<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/theo-guong-bac/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:27 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Hội Chữ thập đỏ TX.Tân Uyên: Tổ chức Hội nghị triển khai học tập và làm theo gương Bác chuyên đề năm 2017]]> http://baobinhduong.vn/hoi-chu-thap-do-tx-tan-uyen-to-chuc-hoi-nghi-trien-khai-hoc-tap-va-lam-theo-guong-bac-chuyen-de-nam-2017-a161610.html Sáng 25-5, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) TX.Tân Uyên đã tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017]]> Sat, 27 May 2017 11:30:25 +0700 <![CDATA[Danh sách khen thưởng tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2016-2017]]> http://baobinhduong.vn/danh-sach-khen-thuong-tap-the-ca-nhan-da-co-thanh-tich-xuat-sac-trong-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-nam-2016-2017-a161612.html ]]> Sat, 27 May 2017 11:30:25 +0700 <![CDATA[Tiếp tục tuyên truyền kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh]]> http://baobinhduong.vn/tiep-tuc-tuyen-truyen-ket-qua-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-a161608.html Sáng 25-5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban an ninh tư tưởng tháng 5-2017. Đồng chí Lê Hữu Phước, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.]]> Sat, 27 May 2017 11:30:25 +0700 <![CDATA[Những điểm sáng trong “Làm theo Bác”]]> http://baobinhduong.vn/nhung-diem-sang-trong-lam-theo-bac-a161609.html Để Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa]]> Sat, 27 May 2017 11:30:25 +0700 <![CDATA[Hôm nay (26-5), Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị]]> http://baobinhduong.vn/hom-nay-26-5-tinh-uy-to-chuc-hoi-nghi-can-bo-chu-chot-so-ket-1-nam-thuc-hien-chi-thi-05-ct-tw-cua-bo-chinh-tri-a161606.html Hôm nay (26-5), Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.]]> Sat, 27 May 2017 11:30:25 +0700 <![CDATA[“Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm”]]> http://baobinhduong.vn/viec-gi-co-loi-cho-dan-thi-het-suc-lam-a161603.html Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Chi bộ khu phố 1B, phường Chánh Phú Hòa (TX.Bến Cát) đã phát huy được sức mạnh tập thể và của từng cán bộ, đảng viên]]> Sat, 27 May 2017 11:30:25 +0700 <![CDATA[Chỉ thị 05-CT/TW đã lan tỏa sâu rộng]]> http://baobinhduong.vn/chi-thi-05-ct-tw-da-lan-toa-sau-rong-a161601.html Tại nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, đưa việc học tập và làm theo Bác thực sự lan tỏa sâu trong cuộc sống.]]> Sat, 27 May 2017 11:30:25 +0700 <![CDATA[Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Nghĩa: “Học Bác với cả tấm lòng”]]> http://baobinhduong.vn/anh-hung-luc-luong-vu-trang-nhan-dan-nguyen-duc-nghia-hoc-bac-voi-ca-tam-long-a161597.html Gần 20 năm nay, thiếu tá Nguyễn Đức Nghĩa - Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân vẫn miệt mài với công việc “vác tù và hàng tổng” tại tổ dân phố của mình.]]> Sat, 27 May 2017 11:30:25 +0700 <![CDATA[Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh tuyên dương điển hình làm theo Bác]]> http://baobinhduong.vn/dang-bo-khoi-cac-co-quan-tinh-tuyen-duong-dien-hinh-lam-theo-bac-a161442.html (BDO) Sáng 23-5, Đảng bộ khối Các cơ quan (ĐBKCCQ) tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”]]> Sat, 27 May 2017 11:30:25 +0700 <![CDATA[Thị ủy Bến Cát: Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2017 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”]]> http://baobinhduong.vn/thi-uy-ben-cat-to-chuc-hoc-tap-quan-triet-va-trien-khai-thuc-hien-chuyen-de-nam-2017-ve-day-manh-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-a161420.html Sáng 22-5, Thị ủy Bến Cát tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2017 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh]]> Sat, 27 May 2017 11:30:25 +0700 <![CDATA[TX.Tân Uyên: Xây dựng hình ảnh người cán bộ trọng dân, gần dân]]> http://baobinhduong.vn/tx-tan-uyen-xay-dung-hinh-anh-nguoi-can-bo-trong-dan-gan-dan-a161419.html Qua 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tại TX.Tân Uyên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự tạo sự lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị, trong cán bộ]]> Sat, 27 May 2017 11:30:25 +0700 <![CDATA["Học Bác một cách thầm lặng, chứ không phải phô trương, hình thức"]]> http://baobinhduong.vn/hoc-bac-mot-cach-tham-lang-chu-khong-phai-pho-truong-hinh-thuc-a161312.html GS Hoàng Chí Bảo: Gần đây chúng ta biểu dương rất nhiều tấm gương đạo đức, nhất là những người dân bình thường, họ học Bác một cách thầm lặng, vì dân vì nước chứ không phải phô trương, hình thức]]> Sat, 27 May 2017 11:30:25 +0700 <![CDATA[Tọa đàm khoa học “Quán triệt cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”]]> http://baobinhduong.vn/toa-dam-khoa-hoc-quan-triet-cuoc-van-dong-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-a161224.html (BDO) Ngày 19-5, trường Đại học Thủ Dầu Một đã tổ chức tọa đàm đàm khoa học]]> Sat, 27 May 2017 11:30:25 +0700 <![CDATA[Những mô hình mới, cách làm hay]]> http://baobinhduong.vn/nhung-mo-hinh-moi-cach-lam-hay-a161218.html Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình mới]]> Sat, 27 May 2017 11:30:25 +0700 <![CDATA[Xã An Sơn, TX.Thuận An: Đưa việc học tập, làm theo Bác vào chiều sâu]]> http://baobinhduong.vn/xa-an-son-tx-thuan-an-dua-viec-hoc-tap-lam-theo-bac-vao-chieu-sau-a161202.html Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân xã An Sơn, TX.Thuận An đã trở thành thói quen trong đời sống hàng ngày.]]> Sat, 27 May 2017 11:30:25 +0700