<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/tx-di-an/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:21 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tăng 35,1%]]> http://baobinhduong.vn/tong-muc-ban-le-hang-hoa-va-doanh-thu-dich-vu-uoc-tang-35-1--a191705.html Năm 2018, TX.Dĩ An đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chỉ đạo, điều hành để thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, sự chỉ đạo của tỉnh và nghị quyết của Thị ủy, HĐND thị xã]]> Wed, 21 Nov 2018 19:25:10 +0700 <![CDATA[TX.Dĩ An: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 431/438 trường hợp]]> http://baobinhduong.vn/tx-di-an-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-lan-dau-cho-431-438-truong-hop-a191707.html Năm 2018, UBND TX.Dĩ An đã tổ chức công bố, công khai bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã]]> Wed, 21 Nov 2018 19:25:10 +0700 <![CDATA[Tăng cường lập lại trật tự đối với ngành nghề kinh doanh phế liệu]]> http://baobinhduong.vn/tang-cuong-lap-lai-trat-tu-doi-voi-nganh-nghe-kinh-doanh-phe-lieu-a191711.html Thời gian qua, TX.Dĩ An đã triển khai quyết liệt các giải pháp kiểm tra, chấn chỉnh và lập lại trật tự đối với ngành nghề kinh doanh phế liệu trên địa bàn]]> Wed, 21 Nov 2018 19:25:10 +0700 <![CDATA[TX.Dĩ An luôn tạo điều kiện thuận lợi để người dân ứng dụng công nghệ mới vào chăn nuôi]]> http://baobinhduong.vn/tx-di-an-luon-tao-dieu-kien-thuan-loi-de-nguoi-dan-ung-dung-cong-nghe-moi-vao-chan-nuoi-a191677.html Với mục tiêu từng bước đưa đô thị Dĩ An ngày càng xanh - sạch - đẹp, văn minh, hiện đại và phát triển bền vững, trong những năm qua TX.Dĩ An đặc biệt quan tâm đến vấn đề ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi.]]> Wed, 21 Nov 2018 19:25:10 +0700 <![CDATA[Liên đoàn lao động TX.Dĩ An: Chỗ dựa tin cậy của người lao động]]> http://baobinhduong.vn/lien-doan-lao-dong-tx-di-an-cho-dua-tin-cay-cua-nguoi-lao-dong-a190879.html Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TX.Dĩ An đã có nhiều nỗ lực trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động]]> Wed, 21 Nov 2018 19:25:10 +0700 <![CDATA[Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Maruichi Sun Steel: Chăm lo thiết thực cho người lao động]]> http://baobinhduong.vn/cong-doan-co-so-cong-ty-co-phan-maruichi-sun-steel-cham-lo-thiet-thuc-cho-nguoi-lao-dong-a190881.html Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động (NLĐ) luôn được công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty Cổ phần Maruichi Sun Steel xác định là nhiệm vụ trọng tâm.]]> Wed, 21 Nov 2018 19:25:10 +0700 <![CDATA[Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo]]> http://baobinhduong.vn/day-manh-phong-trao-thi-dua-lao-dong-gioi-lao-dong-sang-tao-a190882.html Thời gian qua, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được các cấp công đoàn toàn TX.Dĩ An triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức, thu hút đông đảo công nhân lao động (CNLĐ) tham gia.]]> Wed, 21 Nov 2018 19:25:10 +0700 <![CDATA[Phường Bình Thắng, TX.Dĩ An: Thu mới ngân sách đạt trên 8,2 tỷ đồng]]> http://baobinhduong.vn/phuong-binh-thang-tx-di-an-thu-moi-ngan-sach-dat-tren-8-2-ty-dong-a189733.html Theo UBND phường Bình Thắng (TX.Dĩ An), 9 tháng năm 2018 phường thực hiện thu mới ngân sách trên 8,218 tỷ đồng, đạt 64% dự toán thị xã giao, đạt 64% nghị quyết HĐND phường;]]> Wed, 21 Nov 2018 19:25:10 +0700 <![CDATA[Doanh thu bán lẻ và dịch vụ của TX.Dĩ An tăng cao]]> http://baobinhduong.vn/doanh-thu-ban-le-va-dich-vu-cua-tx-di-an-tang-cao-a189734.html Trong 9 tháng năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của TX.Dĩ An ước thực hiện 50.894 tỷ đồng, đạt 75,2% kế hoạch năm, tăng 35,10% so với cùng kỳ năm 2017.]]> Wed, 21 Nov 2018 19:25:10 +0700 <![CDATA[Hiệu quả từ hoạt động phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn]]> http://baobinhduong.vn/hieu-qua-tu-hoat-dong-phan-loai-chat-thai-sinh-hoat-tai-nguon-a189737.html Cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, TX.Dĩ An phải đối mặt với nhiều vấn đề môi trường phát sinh, điển hình như lượng chất thải gia tăng, trong đó có chất thải sinh hoạt.]]> Wed, 21 Nov 2018 19:25:10 +0700 <![CDATA[Tăng cường công tác lập lại trật tự đô thị]]> http://baobinhduong.vn/tang-cuong-cong-tac-lap-lai-trat-tu-do-thi-a189719.html Thực hiện Chương trình phát triển đô thị TX.Dĩ An giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2025, thời gian qua TX.Dĩ An đã tăng cường công tác lập lại trật tự đô thị, nỗ lực xây dựng tuyến phố văn minh đô thị.]]> Wed, 21 Nov 2018 19:25:10 +0700 <![CDATA[Tân Bình ngày càng khang trang]]> http://baobinhduong.vn/tan-binh-ngay-cang-khang-trang-a189723.html Từ một xã thuần nông, lại nằm cách xa trung tâm, đến nay phường Tân Bình, TX.Dĩ An đã thay đổi hoàn toàn, trở thành một trong những điểm sáng phát triển kinh tế - xã hội của TX.Dĩ An.]]> Wed, 21 Nov 2018 19:25:10 +0700 <![CDATA[Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020: Ðảng bộ TX.Dĩ An kết nạp được 521 đảng viên mới]]> http://baobinhduong.vn/so-ket-giua-nhiem-ky-2015-2020-ang-bo-tx-di-an-ket-nap-duoc-521-dang-vien-moi-a188916.html Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thị ủy Dĩ An đã tổ chức được 14 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.572 quần chúng ưu tú; trong đó có 4 lớp dành cho công đoàn viên ưu tú tại các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước).]]> Wed, 21 Nov 2018 19:25:10 +0700 <![CDATA[Nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu]]> http://baobinhduong.vn/neu-cao-vai-tro-trach-nhiem-cua-nguoi-dung-dau-a188917.html Qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”]]> Wed, 21 Nov 2018 19:25:10 +0700 <![CDATA[Tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tại TX.Dĩ An: Hạt nhân trong sự phát triển của doanh nghiệp]]> http://baobinhduong.vn/to-chuc-dang-trong-doanh-nghiep-ngoai-khu-vuc-nha-nuoc-tai-tx-di-an-hat-nhan-trong-su-phat-trien-cua-doanh-nghiep-a188918.html Thời gian qua, công tác phát triển Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước (DNNNN) trên địa bàn TX.Dĩ An đã đạt nhiều kết quả quan trọng.]]> Wed, 21 Nov 2018 19:25:10 +0700