<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/tx-ben-cat/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:22 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Thành lập thêm 25 Đội Công nhân xung kích]]> http://baobinhduong.vn/thanh-lap-them-25-doi-cong-nhan-xung-kich-a217590.html Trong năm 2019, UBND TX.Bến Cát đã có quyết định thành lập thêm 25 Đội Công nhân xung kích tự quản về an ninh trật tự (ANTT) trong doanh nghiệp (Đội CNXK), nâng tổng số lên 79 Đội CNXK với gần 2.000 thành viên.]]> Sat, 22 Feb 2020 22:33:40 +0700 <![CDATA[Hiệu quả từ việc tuyên truyền pháp luật trên mạng xã hội]]> http://baobinhduong.vn/hieu-qua-tu-viec-tuyen-truyen-phap-luat-tren-mang-xa-hoi-a217591.html Để thuận lợi cho công tác tuyên truyền pháp luật, Công an TX.Bến Cát và Thị đoàn đã lập trang Facebook mang tên “Công an TX.Bến Cát” và “Tuổi trẻ Bến Cát”.]]> Sat, 22 Feb 2020 22:33:40 +0700 <![CDATA[63 đơn vị đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự]]> http://baobinhduong.vn/63-don-vi-dat-chuan-an-toan-ve-an-ninh-trat-tu-a217592.html Nhằm phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27-4-2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan]]> Sat, 22 Feb 2020 22:33:40 +0700 <![CDATA[Tỷ lệ hòa giải cơ sở đạt hơn 82%]]> http://baobinhduong.vn/ty-le-hoa-giai-co-so-dat-hon-82--a217593.html Hiện nay, trên địa bàn TX.Bến Cát có 44 tổ hòa giải cơ sở với 348 thành viên và 143 tuyên truyền viên.]]> Sat, 22 Feb 2020 22:33:40 +0700 <![CDATA[Hội Cựu chiến binh: Góp phần bảo vệ an ninh trật tự]]> http://baobinhduong.vn/hoi-cuu-chien-binh-gop-phan-bao-ve-an-ninh-trat-tu-a217594.html Phát huy truyền thống tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) TX.Bến Cát luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội]]> Sat, 22 Feb 2020 22:33:40 +0700 <![CDATA[Huy động sức mạnh toàn dân vào công tác phòng, chống tội phạm]]> http://baobinhduong.vn/huy-dong-suc-manh-toan-dan-vao-cong-tac-phong-chong-toi-pham-a217595.html Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 138 (BCĐ 138) TX.Bến Cát phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể khác đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm huy động sức mạnh toàn dân vào công tác phòng, chống tội phạm.]]> Sat, 22 Feb 2020 22:33:40 +0700 <![CDATA[Tạo chuyển biến trong cải cách thủ tục hành chính]]> http://baobinhduong.vn/tao-chuyen-bien-trong-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-a216939.html Trong năm 2019, tại TX.Bến Cát, từ bộ phận “một cửa” thị xã đến các xã, phường đều có nhiều thay đổi đáng ghi nhận về công tác cải cách hành chính (CCHC), cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa]]> Sat, 22 Feb 2020 22:33:40 +0700 <![CDATA[Hồ sơ trả đúng hẹn đạt 97%]]> http://baobinhduong.vn/ho-so-tra-dung-hen-dat-97--a216940.html Trong năm 2019, bộ phận “một cửa” của UBND TX.Bến Cát đã tiếp nhận 52.181 hồ sơ, đã giải quyết, trả đúng hẹn 50.617 hồ sơ, đạt 97%.]]> Sat, 22 Feb 2020 22:33:40 +0700 <![CDATA[Xã Phú An: Không có hồ sơ trễ hẹn]]> http://baobinhduong.vn/xa-phu-an-khong-co-ho-so-tre-hen-a216941.html Năm 2019, UBND xã Phú An đã kiến nghị thông qua phương án đơn giản hóa 2 thủ tục hành chính; bãi bỏ 2 TTHC lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã.]]> Sat, 22 Feb 2020 22:33:40 +0700 <![CDATA[Phường Mỹ Phước: Thành lập trang thông tin, công khai, minh bạch hành chính]]> http://baobinhduong.vn/phuong-my-phuoc-thanh-lap-trang-thong-tin-cong-khai-minh-bach-hanh-chinh-a216942.html Trong năm 2019, Đảng ủy, UBND phường Mỹ Phước, TX.Bến Cát tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đáp ứng nguyện vọng của tổ chức, cá nhân.]]> Sat, 22 Feb 2020 22:33:40 +0700 <![CDATA[Thương mại - dịch vụ đạt kết quả tốt]]> http://baobinhduong.vn/thuong-mai-dich-vu-dat-ket-qua-tot-a214352.html Cùng với phát triển công nghiệp, thị xã luôn chú trọng phát triển thương mại - dịch vụ (TMDV). Kết quả cho thấy, lĩnh vực này đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, góp phần quan trọng]]> Sat, 22 Feb 2020 22:33:40 +0700 <![CDATA[Kinh tế phát triển ổn định]]> http://baobinhduong.vn/kinh-te-phat-trien-on-dinh-a214353.html Với sự nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân, năm 2019 kinh tế - xã hội của thị xã tiếp tục phát triển ổn định.]]> Sat, 22 Feb 2020 22:33:40 +0700 <![CDATA[Chú trọng phát triển nông nghiệp kỹ thuật cao]]> http://baobinhduong.vn/chu-trong-phat-trien-nong-nghiep-ky-thuat-cao-a214354.html Hiện nay, nông nghiệp chỉ chiếm 0,4% trong cơ cấu kinh tế của thị xã nhưng vẫn đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế chung của thị xã.]]> Sat, 22 Feb 2020 22:33:40 +0700 <![CDATA[Phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa]]> http://baobinhduong.vn/phat-huy-gia-tri-cac-di-tich-lich-su-van-hoa-a213894.html Tính đến nay, trên địa bàn TX.Bến Cát có 3 di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng công nhận, trong đó có 1 di tích cấp quốc gia và 2 di tích cấp tỉnh.]]> Sat, 22 Feb 2020 22:33:40 +0700 <![CDATA[Lan tỏa tình yêu thương…]]> http://baobinhduong.vn/lan-toa-tinh-yeu-thuong--a213895.html Là cơ sở thờ tự của Phật giáo nhưng chùa tổ Long Hưng (tên dân gian gọi là chùa Tổ Đỉa) còn là di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh.]]> Sat, 22 Feb 2020 22:33:40 +0700