<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/tx-tan-uyen/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:18 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[“Làm theo Bác”: Lan tỏa trong cộng đồng]]> http://baobinhduong.vn/lam-theo-bac-lan-toa-trong-cong-dong-a209242.html Những năm qua, tại phường Tân Phước Khánh (TX.Tân Uyên), việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày]]> Fri, 18 Oct 2019 03:13:21 +0700 <![CDATA[Triển khai 40 điểm trình diễn mô hình khuyến nông]]> http://baobinhduong.vn/trien-khai-40-diem-trinh-dien-mo-hinh-khuyen-nong-a209239.html Trong 10 năm qua, TX.Tân Uyên đã triển khai thực hiện 40 điểm trình diễn mô hình khuyến nông, IPM; tổ chức 336 lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề(gồm chuyển giao quy trình trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP]]> Fri, 18 Oct 2019 03:13:21 +0700 <![CDATA[Trung tâm Y tế Tx.Tân Uyên: Tổ chức hội thi “Cán bộ quản lý an toàn thực phẩm giỏi”]]> http://baobinhduong.vn/trung-tam-y-te-tx-tan-uyen-to-chuc-hoi-thi-can-bo-quan-ly-an-toan-thuc-pham-gioi-a209240.html Trung tâm Y tế TX.Tân Uyên vừa tổ chức hội thi “Cán bộ quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) giỏi” năm 2019. Tham dự hội thi có 34 cán bộ quản lý ATTP thị xã, cán bộ chuyên trách của 12 xã]]> Fri, 18 Oct 2019 03:13:21 +0700 <![CDATA[Công an Tx.Tân Uyên: Huấn luyện nghiệp vụ và ký cam kết an toàn phòng cháy chữa cháy]]> http://baobinhduong.vn/cong-an-tx-tan-uyen-huan-luyen-nghiep-vu-va-ky-cam-ket-an-toan-phong-chay-chua-chay-a209241.html Công an TX.Tân Uyên vừa tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy (PCCC) và ký cam kết an toàn PCCC năm 2019 cho 95 đội PCCC cơ sở gồm các trạm xăng dầu,]]> Fri, 18 Oct 2019 03:13:21 +0700 <![CDATA[Hành trình 10 năm xây dựng nông thôn mới: Thành quả từ sự đoàn kết, đồng thuận]]> http://baobinhduong.vn/hanh-trinh-10-nam-xay-dung-nong-thon-moi-thanh-qua-tu-su-doan-ket-dong-thuan-a209229.html Sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), 6/6 xã của TX.Tân Uyên đã đạt chuẩn NTM và đang tiến hành nâng chất các tiêu chí NTM.]]> Fri, 18 Oct 2019 03:13:21 +0700 <![CDATA[Công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng: Nhiều chuyển biến tích cực]]> http://baobinhduong.vn/cong-tac-xay-dung-dang-va-thi-hanh-dieu-le-dang-nhieu-chuyen-bien-tich-cuc-a208038.html Trong 5 năm qua, công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng ở Đảng bộ TX.Tân Uyên tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, tạo nền tảng, động lực quan trọng,]]> Fri, 18 Oct 2019 03:13:21 +0700 <![CDATA[Phải đi sâu, đi sát]]> http://baobinhduong.vn/phai-di-sau-di-sat-a208039.html Thực hiện Chương trình phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (DNNKVNN) của Tỉnh ủy,]]> Fri, 18 Oct 2019 03:13:21 +0700 <![CDATA[Xử lý dứt điểm các cơ sở kinh doanh phế liệu không đúng quy định]]> http://baobinhduong.vn/xu-ly-dut-diem-cac-co-so-kinh-doanh-phe-lieu-khong-dung-quy-dinh-a208041.html Với phương châm “hành động, bứt phá, hiệu quả”, thời gian qua, TX.Tân Uyên đã đẩy mạnh triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường, tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ môi trường.]]> Fri, 18 Oct 2019 03:13:21 +0700 <![CDATA[Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện Tx.Tân Uyên: Phối hợp tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện]]> http://baobinhduong.vn/ban-chi-dao-hien-mau-tinh-nguyen-tx-tan-uyen-phoi-hop-to-chuc-ngay-hoi-hien-mau-tinh-nguyen-a208042.html Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện TX.Tân Uyên vừa phối hợp với Trung tâm Huyết học - Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy TP.Hồ Chí Minh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 3, năm 2019.]]> Fri, 18 Oct 2019 03:13:21 +0700 <![CDATA[Xử lý trách nhiệm cán bộ có liên quan đến việc hình thành các khu - điểm nhà ở tự phát]]> http://baobinhduong.vn/xu-ly-trach-nhiem-can-bo-co-lien-quan-den-viec-hinh-thanh-cac-khu-diem-nha-o-tu-phat-a208044.html Đến nay, UBND TX.Tân Uyên đã thực hiện xong việc tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân có liên quan đến việc hình thành các khu - điểm nhà ở tự phát hình thành sau ngày 10-1-2014.]]> Fri, 18 Oct 2019 03:13:21 +0700 <![CDATA[Tăng cường các hoạt động ngoại khóa]]> http://baobinhduong.vn/tang-cuong-cac-hoat-dong-ngoai-khoa-a207285.html Đa dạng hình thức giáo dục học sinh, ngoài các hoạt động chính khóa, các trường trên địa bàn TX.Tân Uyên còn tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh với nhiều nội dung thiết thực.]]> Fri, 18 Oct 2019 03:13:21 +0700 <![CDATA[Xây dựng môi trường học tập thân thiện, học sinh tích cực]]> http://baobinhduong.vn/xay-dung-moi-truong-hoc-tap-than-thien-hoc-sinh-tich-cuc-a207286.html Thực hiện phong trào “Trường học thân thiện - học sinh tích cực”, hầu hết các trường học trên địa bàn TX.Tân Uyên đã xây dựng môi trường học đường thân thiện, bảo đảm an toàn, vệ sinh cho học sinh trong sinh hoạt, học tập.]]> Fri, 18 Oct 2019 03:13:21 +0700 <![CDATA[Trường Mầm non Hoa Mùa Xuân: Thực hiện tốt chế độ đãi ngộ để thu hút giáo viên]]> http://baobinhduong.vn/truong-mam-non-hoa-mua-xuan-thuc-hien-tot-che-do-dai-ngo-de-thu-hut-giao-vien-a207287.html Mặc dù mới đi vào hoạt động (năm 2015), nhưng trường Mầm non (MN) Hoa Mùa Xuân ở xã Vĩnh Tân đã nhận được sự tín nhiệm của các bậc cha mẹ khi chọn nơi đây để gửi gắm con em mình.]]> Fri, 18 Oct 2019 03:13:21 +0700 <![CDATA[Sẵn sàng vào năm học mới]]> http://baobinhduong.vn/s-n-sang-vao-nam-hoc-moi-a207288.html Năm học mới 2019-2020 đã bắt đầu. Cùng với các địa phương trong tỉnh, ngành giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) TX.Tân Uyên đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ giảng dạy cho các trường.]]> Fri, 18 Oct 2019 03:13:21 +0700 <![CDATA[Những người thầy sáng tạo]]> http://baobinhduong.vn/nhung-nguoi-thay-sang-tao-a207266.html Hai nhà giáo của ngành giáo dục - đào tạo TX.Tân Uyên chúng tôi nêu dưới đây, là điển hình của người thầy hết lòng vì sự nghiệp trồng người.]]> Fri, 18 Oct 2019 03:13:21 +0700