<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/cong-doan/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:20 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Ngày hội cán bộ Công đoàn chuyên trách]]> http://baobinhduong.vn/ngay-hoi-can-bo-cong-doan-chuyen-trach-a186433.html Sáng 17-8, tại Trung tâm Văn hóa Lao động Bình Dương, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Dương và LĐLĐ tỉnh Bình Phước đã tổ chức “Ngày hội cán bộ Công đoàn chuyên trách” năm 2018.]]> Mon, 20 Aug 2018 16:34:18 +0700 <![CDATA[250 cán bộ công đoàn cơ sở tham dự tìm hiểu Luật An ninh mạng]]> http://baobinhduong.vn/250-can-bo-cong-doan-co-so-tham-du-tim-hieu-luat-an-ninh-mang-a186335.html Sáng 15-8, Liên đoàn Lao động TX.Bến Cát đã tổ chức hội nghị tuyên truyền Dự thảo Luật “Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc” (gọi tắt là luật đặc khu) và Luật An ninh mạng.]]> Mon, 20 Aug 2018 16:34:18 +0700 <![CDATA[Công đoàn các KCN Bình Dương: Tổ chức Ngày hội đoàn viên]]> http://baobinhduong.vn/cong-doan-cac-kcn-binh-duong-to-chuc-ngay-hoi-doan-vien-a185284.html Trong 2 ngày (28 và 29-7), Công đoàn Các khu công nghiệp (KCN) Bình Dương đã tổ chức Ngày hội đoàn viên năm 2018.]]> Mon, 20 Aug 2018 16:34:18 +0700 <![CDATA[Vinh danh 8 công trình tiêu biểu của đất nước]]> http://baobinhduong.vn/vinh-danh-8-cong-trinh-tieu-bieu-cua-dat-nuoc-a185283.html Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 14 với chủ đề “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những công trình”.]]> Mon, 20 Aug 2018 16:34:18 +0700 <![CDATA[Liên đoàn Lao động tỉnh: Biểu dương 70 chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu]]> http://baobinhduong.vn/lien-doan-lao-dong-tinh-bieu-duong-70-chu-tich-cong-doan-co-so-tieu-bieu-a185278.html Ngày 28-7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tổ chức Hội nghị biểu dương 70 chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu và họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam]]> Mon, 20 Aug 2018 16:34:18 +0700 <![CDATA[Công Đoàn KCN Việt Nam – Singapore: Tuyên dương 28 chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu]]> http://baobinhduong.vn/cong-doan-kcn-viet-nam-singapore-tuyen-duong-28-chu-tich-cong-doan-co-so-tieu-bieu-a185021.html Sáng 24-7, Công đoàn KCN Việt Nam - Singapore đã tổ chức hội nghị tuyên dương chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu năm 2018.]]> Mon, 20 Aug 2018 16:34:18 +0700 <![CDATA[Công đoàn Công ty TNHH Hansoll Vina: Tập huấn nghiệp vụ công đoàn]]> http://baobinhduong.vn/cong-doa-n-cong-ty-tnhh-hansoll-vina-ta-p-hua-n-nghie-p-vu-cong-doa-n-a184981.html Công đoàn Công ty TNHH Hansoll Vina vừa tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ công đoàn công ty. Buổi tập huấn có hơn 50 cán bộ công đoàn đại diện cho các tổ công đoàn bộ phận.]]> Mon, 20 Aug 2018 16:34:18 +0700 <![CDATA[An toàn là trên hết…]]> http://baobinhduong.vn/an-toan-la-tren-het--a184960.html “Gia đình bị đẩy vào khó khăn, cùng quẫn khi mất đi trụ cột. Còn bản thân họ thì phải đối diện với nỗi đau bị tàn phế suốt đời”.]]> Mon, 20 Aug 2018 16:34:18 +0700 <![CDATA[Liên đoàn Lao động Phú Giáo: Kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam]]> http://baobinhduong.vn/lien-doan-lao-dong-phu-gia-o-ky-nie-m-nga-y-tha-nh-la-p-cong-doa-n-vie-t-nam-a184568.html Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2018), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Phú Giáo vừa long trọng tổ chức lễ họp mặt kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam,]]> Mon, 20 Aug 2018 16:34:18 +0700 <![CDATA[Tổ chức Công đoàn khu vực doanh nghiệp: Đổi mới phương thức, nâng cao vai trò]]> http://baobinhduong.vn/to-chuc-cong-doan-khu-vuc-doanh-nghiep-doi-moi-phuong-thuc-nang-cao-vai-tro-a184551.html “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn khu vực doanh nghiệp (KVDN)” là một trong 4 đột phá của Công đoàn tỉnh Bình Dương tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2018-2023.]]> Mon, 20 Aug 2018 16:34:18 +0700 <![CDATA[Công đoàn Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore: Tổ chức Hội thi “An toàn, vệ sinh viên giỏi” năm 2018]]> http://baobinhduong.vn/cong-doa-n-khu-cong-nghie-p-viet-nam-singapore-to-chuc-hoi-thi-an-toa-n-ve-sinh-vien-gio-i-nam-2018-a184454.html Ngày 14-7, Công đoàn Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore đã tổ chức Hội thi “An toàn, vệ sinh viên giỏi” năm 2018. Có 12 đội đại diện cho 12 công đoàn cơ sở trực thuộc tham gia.]]> Mon, 20 Aug 2018 16:34:18 +0700 <![CDATA[TX.Tân Uyên: Mở lớp bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt động công đoàn cơ sở]]> http://baobinhduong.vn/tx-tan-uyen-mo-lop-boi-duong-ky-nang-phuong-phap-hoat-dong-cong-doan-co-so-a184281.html Sáng 11-7, Liên đoàn Lao động TX.Tân Uyên phối hợp với trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ công đoàn Bình Dương tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt động công đoàn cơ sở năm 2018]]> Mon, 20 Aug 2018 16:34:18 +0700 <![CDATA[Liên đoàn Lao động TX.Thuận An và Công đoàn cơ sở: Trao học bổng cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn]]> http://baobinhduong.vn/lien-doan-lao-dong-tx-thuan-an-va-cong-doan-co-so-trao-hoc-bong-cho-con-cong-nhan-lao-dong-co-hoan-canh-kho-khan-a183759.html Liên đoàn Lao động TX.Thuận An vừa tổ chức lễ trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi năm 2018.]]> Mon, 20 Aug 2018 16:34:18 +0700 <![CDATA[Liên đoàn Lao động tỉnh: Biểu dương gia đình cán bộ, đoàn viên tiêu biểu]]> http://baobinhduong.vn/lien-doan-lao-dong-tinh-bieu-duong-gia-dinh-can-bo-doan-vien-tieu-bieu-a183504.html Sáng 28-6, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức biểu dương, tôn vinh 60 gia đình cán bộ, công chức, viên chức, lao động tiêu biểu xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững”.]]> Mon, 20 Aug 2018 16:34:18 +0700 <![CDATA[Công đoàn các KCN Bến Cát: Tổ chức hội thi an toàn, vệ sinh viên giỏi]]> http://baobinhduong.vn/cong-doan-cac-kcn-ben-cat-to-chuc-hoi-thi-an-toan-ve-sinh-vien-gioi-a183231.html Sáng 22-6, Công đoàn các KCN Bến Cát tổ chức hội thi an toàn, vệ sinh viên giỏi năm 2018.]]> Mon, 20 Aug 2018 16:34:18 +0700