<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/chinh-sach-moi/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:24 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a249415.html Nghị định 58/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10-6-2021 quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng...]]> Thu, 24 Jun 2021 05:05:08 +0700 <![CDATA[16 luật sắp được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới]]> http://baobinhduong.vn/16-luat-sap-duoc-sua-doi-bo-sung-ban-hanh-moi-a248655.html Ngày 7-6-2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 889/QĐ-TTg về Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới.]]> Thu, 24 Jun 2021 05:05:08 +0700 <![CDATA[Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường]]> http://baobinhduong.vn/sua-doi-bo-sung-mot-so-noi-dung-ve-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-bao-ve-moi-truong-a247759.html Ngày 24-5-2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18-11-2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính]]> Thu, 24 Jun 2021 05:05:08 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a247760.html I. CHÍNH PHỦ]]> Thu, 24 Jun 2021 05:05:08 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a247761.html I. CHÍNH PHỦ]]> Thu, 24 Jun 2021 05:05:08 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a247219.html Thông tư 03/2021/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ xây dựng ngày 19-5-2021 về QCVN 04:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư.]]> Thu, 24 Jun 2021 05:05:08 +0700 <![CDATA[Một số mức xử phạt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19]]> http://baobinhduong.vn/mot-so-muc-xu-phat-trong-cong-tac-phong-chong-dich-benh-covid-19-a246220.html Về hành vi tung tin giả về dịch bệnh Covid-19]]> Thu, 24 Jun 2021 05:05:08 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a246221.html Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg ngày 31-3-2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.]]> Thu, 24 Jun 2021 05:05:08 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a245132.html Nghị định 47/2021/ NĐ-CP ngày 1-4-2021 của Chính phủ hướng dẫn Luật Doanh nghiệp...]]> Thu, 24 Jun 2021 05:05:08 +0700 <![CDATA[Quy định về đấu giá, chuyển nhượng đối với kho số viễn thông, tên miền internet]]> http://baobinhduong.vn/quy-dinh-ve-dau-gia-chuyen-nhuong-doi-voi-kho-so-vien-thong-ten-mien-internet-a244719.html Ngày 30-3-2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền internet.]]> Thu, 24 Jun 2021 05:05:08 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a244720.html I. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ]]> Thu, 24 Jun 2021 05:05:08 +0700 <![CDATA[11 nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tại Việt Nam]]> http://baobinhduong.vn/11-nhom-doi-tuong-duoc-uu-tien-tiem-vac-xin-phong-covid-19-tai-viet-nam-a244722.html Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 1210/QĐ-BYT về việc phê duyệt kế hoạch tiếp nhận,]]> Thu, 24 Jun 2021 05:05:08 +0700 <![CDATA[Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi, được cấp thẻ căn cước công dân]]> http://baobinhduong.vn/cong-dan-viet-nam-tu-du-14-tuoi-duoc-cap-the-can-cuoc-cong-dan-a244560.html Theo quy định tại Luật Căn cước công dân (CCCD) năm 2014, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi thì được cấp thẻ CCCD.]]> Thu, 24 Jun 2021 05:05:08 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a244257.html Nghị định 41/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30-3-2021 sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước;]]> Thu, 24 Jun 2021 05:05:08 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a243791.html CHÍNH PHỦ]]> Thu, 24 Jun 2021 05:05:08 +0700