<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/huyen-bac-tan-uyen/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:19 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Giới thiệu 7 đơn vị tham dự hội nghị kết nối cung - cầu nông sản]]> http://baobinhduong.vn/gioi-thieu-7-don-vi-tham-du-hoi-nghi-ket-noi-cung-cau-nong-san-a206155.html Huyện Bắc Tân Uyên vừa giới thiệu 7 trang trại, hợp tác xã, hộ sản xuất có sản phẩm nông nghiệp, trái cây tiêu biểu tham gia hội nghị kết nối cung - cầu mặt hàng nông sản, trái cây Bình Dương với thị trường trong và ngoài nước]]> Mon, 19 Aug 2019 12:40:42 +0700 <![CDATA[Các trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao bảo đảm an toàn dịch bệnh]]> http://baobinhduong.vn/cac-trang-trai-chan-nuoi-ung-dung-cong-nghe-cao-bao-dam-an-toan-dich-benh-a206156.html Đến ngày 23-7, trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên đã có 208 hộ, trang trại nuôi heo xảy ra bệnh dịch tả heo châu Phi; tổng số heo buộc tiêu hủy là 15.538 con.]]> Mon, 19 Aug 2019 12:40:42 +0700 <![CDATA[UBND huyện tổ chức họp giao ban khối nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2019]]> http://baobinhduong.vn/ubnd-huyen-to-chuc-hop-giao-ban-khoi-nong-nghiep-6-thang-dau-nam-2019-a206157.html UBND huyện Bắc Tân Uyên vừa tổ chức họp giao ban khối nông nghiệp nhằm đánh giá tình hình hoạt động của khối, kết quả công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 6 tháng đầu năm]]> Mon, 19 Aug 2019 12:40:42 +0700 <![CDATA[Nâng chất ngành nông nghiệp]]> http://baobinhduong.vn/nang-chat-nganh-nong-nghiep-a206158.html Những năm gần đây, nhờ vận dụng hiệu quả chủ trương ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp nên giá trị và sức cạnh tranh hàng hóa nông nghiệp của huyện Bắc Tân Uyên trên thị trường gia tăng mạnh mẽ.]]> Mon, 19 Aug 2019 12:40:42 +0700 <![CDATA[Điểm nhấn nông nghiệp công nghệ cao]]> http://baobinhduong.vn/diem-nhan-nong-nghiep-cong-nghe-cao-a206159.html Theo đánh giá của Phòng Kinh tế huyện Bắc Tân Uyên, việc ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC) trong sản xuất đã góp phần rất lớn nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, tạo bước đi bền vững cho ngành nông nghiệp địa phương.]]> Mon, 19 Aug 2019 12:40:42 +0700 <![CDATA[Nghĩa tình Chiến khu Đ]]> http://baobinhduong.vn/nghia-tinh-chien-khu-d-a205552.html Cùng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiều năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bắc Tân Uyên luôn thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa để tri ân công lao của biết bao cán bộ,]]> Mon, 19 Aug 2019 12:40:42 +0700 <![CDATA[Hội Cựu chiến binh huyện Bắc Tân Uyên: “Gần cơ sở, sát hội viên”]]> http://baobinhduong.vn/hoi-cuu-chien-binh-huyen-bac-tan-uyen-gan-co-so-sat-hoi-vien-a205553.html Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Bắc Tân Uyên đã triển khai nhiều chương trình chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công và các hội viên là thương, bệnh binh, có cuộc sống khó khăn.]]> Mon, 19 Aug 2019 12:40:42 +0700 <![CDATA[Xã Đất Cuốc: Làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công]]> http://baobinhduong.vn/xa-dat-cuoc-lam-tot-cong-tac-thuong-binh-liet-si-nguoi-co-cong-a205554.html Các chế độ chính sách cho các đối tượng chính sách, người có công thời gian qua đã được Đảng bộ, chính quyền xã Đất Cuốc thực hiện tốt;]]> Mon, 19 Aug 2019 12:40:42 +0700 <![CDATA[Đất Cuốc nỗ lực phát triển]]> http://baobinhduong.vn/dat-cuoc-no-luc-phat-trien-a204927.html Tại xã Đất Cuốc, hiện nhu cầu đi lại, học hành, làm ăn của doanh nghiệp, người dân ngày càng cao, trong khi nguồn vốn đầu tư phát triển giao thông của địa phương có hạn.]]> Mon, 19 Aug 2019 12:40:42 +0700 <![CDATA[Thị trấn Tân Thành: Thương mại - dịch vụ tăng tốc]]> http://baobinhduong.vn/thi-tran-tan-thanh-thuong-mai-dich-vu-tang-toc-a204928.html Là đơn vị trung tâm của huyện Bắc Tân Uyên, Tân Thành được sự quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng về mọi mặt, tạo điều kiện để lĩnh vực thương mại - dịch vụ phát triển, nâng cao đời sống của người dân.]]> Mon, 19 Aug 2019 12:40:42 +0700 <![CDATA[Phát triển hạ tầng đồng bộ, hướng đến đô thị sinh thái]]> http://baobinhduong.vn/phat-trien-ha-tang-dong-bo-huong-den-do-thi-sinh-thai-a204929.html Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện Bắc Tân Uyên thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.]]> Mon, 19 Aug 2019 12:40:42 +0700 <![CDATA[Hiệu quả từ hướng đi đúng]]> http://baobinhduong.vn/hieu-qua-tu-huong-di-dung-a203599.html Những năm qua, được sự hỗ trợ của Nhà nước, sự nỗ lực vươn lên, nông dân huyện Bắc Tân Uyên có điều kiện thuận lợi tiếp cận, ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại vào sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ.]]> Mon, 19 Aug 2019 12:40:42 +0700 <![CDATA[Chú trọng phát triển nguồn lực cho nông thôn mới]]> http://baobinhduong.vn/chu-trong-phat-trien-nguon-luc-cho-nong-thon-moi-a203597.html Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, thời gian qua công tác phát triển nguồn lực xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Bắc Tân Uyên có nhiều khởi sắc.]]> Mon, 19 Aug 2019 12:40:42 +0700 <![CDATA[Xây dựng điển hình phục vụ phát triển bền vững]]> http://baobinhduong.vn/xay-dung-dien-hinh-phuc-vu-phat-trien-ben-vung-a203598.html Huyện Bắc Tân Uyên đã và đang thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư theo hướng “Đô thị xanh - Đô thị sinh thái” kết hợp với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới]]> Mon, 19 Aug 2019 12:40:42 +0700 <![CDATA[Kiểm tra, khảo sát hệ thống báo tín hiệu đường bộ bất hợp lý trong tổ chức giao thông]]> http://baobinhduong.vn/kiem-tra-khao-sat-he-thong-bao-tin-hieu-duong-bo-bat-hop-ly-trong-to-chuc-giao-thong-a202934.html UBND huyện Bắc Tân Uyên phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải vừa thành lập đoàn kiểm tra, khảo sát lắp đặt và điều chỉnh các điểm tổ chức giao thông có gắn hệ thống báo hiệu đường bộ bất hợp lý.]]> Mon, 19 Aug 2019 12:40:42 +0700