<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/tx-tan-uyen/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:17 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Xã Bạch Đằng: “Dân vận khéo” từ phong trào văn nghệ quần chúng]]> http://baobinhduong.vn/xa-bach-dang-dan-van-kheo-tu-phong-trao-van-nghe-quan-chung-a191263.html Liên hoan văn nghệ quần chúng (LHVNQC) từ lâu đã trở thành “thương hiệu” và mang tính truyền thống của xã Bạch Đằng.]]> Sat, 17 Nov 2018 17:38:53 +0700 <![CDATA[“Khó vạn lần dân liệu cũng xong”…]]> http://baobinhduong.vn/kho-van-lan-dan-lieu-cung-xong--a191264.html “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua, công tác dân vận (CTDV) của hệ thống chính trị trên địa bàn TX.Tân Uyên tiếp tục được thực hiện tốt]]> Sat, 17 Nov 2018 17:38:53 +0700 <![CDATA[“Người đi tiên phong”]]> http://baobinhduong.vn/nguoi-di-tien-phong-a191265.html Đó là câu nói mà người dân dành cho ông Nguyễn Văn Vốn, Trưởng ban điều hành khu phố Khánh Vân, phường Khánh Bình, TX.Tân Uyên trong thực hiện mô hình “Thắp sáng đường phố, ngõ hẻm” do Đảng ủy phường phát động.]]> Sat, 17 Nov 2018 17:38:53 +0700 <![CDATA[Xã Vĩnh Tân: Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh]]> http://baobinhduong.vn/xa-vinh-tan-doan-ket-xay-dung-nong-thon-moi-do-thi-van-minh-a191266.html Nhờ quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận (CTDV) trong tình hình mới đã giúp cho xã Vĩnh Tân, TX.Tân Uyên phát huy được sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh.]]> Sat, 17 Nov 2018 17:38:53 +0700 <![CDATA[Hy sinh cái riêng vì lợi ích chung]]> http://baobinhduong.vn/hy-sinh-cai-rieng-vi-loi-ich-chung-a190104.html Đến ấp Điều Hòa, xã Bạch Đằng (TX.Tân Uyên) hỏi ông Nguyễn Văn Thành, một người dân tự nguyện hiến đất làm đường, hầu như ai cũng biết.]]> Sat, 17 Nov 2018 17:38:53 +0700 <![CDATA[Đảng bộ TX.Tân Uyên: Nâng cao chất lượng nguồn phát triển đảng viên]]> http://baobinhduong.vn/dang-bo-tx-tan-uyen-nang-cao-chat-luong-nguon-phat-trien-dang-vien-a190105.html Trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ TX.Tân Uyên đều vượt so với chỉ tiêu hàng năm và chỉ tiêu Tỉnh ủy giao.]]> Sat, 17 Nov 2018 17:38:53 +0700 <![CDATA[Hỗ trợ phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước]]> http://baobinhduong.vn/ho-tro-phat-trien-to-chuc-dang-to-chuc-chinh-tri-xa-hoi-trong-cac-doanh-nghiep-ngoai-khu-vuc-nha-nuoc-a190106.html Thực hiện Kế hoạch số 22-KH/BCĐ ngày 7-8-2018 của Ban chỉ đạo 622 về thực hiện Đề án “Hỗ trợ nguồn lực thực hiện công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước]]> Sat, 17 Nov 2018 17:38:53 +0700 <![CDATA[Tập trung phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước]]> http://baobinhduong.vn/tap-trung-phat-trien-to-chuc-dang-doan-the-trong-doanh-nghiep-ngoai-khu-vuc-nha-nuoc-a190107.html Thị ủy Tân Uyên đã và đang tăng cường các giải pháp, chủ động tiếp cận doanh nghiệp để đạt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, phát triển 10 tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (DNNKVNN).]]> Sat, 17 Nov 2018 17:38:53 +0700 <![CDATA[Chung tay xây dựng nếp sống văn minh]]> http://baobinhduong.vn/chung-tay-xay-dung-nep-song-van-minh-a189292.html Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn phường Thái Hòa được duy trì, tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,]]> Sat, 17 Nov 2018 17:38:53 +0700 <![CDATA[Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của người dân]]> http://baobinhduong.vn/nang-cao-chat-luong-doi-song-van-hoa-tinh-than-cua-nguoi-dan-a189293.html TX.Tân Uyên ngày nay đang vươn mình phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã còn quan tâm chăm lo đời sống văn hóa tinh thần của người dân.]]> Sat, 17 Nov 2018 17:38:53 +0700 <![CDATA[Tin vắn]]> http://baobinhduong.vn/tin-van-a189294.html * Trên địa bàn TX.Tân Uyên hiện có 10 di tích văn hóa lịch sử, trong đó có 1 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, còn lại là di tích cấp tỉnh.]]> Sat, 17 Nov 2018 17:38:53 +0700 <![CDATA[Tổ chức hội thi Giọng ca tài tử - cải lương]]> http://baobinhduong.vn/to-chu-c-ho-i-thi-gio-ng-ca-ta-i-tu-ca-i-luong-a189295.html Nhằm đẩy mạnh phong trào đờn ca tài tử - cải lương, Trung tâm Văn hóa - Thể thao TX.Tân Uyên sẽ tổ chức hội thi Giọng ca tài tử - cải lương TX.Tân Uyên năm 2018.]]> Sat, 17 Nov 2018 17:38:53 +0700 <![CDATA[Phường Tân Hiệp: Xây dựng hoa viên cho người dân vui chơi]]> http://baobinhduong.vn/phuo-ng-tan-hie-p-xay-du-ng-hoa-vien-cho-nguo-i-dan-vui-choi-a189296.html Với ý nghĩa xây dựng không gian vui chơi, giải trí, thể dục thể thao cho người dân và công nhân lao động trên địa bàn, phường Tân Hiệp đã quy hoạch quỹ đất xây dựng hoa viên.]]> Sat, 17 Nov 2018 17:38:53 +0700 <![CDATA[Hiệu quả từ các hoạt động văn hóa, thể thao]]> http://baobinhduong.vn/hieu-qua-tu-cac-hoat-dong-van-hoa-the-thao-a189297.html Đồng hành với những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, thời gian qua, hoạt động văn hóa - thể thao (VH-TT) của TX.Tân Uyên đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ.]]> Sat, 17 Nov 2018 17:38:53 +0700 <![CDATA[Thu hút đầu tư gắn với phát triển bền vững]]> http://baobinhduong.vn/thu-hut-dau-tu-gan-voi-phat-trien-ben-vung-a188531.html TX.Tân Uyên vừa tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020).]]> Sat, 17 Nov 2018 17:38:53 +0700