<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/chinh-sach-moi/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:21 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Từ 3-3-2017, rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi mua bán nhà còn 15 ngày]]> http://baobinhduong.vn/tu-3-3-2017-rut-ngan-thoi-gian-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-khi-mua-ban-nha-con-15-ngay-a155794.html Ngày 6-1-2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai]]> Sat, 21 Jan 2017 09:33:48 +0700 <![CDATA[Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1-2017]]> http://baobinhduong.vn/chinh-sach-moi-co-hie-u-lu-c-tu-tha-ng-1-2017-a154776.html Thêm 9 lỗi vi phạm giao thông bị phạt; mức phí cấp biển số xe mới; lương tối thiểu vùng tăng... là những chính sách có hiệu lực từ 1-1-2017.]]> Sat, 21 Jan 2017 09:33:48 +0700 <![CDATA[Một số điểm mới của Luật Đấu giá tài sản]]> http://baobinhduong.vn/mot-so-diem-moi-cua-luat-dau-gia-tai-san-a154379.html Ngày 17-11-2016, Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Luật Đấu giá tài sản với nhiều nội dung quan trọng quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản]]> Sat, 21 Jan 2017 09:33:48 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a154380.html Quyết định 53/2016/QĐ-TTg ngày 14- 12-2016 của Thủ tướng Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định 17/2010/QĐ-TTg]]> Sat, 21 Jan 2017 09:33:48 +0700 <![CDATA[​Tăng lương cơ sở từ 1,21 triệu lên 1,3 triệu đồng/tháng]]> http://baobinhduong.vn/-tang-luong-co-so-tu-1-21-trieu-len-1-3-trieu-dong-thang-a153574.html Từ 1-7-2017, sẽ điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,21 triệu/tháng lên 1,3 triệu đồng/tháng, đồng thời điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở.]]> Sat, 21 Jan 2017 09:33:48 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a153299.html Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18-11-2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.]]> Sat, 21 Jan 2017 09:33:48 +0700 <![CDATA[Văn bản mới ngày 19-11]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-ngay-19-11-a152500.html Thông tư 32/2016/TT-BTNMT ngày 7-11-2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.]]> Sat, 21 Jan 2017 09:33:48 +0700 <![CDATA[Cá nhân và pháp nhân trong bộ luật dân sự]]> http://baobinhduong.vn/ca-nhan-va-phap-nhan-trong-bo-luat-dan-su-a152498.html Địa vị pháp lý của cá nhân thể hiện vị trí, vai trò của cá nhân đó trong quan hệ pháp luật và đi liền với nó là quyền lợi, nghĩa vụ cũng như trách nhiệm pháp lý phát sinh. Là năng lực pháp luật và năng lực hành vi của cá nhân.]]> Sat, 21 Jan 2017 09:33:48 +0700 <![CDATA[Quy định về mức thu lệ phí trước bạ]]> http://baobinhduong.vn/quy-dinh-ve-muc-thu-le-phi-truoc-ba-a152117.html Ngày 10-10-2016 Chính phủ ban hành Nghị định số 140/2016/NĐ- CP về lệ phí trước bạ]]> Sat, 21 Jan 2017 09:33:48 +0700 <![CDATA[Văn bản mới]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-a151716.html Quyết định 46/2016/QĐ-TTg ngày 19-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2017.]]> Sat, 21 Jan 2017 09:33:48 +0700 <![CDATA[Các nguyên tắc cơ bản của Bộ luật Dân sự 2015]]> http://baobinhduong.vn/cac-nguyen-tac-co-ban-cua-bo-luat-dan-su-2015-a150891.html Nguyên tắc tự chịu trách nhiệm dân sự: Nguyên tắc này quy định tại khoản 5, Điều 3 Bộ luật Dân sự 2015: “Cá nhân, pháp nhân phải tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự”.]]> Sat, 21 Jan 2017 09:33:48 +0700 <![CDATA[Văn bản mới ngày 22-10]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-ngay-22-10-a150887.html Thông tư 23/2016/TT-BGDĐT ngày 13-10-2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi.]]> Sat, 21 Jan 2017 09:33:48 +0700 <![CDATA[Quy định quản lý và sử dụng quỹ đất công]]> http://baobinhduong.vn/quy-dinh-quan-ly-va-su-dung-quy-dat-cong-a150751.html UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND quy định quản lý và sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý (quỹ đất công) trên địa bàn tỉnh]]> Sat, 21 Jan 2017 09:33:48 +0700 <![CDATA[CHÍNH PHỦ]]> http://baobinhduong.vn/chinh-phu-a150470.html - Nghị định 140/2016/NĐ-CP ngày 10-10-2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.]]> Sat, 21 Jan 2017 09:33:48 +0700 <![CDATA[Văn bản mới ngày 10-10]]> http://baobinhduong.vn/van-ban-moi-ngay-10-10-a150181.html Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT ngày 29-9-2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn.]]> Sat, 21 Jan 2017 09:33:48 +0700