<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/cong-doan/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:08 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Công đoàn các khu công nghiệp Bình Dương: Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở]]> http://baobinhduong.vn/cong-doan-cac-khu-cong-nghiep-binh-duong-nang-cao-chat-luong-hoat-dong-cong-doan-co-so-a219678.html Xác định chủ đề năm 2020 là “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở (CĐCS)”, Công đoàn các khu công nghiệp Bình Dương (CĐCKCNBD) đã tập trung bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ CĐC]]> Wed, 08 Apr 2020 18:34:24 +0700 <![CDATA[86% công đoàn cơ sở thành lập Ban nữ công]]> http://baobinhduong.vn/86-cong-doan-co-so-thanh-lap-ban-nu-cong-a218550.html Thời gian qua, công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ được các cấp công đoàn trong tỉnh quan tâm]]> Wed, 08 Apr 2020 18:34:24 +0700 <![CDATA[Công đoàn Bình Dương:Gỡ khó cho doanh nghiệp, người lao động mùa dịch bệnh Covid-19]]> http://baobinhduong.vn/cong-doan-binh-duong-go-kho-cho-doanh-nghiep-nguoi-lao-dong-mua-dich-benh-covid-19-a218342.html Để nắm tình hình doanh nghiệp (DN), đời sống của người lao động (NLĐ) bị tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 gây ra, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động đề xuất các phương án]]> Wed, 08 Apr 2020 18:34:24 +0700 <![CDATA[Tuyên truyền phòng chống Covid-19 cho công nhân qua các trang, nhóm xã hội]]> http://baobinhduong.vn/tuyen-truyen-phong-chong-covid-19-cho-cong-nhan-qua-cac-trang-nhom-xa-hoi-a217933.html Trước tình hình dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành các công văn, tài liệu kêu gọi người lao động bình tĩnh, chống dịch không hoang mang]]> Wed, 08 Apr 2020 18:34:24 +0700 <![CDATA[Liên đoàn Lao động tỉnh cùng doanh nghiệp tìm hướng giải quyết khó khăn trong mùa dịch bệnh Covid-19]]> http://baobinhduong.vn/lien-doan-lao-dong-tinh-cung-doanh-nghiep-tim-huong-giai-quyet-kho-khan-trong-mua-dich-benh-covid-19-a217532.html Sáng 20-2, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức họi nghị giao ban chuyên đề tháng 2 về tình hình phòng, chống dịch Covid-19.]]> Wed, 08 Apr 2020 18:34:24 +0700 <![CDATA[Công đoàn Các khu công nghiệp Bình Dương: Xây dựng quỹ hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn]]> http://baobinhduong.vn/cong-doan-cac-khu-cong-nghiep-binh-duong-xay-dung-quy-ho-tro-cong-nhan-lao-dong-co-hoan-canh-kho-khan-a217402.html Thời gian qua, Công đoàn Các khu công nghiệp Bình Dương đã có nhiều hoạt động, cách làm hay nhằm hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn]]> Wed, 08 Apr 2020 18:34:24 +0700 <![CDATA[Công đoàn Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore: Đổi mới, sáng tạo]]> http://baobinhduong.vn/cong-doan-khu-cong-nghiep-viet-nam-singapore-doi-moi-sang-tao-a217355.html Với phương châm “Đổi mới, sáng tạo, đoàn kết phát huy sức mạnh tập thể, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công đoàn năm 2020”]]> Wed, 08 Apr 2020 18:34:24 +0700 <![CDATA[Liên đoàn lao động tỉnh: Nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở]]> http://baobinhduong.vn/lien-doan-lao-dong-tinh-nang-cao-chat-luong-cong-doan-co-so-a217130.html Với chủ đề “Nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở (CĐCS)”, năm 2020 các cấp công đoàn trong tỉnh đã và đang tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động của CĐCS trong các lĩnh vực]]> Wed, 08 Apr 2020 18:34:24 +0700 <![CDATA[Công đoàn Các khu công nghiệp Bình Dương: Tổ chức chương trình “Tết sum vầy - xuân Canh Tý” năm 2020]]> http://baobinhduong.vn/cong-doan-cac-khu-cong-nghiep-binh-duong-to-chuc-chuong-trinh-tet-sum-vay-xuan-canh-ty-nam-2020-a215901.html Chiều 19-1, tại Trung tâm Văn hóa lao động tỉnh, Công đoàn Các khu công nghiệp Bình Dương đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy - xuân Canh Tý” năm 2020.]]> Wed, 08 Apr 2020 18:34:24 +0700 <![CDATA[Công đoàn ngành y tế: Nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi]]> http://baobinhduong.vn/cong-doan-nganh-y-te-nhieu-tap-the-ca-nhan-xuat-sac-trong-phong-trao-thi-dua-lao-dong-gioi-a215643.html Ngày 15-1, Công đoàn ngành y tế đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.]]> Wed, 08 Apr 2020 18:34:24 +0700 <![CDATA[Công đoàn VSIP: Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đoàn kết]]> http://baobinhduong.vn/cong-doan-vsip-tiep-tuc-doi-moi-sang-tao-doan-ket-a215636.html “Đổi mới, sáng tạo, đoàn kết phát huy sức mạnh tập thể, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công đoàn năm 2020” là khẩu hiệu thi đua yêu nước trong CNLĐ năm 2020 của Công đoàn VSIP]]> Wed, 08 Apr 2020 18:34:24 +0700 <![CDATA[Liên đoàn Lao động tỉnh: Tập trung chăm lo tết cho đoàn viên, người lao động]]> http://baobinhduong.vn/lien-doan-lao-dong-tinh-tap-trung-cham-lo-tet-cho-doan-vien-nguoi-lao-dong-a215506.html Năm 2019, các hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của ĐV, NLĐ được tập trung thực hiện, đổi mới với nhiều nội dung, hoạt động thiết thực.]]> Wed, 08 Apr 2020 18:34:24 +0700 <![CDATA[Công đoàn các Khu công nghiệp Bình Dương: Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở]]> http://baobinhduong.vn/cong-doan-cac-khu-cong-nghiep-binh-duong-nang-cao-chat-luong-hoat-dong-cong-doan-co-so-a215218.html Đó là một trong những mục tiêu của năm 2020 vừa được Công đoàn các Khu công nghiệp Bình Dương đề ra tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 diễn ra vào sáng 8-1.]]> Wed, 08 Apr 2020 18:34:24 +0700 <![CDATA[Liên đoàn Lao động TX.Bến Cát: Nói chuyện chuyên đề phòng, chống HIV/AIDS]]> http://baobinhduong.vn/lien-doan-lao-dong-tx-ben-cat-noi-chuyen-chuyen-de-phong-chong-hiv-aids-a213392.html Sáng qua (6-12), Liên đoàn Lao động TX.Bến Cát đã tổ chức nói chuyện chuyên đề “Chia sẻ kinh nghiệm trong dự phòng, chăm sóc, điều trị HIV/AIDS và chống kỳ thị phân biệt đối xử”.]]> Wed, 08 Apr 2020 18:34:24 +0700 <![CDATA[Tập huấn nghiệp vụ công đoàn]]> http://baobinhduong.vn/tap-huan-nghiep-vu-cong-doan-a211603.html Công đoàn Công ty TNHH Astro Engineering Việt Nam vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ công đoàn dành cho cán bộ tổ công đoàn tại công ty. Buổi tập huấn thu hút gần 100 cán bộ công đoàn tổ cơ sở.]]> Wed, 08 Apr 2020 18:34:24 +0700