<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/cai-cach-hanh-chinh/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:06 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015]]> http://baobinhduong.vn/cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-iso-9001-2015-a226169.html Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 40/QĐ-STTTT công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.]]> Mon, 06 Jul 2020 06:11:08 +0700 <![CDATA[UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định giải quyết TTHC]]> http://baobinhduong.vn/ubnd-tinh-yeu-cau-thuc-hien-nghiem-cac-quy-dinh-giai-quyet-tthc-a226170.html UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 3006/UBND-HCC chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai các giải pháp để nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.]]> Mon, 06 Jul 2020 06:11:08 +0700 <![CDATA[Dấu ấn tình nguyện viên tại Trung tâm Hành chính công]]> http://baobinhduong.vn/dau-an-tinh-nguyen-vien-tai-trung-tam-hanh-chinh-cong-a226171.html Tỉnh đoàn Bình Dương vừa phối hợp với Trung tâm Hành chính công (TTHCC) tỉnh sơ kết chương trình “Thanh niên tình nguyện chung tay xây dựng nền hành chính công năng động, chuyên nghiệp, hiện đại]]> Mon, 06 Jul 2020 06:11:08 +0700 <![CDATA[Quy định mới về vị trí việc làm và biên chế công chức]]> http://baobinhduong.vn/quy-dinh-moi-ve-vi-tri-viec-lam-va-bien-che-cong-chuc-a226172.html Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức, có hiệu lực thi hành từ ngày 20-7-2020.]]> Mon, 06 Jul 2020 06:11:08 +0700 <![CDATA[Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương: Tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ chuyên trách cải cách hành chính]]> http://baobinhduong.vn/so-noi-vu-tinh-binh-duong-to-chuc-lop-tap-huan-cho-can-bo-chuyen-trach-cai-cach-hanh-chinh-a226147.html Sáng 2-7, tại Hội trường Liên hiệp Các hội Khoa học kỹ thuật tỉnh, Sở Nội vụ đã tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ chuyên trách cải cách hành chính cấp huyện và cấp tỉnh.]]> Mon, 06 Jul 2020 06:11:08 +0700 <![CDATA[Phường Lái Thiêu, TP.Thuận An: Giải quyết hồ sơ đạt 100%]]> http://baobinhduong.vn/phuong-lai-thieu-tp-thuan-an-giai-quyet-ho-so-dat-100--a226105.html Trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy, UBND phường Lái Thiêu tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đáp ứng nguyện vọng của tổ chức, cá nhân.]]> Mon, 06 Jul 2020 06:11:08 +0700 <![CDATA[TP.Thuận An: Hướng đến sự phục vụ hài lòng người dân]]> http://baobinhduong.vn/tp-thuan-an-huong-den-su-phuc-vu-hai-long-nguoi-dan-a226106.html Trong 6 tháng đầu năm 2020, TP.Thuận An luôn lấy mục tiêu phục vụ sự hài lòng của nhân dân làm thước đo giá trị.]]> Mon, 06 Jul 2020 06:11:08 +0700 <![CDATA[Hoàn thành vòng 2 thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính]]> http://baobinhduong.vn/hoan-thanh-vong-2-thi-nang-ngach-cong-chuc-thang-hang-vien-chuc-hanh-chinh-a225702.html Căn cứ Quyết định số 750/ QĐ-UBND ngày 20-3-2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính tỉnh Bình Dương năm 2019, hội đồng thi nâng ngạch công chức]]> Mon, 06 Jul 2020 06:11:08 +0700 <![CDATA[Các điểm mới cán bộ, công chức, viên chức cần biết từ 1-7-2020]]> http://baobinhduong.vn/cac-diem-moi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-can-biet-tu-1-7-2020-a225703.html Tại kỳ họp thứ 9 vừa bế mạc, Quốc hội khóa XIV đã quyết định chưa tăng lương cơ sở từ1-7-2020; đồng thời giao Chính phủ,]]> Mon, 06 Jul 2020 06:11:08 +0700 <![CDATA[Kho bạc Nhà nước Dĩ An: Điểm sáng trong công tác cải cách hành chính]]> http://baobinhduong.vn/kho-bac-nha-nuoc-di-an-diem-sang-trong-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-a225704.html Trong những năm qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Dĩ An trở thành điểm sáng trong công tác cải cách hành chính (CCHC).]]> Mon, 06 Jul 2020 06:11:08 +0700 <![CDATA[TP.Thủ Dầu Một: Xây dựng nền hành chính hiện đại]]> http://baobinhduong.vn/tp-thu-dau-mot-xay-dung-nen-hanh-chinh-hien-dai-a225647.html Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, quyết liệt của cả cấp ủy, chính quyền các cấp.]]> Mon, 06 Jul 2020 06:11:08 +0700 <![CDATA[Xây dựng cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật]]> http://baobinhduong.vn/xay-dung-cong-thong-tin-dien-tu-pho-bien-giao-duc-phap-luat-a225648.html UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc ban hành Đề án xây dựng cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Bình Dương.]]> Mon, 06 Jul 2020 06:11:08 +0700 <![CDATA[Chủ động tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, qua bưu chính công ích]]> http://baobinhduong.vn/chu-dong-tiep-nhan-ho-so-truc-tuyen-qua-buu-chinh-cong-ich-a225649.html UBND tỉnh vừa ban hành văn bản 2794/UBND-HCC chỉ đạo thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trong giai đoạn “bình thường mới”.]]> Mon, 06 Jul 2020 06:11:08 +0700 <![CDATA[Cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp: Tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử]]> http://baobinhduong.vn/co-so-du-lieu-ve-doanh-nghiep-tao-nen-tang-phat-trien-chinh-quyen-dien-tu-a225273.html Trong những năm qua, nhờ những nỗ lực không ngừng trong công tác đổi mới thu hút đầu tư, tỉnh Bình Dương đã tạo dựng được một cộng đồng doanh nghiệp (DN) phát triển hết sức năng động]]> Mon, 06 Jul 2020 06:11:08 +0700 <![CDATA[UBND tỉnh yêu cầu thực hiện tốt giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức]]> http://baobinhduong.vn/ubnd-tinh-yeu-cau-thuc-hien-tot-giai-quyet-tthc-cho-nguoi-dan-to-chuc-a225216.html Văn phòng UBND tỉnh vừa có báo cáo kết quả Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Bình Dương năm 2019.]]> Mon, 06 Jul 2020 06:11:08 +0700