<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/chinh-sach-moi/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:24 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Những điểm mới của Luật Đấu giá tài sản]]> http://baobinhduong.vn/nhung-diem-moi-cua-luat-dau-gia-tai-san-a175165.html Ngày 17-11-2016, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Đấu giá tài sản gồm 8 chương, 81 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2017 (trừ quy định tại Khoản 4, Điều 80)...]]> Wed, 24 Jan 2018 09:12:57 +0700 <![CDATA[Những điểm mới của Luật Đấu giá tài sản]]> http://baobinhduong.vn/nhung-diem-moi-cua-luat-dau-gia-tai-san-a175120.html Ngày 17-11-2016, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Đấu giá tài sản gồm 8 chương, 81 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7- 2017]]> Wed, 24 Jan 2018 09:12:57 +0700 <![CDATA[Bảo vệ quyền lợi của khách du lịch]]> http://baobinhduong.vn/bao-ve-quyen-loi-cua-khach-du-lich-a174279.html Luật Du lịch năm 2017 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19-6-2017 quy định về tài nguyên du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và hoạt động du lịch]]> Wed, 24 Jan 2018 09:12:57 +0700 <![CDATA[Điểm mới của một số luật bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-1-2018]]> http://baobinhduong.vn/diem-moi-cua-mot-so-luat-bat-dau-co-hieu-luc-tu-ngay-1-1-2018-a174069.html Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2017: Theo đó, nhiều nội dung hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như: Hạn mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường áp dụng cho doanh nghiệp...]]> Wed, 24 Jan 2018 09:12:57 +0700 <![CDATA[Văn bản mới ngày 30-12]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-ngay-30-12-a173981.html Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18-12-2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông.]]> Wed, 24 Jan 2018 09:12:57 +0700 <![CDATA[Từ ngày 1-1-2018: Áp dụng lương tối thiểu vùng tại Bình Dương]]> http://baobinhduong.vn/tu-ngay-1-1-2018-ap-dung-luong-toi-thieu-vung-tai-binh-duong-a173563.html Ngày 7-12-2017, Chính phủ ban hành Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.]]> Wed, 24 Jan 2018 09:12:57 +0700 <![CDATA[Xây dựng cổng thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến theo nguyên tắc lấy người sử dụng làm trung tâm]]> http://baobinhduong.vn/xay-dung-cong-thong-tin-dien-tu-va-dich-vu-cong-truc-tuyen-theo-nguyen-tac-lay-nguoi-su-dung-lam-trung-tam-a172793.html Ngày 15-11-2017, Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 32/2017/TT-BTTTT quy định v]]> Wed, 24 Jan 2018 09:12:57 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a172447.html * Nghị định 128/2017/NĐ-CP ngày 16-11-2017 của Chính phủ về quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự.]]> Wed, 24 Jan 2018 09:12:57 +0700 <![CDATA[Quy định mới về điều kiện đối với vận tải khách du lịch bằng đường bộ]]> http://baobinhduong.vn/quy-dinh-moi-ve-dieu-kien-doi-voi-van-tai-khach-du-lich-bang-duong-bo-a172025.html Ngày 15-11-2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 42/2017/TT-BGTVT quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị]]> Wed, 24 Jan 2018 09:12:57 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a171658.html * Nghị định 123/2017/NĐ-CP ngày 14-11-2017 của Chính phủ sửa đổi Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.]]> Wed, 24 Jan 2018 09:12:57 +0700 <![CDATA[Văn bản mới ngày 11-11]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-ngay-11-11-a171251.html Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 1-11-2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.]]> Wed, 24 Jan 2018 09:12:57 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a170844.html * Nghị định 118/2017/NĐ-CP ngày 26-10-2017 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam.]]> Wed, 24 Jan 2018 09:12:57 +0700 <![CDATA[Những hành vi nghiêm cấm trong Luật Đất đai 2013]]> http://baobinhduong.vn/nhung-hanh-vi-nghiem-cam-trong-luat-dat-dai-2013-a170430.html Năm là, nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định...]]> Wed, 24 Jan 2018 09:12:57 +0700 <![CDATA[Văn bản mới ngày 28-10]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-ngay-28-10-a170426.html Nghị định 116/2017/NĐ-CP ngày 17-10-2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô.]]> Wed, 24 Jan 2018 09:12:57 +0700 <![CDATA[Văn bản mới ngày 21-10]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-ngay-21-10-a170011.html Nghị định 112/2017/NĐ-CP ngày 6-10-2017 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975.]]> Wed, 24 Jan 2018 09:12:57 +0700