<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/chinh-sach-moi/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:22 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Quy định mới về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại]]> http://baobinhduong.vn/quy-dinh-moi-ve-to-chuc-va-hoat-dong-cua-thua-phat-lai-a215861.html Ngày 8-1-2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. Nghị định này quy định về Thừa phát lại, tổ chức hành nghề của Thừa phát lại;]]> Wed, 22 Jan 2020 19:17:30 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a215402.html Nghị định 01/2020/NĐ-CP ngày 1-1-2020 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư;]]> Wed, 22 Jan 2020 19:17:30 +0700 <![CDATA[Tăng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 1-1-2020]]> http://baobinhduong.vn/tang-muc-luong-toi-thieu-vung-tu-ngay-1-1-2020-a214615.html Từ ngày 1-1-2020, Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho người lao động làm việc ở doanh nghiệp theo chế độ hợp đồng lao động]]> Wed, 22 Jan 2020 19:17:30 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a214616.html Nghị định 97/2019/ NĐ-CP ngày 23-12-2019 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 30/2018/NĐ-CP về hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự]]> Wed, 22 Jan 2020 19:17:30 +0700 <![CDATA[Bình Dương ban hành Quy chế khai thác, sử dụng và quản lý Cơ sở dữ liệu công chứng]]> http://baobinhduong.vn/binh-duong-ban-hanh-quy-che-khai-thac-su-dung-va-quan-ly-co-so-du-lieu-cong-chung-a213816.html Ngày 3-12-2019, UBND tỉnh đã ban hành Quy chế khai thác, sử dụng và quản lý Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (kèm theo Quyết định số 29/2019/ QĐ-UBND).]]> Wed, 22 Jan 2020 19:17:30 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a213817.html Thông tư 31/2019/TT-BYT ngày 5-12-2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về yêu cầu đối với sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường.]]> Wed, 22 Jan 2020 19:17:30 +0700 <![CDATA[VĂN BẢN MỚI]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a212963.html Nghị định 92/2019/ NĐ-CP ngày 20-11-2019 của Chính phủ về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2019-2020.]]> Wed, 22 Jan 2020 19:17:30 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a212066.html Nghị định 82/2019/NĐ-CP ngày 12-11-2019 của Chính phủ quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng;]]> Wed, 22 Jan 2020 19:17:30 +0700 <![CDATA[Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 299 về tội khủng bố và Điều 300 về tội tài trợ khủng bố của Bộ luật Hình sự]]> http://baobinhduong.vn/huong-dan-ap-dung-mot-so-quy-dinh-tai-dieu-299-ve-toi-khung-bo-va-dieu-300-ve-toi-tai-tro-khung-bo-cua-bo-luat-hinh-su-a212067.html Ngày 25-10-2019, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 299 về tội khủng bố và Điều 300 về tội tài trợ khủng bố của Bộ luật Hình sự.]]> Wed, 22 Jan 2020 19:17:30 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a211230.html Nghị định 79/2019/NĐ-CP ngày 26-10-2019 của Chính phủ sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất.]]> Wed, 22 Jan 2020 19:17:30 +0700 <![CDATA[Được điều chỉnh sổ hộ khẩu đồng thời với việc đổi thẻ căn cước công dân]]> http://baobinhduong.vn/duoc-dieu-chinh-so-ho-khau-dong-thoi-voi-viec-doi-the-can-cuoc-cong-dan-a211231.html Ngày 15-10-2019, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư 48/2019/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2016/TT-BCA ngày 4-3-2016 quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân.]]> Wed, 22 Jan 2020 19:17:30 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a210374.html Nghị định 77/2019/NĐ-CP ngày 10-10-2019 của Chính phủ về tổ hợp tác.]]> Wed, 22 Jan 2020 19:17:30 +0700 <![CDATA[Đã có nguyên tắc mới để thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa]]> http://baobinhduong.vn/da-co-nguyen-tac-moi-de-thuc-hien-ho-tro-phap-ly-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-a210375.html Ngày 24-6-2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.]]> Wed, 22 Jan 2020 19:17:30 +0700 <![CDATA[Phạt tối đa đến 2 tỷ đồng đối với hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh]]> http://baobinhduong.vn/phat-toi-da-den-2-ty-dong-doi-voi-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-canh-tranh-khong-lanh-manh-a209958.html Ngày 26-9-2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh.]]> Wed, 22 Jan 2020 19:17:30 +0700 <![CDATA[Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng]]> http://baobinhduong.vn/cac-toi-xam-pham-an-toan-cong-cong-trat-tu-cong-cong-a209959.html 2. Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng vi tính, mạng viễn thông (Điều 288)]]> Wed, 22 Jan 2020 19:17:30 +0700