<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/huyen-phu-giao/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:10 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Quản lý và chăm sóc tốt người nhiễm HIV/AIDS]]> http://baobinhduong.vn/quan-ly-va-cham-soc-tot-nguoi-nhiem-hiv-aids-a225969.html Từ 15 năm trước, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Giáo đã chỉ đạo UBND huyện thành lập các ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.]]> Fri, 10 Jul 2020 06:51:36 +0700 <![CDATA[Thị trấn Phước Vĩnh: Tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS]]> http://baobinhduong.vn/thi-tran-phuoc-vinh-tuyen-truyen-phong-chong-hiv-aids-a225970.html Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Phước Vĩnh phối hợp cùng Trạm y tế thị trấn vừa tổ chức buổi tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS cho người dân.]]> Fri, 10 Jul 2020 06:51:36 +0700 <![CDATA[Công an huyện Phú Giáo: Đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy]]> http://baobinhduong.vn/cong-an-huyen-phu-giao-dau-tranh-phong-chong-toi-pham-ma-tuy-a225971.html Thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của Công an huyện Phú Giáo, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy đạt nhiều thành tựu, góp phần giữ vững an ninh chính trị]]> Fri, 10 Jul 2020 06:51:36 +0700 <![CDATA[Trung tâm y tế huyện: Khống chế tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng]]> http://baobinhduong.vn/trung-tam-y-te-huyen-khong-che-ty-le-nhiem-hiv-aids-trong-cong-dong-a225972.html Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống HIV/AIDS, những năm qua, Trung tâm Y tế huyện đã đẩy mạnh hoạt động vào đối tượng có nguy cơ cao.]]> Fri, 10 Jul 2020 06:51:36 +0700 <![CDATA[Huyện ủy Phú Giáo: Thực hiện chặt chẽ các bước chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới]]> http://baobinhduong.vn/huyen-uy-phu-giao-thuc-hien-chat-che-cac-buoc-chuan-bi-nhan-su-cap-uy-khoa-moi-a223435.html Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới cho Đại hội Đảng bộcác cấp đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Giáo lãnh đạo thực hiện chặt chẽ, bài bản.]]> Fri, 10 Jul 2020 06:51:36 +0700 <![CDATA[Hội Cựu chiến binh huyện Phú Giáo: Trên 99% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa]]> http://baobinhduong.vn/hoi-cuu-chien-binh-huyen-phu-giao-tren-99-gia-dinh-hoi-vien-dat-gia-dinh-van-hoa-a223436.html Thời gian qua, các cấp Hội Cựu chiến binh trên địa bàn huyện PhúGiáo đã phối hợp cùng với MTTQ vàcác đoàn thể chính trị xã hội tập hợp hội viên vàquần chúng nhân dân thành lực lượng xã hội rộng rãi]]> Fri, 10 Jul 2020 06:51:36 +0700 <![CDATA[Xã An Thái: Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng]]> http://baobinhduong.vn/xa-an-thai-thu-nhap-binh-quan-dau-nguoi-dat-tren-60-trieu-dong-a223437.html Thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã An Thái đã đạt trên 60 triệu đồng/năm.]]> Fri, 10 Jul 2020 06:51:36 +0700 <![CDATA[Đảng bộ Quân sự huyện Phú Giáo: Quyết tâm thực hiện 3 khâu đột phá]]> http://baobinhduong.vn/dang-bo-quan-su-huyen-phu-giao-quyet-tam-thuc-hien-3-khau-dot-pha-a223439.html Đảng bộ Quân sự (ĐBQS) huyện Phú Giáo vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiệm kỳ qua,]]> Fri, 10 Jul 2020 06:51:36 +0700 <![CDATA[Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 96,6%]]> http://baobinhduong.vn/ty-le-gia-dinh-van-hoa-dat-96-6--a222285.html Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đến nay trên địa bàn huyện Phú Giáo có 20.977/21.715 hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt tỷ lện 96,6%.]]> Fri, 10 Jul 2020 06:51:36 +0700 <![CDATA[Nhiều hoạt động chăm lo cho người nghèo]]> http://baobinhduong.vn/nhieu-hoat-dong-cham-lo-cho-nguoi-ngheo-a222286.html Với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Phú Giáo đã chăm lo cho người nghèo bằng nhiều hình thức.]]> Fri, 10 Jul 2020 06:51:36 +0700 <![CDATA[Hiệu quả từ các phong trào thi đua yêu nước]]> http://baobinhduong.vn/hie-u-qua-tu-ca-c-phong-trao-thi-dua-yeu-nuo-c-a222287.html Từ đầu năm đến nay, MTTQ và các đoàn thể huyện Phú Giáo đã tiếp tục duy trì tổ chức thực hiện các phong trào, các cuộc vận động với hình thức phong phú, đa dạng.]]> Fri, 10 Jul 2020 06:51:36 +0700 <![CDATA[Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định]]> http://baobinhduong.vn/tinh-hinh-an-ninh-chinh-tri-trat-tu-an-toan-xa-hoi-duoc-giu-vung-on-dinh-a222288.html Theo đánh giá của UBND huyện Phú Giáo, trong quý I-2020, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững ổn định,]]> Fri, 10 Jul 2020 06:51:36 +0700 <![CDATA[Những kết quả đáng ghi nhận từ các chương trình đột phá]]> http://baobinhduong.vn/nhu-ng-ket-qua-da-ng-ghi-nha-n-tu-cac-chuong-trinh-dot-pha-a222289.html Trong 5 năm qua, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, kinh tế - xã hội của huyện Phú Giáo đã có bước phát triển tích cực.]]> Fri, 10 Jul 2020 06:51:36 +0700 <![CDATA[Bảo đảm an ninh trật tự cho đại hội Đảng các cấp]]> http://baobinhduong.vn/bao-dam-an-ninh-trat-tu-cho-dai-hoi-dang-cac-cap-a222290.html Để bảo đảm cho đại hội Đảng các cấp trên địa bàn huyện Phú Giáo diễn ra an toàn, thành công, Công an huyện Phú Giáo đã chủ động xây dựng kế hoạch, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trước,]]> Fri, 10 Jul 2020 06:51:36 +0700 <![CDATA[Phong trào thể dục thể thao ngày càng phát triển rộng khắp]]> http://baobinhduong.vn/phong-trao-the-duc-the-thao-ngay-cang-phat-trien-rong-khap-a222219.html Hiện nay nhu cầu có nhiều sân tập, phòng tập, đa dạng các loại hình hoạt động thể dục thể thao (TDTT) theo sở thích của từng đối tượng đang ngày càng trở nên cần thiết.]]> Fri, 10 Jul 2020 06:51:36 +0700