<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/cai-cach-hanh-chinh/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:18 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức hành chính - Bài 2]]> http://baobinhduong.vn/nang-cao-chat-luong-doi-ngu-can-bo-cong-chuc-hanh-chinh-bai-2-a194867.html Trong những năm gần đây, Bình Dương luôn xác định rõ quan điểm nâng cao năng lực đội ngũ công chức hành chính cấp tỉnh phải gắn liền với mục tiêu xây dựng đội ngũ công chức của Nhà nước pháp quyền XHCN]]> Fri, 18 Jan 2019 16:39:56 +0700 <![CDATA[Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức hành chính – Bài 1]]> http://baobinhduong.vn/nang-cao-chat-luong-doi-ngu-can-bo-cong-chuc-hanh-chinh-bai-1-a194825.html Bình Dương là tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với lịch sử hơn 300 năm hình thành và phát triển, đất và người Bình Dương đã, đang và sẽ tiếp tục tạo được hình ảnh và ấn tượng sâu sắc...]]> Fri, 18 Jan 2019 16:39:56 +0700 <![CDATA[Phú Giáo: Cải cách hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân]]> http://baobinhduong.vn/phu-giao-cai-cach-hanh-chinh-huong-den-su-hai-long-cua-nguoi-dan-a194678.html Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) tại Phú Giáo đã đạt được nhiều kết quả tích cực với mục tiêu hướng đến sự hài lòng của người dân.]]> Fri, 18 Jan 2019 16:39:56 +0700 <![CDATA[Nhiều hình thức tuyên truyền về CCHC đến người dân]]> http://baobinhduong.vn/nhieu-hinh-thuc-tuyen-truyen-ve-cchc-den-nguoi-dan-a194468.html Năm 2018, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương đã phát 139 tin thời sự, phóng sự, chuyên đề, phim tài liệu, phóng sự chuyên đề, chương trình “Chung tay cải cách hành chính (CCHC)”.]]> Fri, 18 Jan 2019 16:39:56 +0700 <![CDATA[Năm 2018, dịch vụ, hỗ trợ thực hiện TTHC được đẩy mạnh]]> http://baobinhduong.vn/nam-2018-dich-vu-ho-tro-thuc-hien-tthc-duoc-day-manh-a194469.html Năm 2018, Trung tâm Hành chính công tiếp tục phối hợp cùng Tỉnh đoàn duy trì hoạt động chương trình “Tuổi trẻ Bình Dương chung tay xây dựng Trung tâm Hành chính công thân thiện, năng động” với 37 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ]]> Fri, 18 Jan 2019 16:39:56 +0700 <![CDATA[Công bố mới 9 TTHC lĩnh vực văn hóa cơ sở]]> http://baobinhduong.vn/cong-bo-moi-9-tthc-linh-vuc-van-hoa-co-so-a194470.html UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3454/QĐ-UBND ngày 5-12-2018 về việc công bố mới 9 thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực văn hóa cơ sở; sửa đổi, bổ sung 5 TTHC lĩnh vực văn hóa cơ sở]]> Fri, 18 Jan 2019 16:39:56 +0700 <![CDATA[Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương: Nỗ lực cải cách thủ tục hành chính]]> http://baobinhduong.vn/van-phong-dang-ky-dat-dai-tinh-binh-duong-no-luc-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-a194471.html Trong năm 2018, công tác cải cách hành chính (CCHC) luôn được lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) tỉnh Bình Dương quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời, nghiêm túc các nội dung theo kế hoạch]]> Fri, 18 Jan 2019 16:39:56 +0700 <![CDATA[Giao lưu trực tuyến “Đưa hồ sơ công đến nhà dân”: Chương trình thiết thực, bổ ích]]> http://baobinhduong.vn/giao-luu-truc-tuyen-dua-ho-so-cong-den-nha-dan-chuong-trinh-thiet-thuc-bo-ich-a194050.html Báo Bình Dương vừa phối hợp với Sở Nội vụ, Bưu điện tỉnh Bình Dương tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề “Đưa hồ sơ công đến nhà dân”.]]