<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/huyen-dau-tieng/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:21 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Thị trấn Dầu Tiếng: Cải cách hành chính theo hướng nhanh, gọn]]> http://baobinhduong.vn/thi-tran-dau-tieng-cai-cach-hanh-chinh-theo-huong-nhanh-gon-a202479.html Thời gian qua, UBND thị trấn Dầu Tiếng đã có nhiều nỗ lực trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đáp ứng nguyện vọng của tổ chức, cá nhân.]]> Fri, 21 Jun 2019 04:21:03 +0700 <![CDATA[Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin]]> http://baobinhduong.vn/day-manh-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-a202480.html UBND huyện Dầu Tiếng vừa ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện.]]> Fri, 21 Jun 2019 04:21:03 +0700 <![CDATA[Quyết tâm xây dựng nền hành chính phục vụ]]> http://baobinhduong.vn/quyet-tam-xay-dung-nen-hanh-chinh-phuc-vu-a202481.html Bằng mọi nỗ lực, UBND huyện đã và đang chỉ đạo ráo riết các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn quyết tâm xây dựng nền hành chính phục vụ.]]> Fri, 21 Jun 2019 04:21:03 +0700 <![CDATA[Liên đoàn lao động huyện Dầu Tiếng: Thực hiện tốt công tác phát triển tổ chức công đoàn]]> http://baobinhduong.vn/lien-doan-lao-dong-huyen-dau-tieng-thuc-hien-tot-cong-tac-phat-trien-to-chuc-cong-doan-a201920.html Nhờ tích cực tổ chức tiếp xúc, gặp gỡ kết hợp tuyên truyền, vận động nên công tác phát triển tổ chức công đoàn cơ sở và đoàn viên công đoàn trong doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực Nhà nước]]> Fri, 21 Jun 2019 04:21:03 +0700 <![CDATA[Công ty TNHH Mai Thảo: “Mái nhà” thứ hai của người lao động]]> http://baobinhduong.vn/cong-ty-tnhh-mai-thao-mai-nha-thu-hai-cua-nguoi-lao-dong-a201921.html Từ khi đi vào hoạt động, nhờ sự quan tâm của lãnh đạo công ty và các ngành liên quan, Công ty TNHH Mai Thảo (xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng), một doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực Nhà nước]]> Fri, 21 Jun 2019 04:21:03 +0700 <![CDATA[Phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước: Thực hiện nhiều giải pháp để tạo chuyển biến]]> http://baobinhduong.vn/phat-trien-to-chuc-dang-doan-the-trong-doanh-nghiep-ngoai-khu-vuc-nha-nuoc-thuc-hien-nhieu-giai-phap-de-tao-chuyen-bien-a201922.html Số lượng doanh nghiệp (DN) chưa nhiều, DN đông công nhân lao động lại càng ít; công tác tiếp xúc, tuyên truyền, vận động chủ DN để thành lập tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội vẫn còn những hạn chế…]]> Fri, 21 Jun 2019 04:21:03 +0700 <![CDATA[Nhiều hình thức tuyên truyền học và làm theo Bác]]> http://baobinhduong.vn/nhieu-hinh-thuc-tuyen-truyen-hoc-va-lam-theo-bac-a201208.html Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Dầu Tiếng, cho biết trong thời gian tới huyện sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng và xã hội về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh]]> Fri, 21 Jun 2019 04:21:03 +0700 <![CDATA[Những việc làm có lợi cho dân]]> http://baobinhduong.vn/nhung-viec-lam-co-loi-cho-dan-a201204.html Một trong những kết quả nổi bật qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 ở thị trấn Dầu Tiếng đó là Đảng ủy đã xây dựng nhiều mô hình “Làm theo Bác” sáng tạo, phù hợp với thực tế địa phương.]]> Fri, 21 Jun 2019 04:21:03 +0700 <![CDATA[Trồng cây nhớ Bác]]> http://baobinhduong.vn/trong-cay-nho-bac-a201205.html Đã thành nét đẹp truyền thống của tuổi trẻ Dầu Tiếng, hàng năm đến dịp kỷ niệm sinh nhật Bác, Ban Thường vụ Huyện đoàn đều xây dựng kế hoạch “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.]]> Fri, 21 Jun 2019 04:21:03 +0700 <![CDATA[Lan tỏa phong trào làm đường giao thông]]> http://baobinhduong.vn/lan-toa-phong-trao-lam-duong-giao-thong-a199556.html Năm 2018, kế hoạch làm đường giao thông nông thôn (GTNT), chỉnh trang đô thị (CTĐT) huyện Dầu Tiếng đạt gần 282% kế hoạch đề ra.]]> Fri, 21 Jun 2019 04:21:03 +0700 <![CDATA[Minh Hòa chuyển mình]]> http://baobinhduong.vn/minh-hoa-chuyen-minh-a199557.html Xã Minh Hòa là vùng xa của huyện Dầu Tiếng. Thời gian qua, nhờ làm tốt phong trào làm đường giao thông nông thôn (GTNT) đã góp phần để Minh Hòa phát triển mạnh mẽ.]]> Fri, 21 Jun 2019 04:21:03 +0700 <![CDATA[Xã An Lập: Khi nhân dân đồng lòng]]> http://baobinhduong.vn/xa-an-lap-khi-nhan-dan-dong-long-a199558.html Xác định phát triển hạ tầng giao thông nông thôn (GTNT) là động lực để phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã An Lập, huyện Dầu Tiếng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền]]> Fri, 21 Jun 2019 04:21:03 +0700 <![CDATA[Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Dầu Tiếng: Nhiều “nút thắt” cần tháo gỡ]]> http://baobinhduong.vn/tai-co-cau-nganh-nong-nghiep-dau-tieng-nhieu-nut-that-can-thao-go-a199430.html Tái cơ cấu ngành nông nghiệp (TCCNNN) theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững là mục tiêu quan trọng của ngành nông nghiệp cả nước nói chung.]]> Fri, 21 Jun 2019 04:21:03 +0700 <![CDATA[Sản phẩm sạch, môi trường sạch]]> http://baobinhduong.vn/san-pham-sach-moi-truong-sach-a199431.html Chuồng trại thiết kế xa khu dân cư, quy trình chăn nuôi được kiểm soát chặt chẽ theo công nghệ hiện đại, không sử dụng thuốc kháng sinh]]> Fri, 21 Jun 2019 04:21:03 +0700 <![CDATA[Phối hợp, thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp]]> http://baobinhduong.vn/phoi-hop-thuc-day-phat-trien-nganh-nong-nghiep-a199432.html Là doanh nghiệp trú đóng trên địa bàn huyện Dầu Tiếng, trong quá trình hoạt động, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã luôn phối hợp với huyện Dầu Tiếng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.]]> Fri, 21 Jun 2019 04:21:03 +0700