<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/theo-guong-bac/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:07 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Huyện ủy Phú Giáo triển khai Chỉ thị 05-CT/TW cho 200 cán bộ, công chức]]> http://baobinhduong.vn/huyen-uy-phu-giao-trien-khai-chi-thi-05-ct-tw-cho-200-can-bo-cong-chuc-a217844.html Sáng 25-2, Huyện ủy Phú Giáo tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/ TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2020]]> Tue, 07 Apr 2020 05:03:55 +0700 <![CDATA[Hội nghị trực tuyến toàn quốc: Nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020]]> http://baobinhduong.vn/hoi-nghi-truc-tuyen-toan-quoc-nghien-cuu-hoc-tap-chuyen-de-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-nam-2020-a214008.html Sáng 17-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020]]> Tue, 07 Apr 2020 05:03:55 +0700 <![CDATA[Học tập và làm theo Bác mỗi ngày]]> http://baobinhduong.vn/hoc-tap-va-lam-theo-bac-moi-ngay-a213272.html Đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở TX.Thuận An đã thực sự đi vào cuộc sống và có sức lan tỏa mạnh mẽ.]]> Tue, 07 Apr 2020 05:03:55 +0700 <![CDATA[Gần dân, giúp dân từ một mô hình]]> http://baobinhduong.vn/gan-dan-giup-dan-tu-mot-mo-hinh-a211736.html Thời gian qua, mô hình “Giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại cơ sở vào ngày thứ bảy” được cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) phường Bình Thắng, TX.Dĩ An thực hiện khá đều đặn]]> Tue, 07 Apr 2020 05:03:55 +0700 <![CDATA[Những mô hình mang dấu ấn “bộ đội Cụ Hồ”]]> http://baobinhduong.vn/nhung-mo-hinh-mang-dau-an-bo-doi-cu-ho-a211396.html Không chỉ gương mẫu tham gia các hoạt động, phong trào tại địa phương, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) TX.Dĩ An còn tích cực phát triển, nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả.]]> Tue, 07 Apr 2020 05:03:55 +0700 <![CDATA[Chi bộ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Dương: Đưa học tập, làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên]]> http://baobinhduong.vn/chi-bo-ngan-hang-nha-nuoc-chi-nhanh-binh-duong-dua-hoc-tap-lam-theo-bac-tro-thanh-viec-lam-thuong-xuyen-a210675.html Những năm qua, Chi bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bình Dương đã đẩy mạnh triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những cách làm phù hợp]]> Tue, 07 Apr 2020 05:03:55 +0700 <![CDATA[Lực lượng vũ trang Tx.Dĩ An: Mỗi ngày học một câu chuyện về Bác]]> http://baobinhduong.vn/luc-luong-vu-trang-tx-di-an-moi-ngay-hoc-mot-cau-chuyen-ve-bac-a210520.html Thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị, lực lượng vũ trang (LLVT) tại TX.Dĩ An đã nghiêm túc trong triển khai các chuyên đề hàng năm bằng những việc làm cụ thể.]]> Tue, 07 Apr 2020 05:03:55 +0700 <![CDATA[Bàu Bàng: Tuyên dương 7 tập thể, 13 cánhân trong thực hiện Kết luận 62-KL/TW]]> http://baobinhduong.vn/ba-u-ba-ng-tuyen-duong-7-ta-p-the-13-ca-nhan-trong-thu-c-hie-n-ket-luan-62-kl-tw-a210243.html Huyện ủy Bàu Bàng vừa tổchức tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/ TW ngày 8-12-2009 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam]]> Tue, 07 Apr 2020 05:03:55 +0700 <![CDATA[Học theo Bác, làm tốt công tác dân vận]]> http://baobinhduong.vn/hoc-theo-bac-lam-tot-cong-tac-dan-van-a210244.html Sinh thời Bác Hồ đã dạy: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.]]> Tue, 07 Apr 2020 05:03:55 +0700 <![CDATA[TX.Dĩ An: Lan tỏa sâu rộng những điển hình làm theo Bác]]> http://baobinhduong.vn/tx-di-an-lan-toa-sau-rong-nhung-dien-hinh-lam-theo-bac-a209884.html Sau hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhiều tấm gương bình dị tại TX.Dĩ An đã góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp, văn minh hơn.]]> Tue, 07 Apr 2020 05:03:55 +0700 <![CDATA[Lan tỏa những hành động đẹp]]> http://baobinhduong.vn/lan-toa-nhung-hanh-dong-dep-a209339.html Sau hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ở TX.Thuận An ngày càng có nhiều tập thể]]> Tue, 07 Apr 2020 05:03:55 +0700 <![CDATA[TX Dĩ An: Tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác]]> http://baobinhduong.vn/tx-di-an-tuyen-duong-khen-thuong-tap-the-ca-nhan-tieu-bieu-trong-hoc-tap-va-lam-theo-bac-a209103.html Sáng 27-9, Thị ủy Dĩ An đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05–CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn thị xã]]> Tue, 07 Apr 2020 05:03:55 +0700 <![CDATA[Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Khẳng định giá trị trường tồn của bản Di chúc]]> http://baobinhduong.vn/hoi-nghi-50-nam-thuc-hien-di-chuc-cua-chu-tich-ho-chi-minh-khang-dinh-gia-tri-truong-ton-cua-ban-di-chuc-a208868.html Sáng qua (23-9), tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.]]> Tue, 07 Apr 2020 05:03:55 +0700 <![CDATA[50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh]]> http://baobinhduong.vn/50-nam-thuc-hien-di-chuc-cua-chu-tich-ho-chi-minh-a208801.html Bài 4: Lời Bác dặn vang vọng mãi ngàn năm]]> Tue, 07 Apr 2020 05:03:55 +0700 <![CDATA[50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh]]> http://baobinhduong.vn/50-nam-thuc-hien-di-chuc-cua-chu-tich-ho-chi-minh-a208641.html Bài 2: Xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh]]> Tue, 07 Apr 2020 05:03:55 +0700