<![CDATA[Tin Tức]]> http://baobinhduong.vn/rss/subcate/tx-thuan-an/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:23 +0800 (baobinhduong.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[TX.Thuận An: Thực hiện tốt kế hoạch, đề án về tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy]]> http://baobinhduong.vn/tx-thuan-an-thuc-hien-tot-ke-hoach-de-an-ve-tinh-gian-bien-che-sap-xep-bo-may-a209269.html Tính đến thời điểm tháng 9-2019, TX.Thuận An là địa phương thực hiện khá tốt kế hoạch, đề án của tỉnh về tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả.]]> Wed, 23 Oct 2019 01:59:26 +0700 <![CDATA[Phường Hưng Định: Cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức một cách hợp lý]]> http://baobinhduong.vn/phuong-hung-dinh-co-cau-doi-ngu-can-bo-cong-chuc-mot-cach-hop-ly-a209270.html Phường Hưng Định, TX.Thuận An là một trong những địa phương triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), kế hoạch, đề án của Tỉnh ủy, Thị ủy Thuận An]]> Wed, 23 Oct 2019 01:59:26 +0700 <![CDATA[Chi đoàn tòa án nhân dân Tx.Thuận An: Tổ chức phiên tòa giả định]]> http://baobinhduong.vn/chi-doan-toa-an-nhan-dan-tx-thuan-an-to-chuc-phien-toa-gia-dinh-a209271.html Ngày 30-9, Chi đoàn Tòa án nhân dân TX.Thuận An, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã đã phối hợp với Đoàn trường THPT Trịnh Hoài Đức tổ chức phiên tòa giả định]]> Wed, 23 Oct 2019 01:59:26 +0700 <![CDATA[Phường Lái Thiêu: Nói chuyện chuyên đề “Giao tiếp ứng xử văn hóa, văn minh”]]> http://baobinhduong.vn/phuong-lai-thieu-noi-chuyen-chuyen-de-giao-tiep-ung-xu-van-hoa-van-minh-a209272.html Đảng ủy phường Lái Thiêu vừa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã tổ chức nói chuyện chuyên đề “Giao tiếp ứng xử văn hóa, văn minh”]]> Wed, 23 Oct 2019 01:59:26 +0700 <![CDATA[Thị ủy Thuận An: Chú trọng công tác vận động, tuyên truyền về tinh giản biên chế]]> http://baobinhduong.vn/thi-uy-thuan-an-chu-trong-cong-tac-van-dong-tuyen-truyen-ve-tinh-gian-bien-che-a209273.html Trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy, Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã, phường thực hiện từng bước]]> Wed, 23 Oct 2019 01:59:26 +0700 <![CDATA[Kéo giảm tai nạn, ùn tắc giao thông: Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp]]> http://baobinhduong.vn/keo-giam-tai-nan-un-tac-giao-thong-thuc-hien-dong-bo-quyet-liet-cac-giai-phap-a208445.html Từ đầu năm 2019, Công an TX.Thuận An đã liên tiếp triển khai nhiều kế hoạch nhằm giảm thiểu ùn tắc, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường trọng điểm]]> Wed, 23 Oct 2019 01:59:26 +0700 <![CDATA[Cùng chung tay giữ gìn trật tự an toàn giao thông]]> http://baobinhduong.vn/cung-chung-tay-giu-gin-trat-tu-an-toan-giao-thong-a208446.html Tính đến nay, Hội CCB TX.Thuận An đã thành lập được 10 Câu lạc bộ Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở 10 xã, phường với 85 cán bộ hội tham gia, là lực lượng nòng cốt tuyên truyền pháp luật ở cơ sở.]]> Wed, 23 Oct 2019 01:59:26 +0700 <![CDATA[“Mắt thần” tham gia “điều tiết” giao thông]]> http://baobinhduong.vn/mat-than-tham-gia-dieu-tiet-giao-thong-a208447.html Thời gian qua, mô hình camera an ninh hỗ trợ việc giám sát an ninh trật tự trên địa bàn TX.Thuận An được phát triển mạnh]]> Wed, 23 Oct 2019 01:59:26 +0700 <![CDATA[Bình Chuẩn: Nỗ lực xây dựng đô thị văn minh]]> http://baobinhduong.vn/binh-chuan-no-luc-xay-dung-do-thi-van-minh-a207894.html Những năm qua, phường Bình Chuẩn đã tích cực thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Để đạt hiệu quả cao, phường đã quán triệt đến các ngành, đoàn thể và nhân dân nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức,]]> Wed, 23 Oct 2019 01:59:26 +0700 <![CDATA[Phường Hưng Định: Chung tay xây dựng nếp sống văn minh]]> http://baobinhduong.vn/phuong-hung-dinh-chung-tay-xay-dung-nep-song-van-minh-a207895.html Thời gian qua, phường Hưng Định luôn xác định xây dựng nếp sống văn minh đô thị (VMĐT) là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt, phấn đấu trở thành địa phương đi đầu trong công tác này]]> Wed, 23 Oct 2019 01:59:26 +0700 <![CDATA[Hiệu quả từ xây dựng nếp sống văn minh đô thị]]> http://baobinhduong.vn/hieu-qua-tu-xay-dung-nep-song-van-minh-do-thi-a207897.html Những năm qua, TX.Thuận An đã tập trung xây dựng và phát triển đô thị, trong đó chú trọng thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Thị xã đang phấn đấu trở thành đô thị loại II vào năm 2020.]]> Wed, 23 Oct 2019 01:59:26 +0700 <![CDATA[Học sinh tăng vẫn bảo đảm duy trì chất lượng]]> http://baobinhduong.vn/hoc-sinh-tang-van-bao-dam-duy-tri-chat-luong-a207608.html Năm học mới 2019-2020 TX.Thuận An tăng thêm 8.000 học sinh (HS), vậy mà trường lớp vẫn bảo đảm đủ chỗ học cho tất cả HS, từ đó hoạt động dạy và học ở các trường học trên địa bàn thị xã ổn định ngay từ đầu năm học.]]> Wed, 23 Oct 2019 01:59:26 +0700 <![CDATA[Khẳng định chất lượng giáo dục]]> http://baobinhduong.vn/khang-dinh-chat-luong-giao-duc-a207609.html Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020, trường THCS Phú Long có 138 học sinh (HS) trúng tuyển vào lớp 10 công lập, đạt tỷ lệ 78,9%.]]> Wed, 23 Oct 2019 01:59:26 +0700 <![CDATA[Nâng cao năng lực cho đội ngũ nhà giáo]]> http://baobinhduong.vn/nang-cao-nang-luc-cho-doi-ngu-nha-giao-a207610.html Trong năm học 2018-2019, Phòng Giáo dục - Đào tạo đã tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho 1.155 cán bộ quản lý, giáo viên.]]> Wed, 23 Oct 2019 01:59:26 +0700 <![CDATA[Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực]]> http://baobinhduong.vn/xay-dung-truong-hoc-than-thien-hoc-sinh-tich-cuc-a207611.html Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh (HS) tích cực”, thời gian qua, các trường học trên địa bàn TX.Thuận An quan tâm hơn đến việc giáo dục kỹ năng sống cho HS]]> Wed, 23 Oct 2019 01:59:26 +0700