<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/huyen-phu-giao/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:26 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Phú Giáo: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo]]> http://baobinhduong.vn/phu-gia-o-do-i-mo-i-can-ba-n-toa-n-die-n-gia-o-du-c-va-da-o-ta-o-a187828.html Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) và Chương trình hành động số 81-CTHĐ/TU về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”]]> Wed, 26 Sep 2018 03:57:38 +0700 <![CDATA[Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học ở một ngôi trường]]> http://baobinhduong.vn/doi-moi-sang-tao-trong-day-va-hoc-o-mot-ngoi-truong-a187831.html Trong 9 trường THCS của huyện Phú Giáo, trường THCS Trần Hưng Đạo là một trong những đơn vị có chất lượng giáo dục vượt trội.]]> Wed, 26 Sep 2018 03:57:38 +0700 <![CDATA[Trường lớp đáp ứng mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực]]> http://baobinhduong.vn/truong-lop-dap-ung-muc-tieu-nang-cao-dan-tri-dao-tao-nhan-luc-a187836.html Mỗi lần trở lại thăm Phú Giáo, chúng tôi lại có những cảm giác mới lạ bởi sự đổi thay nơi đây, trong đó có sự phát triển về giáo dục - đào tạo]]> Wed, 26 Sep 2018 03:57:38 +0700 <![CDATA[Đảng bộ huyện Phú Giáo: Tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh]]> http://baobinhduong.vn/dang-bo-huyen-phu-giao-tap-trung-xay-dung-dang-trong-sach-vung-manh-a187123.html Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Phú Giáo đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp trong công tác xây dựng Đảng]]> Wed, 26 Sep 2018 03:57:38 +0700 <![CDATA[Điểm sáng về nông nghiệp công nghệ cao]]> http://baobinhduong.vn/diem-sang-ve-nong-nghiep-cong-nghe-cao-a187124.html Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Phú Giáo đã xây dựng 3 chương trình đột phá nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, trong đó có chương trình đột phá trong lĩnh vực nông nghiệp.]]> Wed, 26 Sep 2018 03:57:38 +0700 <![CDATA[Chung sức xây dựng nông thôn mới]]> http://baobinhduong.vn/chung-suc-xay-dung-nong-thon-moi-a187126.html Thực hiện chương trình xây dựng NTM, huyện Phú Giáo đã tập trung nhiều giải pháp triển khai thực hiện đồng bộ, đồng thời huy động được nhiều nguồn lực hiệu quả cho việc thực hiện chương trình này.]]> Wed, 26 Sep 2018 03:57:38 +0700 <![CDATA[Phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới năm 2019]]> http://baobinhduong.vn/phan-dau-tro-thanh-huyen-nong-thon-moi-nam-2019-a186399.html Với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay 8/10 xã của huyện Phú Giáo đã được công nhận đạt chuẩn NTM.]]> Wed, 26 Sep 2018 03:57:38 +0700 <![CDATA[Điểm sáng đầu tư xây dựng cơ bản]]> http://baobinhduong.vn/diem-sang-dau-tu-xay-dung-co-ban-a186400.html Phú Giáo đã có những cách làm hay, sáng tạo trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản. Nhờ đó, hàng trăm công trình trên địa bàn đã hoàn thành đúng tiến độ, tạo nên một diện mạo mới cho toàn huyện sau 19 năm tái lập.]]> Wed, 26 Sep 2018 03:57:38 +0700 <![CDATA[19 năm đổi thay không ngừng]]> http://baobinhduong.vn/19-nam-doi-thay-khong-ngung-a186401.html 19 năm kể từ ngày tái lập huyện, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Giáo đã nỗ lực tạo nên sự đổi thay nhanh chóng của vùng đất này.]]> Wed, 26 Sep 2018 03:57:38 +0700