<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/chinh-sach-moi/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:21 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a210374.html Nghị định 77/2019/NĐ-CP ngày 10-10-2019 của Chính phủ về tổ hợp tác.]]> Mon, 21 Oct 2019 20:42:48 +0700 <![CDATA[Đã có nguyên tắc mới để thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa]]> http://baobinhduong.vn/da-co-nguyen-tac-moi-de-thuc-hien-ho-tro-phap-ly-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-a210375.html Ngày 24-6-2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.]]> Mon, 21 Oct 2019 20:42:48 +0700 <![CDATA[Phạt tối đa đến 2 tỷ đồng đối với hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh]]> http://baobinhduong.vn/phat-toi-da-den-2-ty-dong-doi-voi-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-canh-tranh-khong-lanh-manh-a209958.html Ngày 26-9-2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh.]]> Mon, 21 Oct 2019 20:42:48 +0700 <![CDATA[Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng]]> http://baobinhduong.vn/cac-toi-xam-pham-an-toan-cong-cong-trat-tu-cong-cong-a209959.html 2. Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng vi tính, mạng viễn thông (Điều 288)]]> Mon, 21 Oct 2019 20:42:48 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a209528.html Nghị định 74/2019/ NĐ-CP ngày 23-9-2019 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm]]> Mon, 21 Oct 2019 20:42:48 +0700 <![CDATA[Một số quy định mới trong lĩnh vực y tế]]> http://baobinhduong.vn/mot-so-quy-dinh-moi-trong-linh-vuc-y-te-a209531.html Đây là nội dung tại Thông tư 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm. Theo đó, việc san chia, sang chiết, nạp, đóng gói phụ gia thực phẩm phải đáp ứng yêu cầu sau]]> Mon, 21 Oct 2019 20:42:48 +0700 <![CDATA[Một số quy định có hiệu lực từ đầu tháng 9-2019]]> http://baobinhduong.vn/mot-so-quy-dinh-co-hieu-luc-tu-dau-thang-9-2019-a209120.html Kinh doanh dịch vụ karaoke chỉ được mở cửa đến 0 giờ sáng]]> Mon, 21 Oct 2019 20:42:48 +0700 <![CDATA[Một số nội dung mới của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định hồ sơ đăng ký thuế, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu]]> http://baobinhduong.vn/mot-so-noi-dung-moi-cua-luat-quan-ly-thue-so-38-2019-qh14-quy-dinh-ho-so-dang-ky-thue-dia-diem-nop-ho-so-dang-ky-thue-lan-dau-a209078.html Một số nội dung mới của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định hồ sơ đăng ký thuế, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu]]> Mon, 21 Oct 2019 20:42:48 +0700 <![CDATA[Một số quy định mới liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo]]> http://baobinhduong.vn/mot-so-quy-dinh-moi-lien-quan-den-linh-vuc-giao-duc-va-dao-tao-a208737.html Quy định về tiêu chuẩn chung của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo]]> Mon, 21 Oct 2019 20:42:48 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a208738.html Quyết định 28/2019/QĐ- TTg ngày 16-9-2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Điều 2 Quyết định 45/2017/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.]]> Mon, 21 Oct 2019 20:42:48 +0700 <![CDATA[Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ]]> http://baobinhduong.vn/quy-dinh-ve-toc-do-va-khoang-cach-an-toan-cua-xe-co-gioi-xe-may-chuyen-dung-tham-gia-giao-thong-tren-duong-bo-a208254.html Ngày 29-8-2019 Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải đã ban hành Thông tư số 31/2019/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ]]> Mon, 21 Oct 2019 20:42:48 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a208255.html I. CHÍNH PHỦ]]> Mon, 21 Oct 2019 20:42:48 +0700 <![CDATA[Quy định về mức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn Bình Dương]]> http://baobinhduong.vn/quy-dinh-ve-muc-chuc-tho-mung-tho-nguoi-cao-tuoi-tren-dia-ban-binh-duong-a207838.html Ngày 18-10-2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 96/2018/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi (NCT) tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ]]> Mon, 21 Oct 2019 20:42:48 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a207840.html Thông tư 19/2019/TT-BYT ngày 30-7-2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu và các nguyên tắc, tiêu chuẩn khai thác dược liệu tự nhiên.]]> Mon, 21 Oct 2019 20:42:48 +0700 <![CDATA[Một số điểm mới trong định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017-2020 của tỉnh Bình Dương]]> http://baobinhduong.vn/mot-so-diem-moi-trong-dinh-muc-phan-bo-du-toan-chi-thuong-xuyen-ngan-sach-dia-phuong-nam-2017-va-giai-doan-2017-2020-cua-tinh-binh-duong-a207033.html Ngày 31-7-2019, HĐND tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND]]> Mon, 21 Oct 2019 20:42:48 +0700