<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/cong-doan/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:21 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Liên đoàn Lao động huyện Dầu Tiếng: Triển khai nghị quyết Đại hội Công đoàn]]> http://baobinhduong.vn/lien-doan-lao-dong-huyen-dau-tieng-trien-khai-nghi-quyet-dai-hoi-cong-doan-a197673.html Liên đoàn Lao động huyện Dầu Tiếng vừa tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội lần thứ X Công đoàn tỉnh.]]> Thu, 21 Mar 2019 12:35:34 +0700 <![CDATA[Liên đoàn lao động huyện Phú Giáo: Quỹ xoay vòng vốn đạt trên 1 tỷ đồng]]> http://baobinhduong.vn/lien-doan-lao-dong-huyen-phu-giao-quy-xoay-vong-von-dat-tren-1-ty-dong-a197465.html Ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện Phú Giáo đã tập trung hướng dẫn, chỉ đạo các công đoàn cơ sở (CĐCS) chủ động tham gia với người sử dụng lao động xây dựng nội quy lao động, quy chế dân chủ tại nơi làm việc]]> Thu, 21 Mar 2019 12:35:34 +0700 <![CDATA[Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động]]> http://baobinhduong.vn/nang-cao-hieu-qua-viec-thuc-hien-cac-nhiem-vu-dai-dien-cho-nguoi-lao-dong-a197466.html Để chương trình “Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động (NLĐ), bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ giai đoạn 2018-2023”]]> Thu, 21 Mar 2019 12:35:34 +0700 <![CDATA[Thỏa ước lao động tập thể: Nâng cao cả chất và lượng]]> http://baobinhduong.vn/thoa-uoc-lao-dong-tap-the-nang-cao-ca-chat-va-luong-a197467.html Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) là một công cụ sắc bén của tổ chức công đoàn để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ). Tuy nhiên đến nay, số lượng TƯLĐTT có hiệu lực vẫn còn hạn chế.]]> Thu, 21 Mar 2019 12:35:34 +0700 <![CDATA[Công đoàn VSIP tổ chức hội thi “Khi người đàn ông vào bếp”]]> http://baobinhduong.vn/cong-doan-vsip-to-chuc-hoi-thi-khi-nguoi-dan-ong-vao-bep-a197389.html Sáng 10-3, Công đoàn VSIP tổ chức hội thi “Khi người đàn ông vào bếp” nhân dịp kỷ niệm 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 109 năm Quốc tế Phụ nữ 8-3.]]> Thu, 21 Mar 2019 12:35:34 +0700 <![CDATA[Liên đoàn Lao động huyện Dầu Tiếng: Nỗ lực làm chỗ dựa tin cậy cho người lao động]]> http://baobinhduong.vn/lien-doan-lao-dong-huyen-dau-tieng-no-luc-lam-cho-dua-tin-cay-cho-nguoi-lao-dong-a197136.html Công tác chăm lo đời sống, thăm hỏi đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn luôn được các cấp công đoàn trong huyện quan tâm kịp thời.]]> Thu, 21 Mar 2019 12:35:34 +0700 <![CDATA[“Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên ”]]> http://baobinhduong.vn/moi-cong-doan-co-so-mot-loi-ich-doan-vien-a197120.html “Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên ”]]> Thu, 21 Mar 2019 12:35:34 +0700 <![CDATA[Công đoàn VSIP: Chú trọng công tác nữ công]]> http://baobinhduong.vn/cong-doan-vsip-chu-trong-cong-tac-nu-cong-a197119.html Công đoàn VSIP hiện có 231/270 CĐCS đủ điều kiện thành lập Ban nữ công, đạt tỷ lệ 85,5% với tổng số 690 ủy viên.]]> Thu, 21 Mar 2019 12:35:34 +0700 <![CDATA[Đã có phương án thiết kế, xây dựng Trung tâm Hoạt động Công đoàn tỉnh]]> http://baobinhduong.vn/da-co-phuong-an-thiet-ke-xay-dung-trung-tam-hoat-dong-cong-doan-tinh-a196868.html Sau 3 tháng phát động giải phương án thiết kế công trình Trung tâm Hoạt động Công đoàn tỉnh Bình Dương, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiếp nhận được phương án thiết kế dự thi của 8 đơn vị.]]> Thu, 21 Mar 2019 12:35:34 +0700 <![CDATA[Công đoàn Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore: Đưa các hoạt động đi vào chiều sâu]]> http://baobinhduong.vn/cong-doan-khu-cong-nghiep-viet-nam-singapore-dua-cac-hoat-dong-di-vao-chieu-sau-a196837.html Trong thời gian qua, bằng nhiều cách làm linh động, sáng tạo, phù hợp, Công đoàn Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.]]> Thu, 21 Mar 2019 12:35:34 +0700 <![CDATA[Phát động thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn”]]> http://baobinhduong.vn/phat-dong-thi-dua-doi-moi-sang-tao-hieu-qua-trong-hoat-dong-cua-to-chuc-cong-doan-a196557.html Liên đoàn Lao động tỉnh vừa ban hành kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn” trên địa bàn tỉnh.]]> Thu, 21 Mar 2019 12:35:34 +0700 <![CDATA[Liên đoàn lao động tỉnh: “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”]]> http://baobinhduong.vn/lien-doan-lao-dong-tinh-doi-moi-sang-tao-hieu-qua-a196490.html Nhằm mục đích nâng cao vị thế và uy tín của tổ chức công đoàn, góp phần đoàn kết, thu hút, tập hợp người lao động (NLĐ) gia nhập tổ chức công đoàn]]> Thu, 21 Mar 2019 12:35:34 +0700 <![CDATA[Công đoàn các KCN Bến Cát: Chăm lo quyền lợi người lao động]]> http://baobinhduong.vn/cong-doan-cac-kcn-ben-cat-cham-lo-quyen-loi-nguoi-lao-dong-a195937.html Với chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ), Công đoàn các KCN Bến Cát phối hợp quan tâm chăm lo đời sống, thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho NLĐ.]]> Thu, 21 Mar 2019 12:35:34 +0700 <![CDATA[Công đoàn VSIP: Chúc tết, tặng quà cán bộ công đoàn xa quê]]> http://baobinhduong.vn/cong-doan-vsip-chuc-tet-tang-qua-can-bo-cong-doan-xa-que-a195548.html Công đoàn VSIP còn chỉ đạo các công đoàn cơ sở đề xuất Ban giám đốc DN có những chương trình thiết thực, ý nghĩa cho CNLĐ, như: Tặng quà tết; tổ chức tiệc tất niên; thưởng tết cho CNLĐ…]]> Thu, 21 Mar 2019 12:35:34 +0700 <![CDATA[Công đoàn các khu công nghiệp Bến Cát: Nhiều hoạt động chăm lo tết cho người lao động]]> http://baobinhduong.vn/cong-doan-cac-khu-cong-nghiep-ben-cat-nhieu-hoat-dong-cham-lo-tet-cho-nguoi-lao-dong-a195549.html Năm nay, CĐ các KCN Bến Cát còn tổ chức chương trình “Tết sum vầy” cho cán bộ công đoàn có hoàn cảnh khó khăn xa quê ở lại Bình Dương đón tết, CNLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với hội thi văn hóa, văn nghệ và tặng quà.]]> Thu, 21 Mar 2019 12:35:34 +0700