<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/chong-dien-bien-hoa-binh/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:15 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Bước tiến vững chắc của Việt Nam về nhân quyền]]> http://baobinhduong.vn/buoc-tien-vung-chac-cua-viet-nam-ve-nhan-quyen-a108178.html Dựa trên cương lĩnh, đường lối của Đảng, cho đến nay, Việt Nam đã ký kết, phê chuẩn hầu hết các công ước quốc tế cơ bản về quyền con người, đồng thời đã nội luật các công ước đó trong pháp luật quốc gia. ]]> Thu, 15 Nov 2018 09:02:17 +0700 <![CDATA[Chống "diễn biến hòa bình" để bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ]]> http://baobinhduong.vn/chong-dien-bien-hoa-binh-de-bao-ve-chu-quyen-quoc-gia-toan-ven-lanh-tho-a108177.html Độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, thống nhất đất nước và toàn vẹn lãnh thổ không chỉ là nguyện vọng của cả dân tộc, mà còn là thành quả của các cuộc đấu tranh với không biết bao nhiêu hy sinh gian khổ...]]> Thu, 15 Nov 2018 09:02:17 +0700 <![CDATA[Không tô hồng, bôi đen bức tranh kinh tế - xã hội]]> http://baobinhduong.vn/khong-to-hong-boi-den-buc-tranh-kinh-te-xa-hoi-a108122.html Không tô hồng thành tích, không chủ quan, thỏa mãn nhưng cũng không bôi đen bức tranh kinh tế - xã hội, đó là quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta khi đánh giá tình hình, xây dựng các nghị quyết, kế hoạch phát triển. ]]> Thu, 15 Nov 2018 09:02:17 +0700 <![CDATA[Không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội]]> http://baobinhduong.vn/khong-the-phu-nhan-vai-tro-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-quan-doi-a108125.html Càng gần đến dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, thì thủ đoạn đó càng rộ lên, với những chiêu trò mới nguy hiểm hơn. Điều đó cần phải lên án, bác bỏ...]]> Thu, 15 Nov 2018 09:02:17 +0700