<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/cai-cach-hanh-chinh/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:23 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Khen thưởng 21 tập thể có thành tích tốt trong công tác CCHC]]> http://baobinhduong.vn/khen-thuong-21-tap-the-co-thanh-tich-tot-trong-cong-tac-cchc-a206952.html Sáng 22-8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 của các sở, ngành, huyện, thị, thành phố, xã, phường, thị trấn và triển khai Chỉ số CCHC mới trên địa bàn tỉnh năm 2019]]> Fri, 23 Aug 2019 07:28:16 +0700 <![CDATA[Chỉ số CCHC tác động đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương]]> http://baobinhduong.vn/chi-so-cchc-tac-dong-den-qua-trinh-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-cua-cac-dia-phuong-a206920.html Năm 2018, kết quả trung bình Chỉ số CCHC của các huyện, thị, thành phố đạt 78,98%, đây là một kết quả phản ánh đúng thực tế công tác CCHC tại các địa phương thời gian qua.]]> Fri, 23 Aug 2019 07:28:16 +0700 <![CDATA[Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị định số 61/2018/NĐ- CP của Chính phủ]]> http://baobinhduong.vn/trien-khai-thuc-hie-n-mot-so-nhie-m-vu-trong-tam-theo-nghi-di-nh-so-61-2018-nd-cp-cua-chinh-phu-a206567.html Thực hiện Công văn số 3854/VPCP-KSTT ngày 9-5- 2019 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông]]> Fri, 23 Aug 2019 07:28:16 +0700 <![CDATA[Tổ điều tra xã hội học của tỉnh: Thực hiện trên 17.000 phiếu điều tra đánh giá chỉ số hài lòng]]> http://baobinhduong.vn/to-dieu-tra-xa-hoi-hoc-cua-tinh-thuc-hien-tren-17-000-phieu-dieu-tra-danh-gia-chi-so-hai-long-a206568.html Thực hiện kế hoạch đánh giá chỉ số hài lòng các cấp năm 2019, tổ điều tra xã hội học của tỉnh đã tổ chức thực hiện 17.675 phiếu khảo sát điều tra xã hội học.]]> Fri, 23 Aug 2019 07:28:16 +0700 <![CDATA[Chỉ số cải cách hành chính năm 2018: Phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế]]> http://baobinhduong.vn/chi-so-cai-cach-hanh-chinh-nam-2018-phat-huy-uu-diem-khac-phuc-han-che-a206570.html Trong tuần tới, UBND tỉnh sẽ tổ chức hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2018.]]> Fri, 23 Aug 2019 07:28:16 +0700 <![CDATA[Trung tâm Hành chính công tỉnh: Triển khai điều tra đo lường sự hài lòng trên địa bàn tỉnh]]> http://baobinhduong.vn/trung-tam-hanh-chinh-cong-tinh-trien-khai-dieu-tra-do-luong-su-hai-long-tren-dia-ban-tinh-a206484.html Trung tâm Hành chính công tỉnh vừa có công văn gửi đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố về việc triển khai điều tra đo lường sự hài lòng trên địa bàn tỉnh năm 2019.]]> Fri, 23 Aug 2019 07:28:16 +0700 <![CDATA[Phường An Thạnh, TX.Thuận An: 100% thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông]]> http://baobinhduong.vn/phuong-an-thanh-tx-thuan-an-100-thu-tuc-hanh-chinh-giai-quyet-theo-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-a206485.html Phường An Thạnh, TX.Thuận An: 100% thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông]]> Fri, 23 Aug 2019 07:28:16 +0700 <![CDATA[Phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một: Cải cách thủ tục hành chính, phục vụ nhân dân]]> http://baobinhduong.vn/phuong-phu-loi-tp-thu-dau-mot-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-phuc-vu-nhan-dan-a206491.html Thời gian qua, Đảng ủy, UBND phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một luôn quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu làm hồ sơ, thủ tục cho người dân.]]> Fri, 23 Aug 2019 07:28:16 +0700 <![CDATA[Ngành Tài nguyên - Môi trường: Thực hiện liên thông thủ tục hành chính với ngành thuế]]> http://baobinhduong.vn/nganh-tai-nguyen-moi-truong-thuc-hien-lien-thong-thu-tuc-hanh-chinh-voi-nganh-thue-a206085.html Thời gian qua, tất cả các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện đã thực hiện liên thông với các chi cục thuế của các địa phương trên địa bàn tỉnh.]]> Fri, 23 Aug 2019 07:28:16 +0700 <![CDATA[Phường Hưng Định, TX.Thuận An: Trao 60 thư chúc mừng đến tận tay người dân]]> http://baobinhduong.vn/phuong-hung-dinh-tx-thuan-an-trao-60-thu-chuc-mung-den-tan-tay-nguoi-dan-a206086.html Từ đầu năm 2019 đến nay, UBND phường Hưng Định, TX.Thuận An tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện” gắn với công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).]]> Fri, 23 Aug 2019 07:28:16 +0700 <![CDATA[Bàu Bàng: Hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ trên 99,5%]]> http://baobinhduong.vn/bau-bang-ho-so-giai-quyet-dung-han-dat-ty-le-tren-99-5--a206087.html Trong 7 tháng đầu năm 2019, bộ phận “một cửa” huyện Bàu Bàng đã trả kết quả hồ sơ cho 7.209 trường hợp, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt trên 99,5%; trong đó, giải quyết hồ sơ liên thông là 539 hồ sơ, đạt 100%.]]> Fri, 23 Aug 2019 07:28:16 +0700 <![CDATA[Làm gì để nâng cao chỉ số hài lòng ?]]> http://baobinhduong.vn/lam-gi-de-nang-cao-chi-so-hai-long--a206088.html Kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2018 của Bình Dương đạt 85,03%, xếp thứ 23/63 tỉnh, thành.]]> Fri, 23 Aug 2019 07:28:16 +0700 <![CDATA[Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế]]> http://baobinhduong.vn/cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-y-te-a205735.html UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc công bố bộ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quản lý, giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện, cấp xã và các đơn vị y tế khác tỉnh Bình Dương.]]> Fri, 23 Aug 2019 07:28:16 +0700 <![CDATA[Bình Dương đứng thứ 4/63 tỉnh, thành về ứng dụng công nghệ thông tin]]> http://baobinhduong.vn/binh-duong-dung-thu-4-63-tinh-thanh-ve-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-a205736.html Thời gian qua, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo và tạo mọi điều kiện góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan Nhà nước phục vụ công tác CCHC,]]> Fri, 23 Aug 2019 07:28:16 +0700 <![CDATA[Cải cách hành chính: Tạo động lực phát triển]]> http://baobinhduong.vn/cai-cach-hanh-chinh-tao-dong-luc-phat-trien-a205737.html Công tác cải cách hành chính (CCHC) thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, các cấp, các ngành đã chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch CCHC Nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020.]]> Fri, 23 Aug 2019 07:28:16 +0700