<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/chinh-sach-moi/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:24 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cấp chứng chỉ hành nghề dược; cấp phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương]]> http://baobinhduong.vn/thuc-hien-lien-thong-cac-thu-tuc-hanh-chinh-cap-chung-chi-hanh-nghe-kham-benh-chua-benh-cap-chung-chi-hanh-nghe-duoc-cap-phieu-ly-lich-tu-phap-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-a178984.html Thực hiện Quyết định số 352/QĐ- UBND ngày 5-2-2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;]]> Tue, 24 Apr 2018 09:38:00 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a178985.html - Nghị định 49/2018/NĐ-CP ngày 30-3-2018 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.]]> Tue, 24 Apr 2018 09:38:00 +0700 <![CDATA[Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4]]> http://baobinhduong.vn/nhung-chinh-sach-noi-bat-co-hieu-luc-tu-thang-4-a178641.html Chung cư, bệnh viện phải mua bảo hiểm cháy nổ; thêm trường hợp được tuyển thẳng vào đại học... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4.]]> Tue, 24 Apr 2018 09:38:00 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a178197.html CHÍNH PHỦ]]> Tue, 24 Apr 2018 09:38:00 +0700 <![CDATA[Triển khai Luật Tiếp cận thông tin và Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước]]> http://baobinhduong.vn/trien-khai-luat-tiep-can-thong-tin-va-luat-trach-nhiem-boi-thuong-cua-nha-nuoc-a177710.html Sáng 15-3, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật Tiếp cận thông tin, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước và Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18-8-2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP.]]> Tue, 24 Apr 2018 09:38:00 +0700 <![CDATA[Hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện quy định về tách thửa đất]]> http://baobinhduong.vn/huong-dan-thao-go-vuong-mac-trong-thuc-hien-quy-dinh-ve-tach-thua-dat-a177644.html Sáng 14-3, ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thông qua dự thảo hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND]]> Tue, 24 Apr 2018 09:38:00 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a177389.html * Nghị định 25/2018/NĐ-CP ngày 28-2-2018 của Chính phủ về sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in.]]> Tue, 24 Apr 2018 09:38:00 +0700 <![CDATA[Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ]]> http://baobinhduong.vn/chinh-sach-thu-hut-tao-nguon-can-bo-tu-sinh-vien-tot-nghiep-xuat-sac-can-bo-khoa-hoc-tre-a177392.html Ngày 5-12-2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5-12-2017 về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.]]> Tue, 24 Apr 2018 09:38:00 +0700 <![CDATA[Chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non]]> http://baobinhduong.vn/chinh-sach-ho-tro-an-trua-doi-voi-tre-em-mau-giao-va-chinh-sach-doi-voi-giao-vien-mam-non-a175853.html Ngày 05-01-2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2018/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non.]]> Tue, 24 Apr 2018 09:38:00 +0700 <![CDATA[Những điểm mới của Luật Đấu giá tài sản]]> http://baobinhduong.vn/nhung-diem-moi-cua-luat-dau-gia-tai-san-a175165.html Ngày 17-11-2016, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Đấu giá tài sản gồm 8 chương, 81 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2017 (trừ quy định tại Khoản 4, Điều 80)...]]> Tue, 24 Apr 2018 09:38:00 +0700 <![CDATA[Những điểm mới của Luật Đấu giá tài sản]]> http://baobinhduong.vn/nhung-diem-moi-cua-luat-dau-gia-tai-san-a175120.html Ngày 17-11-2016, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Đấu giá tài sản gồm 8 chương, 81 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7- 2017]]> Tue, 24 Apr 2018 09:38:00 +0700 <![CDATA[Bảo vệ quyền lợi của khách du lịch]]> http://baobinhduong.vn/bao-ve-quyen-loi-cua-khach-du-lich-a174279.html Luật Du lịch năm 2017 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19-6-2017 quy định về tài nguyên du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và hoạt động du lịch]]> Tue, 24 Apr 2018 09:38:00 +0700 <![CDATA[Điểm mới của một số luật bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-1-2018]]> http://baobinhduong.vn/diem-moi-cua-mot-so-luat-bat-dau-co-hieu-luc-tu-ngay-1-1-2018-a174069.html Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2017: Theo đó, nhiều nội dung hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như: Hạn mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường áp dụng cho doanh nghiệp...]]> Tue, 24 Apr 2018 09:38:00 +0700 <![CDATA[Văn bản mới ngày 30-12]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-ngay-30-12-a173981.html Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18-12-2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông.]]> Tue, 24 Apr 2018 09:38:00 +0700 <![CDATA[Từ ngày 1-1-2018: Áp dụng lương tối thiểu vùng tại Bình Dương]]> http://baobinhduong.vn/tu-ngay-1-1-2018-ap-dung-luong-toi-thieu-vung-tai-binh-duong-a173563.html Ngày 7-12-2017, Chính phủ ban hành Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.]]> Tue, 24 Apr 2018 09:38:00 +0700