<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/chinh-sach-moi/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:25 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Quy trình gửi, nhận văn bản điện tử]]> http://baobinhduong.vn/quy-trinh-gui-nhan-van-ban-dien-tu-a161529.html UBND tỉnh vừa ban hành Công văn về việc thực hiện quy trình gửi, nhận văn bản điện tử. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan]]> Sun, 25 Jun 2017 03:56:36 +0700 <![CDATA[Người dân có thể trình bày kiến nghị về thủ tục hành chính qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ]]> http://baobinhduong.vn/nguoi-dan-co-the-trinh-bay-kien-nghi-ve-thu-tuc-hanh-chinh-qua-cong-thong-tin-dien-tu-chinh-phu-a161530.html Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 574/QĐ-TTg về quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp (DN) trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.]]> Sun, 25 Jun 2017 03:56:36 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a161250.html Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08-5-2017 của Chính phủ hướng dẫn Luật Dược]]> Sun, 25 Jun 2017 03:56:36 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a160892.html Chính Phủ]]> Sun, 25 Jun 2017 03:56:36 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a160554.html Nghị định 47/2017/NĐ-CP ngày 24-4-2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.]]> Sun, 25 Jun 2017 03:56:36 +0700 <![CDATA[Nhiều chính sách, quy định mới có hiệu lực từ tháng 5/2017]]> http://baobinhduong.vn/nhieu-chinh-sach-quy-dinh-moi-co-hieu-luc-tu-thang-5-2017-a160356.html Nhiều chính sách, quy định mới về kinh tế - xã hội có hiệu lực từ tháng 5/2017...]]> Sun, 25 Jun 2017 03:56:36 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a159923.html Nghị định 40/2017/NĐ-CP ngày 5-4-2017 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh muối.]]> Sun, 25 Jun 2017 03:56:36 +0700 <![CDATA[Chế độ đối với người được huy động làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn]]> http://baobinhduong.vn/che-do-doi-voi-nguoi-duoc-huy-dong-lam-nhiem-vu-ung-pho-su-co-thien-tai-va-tim-kiem-cuu-nan-a159557.html Ngày 21-3-2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2017/NĐ-CP quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.]]> Sun, 25 Jun 2017 03:56:36 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a159223.html Nghị định 32/2017/NĐ-CP ngày 31-3-2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước.]]> Sun, 25 Jun 2017 03:56:36 +0700 <![CDATA[Tàng trữ, phổ biến trái phép bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu phạt tiền đến 25 triệu đồng]]> http://baobinhduong.vn/tang-tru-pho-bien-trai-phep-ban-ghi-am-ghi-hinh-ca-mua-nhac-san-khau-phat-tien-den-25-trieu-dong-a158935.html Ngày 20-3-2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16-10-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính]]> Sun, 25 Jun 2017 03:56:36 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a158594.html Nghị định 24/2017/NĐ-CP ngày 14-3-2017 của Chính phủ quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam - Campuchia năm 2016.]]> Sun, 25 Jun 2017 03:56:36 +0700 <![CDATA[Quy định về Trình tự, thủ tục hòa giải thương mại]]> http://baobinhduong.vn/quy-dinh-ve-trinh-tu-thu-tuc-hoa-giai-thuong-mai-a158266.html Ngày 24-2-2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2017/ NĐ-CP về hòa giải thương mại.]]> Sun, 25 Jun 2017 03:56:36 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a158267.html Nghị định 23/2017/NĐ-CP ngày 13-3-2017 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 162/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam.]]> Sun, 25 Jun 2017 03:56:36 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a157227.html Nghị định 14/2017/NĐ-CP ngày 17-2-2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.]]> Sun, 25 Jun 2017 03:56:36 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a156864.html CHÍNH PHỦ]]> Sun, 25 Jun 2017 03:56:36 +0700