<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/tx-ben-cat/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:21 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng kỹ thuật cao phát triển mạnh]]> http://baobinhduong.vn/nong-nghiep-do-thi-nong-nghiep-ung-dung-ky-thuat-cao-phat-trien-manh-a210249.html Theo UBND TX.Bến Cát, thời gian qua lĩnh vực nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng kỹ thuật cao trên địa bàn phát triển khá mạnh.]]> Mon, 21 Oct 2019 19:14:49 +0700 <![CDATA[Vốn đầu tư nước ngoài đạt 7 tỷ USD]]> http://baobinhduong.vn/von-dau-tu-nuoc-ngoai-dat-7-ty-usd-a210251.html 9 tháng năm 2019, TX.Bến Cát đã thu hút được 541 dự án đầu tư, tăng 118 dự án so với cùng kỳ năm trước.]]> Mon, 21 Oct 2019 19:14:49 +0700 <![CDATA[Thu ngân sách Nhà nước đạt gần 1.390 tỷ đồng]]> http://baobinhduong.vn/thu-ngan-sach-nha-nuoc-dat-gan-1-390-ty-dong-a210252.html Trong 9 tháng năm 2019, tổng thu ngân sách Nhà nước của TX.Bến Cát đạt hơn 1.388 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách Nhà nước từ sản xuất, kinh doanh là 1.137 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương hơn 417 tỷ đồng.]]> Mon, 21 Oct 2019 19:14:49 +0700 <![CDATA[9 tháng năm 2019, tổng giá trị sản xuất tăng gần 20%]]> http://baobinhduong.vn/9-thang-nam-2019-tong-gia-tri-san-xuat-tang-gan-20--a210253.html Trong 9 tháng năm 2019, tổng giá trị sản xuất của TX.Bến Cát đạt hơn 102.000 tỷ đồng, tăng 19,74% so với cùng kỳ năm trước, đạt 73,65% Nghị quyết HĐND thị xã giao năm 2019.]]> Mon, 21 Oct 2019 19:14:49 +0700 <![CDATA[Phường Mỹ Phước: Khai thác hiệu quả thế mạnh]]> http://baobinhduong.vn/phuong-my-phuoc-khai-thac-hieu-qua-the-manh-a210246.html Với lợi thế nằm ở vị trí trung tâm của TX.Bến Cát, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Mỹ Phước đã khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển thương mại - dịch vụ]]> Mon, 21 Oct 2019 19:14:49 +0700 <![CDATA[Nâng tầm phát triển thương mại - dịch vụ]]> http://baobinhduong.vn/nang-tam-phat-trien-thuong-mai-dich-vu-a210247.html Trong những năm qua, lĩnh vực thương mại - dịch vụ (TMDV) của TX.Bến Cát phát triển mạnh mẽ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.]]> Mon, 21 Oct 2019 19:14:49 +0700 <![CDATA[Quy chế dân chủ được triển khai thực hiện đồng bộ]]> http://baobinhduong.vn/quy-che-dan-chu-duoc-trien-khai-thuc-hien-dong-bo-a209068.html Theo đánh giá, thời gian qua việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tại TX.Bến Cát được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả.]]> Mon, 21 Oct 2019 19:14:49 +0700 <![CDATA[Liên đoàn lao động TX.Bến Cát: Phối hợp tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn]]> http://baobinhduong.vn/lien-doan-lao-dong-tx-ben-cat-phoi-hop-tang-qua-cho-hoc-sinh-co-hoan-canh-kho-khan-a209069.html Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TX.Bến Cát vừa phối hợp với Công ty TNHH Thuận An, Công ty TNHH ChengFeng, Công ty TNHH Xử lý môi trường Tuấn Đạt cùng các nhà hảo tâm trong và ngoài thị xã tổ chức tặng quà cho 3 em học sinh bị tai nạn]]> Mon, 21 Oct 2019 19:14:49 +0700 <![CDATA[Tập huấn bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao]]> http://baobinhduong.vn/tap-huan-bo-tieu-chi-xay-dung-nong-thon-moi-nang-cao-a209070.html Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh vừa phối hợp cùng Văn phòng điều phối xây dựng NTM TX.Bến Cát tổ chức tập huấn các văn bản xây dựng NTM]]> Mon, 21 Oct 2019 19:14:49 +0700 <![CDATA[Phường Mỹ Phước: Điểm sáng trong xây dựng “Chính quyền thân thiện, công sở thân thiện”]]> http://baobinhduong.vn/phuong-my-phuoc-diem-sang-trong-xay-dung-chinh-quyen-than-thien-cong-so-than-thien-a209071.html Đến thời điểm này, Mỹ Phước vẫn là một trong những phường đi đầu của TX.Bến Cát trong công tác cải cách hành chính (CCHC), đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính (TTHC) của người dân, doanh nghiệp]]> Mon, 21 Oct 2019 19:14:49 +0700 <![CDATA[Công tác cải cách hành chính: Đột phá để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ]]> http://baobinhduong.vn/cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-dot-pha-de-dap-ung-yeu-cau-nhiem-vu-a209073.html Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) đã được cấp ủy, chính quyền các cấp TX.Bến Cát quan tâm chỉ đạo thực hiện.]]> Mon, 21 Oct 2019 19:14:49 +0700 <![CDATA[Huy động tốt các nguồn lực để phát triển]]> http://baobinhduong.vn/huy-dong-tot-cac-nguon-luc-de-phat-trien-a208142.html Những năm gần đây, được sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư và hỗ trợ của tỉnh, cùng sự năng động của lãnh đạo địa phương, các ngành kinh tế của TX.Bến Cát phát triển khá, ổn định]]> Mon, 21 Oct 2019 19:14:49 +0700 <![CDATA[Tăng cường kiểm tra khu dân cư tự phát]]> http://baobinhduong.vn/tang-cuong-kiem-tra-khu-dan-cu-tu-phat-a208143.html Đoàn giám sát HĐND thị xã vừa có buổi giám sát các khu dân cư tự phát tại các phường Thới Hòa, Tân Định, Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi.]]> Mon, 21 Oct 2019 19:14:49 +0700 <![CDATA[Phê duyệt phương án bồi thường cho 8 công trình]]> http://baobinhduong.vn/phe-duyet-phuong-an-boi-thuong-cho-8-cong-trinh-a208144.html Từ đầu năm đến nay, TX.Bến Cát tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường các công trình trọng điểm trên địa bàn.]]> Mon, 21 Oct 2019 19:14:49 +0700 <![CDATA[8 tháng, thu ngân sách đạt gần 800 tỷ đồng]]> http://baobinhduong.vn/8-thang-thu-ngan-sach-dat-gan-800-ty-dong-a208145.html 8 tháng năm 2019, tổng thu ngân sách của TX.Bến Cát đạt gần 800 tỷ đồng, bằng 93% so với cùng kỳ năm trước, đạt 35% kế hoạch tỉnh giao và 34% nghị quyết HĐND thị xã giao.]]> Mon, 21 Oct 2019 19:14:49 +0700