> Fri, 18 Jan 2019 16:39:56 +0700 <![CDATA[Chuyên mục “Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị” của cổng thông tin điện tử tỉnh: Tiếp nhận trên 300 câu hỏi của người dân, doanh nghiệp]]> http://baobinhduong.vn/chuyen-muc-tiep-nhan-phan-anh-kien-nghi-cua-cong-thong-tin-dien-tu-tinh-tiep-nhan-tren-300-cau-hoi-cua-nguoi-dan-doanh-nghiep-a194048.html Trong năm 2018, chuyên mục “Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị” của Cổng thông tin điện tử tỉnh đã nhận được 311 câu hỏi, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp]]> Fri, 18 Jan 2019 16:39:56 +0700 <![CDATA[Năm 2019: Thực hiện 6 vấn đề trọng tâm trong cải cách thủ tục hành chính]]> http://baobinhduong.vn/nam-2019-thuc-hien-6-van-de-trong-tam-trong-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-a194049.html Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ đã nêu 6 vấn đề trọng tâm các bộ, ngành]]> Fri, 18 Jan 2019 16:39:56 +0700 <![CDATA[Kỳ thi tuyển chức danh phó giám đốc sở: Điểm mới trong công tác tuyển chọn cán bộ]]> http://baobinhduong.vn/ky-thi-tuyen-chuc-danh-pho-giam-doc-so-diem-moi-trong-cong-tac-tuyen-chon-can-bo-a193818.html Bình Dương vừa tổ chức kỳ thi tuyển chức danh phó giám đốc 3 sở: Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT), Xây dựng (XD) và Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL).]]> Fri, 18 Jan 2019 16:39:56 +0700 <![CDATA[Hoàn thiện bảng mô tả công việc và khung năng lực]]> http://baobinhduong.vn/hoan-thien-bang-mo-ta-cong-viec-va-khung-nang-luc-a193819.html Tính đến cuối tháng 12- 2018, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã hoàn thiện bảng mô tả công việc và khung năng lực cho 317 vị trí việc làm với 2.629 biên chế hành chính.]]> Fri, 18 Jan 2019 16:39:56 +0700 <![CDATA[Tập huấn cho nhân viên bưu chính tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả các cấp]]> http://baobinhduong.vn/tap-huan-cho-nhan-vien-buu-chinh-tiep-nhan-ho-so-va-tra-ket-qua-cac-cap-a193820.html Trung tâm Hành chính công vừa phối hợp với UBND TP.Thủ Dầu Một và Bưu điện tỉnh tổ chức tập huấn cho nhân viên bưu chính bố trí tại Bộ phận “một cửa” của 5 phường thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hồ sơ]]> Fri, 18 Jan 2019 16:39:56 +0700 <![CDATA[Bộ nội vụ đề nghị các tỉnh tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện]]> http://baobinhduong.vn/bo-noi-vu-de-nghi-cac-tinh-tam-dung-viec-sap-xep-cac-co-quan-chuyen-mon-cap-tinh-cap-huyen-a193821.html Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân ký Văn bản số 5954/ BNV-TCBC ngày 5-12-2018 gửi UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW]]> Fri, 18 Jan 2019 16:39:56 +0700 <![CDATA[Kiểm tra, xem xét hành vi gây khó khăn cho người dân trong giải quyết thủ tục đăng ký khai tử]]> http://baobinhduong.vn/kiem-tra-xem-xet-hanh-vi-gay-kho-khan-cho-nguoi-dan-trong-giai-quyet-thu-tuc-dang-ky-khai-tu-a193822.html Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản hỏa tốc số 12527/ VPCP-KSTT về việc “Xử lý thông tin báo chí phản ánh hành vi gây khó khăn cho người dân trong giải quyết thủ tục đăng ký khai tử” gửi UBND tỉnh Bình Dương.]]> Fri, 18 Jan 2019 16:39:56 +0700