<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:18 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Hạ tầng giao thông phát triển theo xu hướng đô thị hóa]]> http://baobinhduong.vn/ha-tang-giao-thong-phat-trien-theo-xu-huong-do-thi-hoa-a238915.html Tập trung phát triển hệ thống giao thông vận tải tỉnh Bình Dương, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa; bảo đảm an sinh xã hội]]> Sun, 18 Apr 2021 13:35:31 +0700 <![CDATA[Ngành dịch vụ: Cơ cấu lại theo hướng nâng cao năng lực cạnh tranh]]> http://baobinhduong.vn/nganh-dich-vu-co-cau-lai-theo-huong-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-a237890.html “Trong giai đoạn 2021-2025, tập trung cơ cấu lại ngành dịch vụ theo hướng nâng cao năng lực cạnh tranh, tập trung nguồn lực phát triển một số ngành dịch vụ tiềm năng,]]> Sun, 18 Apr 2021 13:35:31 +0700 <![CDATA[Xã An Thái, huyện Phú Giáo: “Trái ngọt” từ sự quyết tâm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống]]> http://baobinhduong.vn/xa-an-thai-huyen-phu-giao-trai-ngot-tu-su-quyet-tam-dua-nghi-quyet-cua-dang-vao-cuoc-song-a223676.html Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020, trong 5 năm qua, Đảng ủy xã An Thái đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp cụ thể đưa nghị quyết của Đảng]]> Sun, 18 Apr 2021 13:35:31 +0700 <![CDATA[Kết quả từ sự đồng thuận]]> http://baobinhduong.vn/ket-qua-tu-su-dong-thuan-a201717.html Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ TX.Dĩ An đã không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng]]> Sun, 18 Apr 2021 13:35:31 +0700 <![CDATA[Phường Định Hòa (TP.Thủ Dầu Một): “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác”]]> http://baobinhduong.vn/phuong-dinh-hoa-tp-thu-dau-mot-trong-cay-doi-doi-nho-on-bac-a201715.html Hưởng ứng phong trào “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác”, phường Định Hòa vừa phát động đợt ra quân trồng cây xanh tại địa bàn các khu dân cư.]]> Sun, 18 Apr 2021 13:35:31 +0700 <![CDATA[TX.Dĩ An: Đổi mới trong quán triệt nghị quyết của Đảng]]> http://baobinhduong.vn/tx-di-an-doi-moi-trong-quan-triet-nghi-quyet-cua-dang-a199068.html Xác định công tác tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Thị ủy Dĩ An đã có nhiều đổi mới, cách làm sáng tạo để nâng cao chất lượng tuyên truyền, nhất là công tác tuyên truyền học tập nghị quyết]]> Sun, 18 Apr 2021 13:35:31 +0700 <![CDATA[Đảng bộ TX.Dĩ An: Nỗ lực triển khai, thực hiện các nghị quyết của Đảng]]> http://baobinhduong.vn/dang-bo-tx-di-an-no-luc-trien-khai-thuc-hien-cac-nghi-quyet-cua-dang-a198381.html Thời gian qua, Thị ủy Dĩ An đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện và đưa các nghị quyết (NQ) của Đảng vào cuộc sống, nhất là NQ Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng]]> Sun, 18 Apr 2021 13:35:31 +0700 <![CDATA[Công tác Tuyên Giáo: Nhạy bén, thiết thực, hiệu quả]]> http://baobinhduong.vn/cong-tac-tuyen-giao-nhay-ben-thiet-thuc-hieu-qua-a193637.html Năm 2018, ngành tuyên giáo của tỉnh đã bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy]]> Sun, 18 Apr 2021 13:35:31 +0700 <![CDATA[Xây dựng đô thị Bình Dương hướng đến văn minh, hiện đại - Bài 1]]> http://baobinhduong.vn/xay-dung-do-thi-binh-duong-huong-den-van-minh-hien-dai-bai-1-a190169.html Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, Tỉnh ủy Bình Dương đã xây dựng chương trình đột phá về “Phát triển đô thị theo hướng văn minh]]> Sun, 18 Apr 2021 13:35:31 +0700 <![CDATA[Đảng bộ Quân sự TX.Dĩ An: Nghiêm túc, hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)]]> http://baobinhduong.vn/dang-bo-quan-su-tx-di-an-nghiem-tuc-hieu-qua-trong-thuc-hien-nghi-quyet-trung-uong-4-khoa-xii--a189449.html Thời gian qua, Đảng bộ Quân sự TX.Dĩ An luôn chú trọng triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4]]> Sun, 18 Apr 2021 13:35:31 +0700 <![CDATA[Đảng ủy xã Tân Long (Phú Giáo): Xây dựng đội ngũ cán bộ hết lòng phục vụ nhân dân]]> http://baobinhduong.vn/dang-uy-xa-tan-long-phu-giao-xay-dung-doi-ngu-can-bo-het-long-phuc-vu-nhan-dan-a189291.html Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, thời gian qua Đảng ủy xã Tân Long, huyện Phú Giáo đã chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ gần gũi với nhân dân, phục vụ nhân dân,]]> Sun, 18 Apr 2021 13:35:31 +0700 <![CDATA[Bắc Tân Uyên: Nông thôn đang từng ngày đổi mới]]> http://baobinhduong.vn/bac-tan-uyen-nong-thon-dang-tung-ngay-doi-moi-a187693.html Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, tình hình kinh tế - xã hội huyện Bắc Tân Uyên có những chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả đã đề ra]]> Sun, 18 Apr 2021 13:35:31 +0700 <![CDATA[TX.Tân Uyên: Xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị]]> http://baobinhduong.vn/tx-tan-uyen-xay-dung-doi-song-van-hoa-van-minh-do-thi-a187442.html Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ TX.Tân Uyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực,]]> Sun, 18 Apr 2021 13:35:31 +0700 <![CDATA[Hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX.Dĩ An lần thứ XI: Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch]]> http://baobinhduong.vn/hon-2-nam-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-dang-bo-tx-di-an-lan-thu-xi-nhieu-chi-tieu-vuot-ke-hoach-a186272.html Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, TX.Dĩ An đã đạt được nhiều kết quả tích cực.]]> Sun, 18 Apr 2021 13:35:31 +0700 <![CDATA[TX.Thuận An: Mục tiêu trở thành đô thị loại II đã rất gần]]> http://baobinhduong.vn/tx-thuan-an-muc-tieu-tro-thanh-do-thi-loai-ii-da-rat-gan-a186000.html Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ TX.Thuận An đã tập trung nhiều giải pháp cho phát triển đô thị. Bộ mặt đô thị Thuận An đã có nhiều khởi sắc, góp phần cùng với sự phát triển đô thị văn minh, hiện đại chung của tỉnh.]]> Sun, 18 Apr 2021 13:35:31 +0700