<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/thanh-nien/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:21 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi]]> http://baobinhduong.vn/giao-ban-cong-tac-doan-va-phong-trao-thanh-thieu-nhi-a156945.html Ban Thường vụ Tỉnh đoàn vừa tổ chức giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh 2 tháng đầu năm 2017.]]> Tue, 21 Feb 2017 01:13:46 +0700 <![CDATA[Tỉnh đoàn: Tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm đại hội điểm cấp cơ sở]]> http://baobinhduong.vn/tinh-doan-to-chuc-hoi-nghi-rut-kinh-nghiem-dai-hoi-diem-cap-co-so-a156946.html Ban Thường vụ Tỉnh đoàn vừa tổ chức rút kinh nghiệm Đại hội điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2017-2022. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn]]> Tue, 21 Feb 2017 01:13:46 +0700 <![CDATA[Chi đoàn Tòa án nhân dân TX.Thuận An: Tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2019]]> http://baobinhduong.vn/chi-doan-toa-an-nhan-dan-tx-thuan-an-to-chuc-dai-hoi-chi-doan-nhiem-ky-2017-2019-a156928.html Ngày 18-2, Chi đoàn Tòa án nhân dân (TAND) TX.Thuận An đã tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2019.]]> Tue, 21 Feb 2017 01:13:46 +0700 <![CDATA[Tuổi trẻ Công an TP.Thủ Dầu Một: Phát huy vai trò xung kích, bảo đảm an ninh trật tự]]> http://baobinhduong.vn/tuoi-tre-cong-an-tp-thu-dau-mot-phat-huy-vai-tro-xung-kich-bao-dam-an-ninh-trat-tu-a156897.html Với quyết tâm xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ thành phố, trong nhiệm kỳ 2015- 2017 vừa qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Công an TP.Thủ Dầu Một đã đạt được nhiều kết quả tích cực.]]> Tue, 21 Feb 2017 01:13:46 +0700 <![CDATA[Tủ áo gieo duyên]]> http://baobinhduong.vn/tu-ao-gieo-duyen-a156895.html Được ra đời cách đây khoảng vài tháng, “Tủ áo gieo duyên” của Đoàn phường Hiệp Thành (TP.Thủ Dầu Một) đã trở thành một địa chỉ giúp người nghèo được nhận quần áo miễn phí.]]> Tue, 21 Feb 2017 01:13:46 +0700 <![CDATA[Các cơ sở Đoàn - Hội: Duy trì hoạt động hơn 20 lớp học tình thương]]> http://baobinhduong.vn/cac-co-so-doan-hoi-duy-tri-hoat-dong-hon-20-lop-hoc-tinh-thuong-a156892.html Tính đến nay, các Đoàn - Hội cơ sở trong tỉnh đã duy trì hoạt động hơn 20 lớp học tình thương với gần 600 em thiếu nhi là con em thanh niên công nhân tham gia học tập.]]> Tue, 21 Feb 2017 01:13:46 +0700 <![CDATA[Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần cao su Phước Hòa: Triển khai hoạt động trọng tâm Tháng Thanh niên năm 2017]]> http://baobinhduong.vn/doan-thanh-nien-cong-ty-co-phan-cao-su-phuoc-hoa-trien-khai-hoat-dong-trong-tam-thang-thanh-nien-na-a156893.html Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa vừa tổ chức họp mặt đầu năm và triển khai một số nội dung trọng tâm hoạt động Tháng Thanh niên năm 2017.]]> Tue, 21 Feb 2017 01:13:46 +0700 <![CDATA[Xã đoàn Thanh An (huyện Dầu Tiếng): Duy trì 3 tổ hợp tác thanh niên]]> http://baobinhduong.vn/xa-doan-thanh-an-huyen-dau-tieng-duy-tri-3-to-hop-tac-thanh-nien-a156894.html Thực hiện phong trào “Thanh niên nông thôn thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, Xã đoàn Thanh An đã phối hợp tổ chức các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, phối hợp trao 1 con bò cho hộ anh Huỳnh Thanh Pho]]> Tue, 21 Feb 2017 01:13:46 +0700 <![CDATA[Tháng Thanh niên năm 2017: Tuổi trẻ xung kích, nâng cao chất lượng đoàn viên]]> http://baobinhduong.vn/thang-thanh-nien-nam-2017-tuoi-tre-xung-kich-nang-cao-chat-luong-doan-vien-a156891.html Tháng Thanh niên của tuổi trẻ trong tỉnh năm 2017 sẽ tiếp tục có những hoạt động thể hiện sức trẻ, phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.]]> Tue, 21 Feb 2017 01:13:46 +0700 <![CDATA[Xã đoàn Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên: Tổ chức Đại hội Đoàn điểm nhiệm kỳ 2017-2022]]> http://baobinhduong.vn/xa-doan-binh-my-huyen-bac-tan-uyen-to-chuc-dai-hoi-doan-diem-nhiem-ky-2017-2022-a156883.html Vừa qua, Đoàn Thanh niên xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bình Mỹ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022.]]> Tue, 21 Feb 2017 01:13:46 +0700 <![CDATA[Trung ương Đoàn: Phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng, bài hát cổ động tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc]]> http://baobinhduong.vn/trung-uong-doan-phat-dong-cuoc-thi-sang-tac-bieu-trung-bai-hat-co-dong-tuyen-truyen-dai-hoi-doan-t-a156884.html Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo), bài hát (ca khúc) cổ động tuyên truyền Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.]]> Tue, 21 Feb 2017 01:13:46 +0700 <![CDATA[Đoàn phường Đông Hòa (TX.Dĩ An): Phấn đấu hơn 40 đoàn viên được kết nạp Đảng]]> http://baobinhduong.vn/doan-phuong-dong-hoa-tx-di-an-phan-dau-hon-40-doan-vien-duoc-ket-nap-dang-a156885.html Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Phường đoàn Đông Hòa (TX. Dĩ An) tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, đạo đức lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên.]]> Tue, 21 Feb 2017 01:13:46 +0700 <![CDATA[Tỉnh đoàn: Xây dựng nhiều giải pháp để tổ chức Đại hội Đoàn thành công]]> http://baobinhduong.vn/tinh-doan-xay-dung-nhieu-giai-phap-de-to-chuc-dai-hoi-doan-thanh-cong-a156882.html Năm 2017 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với tuổi trẻ trong tỉnh. Đây là năm sẽ diễn ra sự kiện Đại hội (ĐH) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, tiến tới ĐH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ X...]]> Tue, 21 Feb 2017 01:13:46 +0700 <![CDATA[Chi đoàn Phòng Hậu cần và trang bị kỹ thuật, cảnh sát PC&CC tỉnh: Về nguồn tại khu căn cứ Chiến khu Đ]]> http://baobinhduong.vn/chi-doan-phong-hau-can-va-trang-bi-ky-thuat-canh-sat-pc-cc-tinh-ve-nguon-tai-khu-can-cu-chien-khu--a156867.html Ngày 16-2, Chi đoàn Phòng Hậu cần và trang bị kỹ thuật, Cảnh sát PC&CC tỉnh đã tổ chức chuyến du khảo về nguồn tại khu căn cứ kháng chiến miền Đông Nam bộ (Chiến khu Đ)]]> Tue, 21 Feb 2017 01:13:46 +0700 <![CDATA[Đoàn phường Phú Cường: Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022]]> http://baobinhduong.vn/doan-phuong-phu-cuong-to-chuc-dai-hoi-nhiem-ky-2017-2022-a156282.html Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một vừa tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2022.]]> Tue, 21 Feb 2017 01:13:46 +0700