<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/tx-tan-uyen/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:25 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát]]> http://baobinhduong.vn/tang-cuong-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-a217510.html Thời gian qua, Ban Thường vụ Thị ủy và Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Tân Uyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản mới của Trung ương]]> Tue, 25 Feb 2020 15:25:23 +0700 <![CDATA[Tập trung chuẩn bị tổ chức tốt đại hội điểm ở cơ sở]]> http://baobinhduong.vn/tap-trung-chuan-bi-to-chuc-tot-dai-hoi-diem-o-co-so-a217508.html Chi bộ Văn phòng HĐND, UBND TX.Tân Uyên và Đảng bộ phường Khánh Bình là hai cơ sở Đảng trực thuộc được Thị ủy Tân Uyên chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm]]> Tue, 25 Feb 2020 15:25:23 +0700 <![CDATA[Chi bộ văn phòng HĐND, UBND Tx.Tân Uyên: Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn]]> http://baobinhduong.vn/chi-bo-van-phong-hdnd-ubnd-tx-tan-uyen-lanh-dao-thuc-hien-tot-nhiem-vu-chuyen-mon-a217511.html Trong nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy cùng với sự nỗ lực cố gắng, đoàn kết thống nhất của tập thể Chi ủy Chi bộ và đảng viên,]]> Tue, 25 Feb 2020 15:25:23 +0700 <![CDATA[Tiến nhanh trên đường phát triển]]> http://baobinhduong.vn/tien-nhanh-tren-duong-phat-trien-a216501.html Hòa mình vào dòng lịch sử và truyền thống hào hùng của Đảng, Đảng bộ TX.Tân Uyên đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để đạt những thành tựu rất tự hào.]]> Tue, 25 Feb 2020 15:25:23 +0700 <![CDATA[Công tác dân vận: Bám sát vào dân, lắng nghe nhân dân]]> http://baobinhduong.vn/cong-tac-dan-van-bam-sat-vao-dan-lang-nghe-nhan-dan-a216502.html Thời gian qua, công tác dân vận (CTDV) ở TX.Tân Uyên luôn bám sát vào dân, lắng nghe dân.]]> Tue, 25 Feb 2020 15:25:23 +0700 <![CDATA[Đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương]]> http://baobinhduong.vn/don-quan-nhan-hoan-thanh-nghia-vu-quan-su-tro-ve-dia-phuong-a216503.html TX.Tân Uyên vừa tổ chức lễ đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự (NVQS) trở về địa phương.]]> Tue, 25 Feb 2020 15:25:23 +0700 <![CDATA[Tinh giản 72 cán bộ, công chức]]> http://baobinhduong.vn/tinh-gian-72-can-bo-cong-chuc-a216505.html Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Bộ Chính trị, TX.Tân Uyên đã tinh giản được 72/190 cán bộ, công chức từ thị xã đến xã, phường phải tinh giản đến năm 2021]]> Tue, 25 Feb 2020 15:25:23 +0700 <![CDATA[Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát]]> http://baobinhduong.vn/tang-cuong-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-a216506.html Năm 2019, công tác kiểm tra, giám sát được Đảng bộ TX.Tân Uyên thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy trình.]]> Tue, 25 Feb 2020 15:25:23 +0700 <![CDATA[Phường Uyên Hưng: Điển hình trong xây dựng văn minh đô thị]]> http://baobinhduong.vn/phuong-uyen-hung-dien-hinh-trong-xay-dung-van-minh-do-thi-a215616.html Thời gian qua, phường Uyên Hưng đã huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh trong nhân dân xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị.]]> Tue, 25 Feb 2020 15:25:23 +0700 <![CDATA[Phát triển nhà ở đô thị phù hợp quy hoạch chung]]> http://baobinhduong.vn/phat-trien-nha-o-do-thi-phu-hop-quy-hoach-chung-a215618.html Thời gian qua, TX.Tân Uyên đã có nhiều nỗ lực nhằm từng bước cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và quy hoạch chung thị xã.]]> Tue, 25 Feb 2020 15:25:23 +0700 <![CDATA[Nỗ lực xây dựng đô thị văn minh, hiện đại]]> http://baobinhduong.vn/no-luc-xay-dung-do-thi-van-minh-hien-dai-a215620.html Không bằng lòng với kết quả đã đạt được, sau khi được công nhận là đô thị loại III, UBND TX.Tân Uyên tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương nỗ lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, bảo đảm mỹ quan]]> Tue, 25 Feb 2020 15:25:23 +0700 <![CDATA[Tăng cường kiểm tra để phòng ngừa hỏa hoạn]]> http://baobinhduong.vn/tang-cuong-kiem-tra-de-phong-ngua-hoa-hoan-a214683.html Qua phân tích các vụ cháy trong năm 2019, Công an TX.Tân Uyên xác định phần lớn nguyên nhân là do chập điện, ma sát, bất cẩn.]]> Tue, 25 Feb 2020 15:25:23 +0700 <![CDATA[Nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho các cơ quan, doanh nghiệp]]> http://baobinhduong.vn/nang-cao-y-thuc-phong-chay-chua-chay-cho-cac-co-quan-doanh-nghiep-a214684.html Với phương châm “Phòng cháy hơn chữa cháy”, nhắc nhở người dân, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn TX.Tân Uyên phải thường xuyên quan tâm đến việc đề phòng “giặc lửa”, để không gây nguy hiểm đến tính mạng con người]]> Tue, 25 Feb 2020 15:25:23 +0700 <![CDATA[Nhân rộng các mô hình quần chúng tham gia phòng chống tội phạm]]> http://baobinhduong.vn/nhan-rong-cac-mo-hinh-quan-chung-tham-gia-phong-chong-toi-pham-a214685.html Theo báo cáo của Công an TX.Tân Uyên, tính đến nay trên địa bàn thị xã đã thành lập được 130 Đội công nhân xung kích (CNXK) tự quản về an ninh trật tự (ANTT) với hơn 3.000 thành viên.]]> Tue, 25 Feb 2020 15:25:23 +0700 <![CDATA[Nhiều chủ cơ sở ký cam kết về an toàn phòng cháy chữa cháy]]> http://baobinhduong.vn/nhieu-chu-co-so-ky-cam-ket-ve-an-toan-phong-chay-chua-chay-a214686.html Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TX.Tân Uyên đã tổ chức tuyên truyền, ký cam kết an toàn PCCC cho 95 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an toàn PCCC.]]> Tue, 25 Feb 2020 15:25:23 +0700