<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/chinh-sach-moi/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:20 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Xét xử vụ án hình sự]]> http://baobinhduong.vn/xet-xu-vu-an-hinh-su-a191086.html Xét xử vụ án hình sự là giai đoạn thứ tư và cuối cùng và quan trọng nhất của hoạt động tố tụng hình sự.]]> Tue, 20 Nov 2018 03:34:30 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a191087.html Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 7-11-2018 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.]]> Tue, 20 Nov 2018 03:34:30 +0700 <![CDATA[Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14-10-2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư]]> http://baobinhduong.vn/sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-123-2013-nd-cp-ngay-14-10-2013-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-luat-su-a191088.html Ngày 8-10-2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 8-10-2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14-10-2013]]> Tue, 20 Nov 2018 03:34:30 +0700 <![CDATA[Hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam]]> http://baobinhduong.vn/hoi-nghi-lay-y-kien-dong-gop-du-thao-luat-canh-sat-bien-viet-nam-a186442.html Sáng 17-8, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam.]]> Tue, 20 Nov 2018 03:34:30 +0700 <![CDATA[Gần 200 cán bộ được hướng dẫn thực hiện Công ước Liên hiệp quốc về quyền của người khuyết tật]]> http://baobinhduong.vn/gan-200-can-bo-duoc-huong-dan-thuc-hien-cong-uoc-lien-hiep-quoc-ve-quyen-cua-nguoi-khuyet-tat-a186260.html Sáng 14-8, Phòng Bảo trợ xã hội (Sở LĐ-TB&XH) phối hợp với UBND TX. Bến Cát tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện Công ước Liên hiệp quốc về người khuyết tật]]> Tue, 20 Nov 2018 03:34:30 +0700 <![CDATA[Những quy định về án treo trong Bộ luật Hình sự 2015]]> http://baobinhduong.vn/nhung-quy-dinh-ve-an-treo-trong-bo-luat-hinh-su-2015-a184423.html Án treo là chế định pháp lý hình sự liên quan đến việc chấp hành hình phạt. Án treo được hiểu là việc tạm thời miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện]]> Tue, 20 Nov 2018 03:34:30 +0700 <![CDATA[Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2018]]> http://baobinhduong.vn/hang-loat-chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-7-2018-a183659.html Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp; quy định về giá trị khuyến mại; áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc; hỗ trợ chuyển giao công nghệ]]> Tue, 20 Nov 2018 03:34:30 +0700 <![CDATA[Hỏi, đáp về Luật An ninh mạng]]> http://baobinhduong.vn/hoi-dap-ve-luat-an-ninh-mang-a183409.html Luật An ninh mạng gồm 7 chương, 43 điều, quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạn]]> Tue, 20 Nov 2018 03:34:30 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a183196.html Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 6-6-2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.]]> Tue, 20 Nov 2018 03:34:30 +0700 <![CDATA[Toàn văn Luật An ninh mạng năm 2018]]> http://baobinhduong.vn/toan-van-luat-an-ninh-mang-nam-2018-a182543.html Toàn văn Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội thông qua sáng 12-6-2018]]> Tue, 20 Nov 2018 03:34:30 +0700 <![CDATA[Từ ngày 1-7-2018: Tăng lương cơ sở thêm 90.000 đồng cho 9 nhóm đối tượng]]> http://baobinhduong.vn/tu-ngay-1-7-2018-tang-luong-co-so-them-90-000-dong-cho-9-nhom-doi-tuong-a181982.html Ngày 15-5-2018, Chính phủ ban hành Nghị định 72/2018/NĐ-CP về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.]]> Tue, 20 Nov 2018 03:34:30 +0700 <![CDATA[Văn bản mới ngày 19-5]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-ngay-19-5-a181165.html Nghị định 64/2018/NĐ-CP ngày 7-5-2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản.]]> Tue, 20 Nov 2018 03:34:30 +0700 <![CDATA[Biện pháp chống gian lận xuất xứ hàng hóa]]> http://baobinhduong.vn/bien-phap-chong-gian-lan-xuat-xu-hang-hoa-a180771.html Ngày 8-3-2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa.]]> Tue, 20 Nov 2018 03:34:30 +0700 <![CDATA[UBND tỉnh triển khai Luật Trẻ em và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP]]> http://baobinhduong.vn/ubnd-tinh-trien-khai-luat-tre-em-va-nghi-dinh-so-56-2017-nd-cp-a180727.html Sáng 11-5, tại UBND TP. Thủ Dầu Một, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Luật Trẻ em và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP. Đến dự có ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành và các địa phương.]]> Tue, 20 Nov 2018 03:34:30 +0700 <![CDATA[Những chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 5/2018]]> http://baobinhduong.vn/nhung-chinh-sach-quan-trong-co-hieu-luc-tu-thang-5-2018-a180163.html Từ tháng 5/2018, doanh nghiệp nhà nước mua xe cũng phải qua đấu thầu; giả mạo chứng chứng từ kế toán bị phạt đến 30 triệu đồng...]]> Tue, 20 Nov 2018 03:34:30 +0700