<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/chinh-sach-moi/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:24 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Những nội dung mới của Luật Đất đai 2013]]> http://baobinhduong.vn/nhung-noi-dung-moi-cua-luat-dat-dai-2013-a166323.html Ba là, hoàn thiện quy định về điều tra, đánh giá đất đai. Làm rõ mối quan hệ giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch, kế hoạch của các ngành, lĩnh vực, của địa phương.]]> Thu, 24 Aug 2017 08:10:13 +0700 <![CDATA[Văn bản mới ngày 19-8]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-ngay-19-8-a166320.html Nghị định 92/2017/NĐ-CP ngày 7-8-2017 của Chính phủ về sửa đổi Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.]]> Thu, 24 Aug 2017 08:10:13 +0700 <![CDATA[Văn bản mới ngày 5-8]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-ngay-5-8-a165557.html Nghị định 87/2017/NĐ-CP ngày 26-7-2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.]]> Thu, 24 Aug 2017 08:10:13 +0700 <![CDATA[Hưởng ứng Ngày Pháp luật 9-11]]> http://baobinhduong.vn/huong-ung-ngay-phap-luat-9-11-a165558.html Theo đó, căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tập trung vào công tác hoàn thiện thể chế]]> Thu, 24 Aug 2017 08:10:13 +0700 <![CDATA[Thay đổi tiêu chí đánh giá, xếp loại viên chức]]> http://baobinhduong.vn/thay-doi-tieu-chi-danh-gia-xep-loai-vien-chuc-a165559.html Ngày 27-7-2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 56/2015/NĐ- CP ngày 9- 6-2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.]]> Thu, 24 Aug 2017 08:10:13 +0700 <![CDATA[Văn bản mới ngày 29-7]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-ngay-29-7-a165186.html Nghị định 84/2017/NĐ-CP ngày 18-7-2017 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 173/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ.]]> Thu, 24 Aug 2017 08:10:13 +0700 <![CDATA[Văn bản mới ngày 1-7]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-ngay-1-7-a163538.html Quyết định 22/2017/QĐ-TTg ngày 22-6-2017 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.]]> Thu, 24 Aug 2017 08:10:13 +0700 <![CDATA[Quy trình gửi, nhận văn bản điện tử]]> http://baobinhduong.vn/quy-trinh-gui-nhan-van-ban-dien-tu-a161529.html UBND tỉnh vừa ban hành Công văn về việc thực hiện quy trình gửi, nhận văn bản điện tử. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan]]> Thu, 24 Aug 2017 08:10:13 +0700 <![CDATA[Người dân có thể trình bày kiến nghị về thủ tục hành chính qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ]]> http://baobinhduong.vn/nguoi-dan-co-the-trinh-bay-kien-nghi-ve-thu-tuc-hanh-chinh-qua-cong-thong-tin-dien-tu-chinh-phu-a161530.html Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 574/QĐ-TTg về quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp (DN) trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.]]> Thu, 24 Aug 2017 08:10:13 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a161250.html Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08-5-2017 của Chính phủ hướng dẫn Luật Dược]]> Thu, 24 Aug 2017 08:10:13 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a160892.html Chính Phủ]]> Thu, 24 Aug 2017 08:10:13 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a160554.html Nghị định 47/2017/NĐ-CP ngày 24-4-2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.]]> Thu, 24 Aug 2017 08:10:13 +0700 <![CDATA[Nhiều chính sách, quy định mới có hiệu lực từ tháng 5/2017]]> http://baobinhduong.vn/nhieu-chinh-sach-quy-dinh-moi-co-hieu-luc-tu-thang-5-2017-a160356.html Nhiều chính sách, quy định mới về kinh tế - xã hội có hiệu lực từ tháng 5/2017...]]> Thu, 24 Aug 2017 08:10:13 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a159923.html Nghị định 40/2017/NĐ-CP ngày 5-4-2017 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh muối.]]> Thu, 24 Aug 2017 08:10:13 +0700 <![CDATA[Chế độ đối với người được huy động làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn]]> http://baobinhduong.vn/che-do-doi-voi-nguoi-duoc-huy-dong-lam-nhiem-vu-ung-pho-su-co-thien-tai-va-tim-kiem-cuu-nan-a159557.html Ngày 21-3-2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2017/NĐ-CP quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.]]> Thu, 24 Aug 2017 08:10:13 +0700