<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/dhd-cong-ty-tnhh-mtv-cao-su-dau-tieng/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:22 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Hồng được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy]]> http://baobinhduong.vn/be-mac-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-cong-ty-tnhh-mtv-cao-su-dau-tieng-dong-chi-huynh-thi-cam-hong-duoc-bau-giu-chuc-bi-thu-dang-uy-a225203.html Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, sáng 17-6,]]> Fri, 22 Jan 2021 17:31:54 +0700 <![CDATA[Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025: Tập trung thực hiện chiến lược phát triển bền vững]]> http://baobinhduong.vn/dai-hoi-dang-bo-cong-ty-tnhh-mtv-cao-su-dau-tieng-lan-thu-xiv-nhiem-ky-2020-2025-tap-trung-thuc-hien-chien-luoc-phat-trien-ben-vung-a225149.html Sáng qua (16-6), Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (Đảng bộ công ty) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.]]> Fri, 22 Jan 2021 17:31:54 +0700 <![CDATA[Thảo luận tại tổ: Thống nhất cao với nội dung các văn kiện]]> http://baobinhduong.vn/thao-luan-tai-to-thong-nhat-cao-voi-noi-dung-cac-van-kien-a225150.html Trong phiên làm việc hôm qua (16-6), các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành chia tổ thảo luận.]]> Fri, 22 Jan 2021 17:31:54 +0700 <![CDATA[Bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng nhiệm kỳ 2020-2025]]> http://baobinhduong.vn/bau-truc-tiep-bi-thu-dang-uy-cong-ty-tnhh-mtv-cao-su-dau-tieng-nhiem-ky-2020-2025-a225151.html Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức thí điểm trực tiếp bầu bí thư cấp ủy.]]> Fri, 22 Jan 2021 17:31:54 +0700 <![CDATA[Công ty phát triển, đời sống người lao động sẽ nâng lên]]> http://baobinhduong.vn/cong-ty-phat-trien-doi-song-nguoi-lao-dong-se-nang-len-a225152.html Tham dự Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, các đại biểu đều thể hiện tinh thần phấn khởi, tin tưởng vào sự phát triển bền vững của công ty trong giai đoạn mới,]]> Fri, 22 Jan 2021 17:31:54 +0700 <![CDATA[Công ty TNHH MTV Cao Su Dầu Tiếng: Khẳng định thương hiệu trong sản xuất, kinh doanh]]> http://baobinhduong.vn/cong-ty-tnhh-mtv-cao-su-dau-tieng-khang-dinh-thuong-hieu-trong-san-xuat-kinh-doanh-a225153.html Trong phiên làm việc hôm qua (16-6), các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã nghe các đơn vị,]]> Fri, 22 Jan 2021 17:31:54 +0700 <![CDATA[Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Đoàn kết, năng động, sáng tạo vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020]]> http://baobinhduong.vn/dang-bo-cong-ty-tnhh-mtv-cao-su-dau-tieng-doan-ket-nang-dong-sang-tao-vuot-qua-kho-khan-thuc-hien-thang-loi-cac-muc-tieu-nhiem-vu-trong-nhiem-ky-2015-2020-a225119.html Sáng 16-6, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (Đảng bộ công ty) đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.]]> Fri, 22 Jan 2021 17:31:54 +0700 <![CDATA[Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025]]> http://baobinhduong.vn/dai-hoi-dang-bo-cong-ty-tnhh-mtv-cao-su-dau-tieng-lan-thu-xiv-nhiem-ky-2020-2025-a225109.html Sáng 16-6, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (Đảng bộ công ty) đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.]]> Fri, 22 Jan 2021 17:31:54 +0700 <![CDATA[Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng :Trên hành trình phát triển]]> http://baobinhduong.vn/cong-ty-tnhh-mtv-cao-su-dau-tieng-tren-hanh-trinh-phat-trien-a225091.html Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tạo được niềm tin, sự đồng thuận, thống nhất cao của cán bộ, đảng viên và người lao động;]]> Fri, 22 Jan 2021 17:31:54 +0700 <![CDATA[Đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao Su Dầu Tiếng: Thành quả từ truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo]]> http://baobinhduong.vn/dong-chi-huynh-thi-cam-hong-bi-thu-dang-uy-cong-ty-tnhh-mtv-cao-su-dau-tieng-thanh-qua-tu-truyen-thong-doan-ket-nang-dong-sang-tao-a225089.html Hôm nay (16-6), Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.]]> Fri, 22 Jan 2021 17:31:54 +0700 <![CDATA[Vững tin vào sự phát triển]]> http://baobinhduong.vn/vung-tin-vao-su-phat-trien-a225090.html Trong nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã phát huy tinh thần đoàn kết,]]> Fri, 22 Jan 2021 17:31:54 +0700 <![CDATA[Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 họp trù bị]]> http://baobinhduong.vn/dai-hoi-dang-bo-cong-ty-tnhh-mtv-cao-su-dau-tieng-lan-thu-xiv-nhiem-ky-2020-2025-hop-tru-bi-a225061.html Chiều 15-6, Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành phiên họp trù bị.]]> Fri, 22 Jan 2021 17:31:54 +0700 <![CDATA[Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Tạo bước đột phá trong chiến lược phát triển bền vững]]> http://baobinhduong.vn/cong-ty-tnhh-mtv-cao-su-dau-tieng-tao-buoc-dot-pha-trong-chien-luoc-phat-trien-ben-vung-a225014.html Với quan điểm nhất quán và sâu sắc về công tác cán bộ và chất lượng nguồn nhân lực đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp,]]> Fri, 22 Jan 2021 17:31:54 +0700 <![CDATA[Lắng nghe, chia sẻ với công nhân]]> http://baobinhduong.vn/lang-nghe-chia-se-voi-cong-nhan-a225015.html Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong nhiệm kỳ qua]]> Fri, 22 Jan 2021 17:31:54 +0700 <![CDATA[Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Sẵn sàng cho ngày hội lớn]]> http://baobinhduong.vn/dang-bo-cong-ty-tnhh-mtv-cao-su-dau-tieng-s-n-sang-cho-ngay-hoi-lon-a224912.html Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020- 2025 sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ 15 đến 17-6-2020.]]> Fri, 22 Jan 2021 17:31:54 +0700