<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/dai-hoi-dang-cac-cap/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:24 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Kỳ vọng Bình Dương sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa]]> http://baobinhduong.vn/ky-vong-binh-duong-se-phat-trien-manh-me-hon-nua-a129784.html Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra những người đủ đức, đủ tài vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới.]]> Sun, 24 Jan 2021 03:08:57 +0700 <![CDATA[Xây dựng đô thị văn minh, hiện đại]]> http://baobinhduong.vn/xay-dung-do-thi-van-minh-hien-dai-a129427.html Trong quá trình phát triển, Bình Dương đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong kiến tạo giao thông, phát triển đô thị.]]> Sun, 24 Jan 2021 03:08:57 +0700 <![CDATA[Củng cố, hoàn thiện hệthống y tế cơ sở: Góp phần chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân]]> http://baobinhduong.vn/cu-ng-co-hoan-thien-he-tho-ng-y-te-co-so-gop-phan-cham-soc-suc-khoe-ban-dau-cho-nhan-dan-a129232.html Cùng với sự đi lên của tỉnh nhà, trong những năm qua, ngành y tế cũng không ngừng phát triển từ tuyến tỉnh đến cơ sở. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW (CT06) của Ban Bí thư Trung ương]]> Sun, 24 Jan 2021 03:08:57 +0700 <![CDATA[Thực hiện Nghị quyết số 29: Chất lượng giáo dục phát triển bền vững]]> http://baobinhduong.vn/thuc-hien-nghi-quyet-so-29-chat-luong-giao-duc-phat-trien-ben-vung-a128982.html Ngày 4-11-2013, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD-ĐT), đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa]]> Sun, 24 Jan 2021 03:08:57 +0700 <![CDATA[Học tập và làm theo Bác: Ngày càng lan tỏa nhiều mô hình hay, cách làm mới]]> http://baobinhduong.vn/hoc-tap-va-lam-theo-bac-ngay-cang-lan-toa-nhieu-mo-hinh-hay-cach-lam-moi-a128910.html Qua hơn 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Dương]]> Sun, 24 Jan 2021 03:08:57 +0700 <![CDATA[Kiên cố hóa trường lớp: Đáp ứng hoạt động giáo dục trong giai đoạn mới]]> http://baobinhduong.vn/kien-co-hoa-truong-lop-dap-ung-hoat-dong-giao-duc-trong-giai-doan-moi-a128913.html Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ IX đã nêu: “…triển khai phát triển giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) đến năm 2020 theo quy hoạch.]]> Sun, 24 Jan 2021 03:08:57 +0700 <![CDATA[Nỗ lực nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân]]> http://baobinhduong.vn/no-luc-nang-cao-doi-song-van-hoa-tinh-than-cua-nhan-dan-a128846.html Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Tỉnh Đảng bộ khóa IX (2010-2015), đời sống văn hóa, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu và chú trọng chất lượng.]]> Sun, 24 Jan 2021 03:08:57 +0700 <![CDATA[Kinh tế Bình Dương đột phá- Kỳ 8]]> http://baobinhduong.vn/kinh-te-binh-duong-dot-pha-ky-8-a128842.html Sau 5 năm nỗ lực thực hiện Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại (TTTM) trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, Bình Dương đã đạt được những kết quả đáng khích lệ]]> Sun, 24 Jan 2021 03:08:57 +0700 <![CDATA[Những điểm nhấn qua các kỳ đại hội- Bài 12]]> http://baobinhduong.vn/nhung-diem-nhan-qua-cac-ky-dai-hoi-bai-12-a128013.html Phát triển kết cấu hạ tầng, tập trung xây dựng các trục đường giao thông huyết mạch, mở mang giao thông, hiện đại ngành bưu chính viễn thông, điện khí hóa nông thôn…]]> Sun, 24 Jan 2021 03:08:57 +0700 <![CDATA[Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020: Thành công nhờ chuẩn bị chu đáo]]> http://baobinhduong.vn/dai-hoi-dang-bo-cap-tren-co-so-nhiem-ky-2015-2020-thanh-cong-nho-chuan-bi-chu-dao-a126750.html Sáng 10-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức buổi làm việc, nghe báo cáo kết quả đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020.]]> Sun, 24 Jan 2021 03:08:57 +0700 <![CDATA[Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Đa dạng các hoạt động phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X]]> http://baobinhduong.vn/so-van-hoa-the-thao-va-du-lich-da-dang-cac-hoat-dong-phuc-vu-dai-hoi-dang-bo-tinh-lan-thu-x-a126689.html Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã họp ban giám đốc đưa ra kế hoạch tổ chức hoạt động phục vụ đại hội.]]> Sun, 24 Jan 2021 03:08:57 +0700 <![CDATA[Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng]]> http://baobinhduong.vn/tiep-tuc-doi-moi-phuong-thuc-lanh-dao-nang-cao-nang-luc-va-suc-chien-dau-cua-to-chuc-co-so-dang-a125854.html (BDO) Sáng 28-8, sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, đầy tinh thần trách nhiệm, Đại hội (ĐH) Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bước vào phiên bế mạc.]]> Sun, 24 Jan 2021 03:08:57 +0700 <![CDATA[Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) (*)]]> http://baobinhduong.vn/tap-trung-lanh-dao-chi-dao-trien-khai-thuc-hien-dong-bo-cac-nhom-giai-phap-trong-nghi-quyet-trung-uong-4-khoa-xi--a125823.html Thực hiện Chỉ thị số 36- CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 61-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội (ĐH) Đảng bộ các cấp, tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng]]> Sun, 24 Jan 2021 03:08:57 +0700 <![CDATA[Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao]]> http://baobinhduong.vn/tiep-tuc-doi-moi-phuong-thuc-lanh-dao-cua-dang-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-chinh-tri-duoc-giao-a125813.html Nhiệm kỳ qua, tập thể Đảng bộ khối không ngừng phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng...]]> Sun, 24 Jan 2021 03:08:57 +0700 <![CDATA[Khai mạc Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Bình Dương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020]]> http://baobinhduong.vn/khai-mac-dai-hoi-dang-bo-khoi-cac-co-quan-tinh-binh-duong-lan-thu-vi-nhiem-ky-2015-2020-a125781.html (BDO) Sáng 27-8, Đại hội (ĐH) Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã chính thức khai mạc]]> Sun, 24 Jan 2021 03:08:57 +0700