<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/cai-cach-hanh-chinh/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:24 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[TX.Thuận An: Thực hiện Đề án thí điểm thành lập hệ thống đường dây “nóng”]]> http://baobinhduong.vn/tx-thuan-an-thuc-hien-de-a-n-thi-diem-tha-nh-la-p-he-thong-duong-day-nong-a199559.html Tính đến nay, UBND TX.Thuận An đang thực hiện về cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến đạt mức độ 2, bảo đảm cung cấp các biểu mẫu đơn, tờ khai của 100% thủ tục hành chính]]> Wed, 24 Apr 2019 03:18:59 +0700 <![CDATA[Phú Giáo: Tập trung các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019]]> http://baobinhduong.vn/phu-giao-tap-trung-cac-nhiem-vu-cai-cach-hanh-chinh-nam-2019-a199560.html Tính đến tháng 3-2019, UBND huyện Phú Giáo thống nhất giữ nguyên 40 thủ tục hành chính (TTHC) đã được chuẩn hóa, UBND huyện đang thực hiện 296 TTHC cấp huyện, 130 TTHC cấp xã.]]> Wed, 24 Apr 2019 03:18:59 +0700 <![CDATA[Phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một: Liên thông nhận và giải quyết các thủ tục]]> http://baobinhduong.vn/phuong-phu-hoa-tp-thu-dau-mot-lien-thong-nhan-va-giai-quyet-cac-thu-tuc-a199561.html Thời gian qua, UBND phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một đã có nhiều cố gắng trong thực hiện cải cách hành chính (CCHC); luôn lấy mục đích cuối cùng trong công tác CCHC là “phục vụ lợi ích người dân, tổ chức”]]> Wed, 24 Apr 2019 03:18:59 +0700 <![CDATA[Quý 1-2019, hơn 6.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập qua mạng]]> http://baobinhduong.vn/quy-1-2019-hon-6-000-doanh-nghiep-dang-ky-thanh-lap-qua-mang-a199210.html Sở Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT) cho biết, trong quý I-2019, có 6.006 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập qua mạng. Cụ thể, tháng 1 có 2.683 DN, tháng 2 có 1.006 DN, tháng 3 có 2.317 DN.]]> Wed, 24 Apr 2019 03:18:59 +0700 <![CDATA[Chấn chỉnh, khắc phục công tác tổ chức, cán bộ]]> http://baobinhduong.vn/chan-chinh-khac-phuc-cong-tac-to-chuc-can-bo-a199211.html UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản 1141/UBND-NC về việc chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức, cán bộ.]]> Wed, 24 Apr 2019 03:18:59 +0700 <![CDATA[Toàn tỉnh có 82 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật]]> http://baobinhduong.vn/toan-tinh-co-82-xa-phuong-thi-tran-dat-chuan-tiep-can-phap-luat-a199212.html Sở Tư pháp vừa công bố danh sách các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018.]]> Wed, 24 Apr 2019 03:18:59 +0700 <![CDATA[TX.Thuận An: Cải cách hành chính theo hướng phục vụ nhân dân]]> http://baobinhduong.vn/tx-thuan-an-cai-cach-hanh-chinh-theo-huong-phuc-vu-nhan-dan-a199213.html TX.Thuận An là một trong các địa phương thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020.]]> Wed, 24 Apr 2019 03:18:59 +0700 <![CDATA[Tăng cường các giải pháp nâng cao chỉ số PAPI]]> http://baobinhduong.vn/tang-cuong-cac-giai-phap-nang-cao-chi-so-papi-a198853.html Theo kết quả công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2018, nhìn tổng quan, Chỉ số PAPI năm 2018 của tỉnh có sự cải thiện đáng kể]]> Wed, 24 Apr 2019 03:18:59 +0700 <![CDATA[UBND tỉnh: Ban hành văn bản về việc rà soát và công bố, công khai thủ tục hành chính]]> http://baobinhduong.vn/ubnd-tinh-ban-hanh-van-ban-ve-viec-ra-soat-va-cong-bo-cong-khai-thu-tuc-hanh-chinh-a198793.html UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc rà soát và công bố, công khai thủ tục hành chính (TTHC). Theo đó, các sở, ban, ngành căn cứ quyết định công bố TTHC của các bộ, ngành Trung ương]]> Wed, 24 Apr 2019 03:18:59 +0700 <![CDATA[Triển khai Đề án thực hiện liên thông thủ tục hành chính]]> http://baobinhduong.vn/trien-khai-de-an-thuc-hien-lien-thong-thu-tuc-hanh-chinh-a198794.html UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về thực hiện Kế hoạch số 6328/KH-UBND về triển khai “Đề án thực hiện liên thông thủ tục hành chính]]> Wed, 24 Apr 2019 03:18:59 +0700 <![CDATA[Tạo sự lan tỏa từ cách làm hay]]> http://baobinhduong.vn/tao-su-lan-toa-tu-cach-lam-hay-a198795.html Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều cách làm hay trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tại các cơ quan, đơn vị.]]> Wed, 24 Apr 2019 03:18:59 +0700 <![CDATA[Nhiều nỗ lực nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công]]> http://baobinhduong.vn/nhieu-no-luc-nang-cao-chi-so-hieu-qua-quan-tri-va-hanh-chinh-cong-a198714.html Theo kết quả khảo sát Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2018 được công bố hôm qua (2-4), Bình Dương xếp thứ 39/61 tỉnh, thành phố]]> Wed, 24 Apr 2019 03:18:59 +0700 <![CDATA[HĐND tỉnh: Khảo sát việc thực hiện cải cách hành chính tại TX.Bến Cát, Tân Uyên]]> http://baobinhduong.vn/hdnd-tinh-khao-sat-viec-thuc-hien-cai-cach-hanh-chinh-tai-tx-ben-cat-tan-uyen-a198438.html (BDO) Ngày 28-3, Đoàn giám sát HĐND tỉnh đã thành lập 2 tổ công tác đi khảo sát thực tế về thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020 tại xã Hội Nghĩa và phường Uyên Hưng (TX.Tân Uyên),]]> Wed, 24 Apr 2019 03:18:59 +0700 <![CDATA[Phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một: Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính]]> http://baobinhduong.vn/phuong-chanh-nghia-tp-thu-dau-mot-day-manh-tuyen-truyen-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-a198382.html Trong thời gian qua, UBND phường Chánh Nghĩa đã tập trung chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) như cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải cách tổ chức bộ máy hành chính]]> Wed, 24 Apr 2019 03:18:59 +0700 <![CDATA[Phường Lái Thiêu, TX.Thuận An: Tỷ lệ hồ sơ trả đúng hẹn đạt trên 99%]]> http://baobinhduong.vn/phuong-lai-thieu-tx-thuan-an-ty-le-ho-so-tra-dung-hen-dat-tren-99--a198383.html Trong thời gian qua, UBND phường Lái Thiêu đã có nhiều nỗ lực trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng phục vụ người dân.]]> Wed, 24 Apr 2019 03:18:59 +0700