<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/chinh-sach-moi/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:30 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a159923.html Nghị định 40/2017/NĐ-CP ngày 5-4-2017 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh muối.]]> Sun, 30 Apr 2017 16:10:35 +0700 <![CDATA[Chế độ đối với người được huy động làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn]]> http://baobinhduong.vn/che-do-doi-voi-nguoi-duoc-huy-dong-lam-nhiem-vu-ung-pho-su-co-thien-tai-va-tim-kiem-cuu-nan-a159557.html Ngày 21-3-2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2017/NĐ-CP quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.]]> Sun, 30 Apr 2017 16:10:35 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a159223.html Nghị định 32/2017/NĐ-CP ngày 31-3-2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước.]]> Sun, 30 Apr 2017 16:10:35 +0700 <![CDATA[Tàng trữ, phổ biến trái phép bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu phạt tiền đến 25 triệu đồng]]> http://baobinhduong.vn/tang-tru-pho-bien-trai-phep-ban-ghi-am-ghi-hinh-ca-mua-nhac-san-khau-phat-tien-den-25-trieu-dong-a158935.html Ngày 20-3-2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16-10-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính]]> Sun, 30 Apr 2017 16:10:35 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a158594.html Nghị định 24/2017/NĐ-CP ngày 14-3-2017 của Chính phủ quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam - Campuchia năm 2016.]]> Sun, 30 Apr 2017 16:10:35 +0700 <![CDATA[Quy định về Trình tự, thủ tục hòa giải thương mại]]> http://baobinhduong.vn/quy-dinh-ve-trinh-tu-thu-tuc-hoa-giai-thuong-mai-a158266.html Ngày 24-2-2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2017/ NĐ-CP về hòa giải thương mại.]]> Sun, 30 Apr 2017 16:10:35 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a158267.html Nghị định 23/2017/NĐ-CP ngày 13-3-2017 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 162/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam.]]> Sun, 30 Apr 2017 16:10:35 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a157227.html Nghị định 14/2017/NĐ-CP ngày 17-2-2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.]]> Sun, 30 Apr 2017 16:10:35 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a156864.html CHÍNH PHỦ]]> Sun, 30 Apr 2017 16:10:35 +0700 <![CDATA[Từ ngày 31-3-2017: Người tham gia đặt cược các trò chơi đua ngựa, đua chó, bóng đá quốc tế phải đủ 21 tuổi trở lên]]> http://baobinhduong.vn/tu-ngay-31-3-2017-nguoi-tham-gia-dat-cuoc-cac-tro-choi-dua-ngua-dua-cho-bong-da-quoc-te-phai-du-2-a156865.html Theo Nghị định 06/2017/NĐ-CP ngày 24-1-2017 của Chính phủ quy định về việc kinh doanh, quản lý hoạt động kinh doanh và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa]]> Sun, 30 Apr 2017 16:10:35 +0700 <![CDATA[Bảo hiểm tối thiểu 100 triệu đồng/ người/vụ cho người lao động thi công trên công trường]]> http://baobinhduong.vn/bao-hiem-toi-thieu-100-trieu-dong-nguoi-vu-cho-nguoi-lao-dong-thi-cong-tren-cong-truong-a156550.html Đó là quy định được ban hành tại Thông tư 329/2016/ TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2015/ NĐ-CP của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.]]> Sun, 30 Apr 2017 16:10:35 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a156547.html Nghị định 06/2017/NĐ-CP ngày 24-1-2017 của Chính phủ về việc kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.]]> Sun, 30 Apr 2017 16:10:35 +0700 <![CDATA[Từ 15-2-2017, được gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử]]> http://baobinhduong.vn/tu-15-2-2017-duoc-gui-nhan-don-khoi-kien-tai-lieu-chung-cu-va-cap-tong-dat-thong-bao-van-ban-t-a156212.html Ngày 30-12-2016, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13]]> Sun, 30 Apr 2017 16:10:35 +0700 <![CDATA[Không thu lệ phí đối với công dân từ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân lần đầu]]> http://baobinhduong.vn/khong-thu-le-phi-doi-voi-cong-dan-tu-14-tuoi-tro-len-lam-thu-tuc-cap-the-can-cuoc-cong-dan-lan-dau-a156213.html Đây là nội dung mới đáng chú ý tại Thông tư số 331/2016/TT-BTC ngày 26-12-2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 256/2016/TT-BTC ngày 11-11-2016 quy định mức thu]]> Sun, 30 Apr 2017 16:10:35 +0700 <![CDATA[Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2-2017]]> http://baobinhduong.vn/nhung-chinh-sach-noi-bat-co-hieu-luc-tu-thang-2-2017-a156167.html Theo Thông tư 320/2016 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ 1-2, những người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được hưởng chế độ bồi dưỡng như sau]]> Sun, 30 Apr 2017 16:10:35 +0700