<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/huyen-bac-tan-uyen/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:19 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Đa dạng hoạt động bổ ích dành cho thanh niên công nhân]]> http://baobinhduong.vn/da-dang-hoat-dong-bo-ich-danh-cho-thanh-nien-cong-nhan-a238600.html Thực hiện Đề án Đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân (TNCN) giai đoạn 2016-2020, Ban Tổ chức (BTC) đề án TX.Tân Uyên đã tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức pháp luật]]> Tue, 19 Jan 2021 15:16:26 +0700 <![CDATA[Đẩy mạnh sản xuất cây có múi theo hướng hữu cơ]]> http://baobinhduong.vn/day-manh-san-xuat-cay-co-mui-theo-huong-huu-co-a238512.html Bước tiếp những thành công từ việc phát triển các vùng chuyên canh cây có múi, hiện nay, nhiều hợp tác xã (HTX), hộ sản xuất tại Bắc Tân Uyên đã đẩy mạnh sản xuất cây có múi theo hướng hữu cơ]]> Tue, 19 Jan 2021 15:16:26 +0700 <![CDATA[Mô hình hợp tác xã phát huy hiệu quả]]> http://baobinhduong.vn/mo-hinh-hop-tac-xa-phat-huy-hieu-qua-a238513.html Mặc dù mới thành lập chưa lâu nhưng hợp tác xã (HTX) tổng hợp Ngọc Quang Thanh tại xã Hiếu Liêm chuyên về sản xuất, kinh doanh cây ăn trái có múi đã phát huy tốt vai trò của mình và hoạt động rất hiệu quả.]]> Tue, 19 Jan 2021 15:16:26 +0700 <![CDATA[Vận động bán trả chậm vật tư nông nghiệp đạt 490 triệu đồng]]> http://baobinhduong.vn/van-dong-ban-tra-cham-vat-tu-nong-nghiep-dat-490-trieu-dong-a238514.html Theo Hội Nông dân huyện Bắc Tân Uyên, năm 2020, thực hiện phong trào đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững]]> Tue, 19 Jan 2021 15:16:26 +0700 <![CDATA[Chủ động nguồn nước tưới tiêu]]> http://baobinhduong.vn/chu-dong-nguon-nuoc-tuoi-tieu-a238515.html Theo Phòng Kinh tế huyện Bắc Tân Uyên, thời gian qua công tác sửa chữa thường xuyên các công trình thủy lợi được thực hiện tốt, hệ thống kênh mương được nạo vét kịp thời, chủ động phục vụ]]> Tue, 19 Jan 2021 15:16:26 +0700 <![CDATA[Vùng cây có múi vào mùa phục vụ tết]]> http://baobinhduong.vn/vung-cay-co-mui-vao-mua-phuc-vu-tet-a238516.html Gần đến tết cổ truyền của dân tộc, nhiều nhà vườn, trang trại trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên đang tích cực chăm sóc, chuẩn bị nguồn hàng với chất lượng tốt nhất]]> Tue, 19 Jan 2021 15:16:26 +0700 <![CDATA[Huyện ủy Bắc Tân Uyên: Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát]]> http://baobinhduong.vn/huyen-uy-bac-tan-uyen-chu-trong-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-a236803.html Năm 2020, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp huyện Bắc Tân Uyên đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra.]]> Tue, 19 Jan 2021 15:16:26 +0700 <![CDATA[Toàn huyện có 67 trang trại trồng trọt]]> http://baobinhduong.vn/toan-huyen-co-67-trang-trai-trong-trot-a236804.html Đến nay, toàn huyện Bắc Tân Uyên có 67 trang trại trồng trọt, với tổng diện tích khoảng 1.269 ha. Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân khoảng 78,3 triệu đồng/ ha/năm.]]> Tue, 19 Jan 2021 15:16:26 +0700 <![CDATA[Xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”]]> http://baobinhduong.vn/xay-dung-doi-ngu-can-bo-vua-hong-vua-chuyen-a236801.html “Phát triển và nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ” là một trong những chương trình hành động của Huyện ủy Bắc Tân Uyên]]> Tue, 19 Jan 2021 15:16:26 +0700 <![CDATA[Tập trung 4 chương trình đột phá]]> http://baobinhduong.vn/tap-trung-4-chuong-trinh-dot-pha-a236797.html Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII và là năm tạo tiền đề để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 của huyện.]]> Tue, 19 Jan 2021 15:16:26 +0700 <![CDATA[Hội Cựu chiến binh xã Tân Lập: Phát huy hiệu quả công tác phối, kết hợp]]> http://baobinhduong.vn/hoi-cuu-chien-binh-xa-tan-lap-phat-huy-hieu-qua-cong-tac-phoi-ket-hop-a236277.html Việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng đã được Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Tân Lập tích cực phối hợp với các ban ngành, đoàn thể]]> Tue, 19 Jan 2021 15:16:26 +0700 <![CDATA[Cựu chiến binh Lê Đức Tứ: Người chi hội trưởng cựu chiến binh gương mẫu]]> http://baobinhduong.vn/cuu-chien-binh-le-duc-tu-nguoi-chi-hoi-truong-cuu-chien-binh-guong-mau-a236278.html Nhiệt tình, gắn bó, trách nhiệm với công tác hội, cựu chiến binh (CCB) Lê Đức Tứ, Chi hội trưởng Chi hội CCB ấp Bàu Gốc, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên được cấp ủy, chính quyền và người dân trong xã tin yêu, quý trọng.]]> Tue, 19 Jan 2021 15:16:26 +0700 <![CDATA[Chủ động chăm lo gia đình chính sách, người có công]]> http://baobinhduong.vn/chu-dong-cham-lo-gia-dinh-chinh-sach-nguoi-co-cong-a236279.html Thực hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Bắc Tân Uyên luôn quan tâm chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách]]> Tue, 19 Jan 2021 15:16:26 +0700 <![CDATA[Đoàn kết xây dựng nông thôn mới]]> http://baobinhduong.vn/doan-ket-xay-dung-nong-thon-moi-a235468.html Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, huyện Bắc Tân Uyên đã có 9/9 xã đạt và giữ vững 19/19 tiêu chí NTM.]]> Tue, 19 Jan 2021 15:16:26 +0700 <![CDATA[Xã Tân Định: Nâng chất các tiêu chí nông thôn mới]]> http://baobinhduong.vn/xa-tan-dinh-nang-chat-cac-tieu-chi-nong-thon-moi-a235469.html Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ quan trọng được cấp ủy, chính quyền xã Tân Định đặt ra sau khi nỗ lực cán đích NTM.]]> Tue, 19 Jan 2021 15:16:26 +0700