<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/huyen-dau-tieng/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:11 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Hướng đi tất yếu]]> http://baobinhduong.vn/nong-nghiep-ung-dung-cong-nghe-cao-huong-di-tat-yeu-a226117.html Phát triển nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng, áp dụng khoa học công nghệ với chuyển đổi mô hình sản xuất, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ… là một chủ trương lớn về phát triển nông nghiệp]]> Sat, 11 Jul 2020 01:57:05 +0700 <![CDATA[Ưu tiên phát triển công nghiệp]]> http://baobinhduong.vn/uu-tien-phat-trien-cong-nghiep-a226118.html Trong nhiệm kỳ 2015-2020, với sự quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, huyện Dầu Tiếng đã vượt qua nhiều khó khăn, t]]> Sat, 11 Jul 2020 01:57:05 +0700 <![CDATA[Chung tay xây dựng quê hương]]> http://baobinhduong.vn/chung-tay-xay-dung-que-huong-a226119.html 45 năm xây dựng và phát triển, dù trong điều kiện thuận lợi hay khó khăn, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng vẫn luôn có những đóng góp tích cực cho sự phát triển]]> Sat, 11 Jul 2020 01:57:05 +0700 <![CDATA[Văn phòng Huyện ủy Dầu Tiếng: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin]]> http://baobinhduong.vn/van-phong-huyen-uy-dau-tieng-day-manh-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-a225635.html Được sự quan tâm và chỉ đạo của Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các hoạt động, thời gian qua, Thường trực Huyện ủy Dầu Tiếng luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo]]> Sat, 11 Jul 2020 01:57:05 +0700 <![CDATA[Hiệu quả từ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan]]> http://baobinhduong.vn/hieu-qua-tu-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-cac-co-quan-a225636.html Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động quản lý hành chính Nhà nước là chủ trương đang được huyện Dầu Tiếng triển khai thực hiện nghiêm túc và bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt.]]> Sat, 11 Jul 2020 01:57:05 +0700 <![CDATA[Xã Thanh An: Ứng dụng công nghệ để cải cách thủ tục hành chính]]> http://baobinhduong.vn/xa-thanh-an-ung-dung-cong-nghe-de-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-a225651.html Thực hiện chủ trương xây dựng khung kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh, đến nay UBND xã Thanh An đã đầu tư trang bị đủ cơ sở vật chất cũng như các trang thiết bị phục vụ cho công tác.]]> Sat, 11 Jul 2020 01:57:05 +0700 <![CDATA[Phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước: Cần những giải pháp đồng bộ và phù hợp]]> http://baobinhduong.vn/phat-trien-to-chuc-dang-to-chuc-chinh-tri-xa-hoi-trong-doanh-nghiep-ngoai-khu-vuc-nha-nuoc-can-nhung-giai-phap-dong-bo-va-phu-hop-a222909.html So với các địa phương khác trong tỉnh, Dầu Tiếng là địa bàn có ít doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực Nhà nước hoạt động.]]> Sat, 11 Jul 2020 01:57:05 +0700 <![CDATA[Đa dạng hóa phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên]]> http://baobinhduong.vn/da-dang-hoa-phuong-thuc-doan-ket-tap-hop-thanh-nien-a222910.html Những năm qua nhiều khu, cụm công nghiệp được hình thành trên địa bàn và các vùng lân cận đã thu hút nhiều công nhân ngoài tỉnh đến lao động và sinh sống tại địa phương.]]> Sat, 11 Jul 2020 01:57:05 +0700 <![CDATA[Đẩy mạnh phát triển tổ chức công đoàn]]> http://baobinhduong.vn/day-manh-phat-trien-to-chuc-cong-doan-a222912.html Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, những năm qua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Dầu Tiếng đã tích cực triển khai thực hiện phát triển tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp (DN)]]> Sat, 11 Jul 2020 01:57:05 +0700 <![CDATA[Xã Thanh Tuyền: Sắc diện mới, sức bật mới]]> http://baobinhduong.vn/xa-thanh-tuyen-sac-dien-moi-suc-bat-moi-a222041.html Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.]]> Sat, 11 Jul 2020 01:57:05 +0700 <![CDATA[Xây dựng đô thị hiện đại, giao thông kết nối]]> http://baobinhduong.vn/xay-dung-do-thi-hien-dai-giao-thong-ket-noi-a222042.html Là địa phương vùng xa, được sự quan tâm đầu tư của tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mảnh đất giàu truyền thống Dầu Tiếng hôm nay khởi sắc, đô thị từng bước hiện đại, văn minh]]> Sat, 11 Jul 2020 01:57:05 +0700 <![CDATA[Tập trung hoàn thành các thủ tục để triển khai thi công dự án năm 2020]]> http://baobinhduong.vn/tap-trung-hoan-thanh-cac-thu-tuc-de-trien-khai-thi-cong-du-an-nam-2020-a222043.html Tính đến tháng 3-2020, huyện Dầu Tiếng đã giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt gần 27 tỷ đồng, ước đạt 12,39% kế hoạch vốn được giao năm 2020.]]> Sat, 11 Jul 2020 01:57:05 +0700 <![CDATA[Thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 308 tỷ đồng]]> http://baobinhduong.vn/thu-ngan-sach-nha-nuoc-dat-hon-308-ty-dong-a222044.html Theo UBND huyện Dầu Tiếng, trong quý I-2020, ước tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn hơn 3.957 tỷ đồng, đạt 22,14% so kế hoạch, tăng 13,73% so với cùng kỳ.]]> Sat, 11 Jul 2020 01:57:05 +0700 <![CDATA[Diện tích cao su giảm, diện tích cây ăn quả tăng hơn 7%]]> http://baobinhduong.vn/dien-tich-cao-su-giam-dien-tich-cay-an-qua-tang-hon-7--a222045.html 3 tháng đầu năm 2020, diện tích cao su trên địa bàn huyện hiện có 49.800 ha, giảm 0,4% so cùng kỳ, trong đó diện tích cao su tiểu điền là 22.750 ha.]]> Sat, 11 Jul 2020 01:57:05 +0700 <![CDATA[Phát triển hơn 200 trại chăn nuôi gia súc, gia cầm]]> http://baobinhduong.vn/phat-trien-hon-200-trai-chan-nuoi-gia-suc-gia-cam-a222046.html Tính đến tháng 4-2020, toàn địa bàn huyện Dầu Tiếng hiện có 222 trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, tăng 7 trại so với cùng kỳ. Ước tổng đàn gia súc 182.100 con, tăng 12,6% so với cùng kỳ]]> Sat, 11 Jul 2020 01:57:05 +0700