<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/chong-dien-bien-hoa-binh/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:02 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Kiên định mục tiêu kép, chặn đứng âm mưu xuyên tạc, phá hoại]]> http://baobinhduong.vn/kien-dinh-muc-tieu-kep-chan-dung-am-muu-xuyen-tac-pha-hoai-a241035.html Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1-1-2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã-hội (KT-XH) và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021]]> Tue, 02 Mar 2021 05:19:04 +0700 <![CDATA[Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là lựa chọn đúng của Việt Nam]]> http://baobinhduong.vn/phat-trien-kinh-te-thi-truong-dinh-huong-xa-hoi-chu-nghia-la-lua-chon-dung-cua-viet-nam-a238889.html Càng đến gần ngày khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch và những phần tử phản động càng đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.]]> Tue, 02 Mar 2021 05:19:04 +0700 <![CDATA[Không tô hồng, bôi đen bức tranh kinh tế]]> http://baobinhduong.vn/khong-to-hong-boi-den-buc-tranh-kinh-te-a238407.html Với tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2020 tăng 2,91% so với năm trước, Việt Nam thuộc nhóm nước có tăng trưởng cao nhất thế giới.]]> Tue, 02 Mar 2021 05:19:04 +0700 <![CDATA[Phê phán quan điểm “không có thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội”]]> http://baobinhduong.vn/phe-phan-quan-diem-khong-co-thoi-dai-qua-do-len-chu-nghia-xa-hoi-a237711.html Hiểu biết sâu sắc về thời đại giúp chúng ta tìm thấy xu hướng tất yếu trong vô vàn những hiện tượng phức tạp, mang tính ngẫu nhiên của đời sống xã hội.]]> Tue, 02 Mar 2021 05:19:04 +0700 <![CDATA[Kiên định bản lĩnh chính trị và nâng cao cảnh giác trước các luận điệu phản động của thế lực thù địch]]> http://baobinhduong.vn/kien-dinh-ban-linh-chinh-tri-va-nang-cao-canh-giac-truoc-cac-luan-dieu-phan-dong-cua-the-luc-thu-dich-a237129.html Hơn 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định được vị trí, vai trò độc quyền lãnh đạo sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, đưa nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ thành người tự do, làm chủ]]> Tue, 02 Mar 2021 05:19:04 +0700 <![CDATA[Chủ nghĩa Mác-Lênin vẫn trường tồn trong thực tiễn]]> http://baobinhduong.vn/chu-nghia-mac-lenin-van-truong-ton-trong-thuc-tien-a236736.html Trong thời gian qua, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã sử dụng nhiều thủ đoạn để hướng tới mục tiêu phủ nhận bản chất cách mạng, khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.]]> Tue, 02 Mar 2021 05:19:04 +0700 <![CDATA[Xử lý nghiêm chiêu trò tiếp tay “truyền thông đen” phá hoại đại hội Đảng]]> http://baobinhduong.vn/xu-ly-nghiem-chieu-tro-tiep-tay-truyen-thong-den-pha-hoai-dai-hoi-dang-a232622.html Càng gần đến ngày diễn ra đại hội đảng ở các cơ quan Trung ương và địa phương, hướng tới Đại hội XIII của Đảng, sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị càng quyết liệt với nhiều chiêu trò]]> Tue, 02 Mar 2021 05:19:04 +0700 <![CDATA[Đừng để ngập chân trong “ma trận” xuyên tạc về chủ quyền lãnh thổ]]> http://baobinhduong.vn/dung-de-ngap-chan-trong-ma-tran-xuyen-tac-ve-chu-quyen-lanh-tho-a231327.html Lâu nay, vấn đề chủ quyền lãnh thổ quốc gia được coi là “mảnh đất vàng” để các thế lực thù địch, bất mãn, cơ hội lợi dụng xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam.]]> Tue, 02 Mar 2021 05:19:04 +0700 <![CDATA[Những “bàn tay đen” hòng khuấy đảo luật pháp Việt Nam]]> http://baobinhduong.vn/nhung-ban-tay-den-hong-khuay-dao-luat-phap-viet-nam-a230896.html Do tính chất phức tạp của vụ án nên ban đầu, tòa dự kiến tiến hành xét xử trong 10 ngày. Nhưng mới bước sang ngày thứ 4 thì toàn bộ các bị cáo đã nhận tội và xin được sự khoan hồng của pháp luật.]]> Tue, 02 Mar 2021 05:19:04 +0700 <![CDATA[Cái "đuôi cáo" của một số người núp bóng "thần linh pháp quyền"]]> http://baobinhduong.vn/cai-duoi-cao-cua-mot-so-nguoi-nup-bong-than-linh-phap-quyen-a230063.html Những ngày này, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang phấn khởi chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2-9).]]> Tue, 02 Mar 2021 05:19:04 +0700 <![CDATA[Tiếng nói lạc lõng, ngược dòng không thể làm giảm lòng tin với Đảng]]> http://baobinhduong.vn/tieng-noi-lac-long-nguoc-dong-khong-the-lam-giam-long-tin-voi-dang-a229587.html Trong lịch sử 90 năm rèn luyện phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng công tác xây Đảng, coi đây là “nhiệm vụ then chốt,” trong đó công tác cán bộ là “then chốt của then chốt.”]]> Tue, 02 Mar 2021 05:19:04 +0700 <![CDATA[Những luận điệu "trấn áp, bắt bớ trước đại hội đảng" là vu khống, bịa đặt]]> http://baobinhduong.vn/nhung-luan-dieu-tran-ap-bat-bo-truoc-dai-hoi-dang-la-vu-khong-bia-dat-a228710.html Đã từ lâu, chuyện những công dân Việt Nam vi phạm pháp luật Việt Nam bị khởi tố, bị bắt thường bị các thế lực thù địch vu khống, bịa đặt để quy chụp cho công an và chính quyền.]]> Tue, 02 Mar 2021 05:19:04 +0700 <![CDATA[Công cụ đen trong tay những “lái buôn lương tâm”]]> http://baobinhduong.vn/cong-cu-den-trong-tay-nhung-lai-buon-luong-tam-a227733.html Lâu nay, các đối tượng thù địch thường dựa vào khái niệm “tù nhân lương tâm” để thổi phồng vấn đề dân chủ, tôn giáo và nhân quyền ở Việt Nam]]> Tue, 02 Mar 2021 05:19:04 +0700 <![CDATA[Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên]]> http://baobinhduong.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-la-nhiem-vu-cua-can-bo-dang-vien-a227073.html Hiện nay, có một số người băn khoăn về nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa thuộc về những thành phần nào, hay nói cách khác là nhiệm vụ đó thuộc cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.]]> Tue, 02 Mar 2021 05:19:04 +0700 <![CDATA[Tự do mạng xã hội phải đi kèm trách nhiệm xã hội]]> http://baobinhduong.vn/tu-do-mang-xa-hoi-phai-di-kem-trach-nhiem-xa-hoi-a226498.html Internet và mạng xã hội (MXH) ở Việt Nam đã trở thành công cụ vô cùng quen thuộc, là “một phần tất yếu” trong cuộc sống của người dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ đất nước.]]> Tue, 02 Mar 2021 05:19:04 +0700