<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/chinh-sach-moi/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:19 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương]]> http://baobinhduong.vn/quy-dinh-pham-vi-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-a206207.html Ngày 5-8-2019, UBND tỉnh Bình Dương ban hành quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương tại Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND.]]> Mon, 19 Aug 2019 17:41:45 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a205808.html Nghị định 66/2019/NĐ-CP ngày 29-7-2019 của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước.]]> Mon, 19 Aug 2019 17:41:45 +0700 <![CDATA[Tăng 7,19% mức trợ cấp hàng tháng với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ; quân nhân, người làm công tác cơ yếu]]> http://baobinhduong.vn/tang-7-19-muc-tro-cap-hang-thang-voi-quan-nhan-da-phuc-vien-xuat-ngu-quan-nhan-nguoi-lam-cong-tac-co-yeu-a205810.html Ngày 24-7-2019 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 106/2019/TT-BQP hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc]]> Mon, 19 Aug 2019 17:41:45 +0700 <![CDATA[Điều kiện chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản]]> http://baobinhduong.vn/dieu-kien-chuyen-doi-tu-trong-lua-sang-trong-cay-hang-nam-lau-nam-hoac-trong-lua-ket-hop-nuoi-trong-thuy-san-a205409.html Ngày 11-7-2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.]]> Mon, 19 Aug 2019 17:41:45 +0700 <![CDATA[Các tội xâm phạm môi trường]]> http://baobinhduong.vn/cac-toi-xam-pham-moi-truong-a205410.html Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật từ 1.000 kg đến dưới 3.000 kg chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật]]> Mon, 19 Aug 2019 17:41:45 +0700 <![CDATA[Điểm tin văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/diem-tin-van-ban-moi-a205411.html Nghị định 65/2019/NĐ-CP ngày 18-7-2019 sửa đổi Nghị định 104/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.]]> Mon, 19 Aug 2019 17:41:45 +0700 <![CDATA[Các tội phạm về môi trường]]> http://baobinhduong.vn/cac-toi-pham-ve-moi-truong-a204553.html Môi trường được hiểu là bao gồm các yếu tố tự nhiên và các yếu tố vật chất nhân tạo, quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống sản xuất, phát triển của con người]]> Mon, 19 Aug 2019 17:41:45 +0700 <![CDATA[Điểm tin văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/diem-tin-van-ban-moi-a204554.html Nghị định 60/2019/NĐ-CP ngày 5-7-2019 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 78/2014/NĐ-CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.]]> Mon, 19 Aug 2019 17:41:45 +0700 <![CDATA[Quy định về án lệ và áp dụng án lệ trong xét xử]]> http://baobinhduong.vn/quy-dinh-ve-an-le-va-ap-dung-an-le-trong-xet-xu-a204555.html Ngày 18-6-2019, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ.]]> Mon, 19 Aug 2019 17:41:45 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a203664.html Nghị định 54/2019/NĐ-CP ngày 19-6-2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.]]> Mon, 19 Aug 2019 17:41:45 +0700 <![CDATA[Điểm mới về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương]]> http://baobinhduong.vn/diem-moi-ve-quy-trinh-giai-quyet-khieu-nai-hanh-chinh-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-a203247.html Ngày 31-5-2019, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 11/2019/ QĐ-UBND về việc sửa đổi]]> Mon, 19 Aug 2019 17:41:45 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a202813.html Nghị định 48/2019/NĐ-CP ngày 5-6-2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.]]> Mon, 19 Aug 2019 17:41:45 +0700 <![CDATA[Tin vắn]]> http://baobinhduong.vn/tin-van-a201982.html Nghị định 46/2019/NĐ-CP ngày 27-5-2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao.]]> Mon, 19 Aug 2019 17:41:45 +0700 <![CDATA[Một số quy định pháp luật đáng chú ý có hiệu lực trong tháng 6-2019]]> http://baobinhduong.vn/mot-so-quy-dinh-phap-luat-dang-chu-y-co-hieu-luc-trong-thang-6-2019-a201983.html Từ ngày 25-6-2019, Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố sẽ chính thức có hiệu lực.]]> Mon, 19 Aug 2019 17:41:45 +0700 <![CDATA[Điểm mới về nguyên tắc và căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương]]> http://baobinhduong.vn/diem-moi-ve-nguyen-tac-va-can-cu-xet-tang-danh-hieu-thi-dua-va-hinh-thuc-khen-thuong-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-a201582.html Ngày 5-4-2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/2019/ QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, bao gồm:]]> Mon, 19 Aug 2019 17:41:45 +0700