<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/tai-chinh-ngan-hang/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:21 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Ngân hàng Quốc tế Việt Nam: Quý I-2018, lợi nhuận trước thuế đạt 518 tỷ đồng]]> http://baobinhduong.vn/ngan-hang-quoc-te-viet-nam-quy-i-2018-loi-nhuan-truoc-thue-dat-518-ty-dong-a179668.html Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa công bố thông tin kết quả kinh doanh trước kiểm toán quý 1-2018.]]> Sat, 21 Apr 2018 01:35:08 +0700 <![CDATA[Tỷ giá ngoại tệ năm 2018: Tiếp tục xu hướng ổn định]]> http://baobinhduong.vn/ty-gia-ngoai-te-nam-2018-tiep-tuc-xu-huong-on-dinh-a178788.html Từ giữa tháng 3 đến nay, tỷ giá ngoại tệ liên tục được điều chỉnh tăng mạnh. Tuy vậy, theo dự báo của các chuyên gia, trong năm 2018 tỷ giá ngoại tệ sẽ diễn biến theo chiều hướng ổn định.]]> Sat, 21 Apr 2018 01:35:08 +0700 <![CDATA[Cho phép thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa cấp tỉnh]]> http://baobinhduong.vn/cho-phep-thanh-lap-quy-bao-lanh-tin-dung-doanh-nghiep-nho-va-vua-cap-tinh-a178789.html Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2018/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.]]> Sat, 21 Apr 2018 01:35:08 +0700 <![CDATA[VIB đặt mục tiêu lợi nhuận trên 2.000 tỷ đồng]]> http://baobinhduong.vn/vib-dat-muc-tieu-loi-nhuan-tren-2-000-ty-dong-a178679.html Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Theo đó, VIB đã thống nhất phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017]]> Sat, 21 Apr 2018 01:35:08 +0700 <![CDATA[VIB đặt mục tiêu lợi nhuận trên 2.000 tỷ đồng]]> http://baobinhduong.vn/vib-dat-muc-tieu-loi-nhuan-tren-2-000-ty-dong-a178624.html Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa tổ chức đại hội cổ đông) thường niên năm 2018. Theo đó, VIB đã thống nhất phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017]]> Sat, 21 Apr 2018 01:35:08 +0700 <![CDATA[BIDV: Lần thứ tư liên tiếp được bình chọn là “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam”]]> http://baobinhduong.vn/bidv-lan-thu-tu-lien-tiep-duoc-binh-chon-la-ngan-hang-ban-le-tot-nhat-viet-nam-a178297.html Tại Hội nghị “Tài chính số” vừa diễn ra tại Kuala Lumpur (Malaysia), Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tiếp tục được bình chọn là “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam”]]> Sat, 21 Apr 2018 01:35:08 +0700 <![CDATA[Bãi bỏ 6 nghị định thuộc lĩnh vực ngân hàng]]> http://baobinhduong.vn/bai-bo-6-nghi-dinh-thuoc-linh-vuc-ngan-hang-a178022.html Chính phủ vừa ban hành Nghị định 42/2018/NĐ-CP bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng.]]> Sat, 21 Apr 2018 01:35:08 +0700 <![CDATA[TX.Tân Uyên: Phấn đấu đến năm 2020 thành lập Quỹ tín dụng nhân dân]]> http://baobinhduong.vn/tx-tan-uyen-phan-dau-den-nam-2020-thanh-lap-quy-tin-dung-nhan-dan-a177954.html Năm 2018, TX.Tân Uyên phấn đấu phát triển mới 3 hợp tác xã (HTX) và 2 tổ hợp tác (THT), giữ vững các HTX đạt loại giỏi, không có HTX yếu kém; tiếp tục tạo điều kiện cho các HTX, THT thành lập mới được hỗ trợ vốn.]]> Sat, 21 Apr 2018 01:35:08 +0700 <![CDATA[VIB dự kiến tăng vốn điều lệ lên 8.100 tỷ đồng]]> http://baobinhduong.vn/vib-du-kien-tang-von-dieu-le-len-8-100-ty-dong-a177795.html Ngân hàng Quốc Tế (VIB) vừa công bố tài liệu dành cho Đại hội cổ đông thường niên, dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 3-2018.]]> Sat, 21 Apr 2018 01:35:08 +0700 <![CDATA[VIB dự kiến tăng vốn điều lệ lên 8.100 tỷ đồng]]> http://baobinhduong.vn/vib-du-kien-tang-von-dieu-le-len-8-100-ty-dong-a177701.html Ngân hàng Quốc tế (VIB) vừa công bố tài liệu dành cho Đại hội cổ đông thường niên, dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 3-2018.]]> Sat, 21 Apr 2018 01:35:08 +0700 <![CDATA[Sốc với lãi suất tiền gửi ngân hàng]]> http://baobinhduong.vn/soc-voi-lai-suat-tien-gui-ngan-hang-a177671.html Mới một tháng trước, khách hàng gửi tiền vào ngân hàng 6 tháng nhận được lãi suất 7,4%/năm, nhưng hiện giảm xuống chỉ còn 6,7%.]]> Sat, 21 Apr 2018 01:35:08 +0700 <![CDATA[Tăng trưởng tín dụng: Thực hiện đúng mục tiêu]]> http://baobinhduong.vn/tang-truong-tin-dung-thuc-hien-dung-muc-tieu-a177473.html Tín dụng 2 tháng đầu năm 2018 có mức tăng đạt gần 2% - con số được cho là phản ánh đúng thực chất sự hấp thụ vốn của nền kinh tế, dòng tiền đi đúng theo mục tiêu điều hành.]]> Sat, 21 Apr 2018 01:35:08 +0700 <![CDATA[Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội tại TX.Thuận An: Giải ngân trên 23,4 tỷ đồng các nguồn vốn vay]]> http://baobinhduong.vn/phong-giao-dich-ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-tai-tx-thuan-an-giai-ngan-tren-23-4-ty-dong-cac-nguon-von-vay-a177377.html Tại phường Bình Hòa, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội tại TX.Thuận An vừa tổ chức đợt giải ngân nguồn vốn giải quyết việc làm cho 30 lao động của 25 hộ vay, với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng.]]> Sat, 21 Apr 2018 01:35:08 +0700 <![CDATA[BIDV: Triển khai gói tín dụng ưu đãi mới]]> http://baobinhduong.vn/bidv-trien-khai-goi-tin-dung-uu-dai-moi-a177328.html Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đang triển khai gói tín dụng mới quy mô 20.000 tỷ đồng với nhiều ưu đãi.]]> Sat, 21 Apr 2018 01:35:08 +0700 <![CDATA[Đẩy mạnh thanh toán các dịch vụ công qua ngân hàng]]> http://baobinhduong.vn/day-manh-thanh-toan-cac-dich-vu-cong-qua-ngan-hang-a177074.html Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội.]]> Sat, 21 Apr 2018 01:35:08 +0700