<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/chong-dien-bien-hoa-binh/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:21 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Không thể bịa đặt, xuyên tạc sự thật nhằm đánh tráo, biện minh, cổ xúy cho hành vi cố tình coi thường kỷ cương phép nước]]> http://baobinhduong.vn/khong-the-bia-dat-xuyen-tac-su-that-nham-danh-trao-bien-minh-co-xuy-cho-hanh-vi-co-tinh-coi-thuong-ky-cuong-phep-nuoc-a215581.html Sau khi xảy ra sự việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng ở xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội), trên một số trang mạng xã hội và đài báo nước ngoài đã xuất hiện nhiều ý kiến, quan điểm sai lệch,]]> Tue, 21 Jan 2020 18:26:03 +0700 <![CDATA[Đảng Cộng sản Việt Nam và quyết tâm chính trị trong phòng, chống tham nhũng]]> http://baobinhduong.vn/dang-cong-san-viet-nam-va-quyet-tam-chinh-tri-trong-phong-chong-tham-nhung-a215092.html Đảng Cộng sản Việt Nam, từ khi ra đời, lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền, cán bộ, đảng viên của Đảng tuyệt đại đa số đều là những nhà cách mạng tự nguyện từ bỏ lợi ích bản thân,]]> Tue, 21 Jan 2020 18:26:03 +0700 <![CDATA[Màn kịch vụng về trên sân khấu chính trị hải ngoại]]> http://baobinhduong.vn/man-kich-vung-ve-tren-san-khau-chinh-tri-hai-ngoai-a214800.html Cứ mỗi năm khép lại, một số tổ chức phản động ở hải ngoại lại diễn trò trao “Giải thưởng nhân quyền”. Mới đây, cái gọi là “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam” ở California (Hoa Kỳ) đã trao]]> Tue, 21 Jan 2020 18:26:03 +0700 <![CDATA[Không để kẻ xấu lợi dụng "bất tuân dân sự" để kích động, chống phá]]> http://baobinhduong.vn/khong-de-ke-xau-loi-dung-bat-tuan-dan-su-de-kich-dong-chong-pha-a214318.html Những năm qua, nhằm thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" đối với Việt Nam, các thế lực thù địch đã sử dụng tổng hợp các phương pháp, cách thức chống phá trên mọi lĩnh vực xã hội,]]> Tue, 21 Jan 2020 18:26:03 +0700 <![CDATA[Không thể xuyên tạc bản chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam]]> http://baobinhduong.vn/khong-the-xuyen-tac-ban-chat-cach-mang-cua-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-a213998.html Lịch sử 75 năm xây dựng, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội ta đã khẳng định, QĐND Việt Nam luôn vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc,]]> Tue, 21 Jan 2020 18:26:03 +0700 <![CDATA[Đừng lợi dụng dân chủ để tuyên truyền xuyên tạc]]> http://baobinhduong.vn/dung-loi-dung-dan-chu-de-tuyen-truyen-xuyen-tac-a213520.html Gần đây, trên mạng xã hội cũng như ở các buổi sinh hoạt của một số hội, nhóm, có những người đã lợi dụng quyền dân chủ, nhân quyền để tiến hành những hoạt động tuyên truyền xuyên tạc]]> Tue, 21 Jan 2020 18:26:03 +0700 <![CDATA[Quốc hội Việt Nam là Quốc hội dân chủ, của dân, do dân, vì dân]]> http://baobinhduong.vn/quoc-hoi-viet-nam-la-quoc-hoi-dan-chu-cua-dan-do-dan-vi-dan-a212912.html Theo Hiến pháp cũng như quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND), mọi công dân Việt Nam nếu thấy mình đáp ứng đủ tiêu chuẩn của ĐBQH, đại biểu HĐND đều có quyền tự ứng cử.]]> Tue, 21 Jan 2020 18:26:03 +0700 <![CDATA[Ngăn chặn chiêu trò lợi dụng góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội đảng để chống phá]]> http://baobinhduong.vn/ngan-chan-chieu-tro-loi-dung-gop-y-xay-dung-du-thao-cac-van-kien-dai-hoi-dang-de-chong-pha-a212910.html Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang trong quá trình chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.]]> Tue, 21 Jan 2020 18:26:03 +0700 <![CDATA[Bước tiến vững chắc của Việt Nam về nhân quyền]]> http://baobinhduong.vn/buoc-tien-vung-chac-cua-viet-nam-ve-nhan-quyen-a108178.html Dựa trên cương lĩnh, đường lối của Đảng, cho đến nay, Việt Nam đã ký kết, phê chuẩn hầu hết các công ước quốc tế cơ bản về quyền con người, đồng thời đã nội luật các công ước đó trong pháp luật quốc gia. ]]> Tue, 21 Jan 2020 18:26:03 +0700 <![CDATA[Chống "diễn biến hòa bình" để bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ]]> http://baobinhduong.vn/chong-dien-bien-hoa-binh-de-bao-ve-chu-quyen-quoc-gia-toan-ven-lanh-tho-a108177.html Độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, thống nhất đất nước và toàn vẹn lãnh thổ không chỉ là nguyện vọng của cả dân tộc, mà còn là thành quả của các cuộc đấu tranh với không biết bao nhiêu hy sinh gian khổ...]]> Tue, 21 Jan 2020 18:26:03 +0700 <![CDATA[Không tô hồng, bôi đen bức tranh kinh tế - xã hội]]> http://baobinhduong.vn/khong-to-hong-boi-den-buc-tranh-kinh-te-xa-hoi-a108122.html Không tô hồng thành tích, không chủ quan, thỏa mãn nhưng cũng không bôi đen bức tranh kinh tế - xã hội, đó là quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta khi đánh giá tình hình, xây dựng các nghị quyết, kế hoạch phát triển. ]]> Tue, 21 Jan 2020 18:26:03 +0700 <![CDATA[Không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội]]> http://baobinhduong.vn/khong-the-phu-nhan-vai-tro-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-quan-doi-a108125.html Càng gần đến dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, thì thủ đoạn đó càng rộ lên, với những chiêu trò mới nguy hiểm hơn. Điều đó cần phải lên án, bác bỏ...]]> Tue, 21 Jan 2020 18:26:03 +0700