<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/chinh-sach-moi/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:02 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Thay đổi giá cước kết nối cuộc gọi thoại giữa hai mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc và giữa mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt với mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc]]> http://baobinhduong.vn/thay-doi-gia-cuoc-ket-noi-cuoc-goi-thoai-giua-hai-mang-vien-thong-di-dong-mat-dat-toan-quoc-va-giua-mang-vien-thong-co-dinh-mat-dat-noi-hat-voi-mang-vien-thong-di-dong-mat-dat-toan-quoc-a219976.html Ngày 5-3-2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 05/2020/TT-BTTT quy định giá cước kết nối cuộc gọi thoại giữa hai mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc]]> Thu, 02 Apr 2020 23:36:59 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a219978.html Nghị định 35/2020/NĐ-CP ngày 24-3- 2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh]]> Thu, 02 Apr 2020 23:36:59 +0700 <![CDATA[Quy định mới về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính]]> http://baobinhduong.vn/quy-dinh-moi-ve-the-thuc-ky-thuat-trinh-bay-van-ban-hanh-chinh-a219517.html Ngày 5-3-2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP quy định về công tác văn thư, trong đó Nghị định 30/2020/NĐ-CP cũng hướng dẫn về thể thức]]> Thu, 02 Apr 2020 23:36:59 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a219036.html Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 5-3-2020 của Chính phủ về công tác văn thư;]]> Thu, 02 Apr 2020 23:36:59 +0700 <![CDATA[Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10-12-2019 quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước]]> http://baobinhduong.vn/bo-tu-phap-ban-hanh-thong-tu-so-08-2019-tt-btp-ngay-10-12-2019-quy-dinh-bien-phap-thuc-hien-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-ve-cong-tac-boi-thuong-nha-nuoc-a219037.html Ngày 10-12-2019, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BTP quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25-1-2020.]]> Thu, 02 Apr 2020 23:36:59 +0700 <![CDATA[Bổ sung địa điểm cấm uống rượu, bia]]> http://baobinhduong.vn/bo-sung-dia-diem-cam-uong-ruou-bia-a218572.html Ngày 24-2-2020, Chính phủ ban hành Nghị định 24/2020/ NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.]]> Thu, 02 Apr 2020 23:36:59 +0700 <![CDATA[Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam]]> http://baobinhduong.vn/chinh-phu-ban-hanh-nghi-dinh-so-16-2020-nd-cp-ngay-3-2-2020-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-quoc-tich-viet-nam-a218117.html Ngày 3-2-2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2020/ NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam.]]> Thu, 02 Apr 2020 23:36:59 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a218122.html Nghị định 22/2020/NĐ- CP ngày 24-2-2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 4-10- 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài]]> Thu, 02 Apr 2020 23:36:59 +0700 <![CDATA[Từ ngày 1-4-2020, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực xây dựng trước đây được bãi bỏ]]> http://baobinhduong.vn/tu-ngay-1-4-2020-nhieu-hanh-vi-vi-pham-trong-linh-vuc-xay-dung-truoc-day-duoc-bai-bo-a217658.html Ngày 17-2-2020, Chính phủ ban hành Nghị định 21/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27-11-2017 của Chính phủ quy định]]> Thu, 02 Apr 2020 23:36:59 +0700 <![CDATA[Triển khai thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 105/2015/NĐ-CP]]> http://baobinhduong.vn/trien-khai-thong-tu-huong-dan-thuc-hien-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-105-2015-nd-cp-a217362.html Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai các thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều trong Nghị định 105/2015/ NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường.]]> Thu, 02 Apr 2020 23:36:59 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a217225.html Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 5-2-2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương.]]> Thu, 02 Apr 2020 23:36:59 +0700 <![CDATA[Chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc hoặc tiết lộ thông tin bí mật đời tư cá nhân có thể bị xử phạt lên đến 30 triệu đồng]]> http://baobinhduong.vn/chia-se-thong-tin-gia-mao-sai-su-that-xuyen-tac-hoac-tiet-lo-thong-tin-bi-mat-doi-tu-ca-nhan-co-the-bi-xu-phat-len-den-30-trieu-dong-a217228.html Ngày 3-2-2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 15/2020/NĐ- CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử]]> Thu, 02 Apr 2020 23:36:59 +0700 <![CDATA[Nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên sẽ được hưởng trợ cấp theo chính sách mới]]> http://baobinhduong.vn/nha-giao-da-nghi-huu-chua-duoc-huong-che-do-phu-cap-tham-nien-se-duoc-huong-tro-cap-theo-chinh-sach-moi-a216796.html Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24- 1-2020 quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.]]> Thu, 02 Apr 2020 23:36:59 +0700 <![CDATA[Tung tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội bị phạt đến 20 triệu đồng]]> http://baobinhduong.vn/tung-tin-gia-mao-sai-su-that-tren-mang-xa-hoi-bi-phat-den-20-trieu-dong-a216646.html Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành quy định mức phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống.]]> Thu, 02 Apr 2020 23:36:59 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a216335.html Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17-1- 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;]]> Thu, 02 Apr 2020 23:36:59 +0700