<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/cai-cach-hanh-chinh/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:15 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Toàn tỉnh có 20 cơ quan, đơn vị triển khai dịch vụ trả hồ sơ qua đường bưu chính]]> http://baobinhduong.vn/toan-tinh-co-20-co-quan-don-vi-trien-khai-dich-vu-tra-ho-so-qua-duong-buu-chinh-a190996.html Thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh]]> Thu, 15 Nov 2018 04:51:53 +0700 <![CDATA[Triển khai phần mềm quản lý văn bản theo hình thức tập trung]]> http://baobinhduong.vn/trien-khai-phan-mem-quan-ly-van-ban-theo-hinh-thuc-tap-trung-a190997.html Trong quý III-2018, UBND tỉnh triển khai phần mềm quản lý văn bản theo hình thức tập trung. Đến nay, có 100% cơ quan, đơn vị thực hiện kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản từ cấp tỉnh đến cấp xã.]]> Thu, 15 Nov 2018 04:51:53 +0700 <![CDATA[Tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 1546 của UBND tỉnh]]> http://baobinhduong.vn/tiep-tuc-thuc-hien-tot-quyet-dinh-so-1546-cua-ubnd-tinh-a190998.html Thực hiện Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 22-6- 2015 của UBND tỉnh về Quy chế phối hợp trong việc thực hiện liên thông các TTHC về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú]]> Thu, 15 Nov 2018 04:51:53 +0700 <![CDATA[Dịch vụ công trực tuyến: Người dân, doanh nghiệp hài lòng]]> http://baobinhduong.vn/dich-vu-cong-truc-tuyen-nguoi-dan-doanh-nghiep-hai-long-a190999.html Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến.]]> Thu, 15 Nov 2018 04:51:53 +0700 <![CDATA[Thí điểm bố trí nhân viên Bưu điện tại bộ phận “một cửa” của UBND cấp xã thuộc UBND thành phố Thủ Dầu Một]]> http://baobinhduong.vn/thi-diem-bo-tri-nhan-vien-buu-dien-tai-bo-phan-mot-cua-cua-ubnd-cap-xa-thuoc-ubnd-thanh-pho-thu-dau-mot-a190939.html UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Đề án thí điểm bố trí nhân viên Bưu điện tại bộ phận một cửa của UBND cấp xã thuộc UBND thành phố Thủ Dầu Một]]> Thu, 15 Nov 2018 04:51:53 +0700 <![CDATA[TX.Tân Uyên: Tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền về cải cách hành chính]]> http://baobinhduong.vn/tx-tan-uyen-to-chuc-nhieu-hinh-thuc-tuyen-truyen-ve-cai-cach-hanh-chinh-a190940.html Từ đầu năm 2018 đến nay, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TX.Tân Uyên đã phối hợp với các xã, phường đã tổ chức tuyên truyền được trên 260 cuộc với gần 15.000 lượt người dự]]> Thu, 15 Nov 2018 04:51:53 +0700 <![CDATA[Cục hải quan tỉnh Bình Dương: Cải cách thủ tục hành chính theo hướng nhanh gọn]]> http://baobinhduong.vn/cuc-hai-quan-tinh-binh-duong-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-theo-huong-nhanh-gon-a190941.html Cục Hải quan tỉnh Bình Dương luôn xác định đẩy mạnh công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng hàng đầu.]]> Thu, 15 Nov 2018 04:51:53 +0700 <![CDATA[Xã An Điền (TX.Bến Cát): Tổ chức Hội thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính” lần thứ I, năm 2018]]> http://baobinhduong.vn/xa-an-dien-tx-ben-cat-to-chuc-hoi-thi-tim-hieu-ve-cai-cach-hanh-chinh-lan-thu-i-nam-2018-a190697.html UBND xã An Điền vừa tổ chức Hội thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính” lần thứ I, năm 2018.]]> Thu, 15 Nov 2018 04:51:53 +0700 <![CDATA[Chú trọng thực hiện tốt công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật]]> http://baobinhduong.vn/chu-trong-thuc-hien-tot-cong-tac-tham-dinh-van-ban-quy-pham-phap-luat-a190620.html Thời gian qua, công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) được tỉnh đặc biệt quan tâm.]]> Thu, 15 Nov 2018 04:51:53 +0700 <![CDATA[Phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một: Số hồ sơ giải quyết trước hạn đạt trên 50%]]> http://baobinhduong.vn/phuong-chanh-nghia-tp-thu-dau-mot-so-ho-so-giai-quyet-truoc-han-dat-tren-50--a190622.html Trong 9 tháng năm 2018, số lượng hồ sơ giải quyết trước hạn cho người dân tại phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một đạt tỷ lệ khá cao, chiếm trên 50% tổng số hồ sơ giải quyết với trên 1.200 hồ sơ các loại.]]> Thu, 15 Nov 2018 04:51:53 +0700 <![CDATA[Xã Tân Long, huyện Phú Giáo: Đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ nhân dân]]> http://baobinhduong.vn/xa-tan-long-huyen-phu-giao-day-manh-cai-cach-hanh-chinh-phuc-vu-nhan-dan-a190625.html Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Tân Long, huyện Phú Giáo luôn nỗ lực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cung cách phục vụ nhân dân, với mục tiêu hướng đến sự hài lòng của nhân dân.]]> Thu, 15 Nov 2018 04:51:53 +0700 <![CDATA[Đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng: Bước tiến trong cải cách thủ tục hành chính]]> http://baobinhduong.vn/dang-ky-thanh-lap-doanh-nghiep-qua-mang-buoc-tien-trong-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-a190555.html Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) đã triển khai việc đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử và đạt nhiều kết quả tốt. Sở KH-ĐT đã tổ chức nhiều khóa tập huấn, hướng dẫn]]> Thu, 15 Nov 2018 04:51:53 +0700 <![CDATA[TP.Thủ Dầu Một: Lắp đặt thí điểm hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ hành chính tại phường Phú Cường và Chánh Nghĩa]]> http://baobinhduong.vn/tp-thu-dau-mot-lap-dat-thi-diem-he-thong-danh-gia-chat-luong-phuc-vu-hanh-chinh-tai-phuong-phu-cuong-va-chanh-nghia-a190204.html Sáng 25,-10, tại UBND phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một diễn ra lễ trao tặng, khánh thành hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ hành chính. Hệ thống này do Công ty Hệ thống thông minh Smart Sys tài trợ]]> Thu, 15 Nov 2018 04:51:53 +0700 <![CDATA[Hệ thống kho bạc nhà nước: Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính thông qua triển khai mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện”]]> http://baobinhduong.vn/he-thong-kho-bac-nha-nuoc-thuc-hien-ky-luat-ky-cuong-hanh-chinh-thong-qua-trien-khai-mo-hinh-chinh-quyen-cong-so-than-thien-a190166.html Theo KBNN Bình Dương, trong thời gian qua, việc triển khai mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện” đã được cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị quan tâm, quán triệt sâu rộng trong toàn hệ thống]]> Thu, 15 Nov 2018 04:51:53 +0700 <![CDATA[Hơn 22.000 lượt hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng]]> http://baobinhduong.vn/hon-22-000-luot-ho-so-dang-ky-doanh-nghiep-qua-mang-a190165.html Theo số liệu thống kê, đến ngày 15-10-2018, số lượng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử trên địa bàn tỉnh đạt 22.603 lượt hồ sơ, chiếm 93,8% tổng số hồ sơ tiếp nhận]]> Thu, 15 Nov 2018 04:51:53 +0700