<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/huyen-bau-bang/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:18 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Bàu Bàng: Phấn đấu đạt huyện nông thôn mới vào năm 2019]]> http://baobinhduong.vn/bau-bang-phan-dau-dat-huyen-nong-thon-moi-vao-nam-2019-a187356.html Là huyện mới thành lập, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng huyện Bàu Bàng cũng đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).]]> Mon, 18 Feb 2019 03:03:22 +0700 <![CDATA[Thị trấn Lai Uyên đóng góp quan trọng vào sự phát triển của huyện Bàu Bàng]]> http://baobinhduong.vn/thi-tran-lai-uyen-dong-gop-quan-trong-vao-su-phat-trien-cua-huyen-bau-bang-a186981.html Huyện Bàu Bàng được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-4-2014 với 7 đơn vị hành chính xã, gồm Long Nguyên, Lai Hưng, Lai Uyên]]> Mon, 18 Feb 2019 03:03:22 +0700