<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/cai-cach-hanh-chinh/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:21 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Cán bộ trẻ “hiến kế” cải cách thủ tục hành chính]]> http://baobinhduong.vn/can-bo-tre-hien-ke-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-a244561.html Hội thi cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trẻ giỏi, thân thiện” năm 2021 do Thành đoàn, Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND-UBND TP.Thuận An lần đầu tiên phối hợp tổ chức đang nhận được sự quan tâm của nhiều người]]> Wed, 21 Apr 2021 02:56:06 +0700 <![CDATA[Cả nước có trên 6.000 mô hình, sáng kiến về cải cách hành chính]]> http://baobinhduong.vn/ca-nuoc-co-tren-6-000-mo-hinh-sang-kien-ve-cai-cach-hanh-chinh-a242652.html Chiều 18-3, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến “Tổng kết Chương trình tổng thể Cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020”.]]> Wed, 21 Apr 2021 02:56:06 +0700 <![CDATA[TP.Thuận An: Tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách hành chính]]> http://baobinhduong.vn/tp-thuan-an-tang-cuong-cong-tac-tuyen-truyen-ve-cai-cach-hanh-chinh-a242642.html Thời gian qua, TP.Thuận An xác định nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.]]> Wed, 21 Apr 2021 02:56:06 +0700 <![CDATA[Trung tâm hành chính công tỉnh: Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm]]> http://baobinhduong.vn/trung-tam-hanh-chinh-cong-tinh-trien-khai-cac-nhiem-vu-trong-tam-a242643.html Năm 2021, Trung tâm Hành chính công tỉnh tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Phối hợp tham mưu trình UBND tỉnh và triển khai thực hiện các kế hoạch truyền thông, tuyên truyền;]]> Wed, 21 Apr 2021 02:56:06 +0700 <![CDATA[Làm lợi cho dân bằng những mô hình mới]]> http://baobinhduong.vn/lam-loi-cho-dan-bang-nhung-mo-hinh-moi-a242644.html Thời gian qua, phường Mỹ Phước, TX.Bến Cát đã có nhiều mô hình hiệu quả trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tiết kiệm thời gian cho người dân.]]> Wed, 21 Apr 2021 02:56:06 +0700 <![CDATA[Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện hồ sơ trực tuyến]]> http://baobinhduong.vn/day-manh-tuyen-truyen-thuc-hien-ho-so-truc-tuyen-a241664.html Đến nay, TTHC thực hiện trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, có 10/19 sở, ban, ngành có hồsơ phát sinh mức độ3, mức độ 4 được thực hiện thông qua 3 phương thức.]]> Wed, 21 Apr 2021 02:56:06 +0700 <![CDATA[Trung tâm Hành chính công tỉnh: Bố trí phù hợp các quầy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả]]> http://baobinhduong.vn/trung-tam-hanh-chinh-cong-tinh-bo-tri-phu-hop-cac-quay-tiep-nhan-ho-so-va-tra-ket-qua-a241665.html Thời gian qua, Trung tâm Hành chính công tỉnh đã thực hiện bố trí, sắp xếp lại quầy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường theo đề nghị của đơn vị (bổ sung tạm thời quầy thu phí]]> Wed, 21 Apr 2021 02:56:06 +0700 <![CDATA[Cổng thông tin Tp.Thuận An: Đáp ứng yêu cầu chính quyền số]]> http://baobinhduong.vn/cong-thong-tin-tp-thuan-an-dap-ung-yeu-cau-chinh-quyen-so-a241666.html Hiện tại, Cổng thông tin điện tử của TP.Thuận An tại địa chỉ thuanan. binhduong.gov.vn đã đáp ứng được những thông tin,]]> Wed, 21 Apr 2021 02:56:06 +0700 <![CDATA[Nhiều tiện ích từ Zalo trong giải quyết thủ tục hành chính]]> http://baobinhduong.vn/nhieu-tien-ich-tu-zalo-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-a241667.html Việc gửi thông báo, xử lý hồ sơ qua ứng dụng Zalo đã được nhiều địa phương trong tỉnh áp dụng thời gian qua và phát huy hiệu quả.]]> Wed, 21 Apr 2021 02:56:06 +0700 <![CDATA[Cải cách hành chính làm lợi cho người dân, doanh nghiệp]]> http://baobinhduong.vn/cai-cach-hanh-chinh-lam-loi-cho-nguoi-dan-doanh-nghiep-a241209.html Trong thời gian qua, TP.Thuận An luôn phát huy tốt tinh thần đoàn kết, nhất trí trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC),]]> Wed, 21 Apr 2021 02:56:06 +0700 <![CDATA[Năm 2021: Sở Nội vụ sẽ tổ chức 4 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ]]> http://baobinhduong.vn/nam-2021-so-noi-vu-se-to-chuc-4-lop-boi-duong-nghiep-vu-a241210.html Sở Nội vụ thông báo mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2021.]]> Wed, 21 Apr 2021 02:56:06 +0700 <![CDATA[Trung tâm phục vụ hành chính công Tp.Thủ Dầu Một: Rút ngắn thời gian thực hiện hồ sơ đăng ký kinh doanh]]> http://baobinhduong.vn/trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-tp-thu-dau-mot-rut-ngan-thoi-gian-thuc-hien-ho-so-dang-ky-kinh-doanh-a241211.html Trung tâm phục vụ hành chính công TP.Thủ Dầu Một đang giải quyết 277 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền và 16 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên - Môi trường.]]> Wed, 21 Apr 2021 02:56:06 +0700 <![CDATA[Phường Tân Đông Hiệp, Tp.Dĩ An: Đẩy mạnh công khai, rà soát thủ tục hành chính]]> http://baobinhduong.vn/phuong-tan-dong-hiep-tp-di-an-day-manh-cong-khai-ra-soat-thu-tuc-hanh-chinh-a241212.html Trong năm 2020, UBND phường Tân Đông Hiệp tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, công khai thủ tục hành chính (TTHC) và công khai số điện thoại của lãnh đạo địa phương theo quy định của mô hình]]> Wed, 21 Apr 2021 02:56:06 +0700 <![CDATA[TP.Thuận An: Tập trung xây dựng chính quyền điện tử]]> http://baobinhduong.vn/tp-thuan-an-tap-trung-xay-dung-chinh-quyen-dien-tu-a240824.html Thời gian qua, UBND TP.Thuận An đã triển khai cung cấp dịch vụ công mức độ 3 cho 46 thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn thành phố]]> Wed, 21 Apr 2021 02:56:06 +0700 <![CDATA[TP.Thủ Dầu Một: Chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ CCHC]]> http://baobinhduong.vn/tp-thu-dau-mot-chi-dao-quyet-liet-nhiem-vu-cchc-a240825.html Trong suốt giai đoạn 2016-2020, UBND TP.Thủ Dầu Một đã chỉ đạo các cơ quan, phòng, ban, các phường thường xuyên, kịp thời đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu lực]]> Wed, 21 Apr 2021 02:56:06 +0700