Sáng mãi tầm vóc Cách mạng Tháng Mười Nga

Cập nhật: 07-11-2011 | 00:00:00

Cách đây 94 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản (Bôn-sê-vích) Nga, đứng đầu là V.I.Lênin, Cách mạng Tháng Mười Nga giành thắng lợi rực rỡ. Biết bao thập niên trôi qua, nhưng tiếng đại bác trên chiến hạm Rạng Đông ngày 7-11-1917 mở đầu “10 ngày rung chuyển thế giới” vẫn còn vang vọng khắp toàn cầu. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt vĩ đại mở ra thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH.

Cách mạng Tháng Mười Nga đi vào lịch sử nhân loại đã thức tỉnh các giai cấp, các dân tộc bị áp bức đi theo con đường phát triển, tiến lên xây dựng CNXH. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga khẳng định bản chất cách mạng triệt để và khoa học sâu sắc của chủ nghĩa Mác - Lênin, cung cấp những bài học lịch sử vô giá cho các cuộc cách mạng vì độc lập dân tộc và CNXH. Đó là những bài học về xây dựng Đảng của giai cấp công nhân, về tổ chức lực lượng cách mạng, nắm vững thời cơ cách mạng, phát động khởi nghĩa vũ trang, giành chính quyền về tay nhân dân; bảo vệ chính quyền; xây dựng xã hội mới...

Ở Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười Nga là ngọn đuốc soi sáng vạch con đường đưa Việt Nam đi tới Cách mạng Tháng Tám lịch sử, đập tan chế độ thực dân phong kiến, lập nên nền Dân chủ Cộng hòa và Nhà nước Dân chủ Nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Cũng chính từ sự ưu việt của chế độ xã hội XHCN đã mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất, hòa bình và phát triển cho cả dân tộc Việt Nam.

Sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu vào cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ XX là một bước lùi của CNXH, là một tổn thất to lớn của cả loài người tiến bộ. Thế nhưng, bước lùi đó không thể làm lu mờ được ngọn cờ tư tưởng bất diệt của chủ nghĩa cộng sản, ánh sáng soi đường của Cách mạng Tháng Mười Nga. Bởi vì sự vận động, phát triển của thời đại dù có phức tạp đến đâu vẫn phải tuân theo quy luật khách quan của đời sống xã hội mà các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin đã phát hiện và khái quát “Chừng nào xã hội còn áp bức, bóc lột, bất công, chừng đó nhân loại còn phải tiếp tục đấu tranh cho một xã hội tự do, dân chủ, không còn áp bức bóc lột, bất công”.

Thực tế đã chứng minh rất rõ, sự nghiệp cải cách ở Trung Quốc, những bước tiến ở Cuba, công cuộc đổi mới thành công ở Việt Nam mà thế giới ca ngợi là những bằng chứng cho thấy nếu biết chủ động vận dụng sáng tạo những tư tưởng thiên tài của Mác - Lênin, cùng những lý tưởng cao đẹp của Cách mạng Tháng Mười Nga, nếu biết khơi dậy nội lực của cả dân tộc thì cách mạng vẫn đứng vững và giành thắng lợi to lớn. Thành công đó còn khẳng định một chân lý, CNXH muốn thành công thì phải luôn luôn sáng tạo, đổi mới trên cơ sở nắm bắt hơi thở của cuộc sống và những thay đổi của thế giới, vận dụng đúng đắn các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của mỗi nước.

Vì vậy, dù thế giới đang có nhiều đổi thay nhanh chóng, dù lịch sử có những biến cố thăng trầm, Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn chiếm một vị trí trang trọng trong lịch sử loài người bởi tầm vóc thời đại của nó. Và tinh thần Cách mạng Tháng Mười Nga sẽ luôn cổ vũ chúng ta phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục tiến lên trên con đường đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN vì mục tiêu cao đẹp, đó là dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh.

Mai Huy

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter