<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/tx-ben-cat/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:19 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Xã An Điền: Có 2 tổ hợp tác và 1 hợp tác xã]]> http://baobinhduong.vn/xa-an-dien-co-2-to-hop-tac-va-1-hop-tac-xa-a191139.html Thời gian qua, Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể xã An Điền, TX.Bến Cát đã tổ chức tuyên truyền vận động, hướng dẫn nhân dân tham gia mô hình tổ hợp tác (THT), hợp tác xã]]> Mon, 19 Nov 2018 13:52:01 +0700 <![CDATA[Tập huấn cán bộ quản lý kinh tế tập thể]]> http://baobinhduong.vn/tap-huan-can-bo-quan-ly-kinh-te-tap-the-a191140.html UBND TX.Bến Cát vừa phối hợp cùng Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản hướng dẫn cho 200 người là thành viên Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể (KTTT) các xã, phường]]> Mon, 19 Nov 2018 13:52:01 +0700 <![CDATA[Mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã: Tăng thu nhập cho người dân]]> http://baobinhduong.vn/mo-hinh-to-hop-tac-hop-tac-xa-tang-thu-nhap-cho-nguoi-dan-a191141.html Trong những năm qua, các tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn TX.Bến Cát đã phát huy hiệu quả, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn.]]> Mon, 19 Nov 2018 13:52:01 +0700 <![CDATA[Tiếp tục đổi mới, phát triển hiệu quả và nâng cao kinh tế tập thể]]> http://baobinhduong.vn/tiep-tuc-doi-moi-phat-trien-hieu-qua-va-nang-cao-kinh-te-tap-the-a191142.html Triển khai thực hiện Kết luận số 56-KL/TƯ của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, Chương trình hành động số 12-CTr/ TU của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, phát triển]]> Mon, 19 Nov 2018 13:52:01 +0700 <![CDATA[Khá lên từ mô hình trồng lan mokara cắt cành]]> http://baobinhduong.vn/kha-len-tu-mo-hinh-trong-lan-mokara-cat-canh-a191143.html Mô hình trồng lan mokara cắt cành của gia đình chị Nguyễn Hồng Diệu ở khu phố 1B, phường Chánh Phú Hòa được đánh giá là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao tại TX.Bến Cát.]]> Mon, 19 Nov 2018 13:52:01 +0700 <![CDATA[Thị ủy Bến Cát: Sơ kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020]]> http://baobinhduong.vn/thi-uy-ben-cat-so-ket-phong-trao-thi-dua-dan-van-kheo-giai-doan-2016-2020-a190374.html Thị ủy Bến Cát vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2016-2020.]]> Mon, 19 Nov 2018 13:52:01 +0700 <![CDATA[Phường Tân Định: Thực hiện tốt việc kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật]]> http://baobinhduong.vn/phuong-tan-dinh-thuc-hien-tot-viec-kiem-dich-kiem-soat-giet-mo-dong-vat-a189953.html Toàn phường Tân Định, TX.Bến Cát hiện có khoảng 400.000 con gia súc, gia cầm. Thời gian qua việc phòng ngừa dịch bệnh luôn được địa phương quan tâm nhờ đó trên địa bàn đã không xảy ra dịch bệnh.]]> Mon, 19 Nov 2018 13:52:01 +0700 <![CDATA[TX.Bến Cát: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 32,5%]]> http://baobinhduong.vn/tx-ben-cat-tong-muc-ban-le-hang-hoa-va-dich-vu-tang-32-5--a189955.html Trong 9 tháng năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ của TX.Bến Cát đạt 17.994,8 tỷ đồng, tăng 32,5% so cùng kỳ, đạt 74,96% Nghị quyết HĐND thị xã giao.]]> Mon, 19 Nov 2018 13:52:01 +0700 <![CDATA[Mỹ Phước tập trung xây dựng, chỉnh trang đô thị]]> http://baobinhduong.vn/my-phuoc-tap-trung-xay-dung-chinh-trang-do-thi-a189959.html Phường Mỹ Phước là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của TX.Bến Cát. Những năm qua, phường tập trung các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội]]> Mon, 19 Nov 2018 13:52:01 +0700 <![CDATA[Phường Chánh Phú Hòa:Tăng cường công tác bảo vệ môi trường]]> http://baobinhduong.vn/phuong-chanh-phu-hoa-tang-cuong-cong-tac-bao-ve-moi-truong-a189951.html Trong 9 tháng năm 2018, phường Chánh Phú Hòa, TX.Bến Cát đã phối hợp với thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác giám sát việc khắc phục ô nhiễm môi trường việc chôn lấp chất thải của Công ty nhôm Liên Hòa.]]> Mon, 19 Nov 2018 13:52:01 +0700 <![CDATA[Xây dựng TX.Bến Cát trở thành đô thị văn minh, hiện đại]]> http://baobinhduong.vn/xay-dung-tx-ben-cat-tro-thanh-do-thi-van-minh-hien-dai-a189949.html Những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư và hỗ trợ của tỉnh cùng sự năng động của lãnh đạo địa phương, kinh tế của TX.Bến Cát có tốc độ tăng trưởng cao, vốn đầu tư nước ngoài liên tục tăng mạnh]]> Mon, 19 Nov 2018 13:52:01 +0700 <![CDATA[Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường]]> http://baobinhduong.vn/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-bao-ve-moi-truong-a189950.html Với chủ trương phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường (BVMT), những năm qua cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác BVMT trên địa bàn TX.Bến Cát đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ.]]> Mon, 19 Nov 2018 13:52:01 +0700 <![CDATA[Phường Chánh Phú Hòa: Tăng cường công tác bảo vệ môi trường]]> http://baobinhduong.vn/phuong-chanh-phu-hoa-tang-cuong-cong-tac-bao-ve-moi-truong-a189954.html Trong 9 tháng năm 2018, phường Chánh Phú Hòa, TX.Bến Cát đã phối hợp với thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác giám sát việc khắc phục ô nhiễm môi trường việc chôn lấp chất thải của Công ty nhôm Liên Hòa.]]> Mon, 19 Nov 2018 13:52:01 +0700 <![CDATA[Phường Tân Định: Thực hiện tốt việc kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật]]> http://baobinhduong.vn/phuong-tan-dinh-thuc-hien-tot-viec-kiem-dich-kiem-soat-giet-mo-dong-vat-a189956.html Toàn phường Tân Định, TX.Bến Cát hiện có khoảng 400.000 con gia súc, gia cầm. Thời gian qua việc phòng ngừa dịch bệnh luôn được địa phương quan tâm nhờ đó trên địa bàn đã không xảy ra dịch bệnh.]]> Mon, 19 Nov 2018 13:52:01 +0700 <![CDATA[TX.Bến Cát: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 32,5%]]> http://baobinhduong.vn/tx-ben-cat-tong-muc-ban-le-hang-hoa-va-dich-vu-tang-32-5--a189957.html Trong 9 tháng năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ của TX.Bến Cát đạt 17.994,8 tỷ đồng, tăng 32,5% so cùng kỳ, đạt 74,96% Nghị quyết HĐND thị xã giao.]]> Mon, 19 Nov 2018 13:52:01 +0700