liet-si-a187850.html Hội đồng chính sách phường Phú Mỹ vừa tổ chức hội nghị kết luận địa bàn về lập bản đồ quy tập hài cốt liệt sĩ.]]> Wed, 26 Sep 2018 19:21:55 +0700 <![CDATA[Ban Chỉ huy Quân sự TX.Dĩ An: Khai giảng huấn luyện khung B năm 2018]]> http://baobinhduong.vn/ban-chi-huy-quan-su-tx-di-an-khai-giang-huan-luyen-khung-b-nam-2018-a187851.html Ban Chỉ huy Quân sự TX.Dĩ An vừa tổ chức khai giảng huấn luyện cán bộ khung B với các chức danh từ tiểu đội trưởng đến tiểu đoàn trưởng, thuộc Tiểu đoàn 64 dự bị động viên TX.Dĩ An năm 2018.]]> Wed, 26 Sep 2018 19:21:55 +0700