<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/chinh-sach-moi/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:26 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a158594.html Nghị định 24/2017/NĐ-CP ngày 14-3-2017 của Chính phủ quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam - Campuchia năm 2016.]]> Sun, 26 Mar 2017 14:38:34 +0700 <![CDATA[Quy định về Trình tự, thủ tục hòa giải thương mại]]> http://baobinhduong.vn/quy-dinh-ve-trinh-tu-thu-tuc-hoa-giai-thuong-mai-a158266.html Ngày 24-2-2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2017/ NĐ-CP về hòa giải thương mại.]]> Sun, 26 Mar 2017 14:38:34 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a158267.html Nghị định 23/2017/NĐ-CP ngày 13-3-2017 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 162/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam.]]> Sun, 26 Mar 2017 14:38:34 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a157227.html Nghị định 14/2017/NĐ-CP ngày 17-2-2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.]]> Sun, 26 Mar 2017 14:38:34 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a156864.html CHÍNH PHỦ]]> Sun, 26 Mar 2017 14:38:34 +0700 <![CDATA[Từ ngày 31-3-2017: Người tham gia đặt cược các trò chơi đua ngựa, đua chó, bóng đá quốc tế phải đủ 21 tuổi trở lên]]> http://baobinhduong.vn/tu-ngay-31-3-2017-nguoi-tham-gia-dat-cuoc-cac-tro-choi-dua-ngua-dua-cho-bong-da-quoc-te-phai-du-2-a156865.html Theo Nghị định 06/2017/NĐ-CP ngày 24-1-2017 của Chính phủ quy định về việc kinh doanh, quản lý hoạt động kinh doanh và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa]]> Sun, 26 Mar 2017 14:38:34 +0700 <![CDATA[Bảo hiểm tối thiểu 100 triệu đồng/ người/vụ cho người lao động thi công trên công trường]]> http://baobinhduong.vn/bao-hiem-toi-thieu-100-trieu-dong-nguoi-vu-cho-nguoi-lao-dong-thi-cong-tren-cong-truong-a156550.html Đó là quy định được ban hành tại Thông tư 329/2016/ TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2015/ NĐ-CP của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.]]> Sun, 26 Mar 2017 14:38:34 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a156547.html Nghị định 06/2017/NĐ-CP ngày 24-1-2017 của Chính phủ về việc kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.]]> Sun, 26 Mar 2017 14:38:34 +0700 <![CDATA[Từ 15-2-2017, được gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử]]> http://baobinhduong.vn/tu-15-2-2017-duoc-gui-nhan-don-khoi-kien-tai-lieu-chung-cu-va-cap-tong-dat-thong-bao-van-ban-t-a156212.html Ngày 30-12-2016, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13]]> Sun, 26 Mar 2017 14:38:34 +0700 <![CDATA[Không thu lệ phí đối với công dân từ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân lần đầu]]> http://baobinhduong.vn/khong-thu-le-phi-doi-voi-cong-dan-tu-14-tuoi-tro-len-lam-thu-tuc-cap-the-can-cuoc-cong-dan-lan-dau-a156213.html Đây là nội dung mới đáng chú ý tại Thông tư số 331/2016/TT-BTC ngày 26-12-2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 256/2016/TT-BTC ngày 11-11-2016 quy định mức thu]]> Sun, 26 Mar 2017 14:38:34 +0700 <![CDATA[Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2-2017]]> http://baobinhduong.vn/nhung-chinh-sach-noi-bat-co-hieu-luc-tu-thang-2-2017-a156167.html Theo Thông tư 320/2016 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ 1-2, những người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được hưởng chế độ bồi dưỡng như sau]]> Sun, 26 Mar 2017 14:38:34 +0700 <![CDATA[Từ 3-3-2017, rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi mua bán nhà còn 15 ngày]]> http://baobinhduong.vn/tu-3-3-2017-rut-ngan-thoi-gian-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-khi-mua-ban-nha-con-15-ngay-a155794.html Ngày 6-1-2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai]]> Sun, 26 Mar 2017 14:38:34 +0700 <![CDATA[Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1-2017]]> http://baobinhduong.vn/chinh-sach-moi-co-hie-u-lu-c-tu-tha-ng-1-2017-a154776.html Thêm 9 lỗi vi phạm giao thông bị phạt; mức phí cấp biển số xe mới; lương tối thiểu vùng tăng... là những chính sách có hiệu lực từ 1-1-2017.]]> Sun, 26 Mar 2017 14:38:34 +0700 <![CDATA[Một số điểm mới của Luật Đấu giá tài sản]]> http://baobinhduong.vn/mot-so-diem-moi-cua-luat-dau-gia-tai-san-a154379.html Ngày 17-11-2016, Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Luật Đấu giá tài sản với nhiều nội dung quan trọng quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản]]> Sun, 26 Mar 2017 14:38:34 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a154380.html Quyết định 53/2016/QĐ-TTg ngày 14- 12-2016 của Thủ tướng Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định 17/2010/QĐ-TTg]]> Sun, 26 Mar 2017 14:38:34 +0700