<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/cate/xay-dung-va-phat-trien/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:18 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[TP.Dĩ An: Nỗ lực triển khai hiệu quả công tác đầu tư công]]> http://baobinhduong.vn/tp-di-an-no-luc-trien-khai-hieu-qua-cong-tac-dau-tu-cong-a256057.html UBND TP.Dĩ An cho biết thời gian qua thành phố tiếp tục triển khai thi công 24 công trình theo kế hoạch.]]> Sat, 18 Sep 2021 18:45:36 +0700 <![CDATA[TP.Thuận An: Giải ngân vốn các công trình đầu tư công hơn 182 tỷ đồng]]> http://baobinhduong.vn/tp-thuan-an-giai-ngan-von-cac-cong-trinh-dau-tu-cong-hon-182-ty-dong-a256058.html Theo UBND TP.Thuận An, 8 tháng đầu năm thành phố đã thẩm định 79 lượt hồ sơ, trong đó kế hoạch đấu thầu 61 công trình, 7 hồ sơ mời thầu.]]> Sat, 18 Sep 2021 18:45:36 +0700 <![CDATA[Khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng: Phù hợp với quy hoạch, đúng quy định pháp luật]]> http://baobinhduong.vn/khai-tha-c-va-su-du-ng-khoa-ng-sa-n-la-m-va-t-lie-u-xay-du-ng-phu-hop-voi-quy-hoach-dung-quy-dinh-phap-luat-a256060.html Trong những năm qua, hoạt động khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn đã đáp ứng nhu cầu xây dựng của tỉnh, đồng thời cung ứng cho cả khu vực lân cận]]> Sat, 18 Sep 2021 18:45:36 +0700 <![CDATA[Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025: Tập trung tối đa nguồn lực, hiện thực hóa mục tiêu phát triển]]> http://baobinhduong.vn/dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2021-2025-tap-trung-toi-da-nguon-luc-hien-thuc-hoa-muc-tieu-phat-trien-a255558.html Để công tác đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 bảo đảm hoàn thành kế hoạch, hiện thực hóa mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, phát triển thành phố thông minh, tạo động lực thu hút đầu tư]]> Sat, 18 Sep 2021 18:45:36 +0700 <![CDATA[TP.Dĩ An: Giữ vững và nâng cao các tiêu chuẩn đô thị loại II]]> http://baobinhduong.vn/tp-di-an-giu-vung-va-nang-cao-cac-tieu-chuan-do-thi-loai-ii-a254973.html Theo UBND TP.Dĩ An, vừa qua thành phố đã tổ chức rà soát, triển khai phương án xử lý các điểm ngập úng trên địa bàn theo kế hoạch.]]> Sat, 18 Sep 2021 18:45:36 +0700 <![CDATA[Huyện Bàu Bàng: Chú trọng công tác quản lý quy hoạch - xây dựng]]> http://baobinhduong.vn/huyen-bau-bang-chu-trong-cong-tac-quan-ly-quy-hoach-xay-dung-a254974.html Theo UBND huyện Bàu Bàng, tính đến ngày 10-8, giá trị giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản của huyện gần 152 tỷ đồng, đạt 26,69% kế hoạch.]]> Sat, 18 Sep 2021 18:45:36 +0700 <![CDATA[Ước giá trị giải ngân đầu tư công đạt hơn 10.100 tỷ đồng]]> http://baobinhduong.vn/uoc-gia-tri-giai-ngan-dau-tu-cong-dat-hon-10-100-ty-dong-a254975.html Tính đến ngày 15-8, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh gần 2.992 tỷ đồng, đạt 22% kế hoạch. Ước giá trị giải ngân đến 31-12-2021 hơn 10.100 tỷ đồng, đạt 74,3% kế hoạch.]]> Sat, 18 Sep 2021 18:45:36 +0700 <![CDATA[TP.Thủ Dầu Một: Tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác cải tạo, chỉnh trang, vệ sinh đô thị]]> http://baobinhduong.vn/tp-thu-dau-mot-tiep-tuc-duy-tri-thuc-hien-tot-cong-tac-cai-tao-chinh-trang-ve-sinh-do-thi-a254548.html Trong những tháng cuối năm 2021, TP.Thủ Dầu Một tập trung triển khai các bước tiếp theo lập nhiệm vụ và Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung đô thị Thủ Dầu Một đến năm 2040]]> Sat, 18 Sep 2021 18:45:36 +0700 <![CDATA[63 dự án được chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở]]> http://baobinhduong.vn/63-du-an-duoc-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-de-xay-dung-nha-o-a254544.html Sở Xây dựng vừa thông báo danh sách các dự án nhà ở được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất để người dân tự xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh.]]> Sat, 18 Sep 2021 18:45:36 +0700 <![CDATA[TX.Bến Cát: Cần 514 tỷ đồng cho điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021]]> http://baobinhduong.vn/tx-ben-cat-can-514-ty-dong-cho-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2021-a254549.html Theo UBND TX.Bến Cát, từ đầu năm đến nay công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được thị xã tập trung thực hiện, từng bước đi vào nề nếp.]]> Sat, 18 Sep 2021 18:45:36 +0700 <![CDATA[Tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư công]]> http://baobinhduong.vn/tap-trung-day-nhanh-tien-do-cac-cong-trinh-dau-tu-cong-a254029.html Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài đã ảnh hưởng đến tiến độ các công trình đầu tư công.]]> Sat, 18 Sep 2021 18:45:36 +0700 <![CDATA[Phường Phú Lợi (TP.Thủ Dầu Một): Hiệu quả từ Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị”]]> http://baobinhduong.vn/phuong-phu-loi-tp-thu-dau-mot-hieu-qua-tu-de-an-xay-dung-nep-song-van-hoa-van-minh-do-thi-a253569.html Triển khai Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị”, thời gian qua Đảng ủy, UBND, Ban Chỉ đạo thực hiện đề án phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một đã đẩy mạnh công tác vận động các tổ chức, cá nhân]]> Sat, 18 Sep 2021 18:45:36 +0700 <![CDATA[Huyện Bắc Tân Uyên: Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% so với kế hoạch]]> http://baobinhduong.vn/huyen-bac-tan-uyen-phan-dau-giai-ngan-von-dau-tu-cong-dat-100-so-voi-ke-hoach-a253570.html Theo UBND huyện Bắc Tân Uyên, để hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2021, huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình.]]> Sat, 18 Sep 2021 18:45:36 +0700 <![CDATA[Thanh Tuyền phấn đấu trở thành đô thị loại V]]> http://baobinhduong.vn/thanh-tuyen-phan-dau-tro-thanh-do-thi-loai-v-a253571.html Nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng Thanh Tuyền trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp, phát triển bền vững, gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, 5 năm qua xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng]]> Sat, 18 Sep 2021 18:45:36 +0700 <![CDATA[Khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân kế hoạch đầu tư công]]> http://baobinhduong.vn/khac-phuc-kho-khan-phan-dau-dat-muc-tieu-giai-ngan-ke-hoach-dau-tu-cong-a252937.html Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả các công trình hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế, ngay từ đầu năm 2021, tỉnh đã tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng]]> Sat, 18 Sep 2021 18:45:36 +0700