<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/chinh-sach-moi/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:26 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a157227.html Nghị định 14/2017/NĐ-CP ngày 17-2-2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.]]> Sun, 26 Feb 2017 06:00:22 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a156864.html CHÍNH PHỦ]]> Sun, 26 Feb 2017 06:00:22 +0700 <![CDATA[Từ ngày 31-3-2017: Người tham gia đặt cược các trò chơi đua ngựa, đua chó, bóng đá quốc tế phải đủ 21 tuổi trở lên]]> http://baobinhduong.vn/tu-ngay-31-3-2017-nguoi-tham-gia-dat-cuoc-cac-tro-choi-dua-ngua-dua-cho-bong-da-quoc-te-phai-du-2-a156865.html Theo Nghị định 06/2017/NĐ-CP ngày 24-1-2017 của Chính phủ quy định về việc kinh doanh, quản lý hoạt động kinh doanh và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa]]> Sun, 26 Feb 2017 06:00:22 +0700 <![CDATA[Bảo hiểm tối thiểu 100 triệu đồng/ người/vụ cho người lao động thi công trên công trường]]> http://baobinhduong.vn/bao-hiem-toi-thieu-100-trieu-dong-nguoi-vu-cho-nguoi-lao-dong-thi-cong-tren-cong-truong-a156550.html Đó là quy định được ban hành tại Thông tư 329/2016/ TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2015/ NĐ-CP của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.]]> Sun, 26 Feb 2017 06:00:22 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a156547.html Nghị định 06/2017/NĐ-CP ngày 24-1-2017 của Chính phủ về việc kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.]]> Sun, 26 Feb 2017 06:00:22 +0700 <![CDATA[Từ 15-2-2017, được gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử]]> http://baobinhduong.vn/tu-15-2-2017-duoc-gui-nhan-don-khoi-kien-tai-lieu-chung-cu-va-cap-tong-dat-thong-bao-van-ban-t-a156212.html Ngày 30-12-2016, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13]]> Sun, 26 Feb 2017 06:00:22 +0700 <![CDATA[Không thu lệ phí đối với công dân từ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân lần đầu]]> http://baobinhduong.vn/khong-thu-le-phi-doi-voi-cong-dan-tu-14-tuoi-tro-len-lam-thu-tuc-cap-the-can-cuoc-cong-dan-lan-dau-a156213.html Đây là nội dung mới đáng chú ý tại Thông tư số 331/2016/TT-BTC ngày 26-12-2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 256/2016/TT-BTC ngày 11-11-2016 quy định mức thu]]> Sun, 26 Feb 2017 06:00:22 +0700 <![CDATA[Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2-2017]]> http://baobinhduong.vn/nhung-chinh-sach-noi-bat-co-hieu-luc-tu-thang-2-2017-a156167.html Theo Thông tư 320/2016 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ 1-2, những người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được hưởng chế độ bồi dưỡng như sau]]> Sun, 26 Feb 2017 06:00:22 +0700 <![CDATA[Từ 3-3-2017, rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi mua bán nhà còn 15 ngày]]> http://baobinhduong.vn/tu-3-3-2017-rut-ngan-thoi-gian-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-khi-mua-ban-nha-con-15-ngay-a155794.html Ngày 6-1-2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai]]> Sun, 26 Feb 2017 06:00:22 +0700 <![CDATA[Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1-2017]]> http://baobinhduong.vn/chinh-sach-moi-co-hie-u-lu-c-tu-tha-ng-1-2017-a154776.html Thêm 9 lỗi vi phạm giao thông bị phạt; mức phí cấp biển số xe mới; lương tối thiểu vùng tăng... là những chính sách có hiệu lực từ 1-1-2017.]]> Sun, 26 Feb 2017 06:00:22 +0700 <![CDATA[Một số điểm mới của Luật Đấu giá tài sản]]> http://baobinhduong.vn/mot-so-diem-moi-cua-luat-dau-gia-tai-san-a154379.html Ngày 17-11-2016, Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Luật Đấu giá tài sản với nhiều nội dung quan trọng quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản]]> Sun, 26 Feb 2017 06:00:22 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a154380.html Quyết định 53/2016/QĐ-TTg ngày 14- 12-2016 của Thủ tướng Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định 17/2010/QĐ-TTg]]> Sun, 26 Feb 2017 06:00:22 +0700 <![CDATA[​Tăng lương cơ sở từ 1,21 triệu lên 1,3 triệu đồng/tháng]]> http://baobinhduong.vn/-tang-luong-co-so-tu-1-21-trieu-len-1-3-trieu-dong-thang-a153574.html Từ 1-7-2017, sẽ điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,21 triệu/tháng lên 1,3 triệu đồng/tháng, đồng thời điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở.]]> Sun, 26 Feb 2017 06:00:22 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a153299.html Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18-11-2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.]]> Sun, 26 Feb 2017 06:00:22 +0700 <![CDATA[Văn bản mới ngày 19-11]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-ngay-19-11-a152500.html Thông tư 32/2016/TT-BTNMT ngày 7-11-2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.]]> Sun, 26 Feb 2017 06:00:22 +0700