<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/chinh-sach-moi/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:25 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Điểm mới về nguyên tắc và căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương]]> http://baobinhduong.vn/diem-moi-ve-nguyen-tac-va-can-cu-xet-tang-danh-hieu-thi-dua-va-hinh-thuc-khen-thuong-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-a201582.html Ngày 5-4-2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/2019/ QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, bao gồm:]]> Sat, 25 May 2019 14:59:34 +0700 <![CDATA[Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế]]> http://baobinhduong.vn/cac-toi-xam-pham-trat-tu-quan-ly-kinh-te-a201583.html Trật tự quản lý kinh tế là những quy định của Nhà nước về chế độ, nguyên tắc, chính sách trên các lĩnh vực sản xuất, lưu thông kinh doanh hàng hóa, quản lý tài chính, tiền tệ, tài nguyên, quản lý đất đai và bảo vệ rừng…]]> Sat, 25 May 2019 14:59:34 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ba-n-mo-i-a201097.html Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 9-5-2019 của Chính phủ quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.]]> Sat, 25 May 2019 14:59:34 +0700 <![CDATA[Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2019]]> http://baobinhduong.vn/chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-5-2019-a200402.html Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký quỹ; quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức vi phạm Luật Tố cáo; áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông; quy tắc ứng xử trong trường học]]> Sat, 25 May 2019 14:59:34 +0700 <![CDATA[Sửa đổi, bổ sung quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố]]> http://baobinhduong.vn/sua-doi-bo-sung-quy-dinh-ve-can-bo-cong-chuc-cap-xa-va-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-o-cap-xa-o-thon-to-dan-pho-a200349.html Ngày 24-4-2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.]]> Sat, 25 May 2019 14:59:34 +0700 <![CDATA[Điểm tin văn bản mới ngày 20-4]]> http://baobinhduong.vn/diem-tin-van-ban-moi-ngay-20-4-a199688.html Nghị định 31/2019/NĐ- CP ngày 10-4-2019 của Chính phủ hướng dẫn Luật Tố cáo]]> Sat, 25 May 2019 14:59:34 +0700 <![CDATA[Điểm tin văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/diem-tin-van-ban-moi-a198924.html Nghị định 30/2019/NĐ-CP ngày 28-3-2019 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở.]]> Sat, 25 May 2019 14:59:34 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a198105.html Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 8-3-2019 của Chính phủ hướng dẫn Luật Thủy sản.]]> Sat, 25 May 2019 14:59:34 +0700 <![CDATA[Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người (tiếp theo)]]> http://baobinhduong.vn/cac-toi-xam-pham-tinh-mang-suc-khoe-nhan-pham-danh-du-cua-con-nguoi-tiep-theo--a197727.html 3. Tội làm nhục người khác (Điều 155)]]> Sat, 25 May 2019 14:59:34 +0700 <![CDATA[Quy định mới về giá tính lệ phí trước bạ]]> http://baobinhduong.vn/quy-dinh-moi-ve-gia-tinh-le-phi-truoc-ba-a197359.html Ngày 21-2-2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2019/ NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/ NĐ-CP ngày 10-10-2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.]]> Sat, 25 May 2019 14:59:34 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a197360.html Nghị định 20/2019/NĐ-CP ngày 21-2-2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 140/2016/NĐ- CP về lệ phí trước bạ.]]> Sat, 25 May 2019 14:59:34 +0700 <![CDATA[Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người]]> http://baobinhduong.vn/cac-toi-xam-pham-tinh-mang-suc-khoe-nhan-pham-danh-du-cua-con-nguoi-a197361.html Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi là hành vi của người đã thành niên dùng mọi thủ đoạn có tính chất dâm dục đối với người dưới 16 tuổi nhằm thỏa mãn dục vọng của mình nhưng không nhằm mục đích giao cấu]]> Sat, 25 May 2019 14:59:34 +0700 <![CDATA[Lãi suất của hụi, họ, biêu, phường không được vượt quá 20%/năm]]> http://baobinhduong.vn/lai-suat-cua-hui-ho-bieu-phuong-khong-duoc-vuot-qua-20-nam-a196566.html Ngày 19-2-2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường. Nghị định này quy định về nguyên tắc tổ chức họ, hụi, biêu, phường (gọi tắt là họ); điều kiện làm thành viên, chủ họ]]> Sat, 25 May 2019 14:59:34 +0700 <![CDATA[Văn Bản Mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a196567.html Nghị định 15/2019/NĐ-CP ngày 1-2-2019 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp]]> Sat, 25 May 2019 14:59:34 +0700 <![CDATA[Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người]]> http://baobinhduong.vn/cac-toi-xam-pham-tinh-mang-suc-khoe-nhan-pham-danh-du-cua-con-nguoi-a196568.html Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình]]> Sat, 25 May 2019 14:59:34 +0700