<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/cai-cach-hanh-chinh/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:10 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị]]> http://baobinhduong.vn/ban-hanh-tieu-chuan-dinh-muc-su-dung-may-moc-thiet-bi-chuyen-dung-tai-cac-co-quan-to-chuc-don-vi-a213547.html UBND tỉnh vừa ban hành quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức,]]> Tue, 10 Dec 2019 17:47:42 +0700 <![CDATA[Công bố ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trên điện thoại di động và thanh toán không dùng tiền mặt]]> http://baobinhduong.vn/cong-bo-ung-dung-dich-vu-cong-truc-tuyen-tren-dien-thoai-di-dong-va-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-a213360.html Sáng 6-12, TX.Thuận An tổ chức lễ công bố ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trên điện thoại di động và triển khai thanh toán không dùng tiền mặt qua máy POS.]]> Tue, 10 Dec 2019 17:47:42 +0700 <![CDATA[Hệ thống đường dây nóng 1022: Tiếp nhận và xử lý gần 600 phản ánh, kiến nghị]]> http://baobinhduong.vn/he-thong-duong-day-nong-1022-tiep-nhan-va-xu-ly-gan-600-phan-anh-kien-nghi-a213273.html Từ khi đưa vào vận hành đến nay, Hệ thống đường dây nóng 1022 ở Bình Dương đã tiếp nhận gần 600 phản ánh, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực trong chậm trễ làm hồ sơ]]> Tue, 10 Dec 2019 17:47:42 +0700 <![CDATA[Báo Bình Dương tuyên truyền 259 tin, bài về cải cách thủ tục hành chính]]> http://baobinhduong.vn/bao-binh-duong-tuyen-truyen-259-tin-bai-ve-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-a213276.html Năm 2019, Báo Bình Dương đã thực hiện nghiêm túc việc triển khai, quán triệt và tuyên truyền các nội dung tổng thể cải cách TTHC.]]> Tue, 10 Dec 2019 17:47:42 +0700 <![CDATA[Năm 2019, công tác rà soát, công khai thủ tục hành chính đạt kết quả tốt]]> http://baobinhduong.vn/nam-2019-cong-tac-ra-soat-cong-khai-thu-tuc-hanh-chinh-dat-ket-qua-tot-a213277.html Trong năm 2019, công tác rà soát, công khai thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt kết quả tốt.]]> Tue, 10 Dec 2019 17:47:42 +0700 <![CDATA[Hệ thống đường dây “nóng” 1022: Kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị đa năng]]> http://baobinhduong.vn/he-thong-duong-day-nong-1022-kenh-tiep-nhan-phan-anh-kien-nghi-da-nang-a212819.html UBND tỉnh Bình Dương vừa công bố vận hành hệ thống đường dây “nóng” 1022 để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong các lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính,]]> Tue, 10 Dec 2019 17:47:42 +0700 <![CDATA[Bố trí nhân viên bưu điện tại bộ phận một cửa cấp xã: Những kết quả ban đầu]]> http://baobinhduong.vn/bo-tri-nhan-vien-buu-dien-tai-bo-phan-mot-cua-cap-xa-nhung-ket-qua-ban-dau-a212546.html Căn cứ Quyết định số 3054/QĐ- UBND ngày 31-10-2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án thí điểm bố trí nhân viên bưu điện tại bộ phận một cửa của UBND cấp xã]]> Tue, 10 Dec 2019 17:47:42 +0700 <![CDATA[Áp dụng tin nhắn trong hoạt động quản lý nhà nước]]> http://baobinhduong.vn/ap-dung-tin-nhan-trong-hoat-dong-quan-ly-nha-nuoc-a212547.html UBND TX.Thuận An là đơn vị tiên phong trong việc triển khai thông báo tin nhắn thương hiệu trong thực hiện thủ tục hành chính ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.]]> Tue, 10 Dec 2019 17:47:42 +0700 <![CDATA[Trung tâm hành chính công: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn]]> http://baobinhduong.vn/trung-tam-hanh-chinh-cong-hoan-thanh-tot-nhiem-vu-chuyen-mon-a212548.html Trong 10 tháng năm 2019, Trung tâm Hành chính công (TTHCC) đã thực hiện, hoàn thành hầu hết các nội dung công việc theo kế hoạch chương trình công tác năm đã đề ra]]> Tue, 10 Dec 2019 17:47:42 +0700 <![CDATA[Bình Dương công bố vận hành Hệ thống đường dây “nóng” 1022]]> http://baobinhduong.vn/binh-duong-cong-bo-van-hanh-he-thong-duong-day-nong-1022-a212523.html Sáng 24-11, UBND tỉnh đã tổ chức lễ công bố vận hành Hệ thống đường dây “nóng” 1022 để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong các lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ người dân trong tình huống khẩn cấp]]> Tue, 10 Dec 2019 17:47:42 +0700 <![CDATA[Toàn tỉnh đã tinh giản được 2.588 trường hợp]]> http://baobinhduong.vn/toan-tinh-da-tinh-gian-duoc-2-588-truong-hop-a212389.html Theo báo cáo của Sở Nội vụ, tổng chỉ tiêu biên chế tinh giản trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh đến năm 2021 dự kiến là 3.585 biên chế, đạt 10,79%.]]> Tue, 10 Dec 2019 17:47:42 +0700 <![CDATA[Khẩn trương thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ]]> http://baobinhduong.vn/khan-truong-thuc-hien-nghi-dinh-so-61-2018-nd-cp-cua-chinh-phu-a212390.html Thực hiện Công văn số 3854/VPCP-KSTT ngày 9-5- 2019 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa]]> Tue, 10 Dec 2019 17:47:42 +0700 <![CDATA[Phường Mỹ Phước, Tx.Bến Cát: Công khai 134 thủ tục]]> http://baobinhduong.vn/phuong-my-phuoc-tx-ben-cat-cong-khai-134-thu-tuc-a212391.html Tính đến nay, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của phường Mỹ Phước là 134 thủ tục. Tất cả đều được công khai, minh bạch. Số TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa]]> Tue, 10 Dec 2019 17:47:42 +0700 <![CDATA[TX.Bến Cát: Tiếp tục cải cách hành chính theo hướng tinh gọn]]> http://baobinhduong.vn/tx-ben-cat-tiep-tuc-cai-cach-hanh-chinh-theo-huong-tinh-gon-a212392.html Từ đầu năm đến nay, công tác cải cách hành chính (CCHC) ở TX.Bến Cát tiếp tục khởi sắc và đạt được nhiều kết quả tốt.]]> Tue, 10 Dec 2019 17:47:42 +0700 <![CDATA[Những điển hình trong công tác cải cách hành chính]]> http://baobinhduong.vn/nhung-dien-hinh-trong-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-a212358.html Theo ghi nhận của chúng tôi, thời gian qua, nhiều địa phương cấp xã luôn xem công tác cải cách hành chính (CCHC) là động lực phát triển tại địa phương.]]> Tue, 10 Dec 2019 17:47:42 +0700