<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/cate/tien-toi-dai-hoi-xiii-cua-dang/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:25 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Thông cáo báo chí về Phiên bế mạc của Đại hội XIII của Đảng]]> http://baobinhduong.vn/thong-cao-bao-chi-ve-phien-be-mac-cua-dai-hoi-xiii-cua-dang-a239893.html Sáng 1/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên bế mạc.]]> Thu, 25 Feb 2021 20:41:03 +0700 <![CDATA[Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đại hội XIII thành công rất tốt đẹp]]> http://baobinhduong.vn/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-dai-hoi-xiii-thanh-cong-rat-tot-dep-a239888.html Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đến giờ phút này, Đại hội Đảng đã thành công rất tốt đẹp, truyền được cảm hứng, quyết tâm, ý chí để sắp tới đưa đất nước phát triển.]]> Thu, 25 Feb 2021 20:41:03 +0700 <![CDATA[Đại biểu tin tưởng đại hội thành công, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới]]> http://baobinhduong.vn/da-i-bie-u-tin-tuo-ng-da-i-ho-i-tha-nh-cong-dua-da-t-nuo-c-buo-c-va-o-giai-doa-n-pha-t-trie-n-mo-i-a239861.html Bên lề Đại hội XIII của Đảng, các đại biểu đều bày tỏ sự vui mừng, đánh giá cao về các nội dung tại đại hội;]]> Thu, 25 Feb 2021 20:41:03 +0700 <![CDATA[Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư]]> http://baobinhduong.vn/dong-chi-nguyen-phu-trong-duoc-tin-nhiem-bau-lam-tong-bi-thu-a239845.html Sáng 31/1/2021, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiến hành phiên họp để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.]]> Thu, 25 Feb 2021 20:41:03 +0700 <![CDATA[Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII]]> http://baobinhduong.vn/danh-sach-bo-chinh-tri-ban-bi-thu-va-chu-nhiem-uy-ban-kiem-tra-trung-uong-khoa-xiii-a239844.html Sáng 31/1, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương]]> Thu, 25 Feb 2021 20:41:03 +0700 <![CDATA[Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII]]> http://baobinhduong.vn/danh-sach-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii-a239828.html Chiều 30-1, Đại hội lần thứ XIII của Đảng làm việc tại Hội trường, nghe Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII.]]> Thu, 25 Feb 2021 20:41:03 +0700 <![CDATA[Đồng chí Trần Văn Nam tái đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII]]> http://baobinhduong.vn/do-ng-chi-tra-n-van-nam-ta-i-da-c-cu-u-y-vien-ban-cha-p-ha-nh-trung-uong-da-ng-kho-a-xiii-a239827.html Chiều 30-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.]]> Thu, 25 Feb 2021 20:41:03 +0700 <![CDATA[Đại hội XIII của Đảng sẽ bế mạc vào ngày thứ hai 1/2/2021]]> http://baobinhduong.vn/dai-hoi-xiii-cua-dang-se-be-mac-vao-ngay-thu-hai-1-2-2021-a239821.html Ngày 30/1/2021, Đại hội làm việc tại Hội trường, các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Dự kiến, Đại hội sẽ bế mạc trong ngày thứ hai, ngày 1/2/2021.]]> Thu, 25 Feb 2021 20:41:03 +0700 <![CDATA[Đại hội XIII: Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII]]> http://baobinhduong.vn/dai-hoi-xiii-bo-phieu-bau-ban-chap-hanh-trung-uong-khoa-xiii-a239817.html Tiếp tục chương trình ngày làm việc chính thức thứ năm Đại hội XIII của Đảng, cuối giờ chiều 30/1/2021, các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.]]> Thu, 25 Feb 2021 20:41:03 +0700 <![CDATA[Đảm bảo tính kế thừa và chiều hướng phát triển trong công tác nhân sự]]> http://baobinhduong.vn/dam-bao-tinh-ke-thua-va-chieu-huong-phat-trien-trong-cong-tac-nhan-su-a239811.html Tinh thần được nhiều đại biểu nêu lên là lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, có tâm, có tầm, gần dân, sát dân và biết lo cho hạnh phúc của nhân dân; đồng thời dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.]]> Thu, 25 Feb 2021 20:41:03 +0700 <![CDATA[Sáng suốt lựa chọn nhân sự khóa XIII dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới]]> http://baobinhduong.vn/sang-suot-lua-chon-nhan-su-khoa-xiii-dam-nghi-dam-lam-dam-doi-moi-a239801.html Các đại biểu khẳng định sẽ làm hết trách nhiệm của mình để bầu ra BCH TW khóa mới gồm các đồng chí ưu tú, đủ đức, đủ tài, dám nghĩ, dám làm để tạo ra những bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế-xã hội...]]> Thu, 25 Feb 2021 20:41:03 +0700 <![CDATA[Đại hội XIII: Gần dân là một trong những tiêu chuẩn của người cán bộ]]> http://baobinhduong.vn/dai-hoi-xiii-gan-dan-la-mot-trong-nhung-tieu-chuan-cua-nguoi-can-bo-a239800.html Các đại biểu nhấn mạnh một trong những tiêu chuẩn quan trọng của người cán bộ là phải gần dân, học dân, hiểu dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, cũng như thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo quyền lợi cho dân.]]> Thu, 25 Feb 2021 20:41:03 +0700 <![CDATA[Ngày làm việc thứ 5 Đại hội Đảng XIII: Tiếp tục làm việc về nhân sự]]> http://baobinhduong.vn/ngay-lam-viec-thu-5-dai-hoi-dang-xiii-tiep-tuc-lam-viec-ve-nhan-su-a239780.html Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phải bảo đảm chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; bảo đảm sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ.]]> Thu, 25 Feb 2021 20:41:03 +0700 <![CDATA[Đại biểu tin tưởng đại hội sẽ bầu ra những cán bộ lãnh đạo đủ phẩm chất, năng lực]]> http://baobinhduong.vn/da-i-bie-u-tin-tuo-ng-da-i-ho-i-se-ba-u-ra-nhu-ng-ca-n-bo-la-nh-da-o-du-pha-m-cha-t-nang-lu-c-a239760.html Hôm qua (29-1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bước vào ngày làm việc chính thức thứ 4, tiếp tục bàn về công tác nhân sự.]]> Thu, 25 Feb 2021 20:41:03 +0700 <![CDATA[Nhân dân Bình Dương mong muốn đại hội sẽ sáng suốt bầu chọn người đủ đức, đủ tài, đủ tâm huyết để lãnh đạo đất nước]]> http://baobinhduong.vn/nhan-dan-binh-duong-mong-muon-da-i-ho-i-se-sa-ng-suot-ba-u-chon-nguoi-du-duc-du-tai-du-tam-huyet-de-la-nh-da-o-da-t-nuoc-a239757.html Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứXIII của Đảng đang diễn ra. Cùng với nhân dân cảnước, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Bình Dương đang hướng về đại hội với niềm tin và kỳ vọng]]> Thu, 25 Feb 2021 20:41:03 +0700