<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/cai-cach-hanh-chinh/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:26 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của Chính phủ làm việc tại Bình Dương]]> http://baobinhduong.vn/doan-kiem-tra-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-cua-chinh-phu-lam-viec-tai-binh-duong-a188325.html Sáng 21-9, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của Chính phủ do ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công thương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Bình Dương.]]> Wed, 26 Sep 2018 07:53:09 +0700 <![CDATA[Tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính]]> http://baobinhduong.vn/tang-cuong-cong-tac-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-a188212.html Trong kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), UBND tỉnh yêu cầu tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính Nhà nước]]> Wed, 26 Sep 2018 07:53:09 +0700 <![CDATA[Bảo hiểm xã hội tỉnh: Hồ sơ qua dịch vụ bưu chính và giao dịch điện tử chiếm tỷ lệ cao]]> http://baobinhduong.vn/bao-hiem-xa-hoi-tinh-ho-so-qua-dich-vu-buu-chinh-va-giao-dich-dien-tu-chiem-ty-le-cao-a188213.html Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng tốt kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, BHXH]]> Wed, 26 Sep 2018 07:53:09 +0700 <![CDATA[Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh phó giám đốc 2 sở]]> http://baobinhduong.vn/thong-bao-to-chuc-thi-tuyen-chuc-danh-pho-giam-doc-2-so-a188214.html UBND tỉnh vừa ban hành thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh phó giám đốc: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Xây dựng.]]> Wed, 26 Sep 2018 07:53:09 +0700 <![CDATA[Giải quyết công việc của dân như chính việc của mình]]> http://baobinhduong.vn/giai-quyet-cong-viec-cua-dan-nhu-chinh-viec-cua-minh-a188215.html Thực tế cho thấy, nơi nào cấp ủy, chính quyền quan tâm đến công tác cán bộ thì nơi đó đạt kết quả tốt trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), hướng đến nền hành chính phục vụ nhân dân.]]> Wed, 26 Sep 2018 07:53:09 +0700 <![CDATA[Phú Giáo: Cải cách hành chính theo hướng tạo sự hài lòng cho người dân]]> http://baobinhduong.vn/phu-giao-cai-cach-hanh-chinh-theo-huong-tao-su-hai-long-cho-nguoi-dan-a187890.html Trong những năm gần đây, được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và các đơn vị, ngành, đoàn thể, huyện Phú Giáo đã đạt được nhiều kết quả trong công tác cải cách hành chính]]> Wed, 26 Sep 2018 07:53:09 +0700 <![CDATA[Triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính]]> http://baobinhduong.vn/trien-khai-ke-hoach-nang-cao-chat-luong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-a187821.html Chính phủ vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm triển khai các kế hoạch nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).]]> Wed, 26 Sep 2018 07:53:09 +0700 <![CDATA[Ban quản lý các KCN tỉnh: Hồ sơ giải quyết trước thời hạn đạt gần 50%]]> http://baobinhduong.vn/ban-quan-ly-cac-kcn-tinh-ho-so-giai-quyet-truoc-thoi-han-dat-gan-50--a187822.html Trong năm 2017 và 8 tháng đầu năm 2018, lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh đã chỉ đạo bộ phận “một cửa” tập trung giải quyết nhanh chóng hồ sơ, thủ tục cho người dân, doanh nghiệp.]]> Wed, 26 Sep 2018 07:53:09 +0700 <![CDATA[Xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên: Chú trọng công tác tuyên truyền về cải cách TTHC]]> http://baobinhduong.vn/xa-binh-my-huyen-bac-tan-uyen-chu-trong-cong-tac-tuyen-truyen-ve-cai-cach-tthc-a187823.html Từ đầu năm đến nay, UBND xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên đã chú trọng các hình thức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC.]]> Wed, 26 Sep 2018 07:53:09 +0700 <![CDATA[Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính]]> http://baobinhduong.vn/hoi-nghi-truc-tuyen-toan-quoc-ve-nang-cao-chat-luong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-a187744.html Sáng 11-9, tại Hà Nội, ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính]]> Wed, 26 Sep 2018 07:53:09 +0700 <![CDATA[Sở Khoa học – Công nghệ: Điển hình trong công tác cải cách hành chính]]> http://baobinhduong.vn/so-khoa-hoc-cong-nghe-dien-hinh-trong-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-a187451.html Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính tại Sở Khoa học - Công nghệ đã được quan tâm, tổ chức thực hiện và đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực trong hoạt động.]]> Wed, 26 Sep 2018 07:53:09 +0700 <![CDATA[Bảo hiểm Xã hội Phú Giáo thực hiện nhiều nội dung trong cải cách thủ tục hành chính]]> http://baobinhduong.vn/bao-hiem-xa-hoi-phu-giao-thuc-hien-nhieu-noi-dung-trong-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-a187096.html Sáng 29-8, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức buổi giám sát Bảo hiểm Xã hội huyện Phú Giáo về công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm.]]> Wed, 26 Sep 2018 07:53:09 +0700 <![CDATA[Bộ chỉ số cải cách hành chính mới có thêm nhiều nội dung, tiêu chí mới]]> http://baobinhduong.vn/bo-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-moi-co-them-nhieu-noi-dung-tieu-chi-moi-a186923.html UBND tỉnh vừa có Quyết định 2071/QĐ-UBND ngày 27-7-2018 phê duyệt Đề án sửa đổi, bổ sung Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) và ban hành Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị]]> Wed, 26 Sep 2018 07:53:09 +0700 <![CDATA[TX.Tân Uyên: Nhiều nỗ lực trong công tác cải cách hành chính]]> http://baobinhduong.vn/tx-tan-uyen-nhieu-no-luc-trong-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-a186789.html 2, chỉ sau TP.Thủ Dầu Một và đạt chỉ số 82,00%, trong đó, điểm thẩm định đạt 48,75, điểm điều tra xã hội học (ĐTXHH) đạt 33,25.]]> Wed, 26 Sep 2018 07:53:09 +0700 <![CDATA[Dầu Tiếng: Rà soát và công bố 218 TTHC]]> http://baobinhduong.vn/dau-tieng-ra-soat-va-cong-bo-218-tthc-a186733.html Từ đầu năm đến nay, UBND huyện Dầu Tiếng đã tiến hành rà soát 218 TTHC cấp huyện và 116 TTHC cấp xã; trong đó lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch có 13 thủ tục cấp huyện, 3 thủ tục cấp xã;]]> Wed, 26 Sep 2018 07:53:09 +0700